donderdag 31 januari 2013

Anti-inbraakactie 30-01-2013

Tijdens de nacht van woensdag 30 op donderdag 31 januari 2013 organiseerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een anti-inbraakactie. 

Vijf personeelsleden werden ingezet en op diverse risicoplaatsen werden toezichten en controles uitgevoerd. 

Er werden 69 voertuigen gecontroleerd. 

Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld.

Melding van een verdacht voertuig door leden BIN


Na de eerste melding van een verdacht voertuig en de opstart van het BuurtInformatieNetwerk  werd het voertuig nog 2 keer opgemerkt te Velzeke en hebben de buurtbewoners zeer attent gereageerd door onmiddellijk de 101 te bellen. 

Een anonieme ploeg van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem heeft zich onmiddellijk ter plaatse begeven doch heeft de blauwe Ford Galaxy met nummerplaat 1-EGT-7… niet meer kunnen aantreffen. 

Wij danken jullie allen voor de alertheid en het gepast reageren op verdachte handelingen in jullie woonomgeving.

Criminaliteit op internet : gekende praktijken


Sinds de komst van het internet hebben oplichters nieuwe manieren gevonden om op een makkelijke en snelle manier veel mensen geld afhandig te maken. Vandaag de dag communiceert een groot deel van de bevolking via e-mail en heeft men thuis of op het werk toegang tot het internet. De kans dat je op de een of andere dag geconfronteerd wordt met personen die je via deze weg proberen op te lichten is dan ook zeer reëel. Wees daarom steeds alert wanneer je benaderd wordt door ONBEKENDEN via het internet.

Tegenwoordig is het moeilijk om te ontkomen aan de veelheid aan SPAM die wordt verstuurd naar onze mailboxen. Tussen al deze ongewenste reclameboodschappen van personen en bedrijven waar men nog nooit van gehoord heeft, zitten vaak mails - in het Engels of in slecht Frans of Nederlands geschreven - die als onderwerp neploterijen, de nalatenschap van een Afrikaans staatshoofd, hulp bij geldtransacties, exotische investeringen, of dergelijke meer hebben.

Oplichters zijn erg creatief en zoeken steeds nieuwe manieren om mensen geld af te troggelen. Toch zien we steeds dezelfde basisvormen terugkomen; hieronder vind je enkele van de meest voorkomende.

De beste raad: deze mails negeren en ze meteen wissen! Ga er vooral nooit op in, je riskeert veel geld kwijt te raken!

1. Valse loterijen
In deze vorm van oplichting krijgt het slachtoffer een bericht via mail, de post of fax, dat hij enkele miljoenen dollars of euro's heeft gewonnen, en dat terwijl hij nooit heeft deelgenomen. De oplichter maakt geregeld gebruik van de naam van gereputeerde bedrijven of mensen om vertrouwen op te wekken (Euromillions, Microsoft Lottery, el Gordo, enz.). 

Om het geld te ontvangen moet het slachtoffer eerst allerlei kosten betalen: administratiekosten, notariskosten, bankkosten, etc. Deze dienen meestal betaald te worden via een geldtransfersysteem als Western Union, MoneyGram, enz.. De "winnaar" betaalt, maar krijgt zijn winst nooit in handen...

Wij raden u aan nooit op dergelijke mails te antwoorden en ze van uw computer te verwijderen.

2. Nigeriaanse oplichting - 419 fraude
In dit geval wordt het slachtoffer gecontacteerd door iemand uit het buitenland:
 • de erfgenaam van een bekend persoon of een bedrijfsleider;
 • een "ziek" persoon die zich over zijn verleden beklaagt en/of geen erfgenaam heeft;
 • een bankbediende die een verloren som geld heeft ontdekt;
 • enz...
Allen beschikken ze over een grote som geld die ze stiekem het land willen uitkrijgen. De oplichter belooft aan het slachtoffer een percentage van het totaalbedrag als dank voor de hulp. Die hulp bestaat uit het voorschieten van allerlei kosten (advocaatskosten, notariskosten, douanekosten, kosten om de autoriteiten om te kopen, enz.).

Telkens het slachtoffer betaalt, duiken er nieuwe kosten op. Uiteraard wordt de beloofde som geld nooit uitbetaald.

Wij raden u aan nooit op dergelijke mails te antwoorden en ze van uw computer te verwijderen.

3. Fraude bij online kopen
In deze vorm van oplichting komt het slachtoffer in contact met de oplichter via
 • een valse advertentie op een legitieme veilingsite ( bv.Autoscout, Immoweb, enz.);
 • of een verkoopsite die volledig frauduleus is opgezet.
De oplichter, die zich voordoet als verkoper, biedt één of meerdere objecten te koop aan (een auto, gsm, kleine elektronica, enz. ) aan een abnormaal lage prijs.

De valse verkoper vraagt over het algemeen om het afgesproken bedrag over te maken via een geldtransfersysteem van het type Western Union of MoneyGram. Van zodra de betaling is verricht, verdwijnt de oplichter en is hij niet meer te contacteren.

Sommige oplichters gebruiken daarbij een valse transportfirma of tussenpersoon.  Deze fictieve bedrijven worden erbij gehaald om bij het slachtoffer de schijn van betrouwbaarheid op te wekken. Normaal gezien biedt dit soort bedrijven een extra garantie aan koper en verkoper : zodra de tussenpersoon het geld ontvangt van de koper wordt groen licht gegeven aan de verkoper die zijn goed verstuurt naar de koper. Als deze ontvangst bevestigt aan de tussenpersoon, stort deze het aankoopbedrag door aan de verkoper. Vermijd aan de oplichters persoonlijke informatie vrij te geven, zoals identiteitsdocumenten of bankgegevens. De oplichters kunnen ze gebruiken voor het plegen van andere criminele feiten.

We raden ook aan om alle contact te verbreken met de oplichters en vooral niks te betalen.

4. Fraude bij online verkopen

In deze vorm van oplichting komt het slachtoffer in contact met de oplichter via een valse advertentie op een legitieme veilingsite ( bv.Autoscout, Immoweb, enz.).

De oplichter, die zich voordoet als koper, zal zelden discussiëren over de prijs. Hij bevestigt dat hij het gevraagde bedrag zal betalen of vraagt aan de verkoper om zelf een bedrag voor te schieten (bijvoorbeeld om de vrachtkosten te betalen om een wagen naar het buitenland te laten brengen). 

Dat voorschot moet meestal betaald worden via een geldtransfersysteem van het type Western Union of MoneyGram.

Wanneer de valse koper de verkoper betaalt, doet hij dat vaak met valse of vervalste cheques van buitenlandse banken. De bank stort het bedrag onder voorbehoud op de rekening van de verkoper, in afwachting dat de echtheid van de cheque bewezen wordt. Het kan enkele weken duren vooraleer de bank te weten komt dat het een valse cheque betreft, en op dat ogenblik zal de bank het eerder gestorte geld terugvorderen. Het verkoper heeft tegen dat ogenblik meestal het "verkochte" artikel opgestuurd naar de koper.

Vaak sturen de oplichters een cheque ter waarde van een hoger bedrag dan de verkoper heeft gevraagd. De oplichter beweert dat het om een vergissing gaat, en vraagt de verkoper om het verschil zo snel mogelijk terug te storten. Dit gebeurt opnieuw vooraleer de bank de echtheid van de cheque heeft kunnen verifiëren. In dit geval is de verkoper niet enkel zijn artikel kwijt, maar ook een deel van zijn geld.

Door een frauduleuze tussenpersoon te gebruiken, wordt valselijk een gevoel van vertrouwen opgewekt. Normaal gezien biedt dit soort bedrijven een extra garantie aan koper en verkoper : zodra de tussenpersoon het geld ontvangt van de koper wordt groen licht gegeven aan de verkoper die zijn goed verstuurt naar de koper. Als deze ontvangst bevestigt aan de tussenpersoon, stort deze het aankoopbedrag door aan de verkoper. De oplichters stellen echter voor te werken met een fictieve tussenpersoon, die ze zelf hebben opgezet.
Vermijd aan de oplichters persoonlijke informatie vrij te geven, zoals identiteitsdocumenten of bankgegevens. De oplichters kunnen ze gebruiken voor het plegen van andere criminele feiten.

We raden ook aan om alle contact te verbreken met de oplichters en vooral niks te betalen.

5. Emotiefraude
We stellen vast dat oplichters steeds vaker op de gevoelens van hun slachtoffers spelen om hen geld te ontfutselen.

A. Vriendschapsfraude
In deze vorm van oplichting komt het slachtoffer in contact met de oplichter via diverse manieren: via een spammail, via een datingsite, via een netwerksite, via de chatbox, enz.
Nadat gedurende enkele weken een vertrouwensband werd opgebouwd, vraagt de geliefde/vriend/... om geld: voor de reis naar België, om kleren te kopen, om voor de achterblijvende familie te zorgen, om de hospitaalkosten van het dochtertje te betalen, om een erfenis vrij te krijgen, om schoolgeld te betalen, enz.
Na het incasseren van - vaak - verschillende bedragen blijft het plots stil aan de andere kant. In werkelijkheid heeft de geliefde/vriend/... nooit bestaan.

Indien een kennis u om geld vraagt op de manier hierboven beschreven, weiger en verbreek elk contact met de oplichter. Extra indicatie dat het om oplichting gaat is wanneer men u vraagt te betalen via Western Union of MoneyGram.

B. SOS mail
Indien u een mail krijgt van een kennis of vriend in nood, die vraagt om hem te helpen en zo snel mogelijk geld over te maken, wees voorzichtig. Het is zeer goed mogelijk dat de mailbox van uw kennis gehackt werd en dat een oplichter dit bericht heeft rondgestuurd met als enig doel u geld afhandig te maken. Vaak zal u gevraagd worden om het geld over te maken via Western Union of MoneyGram.

Wanneer u een dergelijke mail ontvangt, antwoord niet en probeer de rechtmatige eigenaar via een andere weg te bereiken om hem ervan op de hoogte te brengen dat zijn mail account gehackt werd.

C. Overdreven SMS diensten (7919)
We zien de laatste tijd een nieuwe vorm van criminaliteit opduiken. De mailbox van één van uw contacten werd gehackt door een oplichter, en deze verstuurt mails naar alle namen uit het adresboek waarin hij u vraagt om een SMS te sturen met CODE 7919 tot 3070, om bijvoorbeeld zijn gsm te deblokkeren, enz.

De SMS die u ontvangt als antwoord bevat een code reçu en retour die u moet sturen naar uw kennis via MSN. Deze SMS'en zijn overmatig duur en de codes die u overmaakt worden door de oplichters te gelde gemaakt door te gebruiken in kansspelen op internet.

Indien u een dergelijke vraag krijgt via chat of mail, verbreek alle contact en waarschuw de rechtmatige eigenaar van de mailbox dat zijn account gehackt werd.

D. Valse liefdadigheid
U ontvangt hartverscheurende berichten over natuurrampen of ernstig zieke kinderen, waarbij gevraagd wordt een gulle bijdrage te storten aan een onbekende organisatie.
Oplichters maken handig gebruik van het medeleven van mensen, en spelen hierbij vaak slim in op de actualiteit. Telkens wanneer een of andere ramp plaatsvindt, zijn ze er als de kippen bij om uit naam van een gekende of fictieve liefdadigheidsorganisatie fondsen te verzamelen.

Wij raden u aan om enkel geld over te maken aan organisaties waarmee u vertrouwd bent. Wanneer u via mail een vraag krijgt van een gekende organisatie tot het geven van financiële steun, verifieer de bankgegevens om er zeker van te zijn dat u effectief naar de juiste organisatie geld overmaakt.

6. Phishing
De term "phishing" is afgeleid van "password harvesting fishing" en dekt alle activiteiten waarbij < gevist > wordt naar persoonlijke gegevens, op welke manier dan ook.
Oplichters proberen op deze manier uw gegevens te stelen om ze nadien te misbruiken voor criminele doeleinden.

A. Bankgegevens, kredietkaartgegevens
Veel voorkomend zijn ook de mails waarin je bank je zogenaamd contacteert omdat er problemen zijn met het internetbankingsysteem, of omdat je gegevens dienen aangepast te worden. Daarvoor moet je op een link in de mail klikken, en die lijkt je op een pagina van de bank te brengen waar men je vraagt om je logingegevens en paswoord in te geven, en soms nog meer persoonlijke gegevens als adres, telefoonnummer en geboortedatum. In werkelijkheid hebben criminelen echter de webpagina's van je bank nagemaakt, en stelen ze op die manier je persoonlijke gegevens. Uw bank zal nooit via mail om uw persoonlijke gegevens vragen. Antwoord dus nooit op dit soort van mails.

B. Inloggegevens van internetaccounts (mailboxen en profielen op socialenetwerksites)
Om de toeganggegevens tot allerlei soorten internetaccounts zoals facebook, hotmail, gmail, yahoo, netlog, enz. te stelen, sturen de oplichters uit naam van deze bedrijven een spammail rond die zogenaamd van de klantendienst of onderhoudsdienst komt en waarin, om verschillende redenen, gevraagd wordt om een aantal gegevens te verstrekken: naam, voornaam, adres, mailadres, nickname, paswoord, etc. De internaut moet snel reageren want er wordt gedreigd met het afsluiten van zijn account.

Ga nooit in op dit soort mails; uw gegevens worden door de oplichters gebruikt om toegang tot uw account te krijgen (te "hacken") en andere mensen op te lichten..

7. Hacking
A. Van mail accounts, profielen van socialenetwerksites, enz.
Zoals eerder reeds beschreven is phishing een techniek om achter uw persoonlijke gegevens te komen. Wanneer criminelen erin slagen uw paswoord en logingegevens te verkrijgen, hacken ze daar nadien uw mail account, uw profiel, etc. mee. Phishing is echter niet de enige techniek die door de criminelen gebruikt wordt:
 • indien uw paswoord onvoldoende sterk is, lukt het de criminelen soms om het te "kraken" met speciale software;
 • indien u een paswoord gebruikt dat te zeer voor de hand ligt (bijvoorbeeld uw geboortedatum, de naam van uw hond, van uw kinderen, etc) en dat kan teruggevonden worden in publieke bronnen op het internet (u heeft bijvoorbeeld een niet-afgeschermd profiel waarin u deze gegevens publiek maakt), dan vinden ook de criminelen dit en gebruiken het om toegang te nemen tot uw account;
 • ongeveer 80% van alle computers ter wereld zijn besmet met malware (kwaadwillige software), zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is. Deze malware kan alle gegevens registreren die u intikt op het klavier, of kan de bestanden waarin u uw paswoorden opslaat lezen. Op die manier worden ze ongemerkt gestolen en wordt uw account gehackt;
 • enz.
Na de hacking gebruiken de criminelen uw account om spam te versturen, SOS-mails naar uw contacten te zenden, mensen op te lichten, en andere criminele feiten te plegen.

B. Hacking van een informaticasysteem (website, private server of bedrijfsserver, telefooncentrale, enz.)
Dit type van hacking kunnen we in 2 categorieën verdelen:
 • Interne hacking: wanneer een persoon die een rechtmatige toegang tot een systeem heeft, deze toegangsrechten overschrijdt en al dan niet gegevens steelt, wijzigt, saboteert etc.
 • Externe hacking: wanneer de persoon die de < aanval > op het systeem uitvoert van buitenaf komt.
In beide gevallen raden we aan om uw lokale politie te contacteren die de RCCU (Regionale Computer Crime Unit) van uw gerechtelijk arrondissement zal inschakelen. U kunt zelf reeds, in afwachting van de politie-interventie en in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk bewarende maatregelen nemen om het bewijsmateriaal veilig te stellen, en het gehackte systeem loskoppelen van internet of andere telecommunicatiesystemen.

8. Identiteitsdiefstal
Nagenoeg altijd zullen criminelen valse namen gebruiken wanneer ze mensen proberen op te lichten. Soms echter zijn de gebruikte namen niet zozeer fictief, maar misbruiken ze de namen van bestaande personen. Het kan dan gaan om namen van gekende en betrouwbare personen en instanties, maar ook om namen van eerdere slachtoffers of van mensen wiens gegevens ze "gestolen" hebben via phishing, of wiens gegevens gevonden werden in open bronnen op het internet, etc.
De gestolen gegevens worden op verschillende manieren misbruikt: zo worden de persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruikt om aankopen te doen op het internet, om valse advertenties te plaatsen in zijn naam, om bankrekeningen te openen of kredietkaarten aan te vragen. Ze kunnen echter ook gebruikt worden om anderen te cyberpesten, om mensen te bedreigen, om lasterlijke berichten te verspreiden of om profielen te creëren in naam van iemand anders en daar schadelijke informatie op te posten.
Het is daarom van belang om:
 • uw persoonlijke gegevens zo min mogelijk ter beschikking te stellen op internet, en uw profielen goed af te schermen voor onbekenden
 • nooit te antwoorden op phishingmails
 • de documenten met persoonlijke gegevens zoals facturen te versnipperen vooraleer u ze weggooit
 • uw identiteitsdocumenten nooit in te scannen en via mail te versturen naar onbekenden
 • uw computer te beschermen met een up-to-date antivirusprogramma en steeds de meest recente versie van uw besturingssysteem te downloaden (bv gratis updates van windows)
In alle gevallen van internetfraude, en vooral wanneer u slachtoffer bent, kunt u best alle beschikbare gegevens die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek verzamelen en deze bij uw klacht voegen bij uw lokale politie. Zij zullen uw klacht akteren, waarna het bevoegde parket zal beslissen over verdere opsporing en vervolging.

Resultaten snelheidscontroles van afgelopen week

Sint-Lievens-Houtem - Strijmeers
Aantal controles : 190
Aantal inbreuken : 3
Hoogste snelheid : 60

Herzele - Tolstraat
Aantal controles : 80
Aantal inbreuken : 12
Hoogste snelheid : 73

Zottegem - Bijlokestraat
Aantal controles : 230
Aantal inbreuken : 23
Hoogste snelheid : 73

Zottegem - Rijkestraat
Aantal controles :  152
Aantal inbreuken : 58
Hoogste snelheid : 83


Sint-Lievens-Houtem - Wettersesteenweg
Aantal controles : 29
Aantal inbreuken : 7
Hoogste snelheid : 93

Herzele - Arestraat
Aantal controles : 21
Aantal inbreuken : 4
Hoogste snelheid : 88

Herzele - Kauwstraat
Aantal controles : 37
Aantal inbreuken : 14
Hoogste snelheid : 93

Zottegem - St.-Andriessteenweg
Aantal controles : 26
Aantal inbreuken : 12
Hoogste snelheid : 93

Sint-Lievens-Houtem - Mgr. Meulemanstraat
Aantal controles : 834
Aantal inbreuken :  58
Hoogste snelheid : 74

Herzele - Provincieweg
Aantal controles : 801
Aantal inbreuken : 109
Hoogste snelheid : 84

Zottegem - Beugelstraat
Aantal controles : 216
Aantal oinbreuken : 120
Hoogste snelheid : 95

Zottegem - Klemhoutstraat
Aantal controles : 144
Aantal inbreuken : 24
Hoogste snelheid : 64

Oplichting via SMS (KAPAZA)


Naast tal van klanten van banken zijn gebruikers van Kapaza nu ook het slachtoffer van oplichters. Momenteel loopt er een SMS-actie waarbij gevraagd wordt om het woord "lezen" naar het betalend nummer "3486" te sturen. Dit gaat om een frauduleuze actie waar Kapaza niets mee te maken heeft.
We raden u ten sterkste aan om niet in te gaan op deze vraag. Doet u dit wel en stuurt u het bericht toch, dan zal er 2 EUR van uw rekening worden gestort op een rekening van een fraudeur.

Wat moet ik doen als ik zo een SMS ontvang of al een SMS heb teruggestuurd?

• Kijk goed op uw factuur of de uitgaven van uw betaalkaart of er 2 EUR is afgegaan van uw rekening.
• Als dit het geval is, dient u een klacht in bij de lokale politie
• Print alle communicatie van de oplichter af en neem deze mee. Indien het over SMS gaat, neem dan uw gsm mee naar de plaats van aangifte en vergeet uw identiteitskaart niet.

Hoe weet ik dat het NIET om Kapaza gaat?

• Het nummer van waaruit het bericht gestuurd wordt is een buitenlands nummer met landcode "232": "132133".
• De mail is opgesteld in een vreemde taal of gebrekkig Engels.
• Kapaza zal nooit tekstberichten versturen naar zijn gebruikers.
• Alle communicatie van Kapaza verloopt per mail, de officiële Facebook-pagina of website van www.kapaza.be.

Als u nog vragen hebt, kan u een e-mail sturen naar support@kapaza.be.

dinsdag 29 januari 2013

Police Ransomware - Ecops virus


Hieronder enkele mogelijke schermen die u te zien kan krijgen:

 fccu ransomware01 fccu ransomware02 fccu ransomware04

BELANGRIJK : BETAAL NIET !!!


Bijkomende info m.b.t. enkele oplossingen vinden om uw pc te deblokkeren vindt u in deze brochure.

maandag 28 januari 2013

DOC STOP : meer veiligheid voor uw identiteitsdocumenten

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen?  Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart.

Blokkeer deze onmiddellijk door gratis te bellen naar DOCSTOP . Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele financiële gevolgen (bijv. : het openen op uw naam van een telefoonabonnement, aankoop via de post, enz.).

DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar.00800 2123 2123.

Belangrijk: met DOCSTOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

In geval van diefstal : bel onmiddellijk naar DOCSTOP . Doe ook aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie.

In geval van verlies : bel onmiddellijk naar DOCSTOP . Ga vervolgens naar uw gemeentehuis.

Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel betreft, dient u altijd eerst aangifte van het verlies te doen bij de politie alvorens naar het gemeentehuis te gaan.

Een systeem dat u tegen identiteitsfraude beschermt. Na het vaststellen van uw identiteit, wordt uw document in slechts enkele minuten geblokkeerd op de site www.checkdoc.be. Deze website wordt door banken en andere instanties of administraties gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. Dankzij DOCSTOP en Checkdoc, bent u beschermd tegen een frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten! 

Wat gebeurt er na uw telefoontje? 

U ontvangt een brief waarin uw melding van verlies of diefstal wordt bevestigd. Indien u uw document terugvindt, heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf uw telefoontje, om deze te deblokkeren. Na die termijn wordt het identiteitsdocument ongeldig verklaard en moet u een nieuw document aanvragen bij uw gemeentehuis.

Vanaf het moment dat u DOCSTOP belt, wordt uw paspoort ongeldig verklaard. Indien u dit nodig heeft om te reizen, vraag dan op tijd een nieuw aan bij uw gemeentehuis.

zaterdag 26 januari 2013

Vlaamse week tegen pesten van vrijdag 1 februari 2013 t.e.m. 8 februari 2013


De Vlaamse week tegen pesten start op vrijdag 1 februari 2013 en loopt t.e.m. 8 februari 2013.

Het subthema van dit jaar  is  'Horen, zien en SPREKEN !'

Meer info vindt u op de website www.kieskleurtegenpesten.be

vrijdag 25 januari 2013

Informatiedagen "een job bij de Politie" te Gent

Van 24 tot en met 26 januari 2013 gaan in Flanders Expo, Hal 1, te Gent de jaarlijkse Studie-informatiedagen door van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Op donderdag en vrijdag is deze beurs toegankelijk voor laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Op zaterdag is de beurs toegankelijk voor het publiek van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Voor alle informatie omtrent jouw toekomstige job bij de Politie kan je terecht bij de rekruteringsmedewerkers van de Politie op stand 54.

Poging oplichting : WAARSCHUWING


Recent probeerden oplichters in naam van INFOGIDS contracten af te sluiten met handelaars te Zottegem.

Tijdens een voorafgaandelijk telefonisch gesprek worden voorwaarden afgesproken die echter niet nageleefd (lees : anders geformuleerd) worden op het contract in een poging om meer geld binnen te halen.

donderdag 24 januari 2013

Verkoop van 3 dienstvoertuigen


De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van de  volgende dienstvoertuigen :

LOT 1 : Volkswagen Transporter, bouwjaar 2006, diesel, 291.771 Km

LOT 2 : Volkswagen Transporter, bouwjaar 2006, diesel, 233.243 Km

LOT 3 : Mercedes VITO, bouwjaar 1998, diesel, 230.747 km

De voertuigen zijn te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan  door  het inschrijvingsformulier  via een aangetekend schrijven over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier is te downloaden via  www.bit.ly/voertuig  of te bekomen via de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Uiterste datum inschrijvingen : 28-02-2013

dinsdag 22 januari 2013

BIN bericht van de Politiezone Zottegem-Herzele-StLHoutem


Bericht aan alle BIN-leden : 

Het melden van verdachte handelingen in uw straat is één van de doelstellingen van het BIN-gebeuren teneinde het veiligheidsgevoel in uw omgeving te verhogen.

Wat voor u als buurtbewoner een abnormale situatie lijkt, mag u steeds melden aan uw lokale politie.

Als bijvoorbeeld een auto een tijdje traag door een woonwijk toert, kan u betrokken bestuurder vriendelijk vragen of u hem kan helpen. Komt er geen goede uitleg, dan wordt dat best onmiddellijk via de dienst 101 gemeld aan uw lokale politie. De kans is overigens groot dat een verdachte zich na zo'n gesprekje begluurd zal voelen en zich snel uit de voeten zal maken om nooit meer terug te keren. Bovendien zal de controlerende politiepatrouille u steeds een korte feedback geven van hun tussenkomst.

Niet de bewoners maar de daders moeten een groter onveiligheidsgevoel krijgen !

maandag 21 januari 2013

Resultaten alcoholcontrole 18-01-2013

Op 18-01-2013 werden tussen 18.00 uur en 02.00 uur in totaal 164 ademtesten afgenomen.

161 bestuurders waren "SAFE", 2 bestuurders bevonden zich in de alarmfase en 1 bestuurder legde een positieve blaasprestatie af. 

Verder werden 7 PVW’s uitgeschreven.

vrijdag 18 januari 2013

Repressieve snelheidscontroles in de 30 km/hr zones rondom de schoolomgeving

Regelmatig ontvangen onze diensten klachten van ouders, grootouders leerlingen, leerkrachten en directies over gevaarlijke verkeerssituaties die zich voordoen in de schoolomgevingen.  Vooral het wildparkeren en overdreven snelheid zijn steeds terugkerende items die als storend worden ervaren.

Wij willen alle weggebruikers nogmaals vragen om hun snelheid te matigen in  schoolomgevingen, hun voertuig correct te parkeren (niet in dubbele file, niet op trottoirs of fietspaden, enz. …  ) en de aanwijzingen van de gemachtigde opzichters en politie op te volgen.

De politie zal ook trachten maximaal aanwezig te zijn, zowel bij de aanvang als het einde van de lessen. 

Zo zal op regelmatige tijdstippen de wijkinspecteur in de omgeving van de school toezicht uitvoeren zodat het verkeer zich op een veilige en ordentelijke manier kan afwikkelen.  Weggebruikers die foutief en hinderlijk geparkeerd staan zullen aangesproken en zo nodig geverbaliseerd worden.

Met goedkeuring van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden zullen er vanaf heden ook gerichte repressieve snelheidscontroles worden gehouden in de 30 km/hr zones rondom de schoolomgeving.  Deze controles zullen uitgevoerd worden bij begin en einde van de schooluren en op het ogenblik dat de variabele snelheidsborden in werking zijn. Bovendien zal de weggebruiker vooraf gewaarschuwd worden door een preventief snelheidsbord dat duidelijk zal aangeven of  er al dan niet te snel gereden wordt. Autobestuurders die deze waarschuwing alsnog negeren, lopen een grote kans geflitst te worden.

Alle schooldirecties van Zottegem/Herzele/Sint Lievens Houtem zullen eerstdaags een schrijven ontvangen waarin deze actie wordt aangekondigd en zullen gevraagd worden dit maximaal aan de leerkrachten, leerlingen en hun ouders kenbaar te maken.

Wijzigingen van kracht aan de wet op het dierenwelzijn


Vanaf 10.1.2013 zijn er enkele wijzigingen van kracht aan de wet op het dierenwelzijn.

De wet voorziet thans uitdrukkelijk dat alle paardachtigen (paarden, ponys, ezels, …) die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, moeten beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok.

De wet voorziet dus twee opties, ofwel kan men de paarden opstallen en in dat geval moet er op de weide geen beschutting voorzien zijn. Ofwel kan men de paarden niet opstallen en in dat geval is het wettelijk verplicht dat de paarden op de weide moeten beschikken over beschutting. Die beschutting kan bestaan uit een schuilhok of het kan ook natuurlijke beschutting zijn. Tegelijkertijd verdubbelen de boetes voor overtredingen van de wet op het dierenwelzijn.

woensdag 16 januari 2013

Resultaten verkeersactie 16-01-2013


Op 16-01-2013 leverde een verkeersactie de volgende resultaten op : 
 • 6 onmiddellijke inningen wegens verkeerd parkeren 
 • 1 onmiddellijke inning wegens parkeren op oversteekplaats voetgangers
 • 7 onmiddellijke inningen wegens parkeren op een plaats van mindervaliden
 • 8 onmiddellijke inningen wegens niet dragen gordel
 • 2 onmiddellijke inningen wegens gebruik GSM

Stoep ijs- en sneeuwvrij houden : enkele TIPS !!!


Uit het politiereglement : "Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven."

Enkele tips : 

 1. Ruim de sneeuw vóór je zout strooit.
 2. Gebruik een sneeuwschop, harde borstel of aftrekker om te ruimen.
 3. Plaats de sneeuw aan de boordsteen van de stoep, niet op het fietspad of de rijbaan.
 4. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij, strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout.
 5. Als alternatief kan je ook zand en steengruis gebruiken. Zo wordt de ijslaag beter begaanbaar. Voor een optimaal resultaat meng je dit met een beetje zout.
 6. Als het kan, strooi dan preventief.
 7. Wees solidair, help je buur waar nodig.

Zin om te schaatsen ? Opgelet !


Uittreksel uit het politiereglement : 

Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.

Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

dinsdag 15 januari 2013

Hogere boete voor niet dragen gordel wellicht vanaf 1 maart 2013 van kracht

De afgelopen weken doken her en der berichten op over hogere boetes voor wie de veiligheidsgordel in de auto niet draagt of kinderen niet of verkeerd vastklikt. 

De verhoging zou van toepassing worden op 1 januari 2013. Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer klopt dat niet. 

De nieuwe bedragen worden normaal gezien op 1 maart 2013 van kracht.

Sneeuw ruimen. Wat zegt het politiereglement ?


Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.

Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

maandag 14 januari 2013

Tips voor fietsen bij winterweer


Je versnelling neem je best niet te groot en niet te klein. Als de versnelling te klein is, trap je door. Bij een te grote versnelling moet je te veel kracht zetten, wat kan zorgen voor mogelijke slippartijen.

Gebruik best beide remmen. Nooit enkel je voorrem gebruiken. Bij sneeuw of ijzel probeer je minder hard te remmen dan in andere weersomstandigheden.

In winterse weersomstandigheden fiets je rustiger en kijk je nog meer uit naar wat komen gaat, zodat je bijvoorbeeld niet te vaak hoeft te remmen.

Matig ook je snelheid en houd afstand, ook op stukken rijbaan of fietspad die op het eerste zicht niet glad lijken.

Bij winterse weersomstandigheden is het nuttig om je zadel iets lager te zetten. Zo ligt het zwaartepunt lager en verhoog je de stabiliteit van je fiets.

Gebruik ook fietstassen in plaats van een zware rugzak om het zwaartepunt te verlagen.

Bredere banden bieden je meer grip.


In normale weersomstandigheden pomp je je banden best hard op (voor de gemiddelde band minstens 4 bar). Dit verlaagt de rolweerstand, zorgt voor minder slijtage van je banden en vermindert de kans op lek rijden. In winterse omstandigheden fiets je echter best met een iets lagerebandenspanning, vermits dit je grip verhoogt.

Er bestaan ook spijkerbanden voor fietsen.

Als fietser mag je de rijbaan gebruiken wanneer het fietspad niet berijdbaar is. Zorg dat je goed zichtbaar bent!

Zoals in winterse omstandigheden voor alle weggebruikers geldt:indien je echt niet buiten moet, blijf binnen!

Sneeuw en kans op ijzel op de weg : pas uw rijstijl aan !
Sneeuw en ijzel dienen zich aan en we moeten toegeven dat we nauwelijks voorbereid zijn om in deze zeer bijzondere omstandigheden te rijden. Om de kans op een ongeval tot een minimum te beperken zijn hier enkele aanbevelingen voor een doeltreffend rijgedrag op besneeuwde en beijzelde wegen...


Rijd met matige snelheid, vergroot de veiligheidsafstand ten opzichte van het voertuig voor je. 

Vermijd bruuske manoeuvres, rijd soepel zonder bruusk aan het stuur te rukken of te remmen, versnel en vertraag geleidelijk.

Wees dubbel voorzichtig op plaatsen waar ijzelvorming mogelijk is, met andere woorden op plaatsen die blootgesteld zijn aan ijzige luchtstromen: op- en afritten van autosnelwegen, boven en onder bruggen, op boswegen, beneden in de dalen, enz.

Verminder uw snelheid op het rechte stuk voordat u een bocht aansnijdt, zo moet u niet remmen in de bocht en kunt u een constante snelheid aanhouden.

Geef voorrang aan sneeuwruimers en zoutstrooiers, rijd in hun sporen.

Gebruik de cruisecontrole niet, behoud zelf voortdurend de controle over uw voertuig. 


Als uw wielen bij het vertrekken doorslippen, vertrek dan in tweede versnelling en geef zo weinig mogelijk gas. Vermijd natuurlijk om op een helling te stoppen.

Als u slipt, blijf dan kalm, haal uw voet van de rem of het gaspedaal, ontkoppel en breng uw wielen voorzichtig terug in de goede richting. Kijk en stuur in de richting waar u naartoe wilt (handen en blik volgen dezelfde richting).

Op een ijsplaat is er zo goed als niets te beginnen. Houd het stuur in zijn aanvangspositie en kom vooral niet aan de rem.

Als uw voertuig uitgerust is met ESP dan is het slipgevaar vanzelfsprekend kleiner. Maar, ESP of niet, als u te snel rijdt, riskeert u de controle over het stuur te verliezen...

Resultaten snelheidscontroles van 12 januari 2013

Sint-Lievens-Houtem - Polbroek
Aantal controles : 49
Aantal inbreuken : 14
Hoogste snelheid : 89

Herzele - Assestraat
Aantal controles : 103
Aantal inbreuken : 32
Hoogste snelheid : 82

Zottegem - Ten Bosse
Aantal controles : 129
Aantal inbreuken : 18
Hoogste snelheid : 66

Zottegem - Provinciebaan
Aantal controles :  746
Aantal inbreuken : 51
Hoogste snelheid : 112
 
Sint-Lievens-Houtem - Molenkouter
Aantal controles : 257
Aantal inbreuken : 11
Hoogste snelheid : 68
 
Herzele - Hoogstraat
Aantal controles : 389
Aantal inbreuken : 43
Hoogste snelheid : 78
 
Zottegem - Ruddershovestraat 
Aantal controles : 15
Aantal inbreuken : 3
Hoogste snelheid : 73
 
Zottegem - Tweekerkenstraat
Aantal controles : 165
Aantal oinbreuken : 42
Hoogste snelheid : 78

Resultaten alcoholcontrole 13-01-2013

Op 13-01-2013 werden tussen 16.00 uur en 24.00 uur in totaal 146 ademtesten afgenomen. 145 bestuurders waren "SAFE" en 1 bestuurder legde een positieve blaasprestatie af. Verder werden 10 PVW’s en 1 pv uitgeschreven.

1 bestuurder werd onderworpen aan een speekseltest waarvan het resultaat negatief was.

vrijdag 11 januari 2013

Resultaten snelheidscontroles van 10 januari 2013

Sint-Lievens-Houtem - Vlierstraat
Aantal controles : 195
Aantal inbreuken : 30
Hoogste snelheid :  75

Herzele - Gentweg
Aantal controles : 642
Aantal inbreuken : 32
Hoogste snelheid : 75

Zottegem - Oombergenstraat
Aantal controles : 350
Aantal inbreuken : 80
Hoogste snelheid : 73

Zottegem - Ten Ede
Aantal controles :  617
Aantal inbreuken : 30
Hoogste snelheid :
97

BOB-actie 10-01-2013


Op 10-01-2013 werden tijdens een BOB-actie 79 ademtesten afgenomen.

Alle chauffeurs waren SAFE.

Nieuwe BIN-coördinator BEVEGEM

Donderdagavond 10/01/13 gaf Jan Lagast, als BIN-coördinator van Bevegem, de fakkel door aan Carolien Opdecam.

Het was onder impuls van Jan dat vorig jaar de BIN Bevegem werd opgestart, doch door een recente verhuis buiten Zottegem nam hijzelf het initiatief om een nieuwe coördinator voor te stellen. Carolien woont in Bevegem en is bijzonder gemotiveerd om mee te werken aan een aangenaam veiligheidsgevoel aldaar. Een van haar eerste doelstellingen is via de sociale media Twitter en Facebook ook de jongeren te betrekken om samen te werken aan een veilig Bevegem.

Op de foto ziet u Jan Lagast en Carolien Opdecam, die samen met de algemene BIN-coördinator Conny Rousseau en de gemandateerde politieambtenaar Rony Peeterbroeck de algemene werking en doelstellingen van een BIN bespreken.
donderdag 10 januari 2013

Onmiddellijke inningen : nieuwe procedure

BetalingsbevelVanaf 1 januari 2013 zullen niet betaalde onmiddellijke inningen inzake bepaalde verkeersovertredingen sneller kunnen afgehandeld worden met een bevel tot betalen van de procureur des Konings. Als ook dit bevel onbetaald blijft zal het doorgestuurd worden naar de administratie van de federale overheidsdienst Financiën die de geldsom vervolgens met alle rechtsmiddelen kan invorderen.

Snellere afhandeling

De oude procedure om verkeersboetes te innen verliep niet altijd even vlekkeloos. Ze was omslachtig en tijdrovend waardoor de parketten vaak niet meer konden bijbenen en heel wat verkeerszondaars de dans konden ontspringen. Verkeersovertredingen die afgehandeld werden via het systeem van de onmiddellijke inningen (voorgesteld door de politiediensten) en die onbetaald bleven werden doorgezonden naar het parket. Deze stuurde op zijn beurt een voorstel tot minnelijke schikking. Indien dit ook onbetaald bleef werd de zaak doorverwezen naar de rechter die een uitspraak diende te doen.

In het nieuwe systeem is in principe geen rechtbank meer nodig. Indien de onmiddellijke inning en minnelijke schikking onbetaald blijft zal de procureur des Konings een betalingsbevel sturen naar de overtreder. Deze laatste kan hierop bezwaar aantekenen waarna de zaak alsnog door een rechtbank zal behandeld worden. Indien binnen een bepaalde termijn geen bezwaar aangetekend wordt en de boete onbetaald blijft, zal de procureur het bevel overmaken aan de federale overheidsdienst Financiën die de som vervolgens kan invorderen.

Nieuwe procedure

Het bevel tot betalen wordt per gerechtsbrief naar de overtreder verzonden. Deze moet de geldsom binnen de 45 dagen na verzending van het bevel betalen.

Er kan door de overtreder een gemotiveerd bezwaar aangetekend worden bij de procureur des Konings binnen de 30 dagen volgend op de dag van de verzending van het bevel.

Indien de procureur het bezwaar niet aanvaardt zal de overtreder gedagvaard worden en zal een rechtbank uitspraak doen.

Als de overtreder geen bezwaar aantekent binnen de 30 dagen na verzending van het bevel en de boete blijft onbetaald, dan wordt het bevel van rechtswege uitvoerbaar en zal de procureur des Konings het overmaken aan de administratie van de federale overheidsdienst Financiën die het vervolgens op zijn beurt kan invorderen via de belastingen.

Vuurwapens : zijn grote laders verboden ?

Om aan de wensen van hun klanten te voldoen, maken de fabrikanten van vuurwapens verscheidene modellen van laders met een verschillende patronencapaciteit. Bepaalde firma’s zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van laders met grote capaciteit voor diverse merken en modellen van vuurwapens.

Laders met een grotere capaciteit dan normaal voor een bepaald model vuurwapen, zijn verboden hulpstukken volgens de nieuwe wapenwet van 2006. De minister van Justitie had toen echter de modellen van deze vuurwapens nog niet bepaald, noch welke capaciteit aan patronen op laders als “normaal” kon beschouwd worden.

Het Ministerieel Besluit van 21 september 2012 preciseert ...

Dit Ministerieel Besluit bepaalt hoeveel patronen de laders van bepaalde vuurwapenmodellen maximaal mogen kunnen bevatten.

Een lader mag maximaal 10 patronen kunnen bevatten voor volgende vuurwapens:

• Geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch).

• Karabijnen met hendel met centrale ontsteking.

• Grendelkarabijnen met centrale ontsteking.

• Geweren met gladde loop.

Voor karabijnen met hendel met randontsteking mag de capaciteit van de lader niet groter zijn dan 15 patronen.

De ladercapaciteit is maximaal 20 patronen voor:

• Halfautomatische pistolen.

• Grendelkarabijnen met randontsteking.

De maximale capaciteit van de laders voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking is beperkt tot 30 patronen en tot 40 patronen voor halfautomatische karabijnen met randontsteking.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de laders van halfautomatische pistolen die worden gebruikt voor IPSC-schieten (olympische discipline) door de houders van een sportschutterslicentie. Deze laders mogen meer dan 20 patronen kunnen bevatten, op voorwaarde dat de lengte van de lader, gemeten aan de achterzijde, kleiner is dan 171 mm.
Het bezit van een verboden lader is een misdrijf

Niet enkel het bezit van een verboden lader is een misdrijf; ook een vuurwapen waarin een verboden lader is geplaatst, wordt de facto een verboden wapen. Artikel 8 van de Wet van 8 juni 2006 zegt: “Niemand mag verboden wapens vervaardigen, herstellen, te koop stellen, verkopen, overdragen of vervoeren, opslaan, voorhanden hebben of dragen.”

Het bezit van verboden laders blijft nochtans toegelaten wanneer de eigenaar kan bewijzen dat hij ze heeft verworven vóór de dag waarop dit Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, namelijk op 26/9/2012. De persoon mag deze laders behouden, maar uitsluitend los van een wapen. In geval van inbreuk kan het voorwerp van het misdrijf in beslag genomen, verbeurd verklaard en vernietigd worden.


Actie verkeerscontrole 09-01-2013


Op 09-01-2013 werd een verkeerscontrole gedaan.

Resultaten : 
 •           3 OI parkeren
 •           2 OI gordel
 •           2 OI GSM
 •           1 PV vervallen keuring/gordel
 •           1 PV sturen onder invloed van verdovende middelen 

woensdag 9 januari 2013

Slepen door een particulier : onder welke voorwaarden ?

Bij pech mag men zijn voertuig door een derde tot aan de plaats van herstelling laten slepen. Hoewel het toegelaten is, houdt het slepen door een particulier risico’s in en mag het slechts gebeuren mits welbepaalde voorwaarden na te leven.

Onder welke voorwaarden mag een particulier een voertuig slepen ? 

 • Niet sneller rijden dan 25 km per uur.
 • Via het kortste traject naar de herstellingsplaats rijden, zonder autosnelwegen te gebruiken.
 • Begint het slepen op een autosnelweg, dan moet men die bij de eerste afrit verlaten.
 • Het is aangeraden om de 4 richtingsaanwijzers aan te zetten. Rijden met een lage snelheid houdt immers risico’s in.
 • Als de afstand tussen de twee voertuigen groter is dan 3 meter, moet de koppeling gesignaleerd worden, overdag door een rode lap, en ’s nachts door een van ter zijde zichtbaar oranje licht, tenzij de koppeling verlicht is door de lichten van het getrokken voertuig.
 • Als de voertuigen verlicht moeten zijn, dan moet de verlichting van het getrokken voertuig werken.

Vrijstelling van gordeldracht. Wanneer?

Het niet dragen of het onoordeelkundig gebruik van de veiligheidsgordel eist jaarlijks een honderdtal mensenlevens. 

De maatschappelijke kost van deze ongevallen bedraagt meer dan 150 miljoen euro. Uit veiligheidsoverwegingen zijn zitplaatsen in een voertuig uitgerust met een veiligheidsgordel. 

Volgens de wegcode moet elke inzittende van een motorvoertuig op plaatsen uitgerust met veiligheidsgordels, deze ook dragen. In sommige gevallen wordt echter om een vrijstelling van de gordeldracht gevraagd om medische reden. 

Bekijk de folder van het BIVV : folder

dinsdag 8 januari 2013

Vlaamse overheid start campagne tegen cannabis

Het cannabisgebruik bij jongeren neemt toe. Bovendien is het aantal probleemgebruikers in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Acties rond cannabisgebruik zijn nodig, want een joint kan wel kwaad.

Veel ouders van adolescenten zijn soixante-huitards die in hun jonge jaren zelf al eens een jointje opstaken. Zij hebben doorgaans een lakse houding tegenover het  cannabisgebruik van hun kinderen. Dat moet dringend veranderen, want de cannabis  van tegenwoordig is veel gevaarlijker dan die van 20 jaar geleden. De werkzame dosis tetrahydrocannabinol (THC) in nederwiet (dat zijn de cannabisplanten die hier en in Nederland gekweekt worden) is minstens 4 keer sterker dan vroeger.

Bijkomend probleem is dat de gebruikers steeds jonger worden. Veel jongeren steken hun eerste joint al op op 13-14 jaar. Alle middelbare scholen hebben er mee te maken. Cannabis is de meest gebruikte illegale drug bij jongeren onder 18 jaar. 

Verkoop van 3 dienstvoertuigen


De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van de  volgende dienstvoertuigen :

LOT 1 : Volkswagen Transporter, bouwjaar 2006, diesel, 291.771 Km

LOT 2 : Volkswagen Transporter, bouwjaar 2006, diesel, 233.243 Km

LOT 3 : Mercedes VITO, bouwjaar 1998, diesel, 230.747 km

De voertuigen zijn te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan  door  het inschrijvingsformulier  via een aangetekend schrijven over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier is te downloaden via  www.bit.ly/voertuig  of te bekomen via de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Uiterste datum inschrijvingen : 28-02-2013