woensdag 27 maart 2013

Geld afhalen aan de automaat : enkele tips !


De manier waarop een dief de pincode van een bankkaart probeert te verkrijgen kan gaan van meekijken over de schouder om de code te kunnen afkijken, aandacht afleiden om uw kaart te kunnen bemachtigen, een kleine bewakingscamera installeren tot knoeien met het toetsenbord.

Wees voorzichtig wanneer u geld afhaalt aan de automaat :

 • Leer steeds je code vanbuiten. Zo hoef je niet telkens op je spiekbriefje te kijken.
 • Kijk rond in de buurt van de automaat of er geen onbekenden rondhangen. Aarzel niet om later terug te komen indien u de situatie niet vertrouwt.
 • Als de automaat van je vertrouwde bank plots een ander uitzicht heeft, kan het zijn dat er skimmingapparatuur is geplaatst.
 • Indien mensen te dicht bij u staan wanneer u geld wil afhalen, vraag hen dan om wat afstand te nemen of u voor te gaan. 
 • Scherm de automaat af voor vreemde blikken met je lichaam en houd je vrije hand boven het klavier als je je code intikt.
 • Laat u niet afleiden door derden. Wantrouw onbekende personen die je spontaan willen “helpen”.
 • Tel je geld niet na op straat.

dinsdag 26 maart 2013

Diefstal met list : wat te doen nog voor je bezoek krijgt ?

De lokale politie maakt bejaarde burgers er regelmatig op attent dat ze waakzaam moeten zijn wanneer personen zich onaangekondigd en onder voorwendsels aan hun deur aanbieden. Doel van deze personen is immers enkel binnen te raken om te proberen alles van waarde te stelen.
Uiteraard is het belangrijk om juist te reageren bij een dergelijk verdacht bezoek, maar ook op voorhand kan je al een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om beter gewapend te zijn als iemand met slechte bedoelingen aan de deur staat.

Enkele voorzorgsmaatregelen die u altijd kan nemen.

· Zonder u niet af. Houd regelmatig contact met familie, kennissen of verenigingen. Zorg ervoor dat de buren uw telefoonnummer hebben en spreek af om nu en dan poolshoogte te gaan nemen bij elkaar.

· Sluit de buitendeuren altijd goed af en vergeet daarbij de garagepoort niet.

· Laat een veiligheidsketting of een spion plaatsen in de voordeur. Zo kunt u zien wie er aan de deur staat zonder te moeten opendoen.

· Als u alleen woont, laat dat dan niet duidelijk blijken uit het opschrift op uw brievenbus of op de bel.

· Bewaar geen grote sommen geld in huis. Waardevolle voorwerpen kan men best fotograferen en markeren.

· Houd belangrijke telefoonnummers (hulpdiensten, familie, buren, vrienden...) altijd binnen handbereik
.

maandag 25 maart 2013

Iemand is in shock na een ongeval of aanranding : wat kunt u doen ?


Stel: u bent getuige van een verkeersongeval, een brand, een gewelddadige overval ... of u komt als eerste ter plaatse. De hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd en één of meerdere slachtoffers zijn in shock of zelfs bewusteloos. Hoe kunt u dan het beste reageren? Hoe weet u wanneer iemand in shock is? Wat moet u doen als een slachtoffer niet meer reageert?

In dit artikel kunnen we slechts gedeeltelijk antwoorden op deze vragen. Via de linken in onderstaande tekst vindt u echter belangrijke aanvullende informatie hieromtrent.


Het slachtoffer is in shock

Beschrijving.
Een stoornis in de bloedsomloop veroorzaakt hart- en ademhalingsproblemen: een onregelmatige hartslag, een veel te lage bloeddruk, een snelle polsslag en ademhaling. Shock is een ernstige fysiologische toestand die bij het slachtoffer vooral te herkennen is aan een erg bleke gelaatskleur, een snelle en onregelmatige ademhaling, blauwe en koude lippen, handen en voeten en abnormaal gedrag (suf, onrustig of verward).

Mogelijke oorzaken.
Shock kan worden veroorzaakt door verwondingen zoals een bloeding, ernstige brandwonden of een schedelletsel. Door kou, emoties en pijn zal de toestand nog verergeren.

Wat u kunt doen.
Als het slachtoffer kan worden verplaatst, zorg er dan voor dat hij of zij rustig kan liggen. Leg het slachtoffer met de benen iets omhoog, behalve als hij of zij een long- of hartaandoening heeft, of gewond is aan het onderlichaam. Bescherm het slachtoffer tegen de kou, maak strak zittende kleding los en stel hem of haar gerust.


Het slachtoffer is bewusteloos

Aan de hand van de volgende reacties kunt u de bewustzijnstoestand van het slachtoffer nagaan:

• het slachtoffer heeft de ogen open en beantwoordt uw vragen, hij of zij is bij bewustzijn;

• het slachtoffer lijkt bewusteloos, maar reageert toch als u iets zegt;

• het slachtoffer reageert enkel op pijnlijke prikkels;

• het slachtoffer reageert op geen enkele prikkel, hij of zij is bewusteloos.

Mogelijke oorzaken.


De hevige schok van een ongeval “schudt” de hersenen door elkaar en kan zelfs een schedelbreuk veroorzaken. Dergelijke letsels verstoren de normale werking van de hersenen en kunnen het bewustzijn beïnvloeden, zeker als de zuurstoftoevoer naar de hersenen is verstoord.

Wat u kunt doen


• Probeer het slachtoffer bij bewustzijn te brengen door tegen hem of haar te spreken en zachtjes aan de schouders te schudden. Wanneer het slachtoffer wakker wordt, stel hem of haar dan gerust en blijf contact maken.

• Maak de luchtwegen van het slachtoffer vrij door bijvoorbeeld een strak zittende kraag los te maken.

• Ga na welke verwondingen het slachtoffer heeft zodat u de hulpdiensten bij hun aankomst direct kunt informeren.

• Bescherm het slachtoffer tegen de kou of de hitte.

• Controleer regelmatig de belangrijkste lichaamsfuncties: bewustzijn en ademhaling. De controle van de bloeddruk is werk voor specialisten en laat u dus over aan de hulpdiensten. Als het slachtoffer niet meer ademt, pas dan een hart-long-reanimatie toe terwijl het slachtoffer op een harde ondergrond ligt.

• Als het absoluut noodzakelijk is om het slachtoffer te verplaatsen, leg hem of haar dan in de
stabiele zijligging. Als het slachtoffer op de rug ligt, is de kans op verstikking groot doordat de tong dan de luchtwegen kan afsluiten, of er braaksel in de luchtpijp terecht kan komen.
Let op: als het slachtoffer een zwangere vrouw is, moet zij altijd op haar linkerzij worden gelegd om te voorkomen dat de foetus haar onderste holle ader samendrukt, met problemen van de bloedsomloop tot gevolg.


Gewijzigde verkeerssituatie n.a.v. Internationale wielerwedstrijd 3 daagse De Panne

Ter gelegenheid van de aankomst 3 daagse De Panne op dinsdag 26 maart 2013 worden de bushaltes aan de voorkant van het station tijdelijk verplaatst naar de Broeder Marèslaan te Zottegem (achterkant station) en dit vanaf maandag 25 maart 2013 tot/met woensdag 27 maart 2013 om 14.00 uur.

Na de wekelijkse dinsdagmarkt zal het centrum Zottegem vanaf 12.00 uur volledig worden  afgesloten en wordt een parkeerverbod ingelast op het parcours waar de renners passeren. Om dit alles in goede banen te leiden worden 20 personeelsleden van de lokale politie Zottegem ingezet.

De weggebruikers worden met aandrang gevraagd de tijdelijke verkeerssignalisatie op te volgen en na te leven.

donderdag 21 maart 2013

Zwaardere boetes voor inbreuken veiligheidsgordel en kinderbeveiligingssystemen

Vanaf 1 maart 2013 verschuiven verkeersinbreuken inzake de veiligheidsgordel van de eerste naar de tweede graad. Inbreuken op kinderbeveiligingssystemen verschuiven van de eerste naar de derde graad.

Inbreuken veiligheidsgordel

gordelOnderstaande overtredingen vallen voortaan onder de tweede graad en worden toegevoegd aan het K.B. van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (artikel 2.22°/1).
 • De bestuurder en de passagiers van auto`s die aan het verkeer deelnemen, moeten de veiligheidsgordel dragen, op de plaatsen die ermee zijn uitgerust (art. 35.1.1, lid 1, wegcode);
 • De bestuurder en de passagier van motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen andere dan auto's, moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust (art. 35.1.1, lid 6, eerste zin, wegcode);
 • De veiligheidsgordel wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden (art. 35.1.3, wegcode);
 • Het aantal inzittenden van een auto mag niet meer bedragen dan de som van het aantal plaatsen uitgerust met een veiligheidsgordel en van het aantal plaatsen die daarmee niet behoeven te zijn uitgerust (art. 44.1, lid 3, wegcode);
 • De plaatsen uitgerust met veiligheidsgordels moeten bij voorrang worden ingenomen (art. 44.1, lid 4, wegcode).
Bij niet betaling volgt in principe een bevel tot betalen (*) (zie rubriek Actueel dd 1 januari 2013).

Indien de zaak toch voor de rechter komt kan de boete oplopen van 120 tot 1.500 euro en kan er een verval van het recht tot sturen worden uitgesproken, eventueel met herstelexamens.

Inbreuken kinderbeveiligingssysteem

kinderzitjeVolgende overtredingen vallen voortaan onder de derde graad vanwege het rechtstreeks gevaar voor personen. Ze worden toegevoegd aan het K.B. van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (artikelen 3.20°/1, 3.33°/1 en 49°).
 • In auto`s die aan het verkeer deelnemen, moeten kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem (art. 35.1.1, lid 2, wegcode);
 • Op de zitplaatsen die niet zijn uitgerust met een veiligheidsgordel worden geen kinderen vervoerd van minder dan 3 jaar. Op de zitplaatsen voorin die niet zijn uitgerust met een veiligheidsgordel worden geen kinderen vervoerd van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm (art. 35.1.1, lid 3, wegcode);
 • In taxi`s waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is, worden kinderen van minder dan 18 jaar en die kleiner zijn dan 135 cm op een andere zitplaats dan een van de zitplaatsen voorin in het voertuig vervoerd (art. 35.1.1, lid 4, tweede zin, wegcode);
 • Kinderen van minder dan 18 jaar worden niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem op een passagierszitplaats met een voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld (art. 35.1.1, lid 5, wegcode);
 • In motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen, andere dan auto`s, moeten de kinderen van minder dan 3 jaar vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan 8 jaar moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem, of de veiligheidsgordel dragen (art. 35.1.1, lid 6, wegcode);
 • Op een tweewielige bromfiets of een motorfiets met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, moeten kinderen van drie jaar of meer en minder dan acht jaar worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem (art. 35.1.1, lid 7, wegcode);
 • Kinderen onder de drie jaar mogen niet worden vervoerd op een tweewielige bromfiets of op een motorfiets; kinderen van drie jaar of meer en minder dan acht jaar mogen niet worden vervoerd op een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3 (art. 35.1.1, lid 8, wegcode);
 • Op een motorfiets met zijspanwagen moeten kinderen van minder dan acht jaar worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem dat geplaatst is in de zijspanwagen van de motorfiets (art. 35.1.1, lid 9, wegcode);
 • In voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en in voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton, wanneer het na installatie van twee kinderbeveiligingssystemen niet mogelijk is nog een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren en deze beveiligingssystemen in gebruik zijn, mag op de andere zitplaatsen dan de zitplaatsen voorin in het voertuig een derde kind van 3 jaar of ouder en kleiner dan 135 cm worden vervoerd, indien het de veiligheidsgordel draagt (art. 35.1.2, lid 1, wegcode);
 • In geval van incidenteel vervoer over korte afstand, in voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en in voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton waarin geen of een onvoldoend aantal kinderbeveiligingssystemen beschikbaar is, mogen op de andere zitplaatsen dan de zitplaatsen voorin in het voertuig, kinderen van 3 jaar of ouder en kleiner dan 135 cm worden vervoerd, indien zij de veiligheidsgordel dragen. Dit geldt niet met betrekking tot kinderen waarvan een ouder het voertuig bestuurt (art. 35.1.2, lid 2, wegcode);
 • Het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden (art. 35.1.3, wegcode).
Art. 3.33°/1
 • Het aantal inzittenden van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm van een auto mag niet meer bedragen dan de som van het aantal plaatsen dat is uitgerust met een veiligheidsgordel of een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem en van het aantal plaatsen die daarmee niet behoeven te zijn uitgerust (art. 44.1, lid, wegcode);
 • De plaatsen uitgerust met kinderbeveiligingssystemen moeten door inzittenden van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm bij voorrang worden ingenomen (art. 44.1, lid 4, wegcode).
Art. 3.49°
 • Het is verboden kinderbeveiligingssystemen te gebruiken die niet beantwoorden aan de vanaf 1 september 2006 van toepassing zijnde normen (art. 85.3, lid 1, wegcode).
Bij niet betaling volgt in principe een bevel tot betalen.  Indien de zaak toch voor de rechter komt kan de boete oplopen van 180 tot 3.000 euro en kan er een verval van het recht tot sturen worden uitgesproken, eventueel met herstelexamens.

woensdag 20 maart 2013

Europese week van de hoffelijkheid in het verkeer

 

ewhv 2013Deze week wordt voor de eerste maal de Europese week van de Hoffelijkheid in het verkeer georganiseerd. Deze actie van Responsible Young Drivers komt er in navolging van de Europese dag van de Hoffelijkheid in het verkeer en heeft tot doel een hoffelijk en verantwoord rijgedrag te promoten, met wederzijds respect. Zij willen hiermee elke weggebruiker aanzetten om mee te werken aan een hoffelijk en veilig verkeer.

In het kader van deze actie maakte Responsible Young Drivers een sensibiliserend spotje aan. Zij wilden hierbij uittesten hoe hoffelijk men in het verkeer is. Twee ochtenden op rij werd een chauffeur in de Gentse ochtendspits op pad gestuurd. Maar niet met dezelfde wagen. Vreemd hoe mensen zich de ene dag allesbehalve hoffelijk gedragen, en de volgende dag plots overdreven vriendelijk zijn.

Het filmpje is te bekijken op www.hoffelijk.be.

Voor meer informatie over de Europese week van de hoffelijkheid in het verkeer kan je terecht op de website van Responsible Young Drivers en op www.hoffelijk.be.

Resultaten actie gordel/gsm van 14-03-2013

De resultaten van de actie gordel / GSM van 14-03-2013 :

1 OI : negeren C1
2 OI : parkeren
6 OI : mindervaliden
4 OI : gordel
4 OI : gsm
1 PV : gsm+keuring+verzekeringsbewijs
5 waarschuwingen

maandag 18 maart 2013

De veiligheid van apothekers : lancering van een "toolbox"

De veiligheid van de apothekers vormt een prioriteit voor de federale overheid.

De recente overvallen op apotheken in de Brusselse rand liggen daarvan aan de basis. Bovendien blijft de farmaceutische sector een belangrijk doelwit, met 185 overvallen in 2011 (171 in 2010) en 113 feiten alleen al tijdens de eerste helft van 2012. De aanwezigheid van grote hoeveelheden baar geld in de apotheken kan daarbij een rol spelen.

Om de apothekers te ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen, werd er in samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond een « toolbox » uitgewerkt om hen te informeren over de bestaande preventieve maatregelen. Deze handreiking hanteert als leidraad verscheidene concrete veiligheidsscenario’s, bedoeld om de beveiliging van de apotheken te optimaliseren. Daarbij wordt de klemtoon gelegd op de nacht- en weekenddiensten van de apotheken, rekening houdend met een klantvriendelijke aanpak uiteraard.

Het document geeft gedetailleerde toelichting bij verschillende maatregelen en tips. Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar de oprichting van een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, de fiscale aftrek voor beveiligingsmaatregelen, maar ook praktische tips, zoals het verwelkomen van elke binnenkomende klant, oogcontact houden met hem tijdens het nemen van de geneesmiddelen uit de laden. Voorts worden er adviezen van bouwkundige aard gegeven voor de inrichting van de apotheek (sas, veiligheidsverlichting…) en aanbevelingen omtrent de invoering van elektronische maatregelen. Daarnaast biedt de gids enkele pistes voor het omgaan met agressieve klanten en patiënten.

Deze toolbox, beschikbaar via http://besafe.be/toolbox-apothekers is dan ook op alle vlakken een bijzonder interessant document voor een betere beveiliging van de apothekers.

vrijdag 15 maart 2013

Nieuwe slachtoffers Police Ransomware

Sinds februari 2012 zijn al duizenden Belgische internetgebruikers slachtoffer geworden van diverse versies van ‘police ransomware’. Hierover werd door de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie al verschillende keren gecommuniceerd.

Deze vormen van kwaadaardige software blokkeren de PC van de internetgebruiker. De gebruiker ziet hierbij een scherm waarin wordt gesteld dat de politie de PC blokkeert omdat de gebruiker een misdrijf heeft gepleegd op het internet. Om de PC te deblokkeren wordt gevraagd om een boete van 100 euro te betalen . Deze moet worden "overgemaakt" door middel van een ticketnummer Ukash of Paysafecard.

De politie heeft met deze blokkering NIETS te maken, behalve dat haar naam en logo's wordt misbruikt door criminelen. De criminelen trachten op deze manier hun slachtoffers af te persen. Jammer voor de slachtoffers die betalen : de blokkering wordt niet door de criminelen ongedaan gemaakt als je hen betaalt. 

Betaal dus NIET !

Tot op heden was het vrij gemakkelijk om de blokkering op te heffen. Een leidraad in pdf-formaat vind je hier. (bron : Federale Politie)

De nieuwste versies die opduiken, versleutelen de gebruikersbestanden op de PC van het slachtoffer.

Beste maatregel : preventie

Neem nu een backup van alle gegevens die je dierbaar zijn en bewaar ze op een harde schijf die na de backup niet meer verbonden is met je computer. Op die manier kan je in geval je toch slachtoffer wordt, gemakkelijker je werkomgeving terug herstellen.

En ... maak regelmatig een backup !

Installeer een goed antivirus product en zorg ervoor dat het minstens dagelijks wordt bijgewerkt om de laatste versies van virussen te detecteren.

Europese Week van de Hoffelijkheid in het Verkeer

In de week van 18 tot 24 maart 2013 coördineren Responsible Young Drivers de eerste editie van de Europese Week van de Hoffelijkheid in het Verkeer. 

Deze sensibiliseringsactie komt er in navolging van het succes van de Europese Dag van de Hoffelijkheid in het Verkeer en heeft tot doel alle weggebruikers te doen nadenken over hun verkeersgedrag.

Meer info op www.hoffelijk.be

woensdag 13 maart 2013

OPGELET: malafide asfalteerders komen nu ook schilderen

De Politiezone Geraardsbergen/Lierde waarschuwt bewoners voor oproepen aangaande asfalteerders en ontmossers.

Het zijn meestal Engelssprekende werklui die zeer opdringerig zijn, woekerprijzen vragen voor het asfalteren van opritten en ontmossen van daken, ze starten werken zonder uw toestemming, enzovoorts. De malafide aannemers bieden zich nu ook aan om parkeervakken te schilderen en dit onder het voorwendsel dat ze voor de stad werken.

Ga hier in geen geval op in!

Merkt u iets verdacht op binnen onze politiezone? Verwittig zo snel mogelijk de politie via het nummer 101 en tracht zoveel mogelijk gegevens van het voertuig waar ze zich mee verplaatsen door te geven!

Politie helpt sneeuwruimen


Uit het Nieuwsblad van vandaag…

ZOTTEGEM - De winterellende trok zich maandag vanaf 17.50 uur goed op gang. Vooral in Sint-Maria-Oudenhove was het spekglad. Tussen 17.50 en 18.30 uur gebeurden drie ongelukken met blikschade in de Brakelstraat, Schilderken en Faliestraat. Rond acht uur gebeurden er ongelukken in de Wolvenstraat en de Bijlokestraat.

Gisteren waren vooral de Langestraat en de Europaweg (N42) te mijden tijdens de ochtendspits. Wie toch probeerde, raakte er klemvast.

Vooral voorbij de ‘witte brug' richting Geraardsbergen raakten voertuigen de helling niet op, met uren stilstaand verkeer tot gevolg. De politie verdubbelde het aantal interventieploegen van twee tot vier. De agenten gingen langs bij de gestrande chauffeurs om te vragen of alles in orde was.

Handen uit de mouwen

‘Maar de politie stak ook de handen uit de mouwen', zegt persofficier Eric Vandeputte. ‘Her en der hielpen ze sneeuw ruimen om auto's weer vlot te krijgen. Ook de burgerparticipatie was hoog. Vele landbouwers hielpen spontaan met hun tractoren om de wegen sneeuwvrij te krijgen.' 

dinsdag 12 maart 2013

Stoep ijs- en sneeuwvrij houden : enkele TIPS !!!

Uit het politiereglement : "Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.


De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven."

Enkele tips : 


 1. Ruim de sneeuw vóór je zout strooit.
 2. Gebruik een sneeuwschop, harde borstel of aftrekker om te ruimen.
 3. Plaats de sneeuw aan de boordsteen van de stoep, niet op het fietspad of de rijbaan.
 4. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig ijsvrij, strooi dan op de overgebleven ijsplekken een beetje strooizout.
 5. Als alternatief kan je ook zand en steengruis gebruiken. Zo wordt de ijslaag beter begaanbaar. Voor een optimaal resultaat meng je dit met een beetje zout.
 6. Als het kan, strooi dan preventief.
 7. Wees solidair, help je buur waar nodig.

S.O.S. Winter !!!!


Door sneeuw, hevige vrieskou of ijzel komen sommige mensen ongewenst in behoeftige situaties terecht waarbij hun zelfredzaamheid wordt ondermijnd. Hierdoor kan hun veiligheid en/of zelfs hun eigen gezondheid in het gedrang komen.

Het project “S.O.S. Winter” richt zich tot de bevolkingsgroep die in dergelijke situaties een extra dienstverlening kunnen gebruiken; verplaatsing bij boodschappen/doktersbezoek/..., het laten leveren van warme maaltijden, poetshulp, stookoliepremie,enz.

De participatie van de Lokale Politie bestaat vooral uit het detecteren van hulpbehoevende / problematische situaties door eigen vaststellingen en middels het contact met de burger.  

Behoudens de permanente interventieploegen, is de wijkwerking hierin een zeer belangrijke actor teneinde de keten van de hulpverlening op te starten.  De Lokale Politie engageert er zich toe om de OCMW’s in kennis te stellen van situaties/locaties van hulpbehoevenden.  Maar zelfs meer. Bij hevige sneeuwval kan het engagement zelfs inhouden dat de politieman of -vrouw zelf de sneeuw ruimt voor de woning van mensen met een lichamelijke beperking, bejaarden zodat deze veilig(er) toegankelijk is.  Uiteraard kan dit enkel indien de andere taken niet in het gedrang komen zoals interventies, acties, controles.

De medewerking aan het project is niet enkel beperkt tot de interventieploegen of de wijkwerking, alle personeelsleden van het korps worden hierbij betrokken.  Ook wanneer in privé hulpbehoevende situaties worden gedetecteerd, engageert het Politiepersoneel zich om het bevoegde OCMW ervan in kennis te stellen. 

Inwoners van Zottegem, Herzele of Sint Lievens-Houtem die hulp nodig hebben, kunnen desgevallend beroep doen op het S.O.S. Winterplan door het telefoonnummer van hun OCMW te bellen :OCMW Zottegem 09/364 57 50 - OCMW Herzele 053/60 33 14 - OCMW Sint-Lievens-Houtem 053/60 72 56.

maandag 11 maart 2013

UPDATE : verloren gelopen hondje gevonden te Leeuwergem


De opsporingen mogen gestaakt worden :)  

De eigenaar heeft het hondje komen afhalen.

750 euro belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

U bent belastingplichtig (bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder) en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand dan kan u 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxima voor de belastingsaangifte 2014 - inkomsten 2013 - bedraagt € 750. Investeringen die u laat uitvoeren in 2013 en die u betaalt in 2013, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2014.

Volgende investeringen tegen inbraak komen in aanmerking :
 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.
 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten (komt slechts voor 15% i.p.v. 30% in aanmerking)
 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

Volgende investeringen tegen brand komen in aanmerking :
 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

Opgelet: Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft De maatregel geldt voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2011, dus met terugwerkende kracht. Een beroep doen op een aannemer is nu dus geen voorwaarde meer om recht te hebben op de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging van uw woning. De werken moeten wel nog altijd uitgevoerd worden door een aannemer.

De aannemer moet :
 • Op de factuur adres vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:
 • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.
 • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden.)

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:
 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.
 • energiebesparende investeringen.
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)
Opgelet: Alarmsystemen moeten geïnstalleerd worden door een beveiligingsonderneming, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.

Verloren gelopen hondje gevonden te Leeuwergem


Er werd een verloren gelopen hondje gevonden te Leeuwergem en binnengebracht op het commissariaat.

Shih Tzu, ,  Zwart – wit gevlekt, Reu, vermoedelijk 4 jaar oud. 

vrijdag 8 maart 2013

Buurtbemiddeling stad Zottegem

Het Zottegemse stadsbestuur ontvangt steeds meer signalen dat bemiddeling kan helpen om de leefbaarheid in de stad te bevorderen. Daarom werd het project ‘Buurtbemiddeling’ opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen.

Bemiddelen bij burenruzies

De verzuring van de samenleving wordt door iedereen onderkend. Individualisme en egoïsme nemen stelselmatig toe; de verdraagzaamheid gaat er op achteruit. Dat wordt het meest zichtbaar in de toename van het aantal spanningen tussen buren.

Een meningsverschil; het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, overhangende takken. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis behoorlijk uit de hand lopen; met een minimum aan empathie kan al heel wat wrevel tussen buren worden vermeden.

Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur.

Buurtbemiddeling Zottegem probeert buren die problemen met elkaar hebben weer bij elkaar te brengen.

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is speciaal bedoeld om problemen vroegtijdig aan te pakken.
Een onpartijdige bemiddelaar helpt de betrokkenen afspraken te maken die aanvaardbaar zijn.
Het is een manier om mensen weer met elkaar in gesprek te laten komen en het onderling contact op die manier terug te herstellen.

Vrijwilligheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en gratis dienstverlening zijn de basisprincipes!

Hoe Buurtbemiddeling contacteren? 

Indien u meer informatie wenst aarzel dan niet om contact op te nemen met Buurtbemiddeling Zottegem: 

Markt 1 te 9620 Zottegem (gelijkvloers)
09/364 65 11
buurtbemiddeling@zottegem.be

Voorlopig enkel dinsdagnamiddag tussen 13.00u en 16.00u

donderdag 7 maart 2013

Resultaten verkeerscontrole van 06/03/13


Op 06-03-2013 werd een verkeerscontrole georganiseerd.

Resultaten : 

3 OI gordel
5 OI mindervaliden
1 PV rijbewijs/gordel
3 waarschuwingen
-     

Nationale opendeurdag van de politiescholen


Op 23 maart gaat de nationale opendeurdag van de politiescholen door.

Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor het bijwonen van de activiteit via www.jobpol.be.

woensdag 6 maart 2013

Hoe wordt een identiteitscontrole uitgevoerd ?

Is men verplicht zijn identiteitskaart aan een politieman te overhandigen bij een identiteitscontrole ? Volstaat het niet deze gewoon te laten zien ? Kan men worden opgehouden, of gefouilleerd ? 
Hoe moet een controle worden uitgevoerd ?

De gecontroleerde persoon moet de identiteitsdocumenten aan de politieman overhandigen. Het volstaat dus niet wanneer iemand zijn documenten gewoon even laat zien! Die identiteitsdocumenten mogen niet langer worden ingehouden dan de tijd die strikt noodzakelijk is voor het vaststellen van de identiteit. Nadien worden ze onmiddellijk aan de persoon teruggegeven.

Wanneer mag een gecontroleerde persoon worden vastgehouden ?

De persoon die een identiteitscontrole ondergaat, kan tot 12 uur worden vastgehouden om zijn identiteit te achterhalen:

• als hij weigert zich te identificeren;

• als hij zijn identiteit niet kan bewijzen;

• als zijn identiteit twijfelachtig is (meer bepaald als er twijfel is over de echtheid of de geldigheid van de voorgelegde documenten).

We willen er nogmaals op wijzen dat de gecontroleerde zijn identiteit op alle mogelijke manieren mag bewijzen.

In het geval van een administratieve aanhouding voor de identiteitscontrole, moet het register van de vrijheidsbenemingen worden ingevuld.

Het fouilleren van de gecontroleerde persoon

Als de omstandigheden dit vereisen, mag de persoon wiens identiteit men wil controleren, aan een veiligheidsfouille worden onderworpen. Daarvoor moet de politie voldoende reden hebben te geloven dat de gecontroleerde drager is van een wapen, of van een ander gevaarlijk voorwerp waarmee hij de openbare veiligheid zou kunnen bedreigen.


Het gebruik van dwang

Als politiemaatregel mag de identiteitscontrole van een weerspannige persoon met dwang worden uitgevoerd. Het gebruikte geweld moet evenwel redelijk zijn en proportioneel met het beoogde doel.

Verplichtingen voor de politie

De optredende politiebeambten zijn wettelijk verplicht zichzelf te legitimeren en te allen tijde de gecontroleerde persoon te
beschermen tegen de nieuwsgierigheid van het publiek.Zo moeten ze, als ze in burger optreden en voor zover de omstandigheden het toelaten, zich tegenover de gecontroleerde persoon legitimeren met hun dienstkaart. Het volstaat dat één van de politiemensen dit doet.

Bovendien mogen ze de aangehouden, vastgehouden of staande gehouden persoon niet nodeloos blootstellen aan de nieuwsgierige blikken van eventuele omstanders. De identiteitscontrole gebeurt dus in principe discreet en met eerbied voor de waardigheid van de gecontroleerde persoon.

dinsdag 5 maart 2013

Resultaten snelheidscontroles 04-03-2013


Zottegem

Aantal controles : 633
Aantal overtredingen : 84 

Herzele

Aantal controles : 25
Aantal overtredingen : 6


Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 263
Aantal overtredingen : 99 

maandag 4 maart 2013

Wanneer de waarschuwingslichten gebruiken ?

Met de waarschuwingslichten (gelijktijdig de vier richtingaanwijzers doen werken) kunt u de andere weggebruikers verwittigen van een mogelijk gevaar. 

U mag de waarschuwingslichten alleen maar gebruiken voor het signaleren van : 

• een voertuig voor schoolvervoer dat kinderen laat in- of uitstappen ;

• een voertuig dat pech heeft of dat geïmmobiliseerd is na een ongeval ;

• een gevaarlijke situatie zoals het plots vertragen van de voertuigen vóór u .


Besluit :
 het is niet door de waarschuwingslichten aan te zetten dat u zomaar ergens mag stoppen en zeker niet dat u in dubbele file mag parkeren ... 

Daarnaast mag men echter de gevallen van “overmacht” niet uitsluiten. In het geval van verkeersagressie of poging tot voertuigdiefstal is het uiteraard belangrijk om de aanvaller met alle mogelijke middelen op de vlucht te jagen (geluidstoestel, alarm, waarschuwingslichten, ...). 

En hoe zit het met het gebruik van de standlichten ? 

De standlichten zorgen ervoor dat u gezien wordt, niet dat u zelf beter kunt zien. De standlichten alleen volstaan dus helemaal niet wanneer u als automobilist ’s nachts of overdag bij slechte zichtbaarheid rijdt. Bekijk in dat verband de artikels over de dim- en grootlichten. 

Het gebruik van de standlichten is daarentegen wel verplicht om een motorvoertuig (uitgezonderd een bromfiets) te signaleren : 

• dat geïmmobiliseerd staat op de openbare weg (dus ook op de bermen) ; 

• ’s nachts of overdag wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter ; 

• wanneer er geen openbare verlichting aanwezig is of wanneer deze niet werkt. 

zondag 3 maart 2013

Start van het wielerseizoen


Het wielerseizoen staat weer voor de deur. Zowel het recreatieve als het competitieve aspect van het wielrennen zal terug actief deel uitmaken van het leven van duizenden mensen.

Helaas kan dit ook verkeershinder met zich meebrengen. Zo worden bijvoorbeeld voor wielerwedstrijden straten afgesloten en parkeerverboden ingevoerd. Seingevers doen hun uiterste best om de veiligheid te verzekeren. Ook buiten de wedstrijden gebeurt het soms dat een groep wielertoeristen een deel van de rijbaan inneemt.

Als we op zulke momenten, met z’n allen, het nodige respect opbrengen voor elke weggebruiker en de reglementeringen en aanwijzingen opvolgen, wordt ook 2013 een veilig sportief jaar.

Graag geven we nog enkele richtlijnen mee als geheugensteuntje.

Het is wettelijk geregeld dat een seingever het verkeer stillegt tussen de wagen met de rode vlag (en gevarendriehoek A51 met onderbord “wedstrijd”) en de wagen met de groene vlag. De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen van de seingevers, die gegeven worden om de veiligheid te verzekeren van sportieve evenementen, van wielerwedstrijden en van niet-gemotoriseerde sportwedstrijden. Ook de aanwijzingen van wegkapiteins die groepen fietsers begeleiden dienen te worden opgevolgd.

Ook als fietser heeft u plichten en bent u een zwakke weggebruiker. U wordt hiervoor extra in bescherming genomen door de wet maar u bent ook verplicht om de verkeerswetgeving na te leven om de eigen veiligheid en die van anderen te garanderen. Fietsers moeten steeds de rechten van de andere zwakke weggebruikers respecteren en onvoorzichtig rijgedrag is ook voor hen niet toegelaten.

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers. Zorg er voor dat andere weggebruikers u snel opmerken. Fietsers kunnen gebruikmaken van reflectoren, lichten en fluorescerende kledij.
Weet ook dat een fietshelm onontbeerlijk is en zorgt voor noodzakelijke bescherming. De fietshelm is nog niet verplicht maar bij een ongeval vermindert hij de kans op een hersenletsel met 85%.

Fietsers in groep

Rijden in groep is niet vrij van enig gevaar. Enerzijds creëert de groepsgeest een vals gevoel van veiligheid, want tenslotte blijft de fietser de zwakke weggebruiker. Anderzijds brengt de fietser -bij het niet respecteren van de geldende regels- de andere weggebruikers in gevaar. Het is niet te verwonderen dat deze wielertoeristen in conflict komen met de andere weggebruikers.

Eerste regel : respecteer de wegcode! 

Een groep met minder dan 15 deelnemers wordt niet als groep erkend. De wetgeving voor de individuele fietser is hier dus van toepassing. Het fietspad gebruiken als er één is en achter elkaar gaan rijden bij achterkomend verkeer.

Vanaf 15 deelnemers is er sprake van een groep en mogen de fietsers op de rijbaan blijven rijden in plaats van het fietspad te gebruiken en met twee naast elkaar rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
Groepen van tenminste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers mogen vooraf gegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto en mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. Indien er slecht één begeleidende wagen is, moet deze de groep volgen.

Groepen van tenminste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers moeten vooraf gegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Tenminste twee wegkapiteins moeten waken over het goed verloop van de tocht. Zij moeten tenminste 21 jaar oud zijn en drager van een armband, met horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord 'wegkapitein'.

Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen (met behulp van een bord C3) terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zij n met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets.

Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.