maandag 4 december 2017

Actieweek inzake parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de Heer Jan Briers, de verkeersweek inzake parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Ook dit jaar neemt de Politiezone Zottegem – Herzele -Sint lievens Houtem actief deel aan die specifieke actieweek om kordaat op te treden tegenover dit asociaal parkeergedrag.

Het controleren van dergelijke specifieke parkeerplaatsen maakt deel uit van het handhavingsplan verkeer en gebeurt bijgevolg doorheen het hele jaar.

Deze week echter, van maandag 04 december 2017 tot en met vrijdag 08 december 2017, wordt een extra inspanning geleverd en zullen er dagelijks controles georganiseerd worden.

Er zal gecontroleerd worden of de parkeerkaart duidelijk zichtbaar aanwezig is maar bijkomend zal er extra aandacht geschonken worden aan de echtheid en de vervaldatum van die parkeerkaarten.

Het parkeren op een parkeerplaats voor personen met een handicap zonder de vereiste parkeerkaart is een verkeersovertreding van de tweede graad en kost de overtreder 116€.

maandag 27 november 2017

Alcoholcontrole

Op zaterdag 25 november 2017 tot zondag 26 november 2017 hield de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem tussen 19.00 en 03.00 uur een grootschalige alcoholcontrole. Dergelijke acties zijn in uitvoering van het zonaal veiligheidsplan voorzien in het verkeershandhavingsplan.

De politiezone werd tijdens de controle  bijgestaan door de politieschool PAULO, die in het kader van werkplekleren 4 aspirant-inspecteurs ter beschikking stelde.

Op 4 verschillende locaties werden controledispositieven opgesteld. In totaal werden 251 bestuurders gecontroleerd. Van 7 bestuurders werd het rijbewijs gedurende 3 uur ingehouden (resultaat ademanalyse: 0.22-0.35 mg/l UAL). Ze dienden eveneens onmiddellijk een boete van 179 € te betalen.  Vijf bestuurders legden een positieve ademtest af (resultaat ademanalyse: + 0.35 mg/l UAL), waarvan 2 onmiddellijk hun rijbewijs voor de duur van 15 dagen dienden in te leveren.

Verder werden processen-verbaal opgesteld inzake het rijden zonder geldige keuring, inbreuken op de technische eisen van motorvoertuigen en het bezit van cannabis.

De lokale politie zal tijdens BOB-campagne n.a.v. de eindejaarsfeesten nog extra acties organiseren.  

Actieplan fietsverlichting: einde preventieve fase fietsverlichting en start van de repressieve fase

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem voerde sinds begin oktober intensieve controles uit op het correct gebruik van de fietsverlichting. 

Diverse middelbaren scholen op het volledige grondgebied schreven in op de actie fietscontrole op school. In totaal werden er meer dan 300 fietsers gecontroleerd waarvan er slechts 10% niet in orde.
Er werd tevens nazicht gedaan aan de fietsstalplaatsen doorheen onze zone waarbij er op zoek werd gegaan naar achtergelaten fietsen. Alle gestalde fietsen werden voorzien van een infokaartje (rond het stuur) met kennisgeving van het actieplan. Een maand later werd opnieuw controle gedaan op dezelfde plaatsen om achtergelaten fietsen op te sporen (= onaangeroerde fietsen met het kaartje nog steeds aan het stuur). Na controle werd geen enkele fiets meer met een kaartje aangetroffen. 
Tijdens preventieve controles op de openbare weg, zowel ’s morgens als ’s avonds, werden niet minder dan 273 fietsers gecontroleerd. Bijna 95% van die gecontroleerde fietsers, was wettelijk in orde en dit is een heel mooi cijfer.

Op zondag 19 november liep de preventieve periode af. Van maandag 20 november tot en met vrijdag 22 december 2017 (begin van de kerstvakantie) loopt de repressieve fase fietsverlichting.
Overtreders zullen dan een Onmiddellijke inning 1ste graad = 58€ ontvangen.
 


 
 maandag 13 november 2017

Sluiting wijkcommissariaten

Op woensdag 15 november  zijn onze wijkcommissariaten in Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten.

Je kan gedurende die dag wel tussen 09.00 en 21.00 uur terecht in het Hoofdcommissariaat (Meengracht 1 Zottegem).
Voor dringende politiehulp kan je steeds terecht op het noodnummer 101.

vrijdag 27 oktober 2017

Verdachte mail ontvangen ?

Wanneer je twijfels hebt over de echtheid van een ontvangen bericht, dan kan je het – voor je het bericht zelf verwijdert - doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Dit is een e-mailadres van het Centrum voor Cybersecurity BelgiĆ« (CCB).

De informatie doorgestuurd naar dit e-mailadres zal geautomatiseerd gescand worden met geavanceerde anti-virustechnologie.


Meer informatie over het ‘hoe’ en ‘waarom’ kan je lezen via deze link.” 

dinsdag 24 oktober 2017

Politieraad 08-11-2017

   Politieraad 


08-11-2017
Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op woensdag 08 november 2017 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.
AGENDA


Openbare zitting

  1. Eedaflegging van 2 Inspecteurs van Politie
  2. Vaststelling voorlopige twaalfden
  3. Begrotingswijziging Nr. 1 (gewone dienst) en Nr. 2 (buitengewone dienst) over het dienstjaar 2017
  4. Vacantverklaring 1 niveau B / ICT-consulent
  5. Toelichting aankoopprocedures en controlemechanismen van de Politiezone
  6. Toelichting schaalvergroting