woensdag 31 oktober 2012

Politie vat verdachte personen

De politie van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft op dinsdag 23 oktober 2012 omstreeks 5.00 uur twee verdachte personen met Letse nationaliteit kunnen vatten.

Een politieploeg merkte tijdens hun toezichtactie aan het station in #Zottegem twee personen op ter hoogte van het perron. Toen de verdachten de politie opmerkten zetten ze het op een lopen.

De verdachten konden na een achtervolging worden  ingerekend in de Frans de Beckstraat.

Bij verdere controle bleek het te gaan om op te sporen personen die in aanmerking komen voor inbraken. De verdachten werden aangehouden.


dinsdag 30 oktober 2012

Resultaten verkeersactie

Op woensdag 24 oktober  2012 voerde de Lokale Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een controle uit op het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van de gsm achter het stuur.

Gedane vaststellingen:


  • 11 onmiddellijke inningen aan bestuurders voor het niet dragen van de gordel
  • 1 onmiddellijke inning gebruik gsm achter het stuur
  • 1 onmiddellijke inning duplicaat nummerplaat
  • 3 onmiddellijke inningen negeren tonnagebeperking
  • 1 proces- verbaal negeren rood licht

Einde wegwerkzaamheden Nederweg te Sint-Lievens-HoutemDe werken in de Nederweg te #Sint-Lievens-Houtem zijn beëindigd en de weg is terug opengesteld voor het verkeer.

Winteruur luidt inbrakenseizoen in

De politie van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem roept de inwoners op extra waakzaam te zijn voor inbraken. ‘Dit weekend wordt overgeschakeld naar de wintertijd en dat moment is voor veel inbrekers het startsein om vaker op strooptocht te gaan’, weet de politie uit ervaring. ‘De stijging van het aantal inbraken in de wintermaanden is een constante in onze statistieken. Met de donkere dagen wordt meer ingebroken. Sluit woningen goed af en meld verdachte handelingen en personen meteen via het noodnummer 101’, vraagt de politiewoordvoerder.

maandag 29 oktober 2012

Werken Spooroverweg Bergafstraat Hillegem


Vanaf dinsdag 06 november 2012 tot en met dinsdag 27 november 2012 zal de Spooroverweg in de Bergafstraat (overweg nr. 34) te #Herzele (Hillegem) volledig afgesloten zijn voor alle verkeer door het uitvoeren van onderhoudswerken aan de treinsporen.

De woningen tot en met huisnummer 53 en 72 zijn te bereiken via de Provincieweg. 

De woningen in de Bergafstraat vanaf huisnummer 78 en 61 zijn te bereiken via de omleidingsweg die loopt van Provincieweg, Stationsstraat, Melkerijstraat, Ternatstraat en omgekeerd of via de Provincieweg, Perrestraat en omgekeerd.

vrijdag 26 oktober 2012

Werken met omleiding Lippenseweg / Hazestraat

Naar aanleiding van werken worden volgende straten afgesloten in #Zottegem : 

Lippenseweg (deel tussen Lippenhovestraat en Provinciebaan) 


Verlenging der werken vanaf 26/10/12 tot 16/11/12.  
Omleiding via Lippenhovestraat, Beugelstraat, Romeins Plein, O-L-Heerstraat, Provinciebaan.


Hazestraat 

Verlenging der werken vanaf 01/11/12 tot 31/05/13.  
Omleiding via Faliestraat

donderdag 25 oktober 2012

Jaarlijkse algemene BIN-vergadering


Op initiatief van de lokale politie en in samenwerking met de BIN-coördinatoren van #Zottegem, #Herzele en #Sint-Lievens-Houtem werd op woensdagavond 24.10.2012 in de Steenhoven te #Herzele de jaarlijkse algemene BIN-vergadering gehouden.

Een 50-tal aanwezigen werden verwelkomd door burgemeester Johan Van Tittelboom die het initiatief van de politie,  om samen met de bevolking te werken aan een veilige woon-en leefomgeving, sterk in de verf zette.

De gemandateerde BIN politieambtenaar Rony Peeterbroeck gaf nadien een kort cijferoverzicht van de gepleegde inbraken en de manier waarop deze meestal worden uitgevoerd.  

Hoofdinspecteur Luc Vandenberghe sprak over diefstalpreventie en commissaris Luc Lacaysse van de federale politie lichtte de werking van de 101-centrale toe.

Nadien stelde commissaris Gunther Van Steenberge het nieuwe BIN logo voor en ontvingen alle coördinatoren de reeds lang beloofde BIN-stickers.

Na deze boeiende en geslaagde infoavond, bood de gemeente #Herzele alle aanwezigen een drankje aan in de cafetaria en werd er nog lang nagepraat en besloten dat het nog veilig wonen was in Zottegem-Herzele en Sint Lievens Houtem.


dinsdag 23 oktober 2012

Afsluiting Marebeekstraat


Naar aanleiding van werken wordt de Marebeekstraat thv huisnr 74 te Sint-Maria-Oudenhove afgesloten van 24/10/12 tot 09/11/12.

Omleiding via Vossenholstraat, Elverenberg, Kasteeldreef, Brakelstraat, Lilarestraat en omgekeerd

Resultaten alcoholcontroles

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 oktober 2012 voerde de lokale politie Zottegem-Herzele/Sint-Lievens-Houtem een alcoholcontrole uit op het ganse grondgebied van de zone. 

In totaal werden er 37 ademtesten afgenomen, slechts 3 bestuurders bliezen positief. Hun rijbewijs werd voor 3 uur ingetrokken. 


Verder werden er nog 1 proces- verbaal wegens geen geldig rijbewijs en 1 proces- verbaal van waarschuwing inzake voorlopig rijbewijs(rijden na 22.00) opgemaakt. 

Meldingsplicht tijdelijke horecazaken winterjaarmarkt Sint-Lievens-Houtem

Als u een onroerend goed heeft dat u tijdens Houtem Jaarmarkt wil omvormen tot een tijdelijke horecazaak, dan moet u vooraf de toestemming hiervoor krijgen van de burgemeester. 

Tegen uiterlijk 26 oktober 2012 moet u hiervoor een aanvraag indienen via het daartoe bestemde aanvraagformulier.


Meer info: www.sint-lievens-houtem.be

Samenwerkingsakkoord nood-en interventieplanning


Op initiatief van het AZ Sint-Elisabeth #Zottegem en in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het ziekenhuis, brandweer en de lokale politie van Zottegem - Herzele en StLHoutem werd maandag een infoavond georganiseerd i.v.m. de nood-en interventieplanning. 

Een 100-tal aanwezige hulpverleners luisterden geboeid naar wat  van hen verwacht wordt tijdens een grootschalig incident waarbij het nood-en interventieplan van de gemeente wordt afgekondigd.                                                                       


Commissaris Van Steenberge gaf een toelichting nopens het politioneel interventieplan, luitenant Van Wayenberghe sprak over de herkenbaarheid van de brandweer (graden en kledij) en dokter  Machtelinckx lichtte de rol van de medische discipline toe.

Intussen werd er op de parking van het stedelijk ziekenhuis een interventiezone ingericht waarop alle hulpdiensten met hun specifiek materiaal aanwezig waren. Na de toelichting kon elke hulpverlener visueel ervaren wat een motorkapoverleg is, hoe een multidisciplinaire commandopost wordt ingericht of hoe een vooruitgeschoven medische post operationeel wordt gemaakt.

Om van de emoties te bekomen bood de directie van het AZ Elisabeth na deze boeiende uiteenzetting nog een kleine receptie aan en keerde iedereen met een gerust gemoed veilig huiswaarts.