maandag 31 december 2012

Prettige feestdagen


Alle medewerkers van de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem wensen u een veilig nieuwjaar!
Ook in 2013 blijven wij ons uiterste best doen om uw politiezone veilig en leefbaar te houden.

vrijdag 28 december 2012

Persoverzicht 28-12-2012 arrondissement Oudenaarde


VERKEER : BOB-CAMPAGNES

Gedronken of niet, 45 procent rijdt toch.

De BOB-controles zijn volop bezig, de campagne hamert erop dat drinken en rijden niet samengaan. En toch zegt bijna de helft van de Belgen dat ze weleens achter het stuur kruipen met een glas te veel op.
De politiekorpsen in ons land mikken op 250.000 alcoholcontroles tijdens deze BOB-campagne, een pak meer nog dan de 200.000 van vorig jaar. En nog meer dan vorig jaar herhalen alle experten dezelfde mantra: drinken en rijden gaan niet samen. Go for zero , ook qua promille. Veel effect lijken de campagnes niet te hebben: maar liefst 45,6 procent van de Belgen geeft toe weleens achter het stuur te kruipen terwijl ze denken dat ze te veel hebben gedronken.
Omdat het niet ver is, of omdat ze er wel tegen kunnen: altijd zijn er wel excuses. ‘Het is verontrustend, zeker omdat het in de enquête gaat over hoe ze hun alcoholgebruik zelf inschatten', zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring, die de enquête uitvoerde bij duizend bestuurders. ‘Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat ze ook echt boven de wettelijke limiet zitten, maar het wijst er wel op dat we nog altijd de grenzen opzoeken. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat zelfs het minste alcoholgebruik je reactievermogen al aantast.'
Hogere boetes.
Op 1 januari verhogen de boetes voor drinken en rijden: professionele chauffeurs worden al beboet vanaf 0,2 promille, alle anderen moeten 170 in plaats van 150 euro ophoesten als ze  eer dan 0,5 promille alcohol in hun bloed hebben.
Maar volgens Touring is dat niet de beste oplossing. ‘De enquête wijst duidelijk uit dat het
drinkgedrag van chauffeurs samenhangt met de pakkans: amper 3,5 procent is er al eens voor beboet. Pas als ze het gevoel hebben dat ze tegen de lamp kunnen lopen, zullen bestuurders minder geneigd zijn om risico's te nemen.'
En al geven de Belgen grif toe dat ze het zelf weleens doen, toch zijn ze streng over de combinatie tussen rijden en alcohol: 69 procent van de mensen vindt rijden onder invloed een zware inbreuk. ‘Het zijn wellicht vooral de bestuurders boven de 40 jaar die denken dat ze het nog wel kunnen, de jonge generatie gaat strikter om met alcohol', zegt Smagghe nog. De BOBcampagne duurt nog tot half januari en richt zich na Nieuwjaar vooral op bedrijfsrecepties. Bron: HET NIEUWSBLAD

Aanpassing politiereglement Sint-Lievens-Houtem betreffende het afsteken van vuurwerk

Uittreksel uit de notulen GEMEENTERAAD DD. 26 december 2012

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Wensballonnen worden niet toegestaan op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Noch op de openbare weg noch op privaat domein is het oplaten van wensballonnen toegestaan. (bijgevoegd: gr 26 december 2012)

 
 

donderdag 27 december 2012

Responsible Young Drivers

De vrijwilligersorganisatie Responsible Young Drivers zet op oudejaarsavond ruim 250 vrijwilligers in om feestvierders veilig naar huis te brengen. ‘Dat aantal is vergelijkbaar met vorige jaren', zegt directeur Johan Chiers. ‘70 à 80 procent kruipt achter het stuur, de rest zorgt voor dispatching.'

Wie naar een oudejaarsfeest trekt en na het feest met de eigen auto niet meer veilig thuis raakt, kan tussen middernacht en 6 uur via telefoonnummer 0902/12345 de hulp inroepen van de Responsible Young Drivers. 'Vrijwilligers komen dan in een wagen van Responsible Young Drivers naar je toegereden, waarna één van hen de feestvierder met zijn of haar eigen wagen naar huis voert.'

Noodoplossing, geen taxi
Wie gebruik wil maken van de diensten van de Responsible Young Drivers, kan niet op voorhand reserveren. ‘We zijn een noodoplossing, en geen taxibedrijf', aldus Chiers. ‘We kunnen ook niet op voorhand garanderen of een rit zal doorgaan. Dat hangt af van de vraag en het aanbod.'

Uw wagen achterlaten met draaiende motor....

We kunnen het niet genoeg zeggen. Ook al stap je maar even uit, laat je voertuig slotvast achter. Dagelijks moeten wij vaststellen dat mensen hun voertuig onbeheerd achter laten met alle gevolgen vandien.

Resultaten BOB actie

Tijdens de BOB actie op Kerstdag bleek 15 % van de bestuurders dronken achter het stuur te zitten.
In totaal werden er 26 voertuigen staande gehouden, 3 bestuurders bliezen positief en 1 chauffeur bevond zich in de alarmfase.

Rekrutering Hoofdinspecteurs met specialisatie ICT


Op dit ogenblik is de directie van de federale gerechtelijke politie (DGJ) op zoek naar hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie ICT met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve.

In de directies van de federale gerechtelijke politie, gesitueerd op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen zijn gespecialiseerde secties belast met de ondersteuning van zowel de federale als de lokale politie bij de analyse van het inbeslaggenomen informatica-materiaal in het kader van gerechtelijke onderzoeken. 

Ze zijn tevens belast met het voeren van onderzoeken naar informaticacriminaliteit binnen hun gerechtelijk arrondissement.

Meer informatie m.b.t. de vacatures en selectiemodaliteiten vindt u op jobpol.be

Uiterste inschrijvingsdatum : 14-01-2013

vrijdag 21 december 2012

Vlaamse overheid start campagne tegen cannabis


 Het cannabisgebruik bij jongeren neemt toe. Bovendien is het aantal probleemgebruikers in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Acties rond cannabisgebruik zijn nodig, want een joint kan wel kwaad.
Veel ouders van adolescenten zijn soixante-huitards die in hun jonge jaren zelf al eens een jointje opstaken. Zij hebben doorgaans een lakse houding tegenover het cannabisgebruik van hun kinderen. Dat moet dringend veranderen, want de cannabis van tegenwoordig is veel gevaarlijker dan die van 20 jaar geleden. De werkzame dosis tetrahydrocannabinol (THC) in nederwiet (dat zijn de cannabisplanten die hier en in Nederland gekweekt worden) is minstens 4 keer sterker dan vroeger. Bijkomend probleem is dat de gebruikers steeds jonger worden. Veel jongeren steken hun eerste joint al op op 13-14 jaar. Alle middelbare scholen hebben er mee
te maken. Cannabis is de meest gebruikte illegale drug bij jongeren onder 18 jaar. Kwetsbaar in ’t kwadraat
 Er bestaat een verband tussen cannabisgebruik en psychose, maar wetenschappers weten niet precies wat de kip is en wat het ei. Een psychose is een psychiatrische toestand waarbij men het contact met de werkelijkheid kwijt is. Hallucinaties, wanen en negatieve gevoelens maken het leven moeilijk. Patiënten voelen dat ze niet mee kunnen, de wereld gaat voor hen te vlug, waardoor ze paranoïde gedachten krijgen.
Psychotische verschijnselen komen typisc voor bij schizofrenie, een grotendeels aangeboren psychiatrische aandoening. Opvallend veel psychotici gebruiken cannabis. Men veronderstelde altijd dat zij sneller naar de drug grijpen, maar daarover is de laatste jaren de nodige twijfel gerezen. Tal van studies hebben aangetoond dat cannabisgebruik op zich kan leiden tot psychose. Meer nog, het gaat hier zo goed als zeker om een causaal verband: vroeg en fors gebruik van cannabis kan een psychose uitlokken. Al zijn het dan vooral de kwetsbare jongeren die gevaar lopen.
Alle jongeren zijn kwetsbaar, maar sommigen, zoals kinderen met ADHD, autismespectrum-toornissen of borderline, zijn nog kwetsbaarder. Psychosen zijn zeldzaam: naar schatting 1% van de bevolking loopt een risico.
Cannabisgebruik verhoogt dat risico minstens met een factor 3.
 
Het verbodenvruchtgehalte

In essentie erf je voor een psychose een zekere genetische aanleg. Of ze dan daadwerkelijk doorbreekt, hangt vooral van omgevingsfactoren af. En daarin speelt cannabis een prominente rol. Naast de drug zijn nog 2 andere omgevingsfactoren belangrijk: trauma (seksueel misbruik, vechtscheiding van de ouders, verwaarlozing…) en verstedelijking. Kinderen die opgroeien in een stedelijk milieu, met zeer veel prikkels en impulsen, lopen meer kans op een psychose dan kinderen uit een landelijk milieu. Wanneer de risicofactoren worden aangepakt, kan een
psychose in veel gevallen vermeden worden. Jongeren sensibiliseren voor de gevaren van cannabisgebruik is daarom een must.
 
Aanpakken en afzweren

Vandaag heeft de meerderheid van de jongeren die wegens psychotische verschijnselen worden opgenomen in een psychiatrisch centrum met de softdrug te maken gehad. Cannabis is meer dan de druppel die de emmer doet overlopen. Het is veel vloeistof in de emmer. Een psychose is geen lachertje. Het duurt maanden en soms jaren eer jongeren daar weer bovenop geraken, met medicatie en therapie.Eén op de 3 geraakt niet meer uit de psychotische cirkel, omdat ze ook na de psychose gemakkelijker teruggrijpen naar cannabis en opnieuw psychotisch worden.

 

donderdag 20 december 2012

Kent u al de smartphone-app die laat zien welke chauffeur jou naar huis kan rijden ?

De MNM Zero Car is een gratis Facebook-, iPhone- en Android-applicatie die door MNM en het BIVV ontworpen werd om de verkeersveiligheid te bevorderen en het aantal weekendongevallen terug te dringen. 

Het principe is eenvoudig. Wie naar een feest of evenement wil, maar niet van of naar zijn bestemming raakt, kan via Facebook of via de MNM Zero Car-applicatie voor iPhone of Android op zoek gaan naar iemand met wie hij of zij kan meerijden. 

Omgekeerd kan ook iemand die met de auto ergens naartoe gaat, de vrije plaatsen in zijn wagen aanbieden via de MNM Zero Car.

De bedoeling is dat mensen dankzij de MNM Zero Car veilig op hun bestemming raken, bijvoorbeeld door niet zelf naar huis te rijden na een feestje wanneer ze een glaasje op hebben. 

De MNM Zero Car is in de eerste plaats op jongeren gericht en is bijzonder handig voor wie verantwoord vervoer zoekt van of naar een bepaald evenement – zo is er in de toepassing bij ‘bestemming’ een apart veld voorzien voor evenementen. 

Maar de applicatie kan ook erg handig zijn voor weggebruikers uit andere leeftijdscategorieën of voor ritten met andere bestemmingen.


Resultaten van de BOB-actie van 19-12-2012


De resultaten : 

Opstelplaats 1 : 50 AT’s allen “S” en 3 PVW’s

Opstelplaats 2 : 51 AT’s allen “S” en 1 PVW

Opstelplaats 3 : 54 AT’s  waarvan 3 “A” en 1 “P” en 2 PVW’s

woensdag 19 december 2012

Fietsstraat krijgt officieel verkeersbord

Sinds 13 februari 2012 is het concept ‘fietsstraat’ officieel opgenomen in de Wegcode. 

Vanaf 13 december 2012 zal u voortaan de officiële verkeersborden in het straatbeeld zien opduiken.  

De regering koos uiteindelijk voor een blauw aanwijzingsbord met daarop ‘fietsstraat’ (in het wit) en de afbeeldingen van een wagen (in het rood) en een fietser (in het wit) om het begin van de straat aan te duiden.

Bij het einde van een fietsstraat komt hetzelfde bord met daarop een brede rode band. 

De vermelding ‘fietsstraat’ is niet verplicht.


Shetlandpony kwijt ? Contacteer ons !


In de Oordegemstraat te Sint-Lievens-Houtem werd een Shetlandpony die op de openbare weg liep door de lokale politie "gevangen".

De pony heeft een Nederlandse chip maar de eigenaar kon (nog ) niet achterhaald worden.

Bent u de eigenaar of kent u de eigenaar ?   Contacteer ons zo snel mogelijk !

Controle vrachtvervoer in samenwerking met douane en RVA


Op 18-12-2012 werd er in samenwerking met de douane en de RVA een controle uitgevoerd op het vrachtvervoer.

Resultaten v/d Politie
  
62 ademtesten, allen SAFE.
11 onmiddellijke inningen opgesteld inzake rij-en rusttijden ten belope van in totaal € 4210.
1 onmiddellijke inning voor een onleesbare nummerplaat.
1 PVW inzake technische eisen.
  
Resultaten v/d RVA

Er werden 35 administratieve controleverslagen opgesteld voor verdere afhandeling ten burele.
Twee Poolse onderdanen zullen bijkomend gecontroleerd worden.
1 waarschuwing inzake aangifte Dimona.
  
Resultaten v/d Douane

 1 PV voor rijbewijs
 4 Onmiddellijke inningen inzake rij-en rusttijden ten belope van in totaal € 1120.

dinsdag 18 december 2012

Resultaten verkeersveilige nacht 2012


Tijdens de verkeersveilige nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 december 2012 werden de weggebruikers extra attent gemaakt op de start van de BOB-campagne. 

Tijdens deze nacht werden in gans West- en Oost-Vlaanderen intensieve controles uitgevoerd, met in het bijzonder aandacht voor rijden onder invloed van alcohol. 

tomcartoon politie-alcoholcontrole-bob 2
In totaal werden er in onze politiezone 61 ademtesten afgenomen. 

1 bestuurder bleek te rijden onder invloed, met een onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs in opdracht van het parket tot gevolg. 

4 bestuurders bevonden zich in de alarmfase en kregen elk een onmiddellijke inning ten belope van 150 euro.

Verder werden er 87 voertuigen geflitst en 1 bestuurder mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor de duur van 15 dagen. De andere bestuurders mogen een proces-verbaal in hun bus verwachten.

Met het oogpunt op de veiligheid van u en van iedereen op de weg, worden er nog verdere acties gepland. Een verwittigd chauffeur ….

zondag 16 december 2012

Vervuilde speed maakte al 6 doden in België


Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid waarschuwt voor vervuilde speed.

Er vielen door de drug vorig jaar en dit jaar al zes doden.

Eind september kwam een 32-jarige drugsgebruiker uit Aalst om. Toxicologisch onderzoek wijst nu uit dat hij bezweek aan de inname van het toxische amfetamine.

Het instituut waarschuwt daarom nu alle politiediensten, parketten, spoedgevallen en hulpdiensten over het bestaan van de gevaarlijke drug.

Het belangrijkste symptoom van de intoxicatie is extreme oververhitting van het
lichaam.

De drugs maakten vorig jaar ook al slachtoffers in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. De speed zou geproduceerd worden in België of in Nederland.

Bron :  Het Nieuwsblad

zaterdag 15 december 2012

Wijziging datum wekelijkse markt Zottegem


De wekelijkse markt van dinsdag 25 december 2012 en dinsdag 1 januari 2013 gaat door op maandag 24 december 2012 en maandag 31 december 2012.

Het centrum zal afgesloten worden zoals op de wekelijkse marktdag en de omlegging is voorzien zoals op de wekelijkse marktdag.

Het centrum is afgesloten vanaf 06.00 u tot 14.00 u.

Signaleer gebreken aan de toestand van de weg !

Als burger bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur vast te stellen en u kan ons hierbij helpen.

Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, ophopingen, scheuren, ...), hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil, ...) en problemen met signalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, ...) kan u melden via Meldpunt Wegen

Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (Gewest, Steden en Gemeenten).

Knelpunten op fietspaden kunnen gemeld worden via het Meldpunt Fietspaden


donderdag 13 december 2012

14-12-2012 : Verkeersveilige nacht


De verkeersveilige nacht is dit jaar aan zijn 16e editie toe. 

Op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen worden in de nacht van vrijdag 14 december op zaterdag 15 december alcohol- en drugcontroles gehouden van 19.00 uur tot 07.00 uur.

Ook de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem neemt deel aan deze actie !!!

Ook op Kerstdag en Oudejaarsavond worden er op het grondgebied van Zottegem – Herzele – StLHoutem controles gehouden !!!

Resultaten snelheidscontroles van 12 december 2012

Sint-Lievens-Houtem - Mgr. Meulemanstraat
Aantal controles : 215
Aantal inbreuken : 13
Hoogste snelheid : 70

Sint-Lievens-Houtem - Polbroek
Aantal controles : 156
Aantal inbreuken : 51
Hoogste snelheid : 84

Herzele - Provincieweg
Aantal controles : 766
Aantal inbreuken : 96
Hoogste snelheid : 71

Herzele - Molenstraat
Aantal controles : 342
Aantal inbreuken : 110
Hoogste snelheid : 83

Zottegem - Godveerdegemstraat
Aantal controles : 390
Aantal inbreuken : 46
Hoogste snelheid : 66

Resultaten controle parkeerplaatsen voor mensen met een handicap

In het kader van de internationale dag van de gehandicapten op 3 december 2012, deed de politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem een extra inspanning om deel te nemen aan de campagneweek die georganiseerd werd door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Van maandag 03 december 2012 tot en met zondag 09 december 2012 werden er 4 acties georganiseerd die specifiek gericht werden naar de voorbehouden parkeerplaatsen.

Tijdens die controles werden 2 Onmiddellijke Inningen opgesteld ingevolge verkeersinbreuken tegen bovenvermelde wetgeving.

Er werden tevens 2 waarschuwingen uitgeschreven die het onderwerp zullen uitmaken van een verder onderzoek.

De politiezone zal ook in de toekomst blijvende inspanningen leveren om op te treden tegen foutparkeerders teneinde de rechten van personen met een handicap te waarborgen.


Resultaten controle fietsverlichting 12/12/2012


Op 12-12-2012 werden er  41 fietsers gecontroleerd.

39 fietsers waren in orde.

1 onmiddellijke inning voor rijden zonder licht (defecte verlichting).
1 waarschuwing.  Verlichting op batterijen niet aangezet.

BOB-campagne start, ook in onze politiezone !

De feestdagen komen er weer aan. Tijd voor familiefeesten, restaurantbezoeken, recepties met collega's en vrienden en veel lekker eten en drinken natuurlijk. 

BOB is dan diegene die zijn/haar vrienden en familie veilig thuis brengt. Dat verdient toch 3 extra kussen bovenop de 3 gebruikelijke feestzoenen, niet? Alweer een goede reden om Bob te zijn!

bob-aff-2012-nlIn Oost-Vlaanderen gaat de BOB-eindejaarscampagne van start met de verkeersveilige nacht op 14 december. Van dan af tot 28 januari 2013 worden er extra alcoholcontroles gevoerd door de lokale politie.

Drinken en rijden: jaarlijks meer dan 200 doden!

Tijdens de laatste BOB-campagne bleek 3,3 % van de gecontroleerde bestuurders onder invloed, het laagste percentage ooit sinds het begin van de BOB-campagnes in 1995. Desondanks blijft rijden onder invloed een groot probleem, vooral tijdens weekendnachten. Straffer nog, meer dan 44 % van de gecontroleerde bestuurders die betrokken waren in een ongeval waren onder invloed van alcohol, dat is bijna 1 op 2 bestuurders!

Tijdens de eindejaarscontroles stelt men vast dat steeds meer mensen hun gedrag aanpassen en niét rijden als ze gedronken hebben. De BOB-campagne, waarbij controles en sensibilisering hand in hand gaan, heeft dus duidelijk effect.

Buiten de campagneperiode is de evolutie echter helemaal anders en blijkt het aantal bestuurders onder invloed niet noodzakelijk te dalen.

woensdag 12 december 2012

Resultaten uitgevoerde repressieve controles fietsverlichting


Tot op heden werden er 237 controles op de fietsverlichting uitgevoerd.

231 fietsers waren in orde.

Van de 6 fietsers die niet in orde waren kregen er 3 een Onmiddellijke Inning (€ 50) en 3 een Proces-verbaal van waarschuwing.

Werken Rodestraat


De Rodestraat te Zottegem wordt vanaf vandaag 12 december opnieuw opengesteld voor doorgaand verkeer.

In het voorjaar worden de werken verder gezet.

Verlenging van de werken aan de spooroverweg Borsbekestraat

De spooroverweg in de Borsbekestraat (overweg nr. 30) te Herzele zal nog tot en met vrijdag 21 december 2012 volledig afgesloten zijn voor alle verkeer door het uitvoeren van onderhoudswerken aan de treinsporen.

De woningen tot en met huisnummer 165 en 156 zijn te bereiken via de Provincieweg.

De woningen in de Borsbekestraat vanaf huisnummer 163 en 154 zijn te bereiken via de omleidingsweg die loopt via Provincieweg, Stationsstraat, Peperstraat, Ressegemstraat en omgekeerd.

Resultaten actie fietsverlichting en parkeerplaatsen voor mensen met een handicap


Op 11-12-2012 werd tussen 18.00 uur en 19.30 uur in Herzele controle gedaan op de fietsverlichting en de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Er werden 7 fietsers gecontroleerd en iedereen was in orde.

Ook bij het toezicht op de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap werden geen inbreuken vastgesteld.

dinsdag 11 december 2012

Persbericht "werkstraf voor graffitispuiter"


Werkstraf voor graffitispuiter


De 19-jarige Luca C. uit Zottegem verscheen voor de Oudenaardse strafrechter voor het aanbrengen van graffiti in Zottegem. 

Zo tagde hij onder meer een muur van het bedrijf Stevens Expomat, het kasteel Egmont en de toiletten van de fuifzaal Bevegemse Vijvers. Telkens liet hij zijn handelsmerk Trap achter. 

Een zinnige uitleg had de jongeman niet. De rechter veroordeelde hem tot een werkstraf van 50 uren.

BRON : HET NIEUWSBLAD

Agenda van de Politieraad van 20-12-2012


De volgende zitting van de Politieraad van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem zal doorgaan op donderdag 20-12-2012 om 20.00 uur in het commissariaat te Zottegem, Meengracht 1.


De agenda van de zitting vindt u hier.

Resultaten verkeersactie 10-12-2012


De resultaten van de verkeersactie : 
 • 3 OI wegens niet dragen gordel 
 • 1 OI wegens gebruik GSM
 • 1 OI wegens negeren tonnagebeperking
 • 1 OI wegens parkeren op trottoirs 
 • 1 OI wegens parkeren op minder dan 3 meter van oversteekplaats voetgangers
 • 1 PVW wegens vervaldatum mindervalide kaartmaandag 10 december 2012

Persbericht m.b.t inbraken


Ieder jaar worden zowat 40.000 gezinnen slachtoffer van een inbraak.

In de meeste gevallen kunnen sommige inbraken voorkomen worden. Immers, veel woningen zijn nog steeds weinig of niet beveiligd tegen inbraak.

Jammer, want hierdoor loopt men risico’s die men door het treffen van een aantal relatief eenvoudige maatregelen, had kunnen voorkomen.

Lees het volledige persbericht hier.

BIN-bericht m.b.t. recente inbraken


In verband met meerdere diefstallen te Hasselt ten Broek, Bussegem, Strijmeers  te Sint-Lievens-Houtem wordt gevraagd om uit te kijken naar een VW Passat Break van grijze of zwarte kleur, nummerplaat beginnend met cijfers en letter  1 CXI …..

Gelieve uit te kijken naar dit voertuig , wees waakzaam en neem bij abnormale waarnemingen dadelijk contact op met de dienst 101 of uw lokale politiedienst.

Resultaten controle op parkeerplaatsen voor mensen met een handicap


Op zondag 09 december werd controle gedaan op de parking van het ziekenhuis Sint-Elisabeth en het station te Zottegem.

Er werden geen inbreuken vastgesteld.

vrijdag 7 december 2012

Voorkom schoorsteenbrand !


Schoorsteenbranden liggen vaak aan de oorzaak van woningbranden. Uit beperkte cijfers van Binnenlandse Zaken blijkt zelfs dat één derde van de woningbranden schoorsteenbranden zijn. Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie in een kachel, een open haard of de centrale verwarming kan met schoorsteenbrand te maken krijgen. 

Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

 1. een beschadigd of bouwtechnisch slecht rookkanaal;
 2. onvoldoende reinigen van de schoorsteen;grotere afzetting van roet door het stoken met bepaalde houtsoorten;
 3. vogelnesten.
Neem dus de nodige voorzorgsmaatregelen om je tegen schoorsteenbrand te beschermen.

Preventietips
 • Laat je schoorsteen minstens jaarlijks vegen door een vakman en vraag een attest. In sommige brandverzekeringspolissen en sommige gemeenten is dit zelfs verplicht.
 • Plaats steeds een kachel met het juiste vermogen in een kamer.
 • Stook alleen met droog, natuurlijk, onbehandeld hout.
 • Stook geen geverfd hout, spaanplaat, oud papier, karton, multiplex
 • Witte of kleurloze rook duidt op een goede verbranding.
 • Gebruik steeds de juiste brandstof voor je kachel.
 • Gebruik een kachel nooit om er afval in te verbranden!
 • Ventileer voldoende de ruimte tijdens het stoken. De schoorsteen zuigt lucht aan waardoor het belangrijk is dat er ook voldoende aanvoer van verse lucht verzekerd wordt in de ruimte.
 • Gebruik je haard niet als grill.

Krijg je toch te maken met schoorsteenbrand?
 • Waarschuw de brandweer via 112.
 • Doof, in afwachting van de brandweer, het vuur in de haard of kachel met zand of zout. Zo voorkom je rook in je huis.
 • Sluit meteen hierna de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard.
 • Maak de ruimte rond de kachel of haard vrij van brandbaar materiaal zoals tapijten, meubilair.
 • Verlaat de ruimte waar teveel rook hangt.
 • Ventileer na het doven van het vuur de ruimte zodat je geen CO-vergiftiging kan oplopen.
 • Voor je eigen veiligheid: laat na de brand je schoorsteen grondig controleren door een vakman voor je ze terug gebruikt.
OpgeletDoof bij een schoorsteenbrand je kachel of open haard NOOIT met water. Het water wordt onmiddellijk stoom en teveel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal.

Controle op parkeerplaatsen voor mensen met een handicapOp 05/12/2012 werd er aan (o.a.) het ziekenhuis en het station controle gedaan van de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor de burgers die beschikken over een parkeerkaart voor mensen met een handicap. 

Resultaten : 

 • 1 OI voor parkeren op een plaats mindervaliden 
 • 2 waarschuwingen voor vervallen kaart en niet leesbare kaart

donderdag 6 december 2012

Neem je mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn handicap’

parkeerkaart voor personen met een handicap

Maandag 3 december 2012, was het de internationale dag van personen met een handicap. In dit kader lanceert Oost-Vlaams provinciegouverneur André Denys een campagne die extra aandacht besteedt aan de problematiek van parkeerkaarten van mensen met een handicap. Elke dag opnieuw worden misbruiken van deze parkeerkaarten vastgesteld. Het is duidelijk dat personen met een handicap het uiteindelijke slachtoffer zijn van deze misbruiken.

Bestuurders die zonder geldige parkeerkaart geparkeerd staan op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap, zullen een onmiddellijke inning ontvangen.

rolstoelDeze parkeerkaart is een persoonlijke kaart die de bestuurder of passagier van een voertuig bepaalde voordelen geeft bij het parkeren. Niemand anders mag van deze kaart gebruik maken tenzij je zelf in het voertuig zit. De parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar vooraan in het voertuig gelegd worden. Het symbool van de persoon in een rolstoel moet zichtbaar zijn.


In principe is de parkeerkaart levenslang geldig. Onder het symbool van de persoon in een rolstoel staat dan ‘geldigheidsduur: onbepaald’. Als er bij de geldigheidsduur een specifieke datum vermeld staat, dan kan je de kaart slechts gebruiken tot de vermelde datum. Als jouw kaart een beperkte geldigheidsduur heeft en je wilt een nieuwe kaart aanvragen, dan moet dit gebeuren 6 maanden voor het verstrijken van de oude kaart.

Als je gezondheidstoestand verbetert en je voldoet niet meer aan de voorwaarden (vb. omdat jouw mobiliteit verbeterd is), dan moet je de kaart terugsturen. Ook in geval van overlijden moet de kaart (door een familielid, naaste,…) worden teruggestuurd naar het adres dat vermeld staat op de parkeerkaart. Als de kaart beschadigd is of bij diefstal of verlies, kan je bij het stadsbestuur een duplicaat aanvragen. Als de politie vaststelt dat de kaart onrechtmatig gebruikt wordt (vb. iemand gebruikt jouw kaart terwijl je niet in de wagen zit, er wordt gebruik gemaakt van een kopie, de kaart is vervallen, enz.) dan kan de kaart worden afgenomen. Daarna dien je opnieuw een parkeerkaart aan te vragen waarbij je rekening dient te houden met een termijn van 6 maanden.

parkeerplaats mindervaliden 2De parkeerkaart is gratis. Parkeren op straat, ook in de zone betalend parkeren, is gratis. Je plaatst de geldige parkeerkaart achter de voorruit van je wagen. Parkeren in parkings kan tegen het normaal tarief maar op speciaal voorbehouden plaatsen.

Bewaakte parkings (o.a. de parkeergarage onder de Vrijdagmarkt en Sint-Michiels) zijn niet gratis. Er zijn wel voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Het gaat hier steeds over bredere parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de lift.