dinsdag 22 mei 2018

Aanwerving van 1 arbeider (niveau D) bij de Politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem

De vacature arbeider niveau D voor de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem werd gepubliceerd op jobpol.be. 

Referte :  G 7005 N 18 05

Uiterste inschrijvingsdatum 04/06/2018.

Meer info m.b.t. deze vacature vindt u op jobpol.be

vrijdag 18 mei 2018

verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont

Rotary Zottegem organiseerde in samenwerking met het Stadsbestuur Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de Lokale Politie Zottegem (afdeling verkeer) een extra editie van de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont en dit op datum van maandag 14 mei 2018.

Omwille van de enorme interesse van de scholen uit, werd deze extra editie voorzien voor het schooljaar (2017-2018) . Voor de negende maal werd deze activiteit georganiseerd. Wederom een succes. Liefst 7 scholen uit het Zottegemse namen deel aan deze actie.

In totaal namen er 119 leerlingen van het lager onderwijs, zesde leerjaar + één vijfde leerjaar, deel aan deze actie.

De jaarlijkse verkeersveiligheidsactie omtrent de dode hoekspiegel bij vrachtwagens bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte, gegeven door de politie-inspecteurs, omvatte het bekijken van een video over de veiligheid rondom de vrachtwagen op de rijbaan met nadien het invullen van een vragenlijst.

Na het beëindigen van het theoretische gedeelte werd er een diploma, fluovestje en fluo-armband overhandigd, door de leden van de Rotary, aan de leerlingen.

De theoretische kennis werd in praktijk toegepast in en rond de vrachtwagen, welke geparkeerd stond aan het Kasteel van Egmont te Zottegem. , Dit gedeelte werd verzorgd door een medewerker van de dienst Transport en Logistiek Vlaanderen en enkele leden van Rotary Zottegem, waaronder het bekendste Rotary-lid Marijn De Valck.

Dergelijke initiatieven over verkeersveiligheid kunnen enkel en alleen maar worden toegejuicht door onze dienst. Onze dank hiervoor aan de initiatiefnemers en de diensten die hun medewerking hiervoor verleenden.

maandag 7 mei 2018

Resultaten alcoholcontroles van afgelopen weekend


De politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem hield in de nacht van 05 op 06 mei 2018 een grootschalige alcoholcontrole.  De politie kreeg hierbij de steun van de Oost-Vlaamse politieschool PAULO.
Op 3 verschillende locaties werden controledispositieven opgesteld. In totaal werden 131 bestuurders gecontroleerd, waarvan 6 een positieve ademtest aflegden. Van 3 van deze bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken, de 3 andere kregen een rijverbod van 6 uur opgelegd. Eén van betrokken bestuurders betrof een man van vreemde nationaliteit zonder vaste woonplaats in België. Hij kreeg een consignatie van 1260 € opgelegd en zijn voertuig werd tijdelijk ingehouden.    
Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs 3 uur inleveren omdat het resultaat van hun ademanalyse ‘A’ (Alarm) was.
Eén bestuurder testte positief op harddrugs. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. 
Er werden 5 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven wegens technische gebreken.

vrijdag 4 mei 2018

verkeerscontrole zwaar vervoer


In het centrum van Sint-Lievens-Houtem was er op 25 april jongstleden tussen 7u30 en 9u30 een verkeerscontrole zwaar vervoer en dit op vraag van Hinp Van Den Bossche.  Hij kaartte het probleem aan van vrachtwagens die ondanks het verbod toch nog door het centrum reden.  Samen met de verkeersdienst werd de problematiek aangepakt door deze actie op touw te zetten. 3 ploegen vatten post op de grote invalswegen (Markt-Polbroek, Molenkouter-Dries en Diepestraat) om vandaar uit elke vrachtwagenchauffeur die de tonnagebeperking negeerde en zonder laden of lossen de zone weer buitenreed, te beboeten.  4 bestuurders liepen tegen de lamp.  Ook andere overtredingen werden vanzelfsprekend geverbaliseerd : o.a. voor het gebruik van gsm tijdens het rijden werd er 2 keer ingegrepen, daarnaast werd 1 pv keuring opgesteld.  1 chauffeur gebruikte geen tachograaf en had hiervoor geen vrijstelling, bovendien bleek diezelfde tachograaf ook niet geldig geijkt. 


De meeste chauffeurs gaven aan de verkeersborden niet te hebben opgemerkt en kregen dan ook de goede raad mee in de toekomst beter uit te kijken en meer aandacht te besteden aan de wegcode.  Een wijze les die we zelf ook beter niet in de wind slaan !

maandag 23 april 2018

DE VEILIGHEIDSMONITOR


Beste burger,

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in gans België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf.

Ook in onze politiezone / gemeente kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen. Uw mening over dit onderwerp telt om onze werking in het kader van veiligheid nog te verbeteren !

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek en dit nog niet heeft gedaan, willen we u daarom nogmaals uitnodigen om deze enquête in te vullen.

Indien u kiest om de bevraging schriftelijk in te vullen dan kan u gebruik maken van de retour-enveloppe waarmee u gratis uw antwoord kan versturen. Dit is nog mogelijk tot eind april.

Indien u ervoor kiest om de enquête via het internet in te vullen dan heeft u nog tijd tot het einde van de maand mei.

Alvast bedankt voor uw zeer gewaardeerde medewerking !

Alcoholcontroles

De politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem hield in de nacht van 21-22 april 2018 een grootschalige alcoholcontrole.  De politie kreeg hierbij de steun van de Oost-Vlaamse politieschool PAULO, die in het kader van werkplekleren 4 aspirant-inspecteurs ter beschikking stelde.

Op 3 verschillende locaties werden controledispositieven opgesteld. In totaal werden 113  bestuurders gecontroleerd, waarvan 8 een positieve ademtest aflegden. Van 4 van deze bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Drie andere bestuurders moesten hun rijbewijs 3 uur inleveren omdat het resultaat van hun ademanalyse ‘A’ (Alarm) was.
Twee  bestuurders werden onderworpen aan een drugstest en bleken niet onder invloed te sturen. Eén van hen werd wel in het bezit bevonden van een kleine hoeveelheid cannabis.   

Eén passagier kreeg een onmiddellijke inning wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Drie bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing omdat ze rondreden met defecte verlichting. Van 1 voertuig was de geldigheid van de technische keuring verlopen.