donderdag 15 maart 2018

Nieuw fenomeen afpersing


Sinds vorige week circuleert in Vlaanderen een e-mailbericht inzake “afpersing”, en dit in de Nederlandse taal. 

Er wordt in de e-mail gewag gemaakt dat er een seksueel getinte video in het bezit zou zijn van de oplichters. 

Hierop eisen de oplichters een bedrag van 500 euro in Bitcoins om de video niet openbaar te maken en te verwijderen. In de e-mail staat verder een e-mailadres, zijnde “ben.betalen@protonmail.com”. 

Ook staat in het e-mailbericht telkens het bitcoinadres vermeld waarop de gelden dienen overgemaakt te worden.

Als u dergelijke mail ontvangt adviseren wij u om er niet op in te gaan en aangifte te komen doen op het politiecommissariaat.

Jeugdgemeenteraad Herzele op bezoek bij Politie


Op 14 maart bracht de Jeugdgemeenteraad van Herzele een bezoekje aan het politiegebouw te Zottegem. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om er ook een vergadering te beleggen. 

De Jeugdgemeenteraad bestaat uit een burgemeester, 5 schepenen en 33 raadsleden. Zij vertegenwoordigen de stem van de Herzeelse jeugd.  

De raad werkt met 5 werkgroepen : verkeer, bibliotheek, sport & spel, milieu en natuur  en communicatie, beter gekend als ‘De Tettergazet’. Elke werkgroep wordt deskundig begeleid door een lid van het gemeentepersoneel.

Wijkinspecteur Erik Erpels vertegenwoordigt de politiezone binnen de jeugdgemeenteraad. Erik is immers voor de gemeenten Herzele en St-Lievens-Houtem de contactpersoon voor de jeugd.

De afsluiter van dit werkjaar van de jeugdgemeenteraad, namelijk het ‘wereldberoemde’ Burchtfeest, gaat door op 23 juni op het Burchtplein te Herzele. De politie duimt alvast voor een schitterende opkomst en de nodige portie zonneschijn !


Redactie : Kathleen Bogaert

maandag 12 maart 2018

Lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem neemt deel aan de veiligheidsmonitor


De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging die nationaal door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen wordt georganiseerd.

Hierin worden burgers bevraagd over verschillende veiligheidsthema’s, het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeente/stad/politiezone.
Een aantal inwoners, gekozen via een toevallige steekproef, zullen in hun brievenbus een enquête ontvangen.
Aan de personen die werden geselecteerd wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Dit zal online via internet of via een vragenlijst op papier kunnen.
De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. 

De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

woensdag 28 februari 2018

Resultaten verkeersveilige dag

Gisteren 27 februari 2018 nam de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lieven-Houtem deel aan de  22ste VERKEERSVEILIGE DAG, een intitiatief van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Briers en Procureur-Generaal Dernicourt. Met deze dag wordt de zware kettingbotsing van 27/02/1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht en is het bedoeling om te sensibiliseren tot meer verkeersveilig gedrag.

In totaal werden 139 bestuurders onderworpen aan een ademtest:  

134 bliezen SAFE
3 ALARM
2 POSITIEF 

Eén persoon die POSITIEF blies diende zijn rijbewijs in te leveren voor de duur van 15 dagen (1.02mg/lt om 09.30u ’s morgens…) 

Eén persoon legde een positieve SPEEKSELTEST af (cannabis). Zijn rijbewijs werd ook ingetrokken voor de duur van 15 dagen.  

Bijkomende inbreuken:  

3 OI gordel
2 OI foutieve reproductie op aanhangwagen
1 OI parkeren op voetpad
1 PV technische keuring en inschrijving
1 PVW rijbewijs
De globale resultaten van de provincie Oost-Vlaanderen kan u nalezen in het volgende artikel "Te veel afleiding aan het stuur op de verkeersveilige dag".

Een videoreportage vindt u HIER

dinsdag 27 februari 2018

Woonsurvey 2018 : Een onderzoek bij 3.500 inwoners over wonen in Vlaanderen

Omdat wonen voor iedereen zo belangrijk is laat de Vlaamse minister van Wonen een grootschalig woononderzoek uitvoeren, de Woonsurvey 2018. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van huishoudens, de woonlasten, eventuele renovatiewerken, verhuisredenen en de woonomgeving.

Met de informatie die via dit onderzoek verzameld wordt, kan het woonbeleid van de Vlaamse overheid bijgestuurd worden of verder ontwikkeld worden. Doel is uiteraard om het wonen voor alle groepen binnen de samenleving zo aangenaam mogelijk te maken. Een betere woonomgeving dus, ook voor u. Voor uzelf is deelnemen aan dit onderzoek een mooie gelegenheid om uw stem over uw woning en woonomgeving te laten horen.

Tussen februari en september 2018 worden ongeveer 3.500 Vlamingen bevraagd.
De dataverzameling gebeurt door Kantar in samenwerking met het Steunpunt Wonen.

Als u voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd bent, zal een interviewer van Kantar met u contact opnemen voor een interview. De bevraging gebeurt bij u thuis en op een voor u geschikt tijdstip. De interviewer maakt gebruik van een vragenlijst, het volledige interview duurt ongeveer een half uur.

Het onderzoek wordt afgerond eind september 2018, de eerste resultaten zullen beschikbaar zijn in de zomer van 2019.

maandag 26 februari 2018

Rekruteringsdag politie op zaterdag 17 maart 2018


Lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem neemt deel aan de 22 editie Verkeersveilige Dag

 

Op dinsdag 27 februari 2018 organiseren provinciegouverneur Jan Briers en procureur-generaal Erwin Dernicourt voor de 22ste keer een Verkeersveilige Dag in de provincie Oost-Vlaanderen. Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones, de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen en de federale scheepvaartpolitie zullen controles uitvoeren. De Verkeersveilige Dag wil de zware kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth herdenken, en alle Oost-Vlaamse bestuurders sensibiliseren. Bij de kettingbotsing waren meer dan 200 wagens betrokken en vielen er 10 doden en 56 gewonden.

Focus op snelheidscontroles

De Verkeersveilige Dag focust op snelheidscontroles. Snelheid is immers de grootste oorzaak van ongevallen op de Belgische wegen. Bestuurders die te snel rijden worden uit het verkeer gehaald, beboet en geconfronteerd met hun gereden snelheid. Daarnaast is er aandacht voor andere verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs, het niet dragen van de veiligheidsgordel en controle van de boorddocumenten.