dinsdag 17 oktober 2017

Controle fietsverlichting

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zal, net als vorig jaar, intensieve controles uitvoeren op het correct gebruik van de fietsverlichting. De controles zullen voornamelijk ’s morgens en ’s avonds georiënteerd zijn naar de schoolomgevingen, stations Herzele en Zottegem, fuifzaal en publieke fietsenbergplaatsen.

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en ook in alle andere omstandigheden waarbij het zicht is beperkt tot een afstand van ongeveer 200 m moeten fietsers en bromfietsers zowel voor- als achterlicht laten branden. Dat geldt ook voor kinderfietsen, mountainbikes en racefietsen.

Vanaf midden oktober 2016 en dit gedurende de ganse maand wordt er preventief gecontroleerd. In een tweede fase, gedurende de maanden november en december, volgt een repressieve periode. Fietsers die na de preventieve periode NIET in orde zijn, zullen geverbaliseerd worden.

Dit actieplan is mede het gevolg van diverse meldingen van weggebruikers dewelke geconfronteerd werden met niet verlichte fietsers, bromfietsers, ….en dit als zeer verkeersonveilig ervaren.

dinsdag 3 oktober 2017

Verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont

Op maandag 2 oktober 2017 organiseerde Rotary Zottegem in samenwerking met het Stadsbestuur Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de Lokale Politie Zottegem (afdeling verkeer) de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont.

Deze verkeersveiligheidsactie werd reeds voor de negende maal georganiseerd. Ook dit jaar werd het wederom een succes. Liefst 8 scholen van het zesde jaar basisonderwijs uit het Zottegemse namen deel aan deze actie.

De jaarlijkse verkeersveiligheidsactie omtrent de dode hoekspiegel bij vrachtwagens bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte, gegeven door de politie-inspecteur, omvatte het bekijken van een video over de veiligheid rondom de vrachtwagen op de rijbaan met nadien het invullen van een vragenlijst.

Na het beëindigen van het theoretische gedeelte werd er een diploma, fluovestje en fluo-armband overhandigd, door de leden van de Rotary, aan de leerlingen.

De theoretische kennis werd in praktijk toegepast in en rond de vrachtwagen, die geparkeerd stond aan het Kasteel van Egmont te Zottegem. Dit gedeelte werd verzorgd door een medewerker van de dienst Transport en Logistiek Vlaanderen en enkele leden van Rotary Zottegem, waaronder het bekendste Rotary-lid Marijn De Valck.

Dergelijke initiatieven over verkeersveiligheid kunnen enkel en alleen maar worden toegejuicht door onze dienst. Onze dank hiervoor aan de initiatiefnemers en de diensten die hun medewerking hiervoor verleenden.

Omwille van het succes van dit evenement zal er op datum van 14 mei 2018 een bijkomende verkeersveilige dag, in het kader van de ‘dode hoek’, worden georganiseerd door de leden van de Rotary-club.

Ter info : in 2018 is het tienjarig (jubileum) bestaan van dit evenement !!!

vrijdag 29 september 2017

Resultaten Preventiecampagne fietsdiefstallen

Naar aanleiding van de Week van Mobiliteit werd er door de lokale politie Zottegem-Herzele-Sint Lievens Houtem in samenwerking met de stad Zottegem, de NMBS en het Fietspunt Zottegem van 18 t.e.m. 24 september een preventiecampagne rond fietsdiefstallen georganiseerd in en rond het station.

Verhoogde politiepatrouilles te voet in de fietsenstallingen van het station, met extra aandacht voor de potentiële fietsendief, het uitdelen van flyers met preventietips, het labelen van tientallen fietsen en de sociale controle met de slogan ‘Hey fietsendief, je bent gezien!’, zorgden ervoor dat er in onze politiezone binnen deze preventieweek geen enkele fietsdiefstal aan het station werd geregistreerd.

Laten we er samen voor zorgen dat fietsendieven in de zone Zottegem-Herzele-Sint Lievens Houtem geen kans meer krijgen om toe te slaan ! 

maandag 25 september 2017

Agenda politieraad 05-10-2017


Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op donderdag 05 oktober 2017 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.


AGENDA

Openbare zitting

  1. Eedaflegging van 2 nieuwe personeelsleden
  2. Aanpassing van het reglement van inwendige orde
  3. Aktename van de aanvraag van de mandaatverlenging van de korpschef
  4. Vacantverklaring van 1 plaats middenkader
  5. Vacantverklaring van 3 plaatsen basiskader
  6. Feedback inzake de genomen beslissingen van het politiecollege in uitvoering van de delegatie van bevoegdheden m.b.t. de aanwerving van personeel

Geheime zitting

  1. Toekenning van een rente - Arbeidsongeschiktheid
  2. Benoeming van 1 INP van Politie
  3. Vrijwillig ontslag van 1 lid van het basiskader

Drugscontrole in het station van Zottegem

Op maandag 25 september 2017 tussen 07.30 u en 08.30 u hield de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem in samenwerking met het Interventiekorps en de Dienst Hondensteun van de Federale Politie, en met de steun van Securail een gerichte drugscontrole in het station in Zottegem. De actie was vooral georiënteerd naar scholieren en hangjongeren, maar ook een aantal meerderjarige pendelaars dienden het controledispositief en de stille drugshond te passeren. In totaal werden een 600-tal personen gecontroleerd die aankwamen met treinen uit Geraardsbergen, Denderleeuw, Gent en Oudenaarde. De drugshond reageerde positief op 5 gecontroleerden, allen meerderjarig. Bij fouillering werd 1 van deze personen in bezit bevonden van een gebruikershoeveelheid cannabis. Allen werden in het politiebureel eveneens aan een urinetest onderworpen.

Ook in de toekomst worden nog soortgelijke acties ingepland. Hiermee wil de politie een duidelijk signaal geven dat drugs een belangrijk aandachtspunt blijft binnen de reguliere werking van het korps. Ook in drugspreventie i.s.m. de plaatselijke scholen en Pisad blijft de politiezone in de toekomst verder investeren.

Bemoedigend is alvast dat geen enkele minderjarige scholier en slechts 1 meerderjarige pendelaar betrapt werd op het gebruik of bezit van drugs!

 

dinsdag 19 september 2017

De ideale noodoefening: valse bommelding op ‘fuif’ stelt hulpdiensten op de proef

Een valse bommelding met als gevolg een evacuatie van de fuifzaal op de Bevegemse Vijvers was gisteren het concept van een grootscheepse noodoefening. Bedoeling was om brandweer, politie, ziekenhuis, Rode Kruis... te laten samenwerken.

Gisteren organiseerde de stad Zottegem samen met de lokale hulp- en veiligheidsdiensten en zes Zottegemse scholen een fuif voor de laatstejaarsscholieren. Daarbij werd een realistische noodsituatie in de fuifzaal van de Bevegemse Vijvers gesimuleerd. “Bedoeling was om de reactie van onze diensten te evalueren en bij te sturen waar nodig, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn als er zich ooit een echte ramp zou voordoen”, lichtte burgemeester Jenne De Potter (CD&V) op de persconferentie toe.

Cruciale oefening

Om de simulatie zo realistisch mogelijk te maken, werd een beroep gedaan op de laatstejaars en leerkrachten van de zes Zottegemse middelbare scholen. De stad organiseerde een namiddagfuif, die om 14 uur onderbroken werd. Ze kregen de mededeling dat de fuif voortijdig gestopt werd en dat ze zich naar de dichtstbijzijnde nooduitgang dienden te begeven.

“Zo’n noodoefening is echt cruciaal voor onze hulp- en logistieke diensten om hun kennis op het terrein uit te rollen en de noodzakelijke ondersteuning tijdens een ramp uit te testen”, ging De Potter door. “Ook de leerlingen konden er wat van opsteken, want die oefening maakte hen bewust hoe zij het best reageren tijdens noodsituaties en wat ze kunnen doen om die te voorkomen.”

Aan enkele leerlingen werd gevraagd om in een “gespeelde” paniek weg te lopen. Het was aan de hulpdiensten om de jongeren terug te vinden. Ook speelden enkele leerkrachten voor verontruste ouders. Zij konden naar een speciaal telefoonnummer bellen waar ze op de crisisdienst terechtkwamen. Het AZ Sint-Elisabeth ving jongeren op die zogezegd tijdens de evacuatie lichtgewond raakten. De lokale politie moest onder meer een perimeter instellen en die vrijhouden en de bom zoeken in de fuifzaal. Zelfs aan de regionale pers werd gedacht. Die werd gespeeld door studenten Maatschappelijke Veiligheid van hogeschool Vives.
Bron : Het Nieuwsblad