dinsdag 30 april 2013

Openingsuren donderdag 1 mei en vrijdag 2 mei 2014


clocksOp donderdag 1 mei en vrijdag 2 mei 2014 zijn onze wijkcommissariaten in Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten. Het DPAlokaal in Sint-Lieverns-Houtem zal s' avonds uiteraard ook gesloten zijn.

Je kan wel tussen 09.00 en 21.00 uur  terecht in het Hoofdcommissariaat (Meengracht 1 Zottegem). Voor dringende politiehulp kan je steeds terecht op het noodnummer 101.

Afval verbranden in de tuin, hoe zit dat nu?

verbrandenafval
Voor het verbranden van afval moet in de regel een milieuvergunning aangevraagd worden (Vlarem I). Er is echter een uitzondering op deze regel (Art. 4.4.1.1. Vlarem II):
De vernietiging door verbranding in open lucht van afval is verboden, tenzij het gaat om plantaardig afval afkomstig van:
 1. het onderhoud van tuinen.
 2. de ontbossing of ontginning van terreinen.
 3. eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.
OPGELET, hieraan zijn o.a. deze richtlijnen verbonden (Bepalingen Veld-en boswetboek):
 • De plantaardige afvalstoffen van tuinen mogen enkel verbrand worden op meer dan 100 meter afstand van bebouwing, boomgaarden, bossen, hagen,... Dit betekent in praktijk vaak dat in de meeste woonzones afval verbranden helemaal niet is toegelaten.
 • Het is bovendien verboden om het afval te transporteren naar een plaats (bijvoorbeeld veld) waar men de afstandsregels wél kan respecteren.
Meer informatie omtrent deze complexe wetgeving kan je terugvinden op de site van OVAM.

Wat riskeer je?

De politie krijgt regelmatig klachten van omwonenden over (tuin)afval dat verbrand wordt. Als de richtlijnen gevolgd worden (zoals beschreven hierboven), is er niets aan de hand. Worden de regels wel geschonden, dan riskeert de overtreder een boete van 50 euro (bij herhaling 120 euro).

Er zijn verschillende reglementeringen die het stoken en verbranden van afval regelen: het afvalstoffendecreet, het milieuvergunningsdecreet, Vlarem I en II, het strafwetboek, het veldwetboek,...

maandag 29 april 2013

Resultaten snelheidscontroles met onderschepping van afgelopen weekend

Resultaten snelheidscontroles 27 en 28 april 2013

Zottegem

Aantal controles : 176
Aantal overtredingen : 31

Herzele

Aantal controles : 54
Aantal overtredingen : 12


Tijdens deze controles werden er in totaal 16 voertuigen staande gehouden. Alle bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen, 2 bestuurders bevonden zich in de alarmfase en 1 bestuurder bleek te sturen onder invloed. Verder werd 1 bestuurder onderworpen aan een speekseltest "drugs in het verkeer" met een positief resultaat als gevolg. Op bevel van het parket werden beide rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.   

vrijdag 26 april 2013

Meldpunt knelpunten voor fietsers

Via dit meldpunt kunt u knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest, ...) in Vlaanderen. Het is vooral bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist.

Het meldpunt is niet bedoeld om algemene klachten te formuleren (bv. 'fietspaden ontbreken' of 'auto's rijden te snel').

De melding gebeurt in vier eenvoudige stappen en neemt slechts enkele minuten in beslag.

Via de navigatieknop rechts onderaan maakt u de overgang naar een volgende stap. Klik hier voor een demofilmpje.

De melding wordt automatisch per e-mail naar de bevoegde wegbeheerder gestuurd, die verantwoordelijk is voor de behandeling van de melding en de oplossing van het gesignaleerde probleem.

Een aantal gemeenten beschikt nog niet over een e-mailadres om de meldingen te ontvangen. In dit geval krijgt u het adres van het gemeentebestuur tot wie u zich moet richten.

 
 

donderdag 25 april 2013

Resultaten verkeersactie 24 april 2013


 Resultaten actie gordel/gsm :           
1 OI : gsm
1 OI : gordel
2 OI’s : gordel (buitenlanders met betaalterminal)
2 PV’s : opgefokte bromfiets
1 PV : inschrijving + gordel
1 PV : verkeersbelasting + PV snelheidsinbreuk
1 PVW : verlaagd voertuig – niet gekeurd

Veilige paswoorden niet vergeten : Eigen schuld, dikke bult?

 

 safe-passwordWe staan er zelden bij stil hoe belangrijk onze online paswoorden eigenlijk zijn. We loggen dagelijks in, gebruiken meestal meer dan drie accounts, stellen allerlei privacy-instellingen in, maar springen nonchalant om met het enige mechanisme dat ons werkelijk beschermt tegen hacking. Heel vaak stelt de Computer Crime Unit van de federale politie vast dat een slachtoffer het misbruik van zijn internetaccount gemakkelijk kon vermijden.
Veel pc’s zijn jammer genoeg onvoldoende beveiligd en hebben geen (bijgewerkte) beveiligingssoftware of firewalls. Verander regelmatig je paswoord, besteed meer aandacht de keuze van de veiligheidsvragen voor als je je paswoord vergeet. Heel wat antwoorden op die vragen zijn gewoon terug te vinden via je sociale netwerken. Gebruik je een ingewikkeld paswoord? Waarschijnlijk niet. De meeste internetgebruikers beperken zich tot zeer eenvoudige en dus gemakkelijk te raden paswoorden. En dan nog hetzelfde paswoord voor de verschillende internetdiensten waarop zij geabonneerd zijn. Dat zijn situaties waar cybercriminelen van dromen: met weinig moeite binnen geraken in alle accounts van een persoon.

Welke wachtwoorden zijn veilig?

Evident, maar toch: azerty en 123456789 zijn géén goede paswoorden. Vermijd namen van partners, kinderen en huisdieren. Ook je geboortedatum of constructies als eveline82 bieden geen goede bescherming.
Wat dan wel?
 • Vuistregel is dat een goed paswoord minstens acht karakters bevat. Hoe langer het woord, hoe moeilijker het te kraken is.
 • Gebruik zoveel mogelijk een combinatie van cijfers en letters, en wissel hoofdletters af met kleine.
 • Speciale tekens. De meeste grote internetplatformen of software aanvaarden intussen speciale tekens, zoals leestekens of letters met accenten. Deze tekens verhogen onmiddellijk en opvallend de veiligheid van je wachtwoord.
Heel populair zijn ‘slimme vondsten’ als W@chtwOOrd, onbekende termen uit het woordenboek of achterstevoren gespelde woorden. Hackers kennen deze truckjes al lang en zulke wachtwoorden worden intussen al even gemakkelijk gekraakt.

Tips & tricks

De beste paswoorden zien eruit als: H4f$Dx2@Gb!k Het is niet evident om dergelijke symbolenreeksen te onthouden natuurlijk. Gemakkelijker is het om een logische zin uit het hoofd te leren, zoals:
Karin eet graag 2 keer per week Bouillabaisse à la Marseillaise!
Zeg deze zin tegen jezelf wanneer je moet inloggen en typ telkens de eerste letter van elk woord in:
Keg2xpwBàlM! Voilà, een ultra sterk paswoord.
Zelfbedachte woorden scoren ook heel goed: zolang je het zelf kan onthouden, bijten krakers zich hierop stuk. En dan kan je wel wat letters wisselen, natuurlijk. Is je bedenksel kwisptoetsondermagelie, maak er dan Kw!spt0et$oNd3rma9eLie van. Onbreekbaar!

Op elk platform een ander? Jawel, je mag echt niet steeds hetzelfde wachtwoord gebruiken. Ben je eenmaal gehackt, dan zal de snuggere hacker onmiddellijk ditzelfde wachtwoord gebruiken voor alle andere logins en maak je het ‘m wel zeer

Ramkraak : een kwestie van seconden

Een ramkraak lijkt in niets op de klassieke inbraak waarbij de dader zo stil en onopgemerkt mogelijk te werk gaat. Hier gaan de daders uiterst brutaal te werk door met een voertuig, een voorhamer of enig ander bruikbaar voorwerp het uitstalraam, de deur of zelfs de muur van een zaak in te beuken om aan de buit te komen.

Volgens de Directie van de strijd tegen criminaliteit tegen goederen (DJB) is het aantal in België geregistreerde ramkraken gedaald van jaarlijks 400 in de periode van 2002 tot 2006, tot 170 per jaar tussen 2007 en 2011. Zelfs ondanks deze daling blijft het fenomeen belangrijk omwille van de toegebrachte schade. 


De schade aan het gebouw is dikwijls groter dan de waarde van de gestolen goederen. 

Modus operandi : in enkele minuten is “de klus” geklaard ...

De brochure Beter voorkomen dan genezen van het VBO in samenwerking met de federale gerechtelijke politie (DJB, criminaliteit tegen goederen), alsook bepaalde onderzoeken omschrijven deze specifieke vorm van inbraak in detail. Een ramkraak is meestal goed voorbereid en verloopt in vier stappen :

De verkenning van het doelwit gaat aan de braak vooraf om de zwakke plekken (afwezigheid van een alarm of camera’s, de degelijkheid van de voordeur, enz.) en de aantrekkelijkheid van de buit te vast te stellen. Het gaat hier doorgaans om teamwerk, men ziet bijna nooit alleenstaande daders : de ene doet de verkenning, anderen schakelen het veiligheidssysteem uit, aan het stuur zit een ervaren chauffeur en een ploeg haalt de winkel leeg.

De eigenlijke inbraak, of het inbeuken van het doelwit, kan met een gestolen voertuig gebeuren. Maar ook elk ander, zelfs ter plaatse gevonden, voorwerp kan dienen : een putdeksel, een losliggende kassei of tegel, ... Meestal rijdt men niet met een te hoge snelheid naar binnen. Dat beperkt de risico’s voor de daders : ze maken minder lawaai en lopen minder kans gewond te raken door rondvliegende scherven.

De diefstal wordt gepleegd van zodra de opening is gemaakt. De meest gegeerde doelwitten zijn tankstations, kleine handelszaken (krantenwinkels, nachtwinkels, enz.) of bankautomaten. Naast geld worden vooral gemakkelijk verhandelbare goederen gestolen: tabak, alcohol, merkkledij, huishoudtoestellen en juwelen.


De vlucht gebeurt met een (meestal in de buurt) gestolen voertuig. De daders proberen langs een andere weg te verdwijnen dan die langs waar ze zijn gekomen. Doordat het allemaal zo snel gaat, zet een ramkraak de veiligheidsvoorzieningen schaakmat : zelfs als het alarm onmiddellijk afgaat, komen de toegesnelde politiediensten meestal te laat. Concrete, integrale en gevarieerde oplossingen

De technopreventieve maatregelen blijven de basis. Maar ook op organisatorisch vlak kun je heel wat ondernemen : sluit alle toegangen goed af en houd je inventaris van waardevolle goederen goed bij. Daarnaast zijn er elektronische (alarminstallaties, camera’s, enz.), urbanistische (paaltjes, afgesloten toegangswegen, enz.) en mechanische (luiken, een brandkast, enz.) maatregelen die de kans op inbraak gevoelig kunnen verkleinen.

Ook een buurtinformatienetwerk (BIN) vergroot de sociale controle en vermindert de kans op inbraken. Het bestaat uit een netwerk van actoren (handelaars, burgers en lokale politie) die samenwerken met het oog op informatie-uitwisseling. Als een van de leden iets verdachts opmerkt (verkenning, verdachte aanwezigheid van wagens ...), kan hij de anderen inlichten of alarmeren.

Naast fiscale voordelen voor het aanbrengen van antidiefstalmaatregelen zijn er specifieke subsidies om ontradend te werk te gaan.


Voor meer info kan u terecht bij onze diefstalpreventieadviseur.

woensdag 24 april 2013

Resultaten verkeersacties van afgelopen week


Resultaten snelheidscontroles 20-04-2013

Zottegem

Aantal controles : 1429
Aantal overtredingen : 182

Resultaten snelheidscontroles 23-04-2013

Zottegem

Aantal controles : 187
Aantal overtredingen : 29

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 724
Aantal overtredingen : 53
      


dinsdag 23 april 2013

Agenda Politieraad 30-04-2013

De volgende zitting van de Politieraad van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem zal doorgaan op dinsdag 30-04-2013 om 20.00 uur in het commissariaat te Zottegem, Meengracht 1.

De agenda van de zitting vindt u hier.

Checklist voor een verkeersveilig feest !!!


Communie- of lentefeest, trouwpartij of een barbecue in het verschiet?

De lentemaanden worden traditiegetrouw gekenmerkt door feestelijke gelegenheden. Wellicht heeft u al voorbereidingen getroffen inzake de keuze van uw outfit, het menu of de locatie.

Maar heeft u ook al nagedacht over een veilige terugkeer van uw genodigden?

Meer info vindt u hier.

Resultaten van de verkeersactie van 22/04/2013

10 OI wegens niet dragen van veiligheidsgordel

1 OI wegens gebruik gsm

1 OI wegens geen nummerplaat op fietsendrager

1 OI wegens parkeren op een plaats mindervaliden

1 OI parkeren wegens parkeren op minder dan 3 meter van oversteekplaats

maandag 22 april 2013

De verplichte inhoud van de verbandkist in je wagen

Je wist wellicht al dat je wagen voorzien moet zijn van een verbandkist of -etui. Maar heb je die al eens geopend en de inhoud ervan bestudeerd? Je kunt er niet zomaar instoppen wat jij denkt dat nodig is ...

De wetgever legde namelijk vast wat zo’n verbandkist moet bevatten.

Het KB houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S. 28.03.1968) bepaalt dat personenwagens die niet gebruikt worden voor bezoldigd vervoer van personen en die niet voorzien zijn van de verbanddoos zoals voorzien in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, voorzien moeten zijn van een verbandetui of -kist.

Die verbandkist moet ten minste de volgende zaken bevatten :

 • Een individueel steriel verband van 12 cm op 14 cm om wonden af te dekken.
 • Een driehoekig verband in steriel gaas met een basis van 1,30 m om een arm te ondersteunen of om een wonde af te dekken.
 • Twee cambric zwachtels (7 cm op 5 cm en 10 cm op 5cm), gewikkeld in lasbaar papier, voor het verbinden van een slagaderlijke bloeding. Deze zwachtels kunnen ook worden gebruikt als tijdelijk verband bij het toedienen van de eerste zorgen.
 • Een zakje met tien antiseptische (ontsmettende) hechtpleisters.
 • Twee sluithaakjes (agrafen) of twee veiligheidsspelden om verbanden te sluiten.
 • Een overzicht van de inhoud van de verbandkist.
 • Een beschrijvende en geïllustreerde toelichtingsnota van de mond-op-mondbeademing met de vermelding dat je die kunt toepassen met een mondstuk, dus zonder rechtstreekse aanraking.
 • De toelichtingsnota met betrekking tot "de eerste hulp vóór de aankomst van de arts".
vrijdag 19 april 2013

De Politiezone neemt vandaag deel aan de jobbeurs te Zottegem


Het ACV van Zottegem organiseert vandaag van 14.00 uur tot 18.30 uur in het vormingscentrum De Schakel (Musselystraat 26) een jobbeurs.

Deze beurs trekt jaarlijks heel wat werkzoekenden, werknemers en studenten. Tal van bedrijven en interimkantoren staan er klaar om alle nodige uitleg te verschaffen. 
Ook de lokale politie van Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem zal vertegenwoordigd zijn op dit evenement.
Wie interesse heeft in een job bij de politie kan vandaag bij onze stand terecht werd voor meer uitleg.

woensdag 17 april 2013

Jobbeurs te Zottegem op vrijdag 19 april

Het ACV van Zottegem organiseert vrijdagnamiddag van 14.00 uur tot 18.30 uur in het vormingscentrum De Schakel (Musselystraat 26) een jobbeurs.
Deze beurs trekt jaarlijks heel wat werkzoekenden, werknemers en studenten. Tal van bedrijven en interimkantoren staan er klaar om alle nodige uitleg te verschaffen. 
Ook de lokale politie van Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem zal vertegenwoordigd zijn op dit evenement.
Wie interesse heeft in een job bij de politie kan bij onze stand terecht werd voor meer uitleg.

Opgelet voor valse biljetten van 50 euro

De zelfstandigenorganisatie Unizo en de politie waarschuwen dat er weer veel valse eurobiljetten van 50 euro in omloop zijn. Wees dus extra aandachtig. Als u een vals biljet zou aantreffen, doet u best aangifte bij de lokale politie.

Enkele tips van UNIZO : Om de eurobiljetten op hun echtheid te controleren, moet u goed voelen, kijken, en kantelen.

Voelen: Bij echte eurobiljetten voelt u meteen de reliëfdruk. Concreet staan in reliëf:
 • de vermelding van de Europese centrale bank (in vijf varianten)
 • de nominale waarde van de biljetten (speciaal voor blinden)
 • het gebouw (poort of brug) op het biljet.

Kijken: Hier heeft u drie aandachtspunten om op te letten.
 • Het watermerk: de afbeelding hierin is een kopie van het gebouw (poort of brug) dat op het biljet staat afgedrukt. Iedere coupure heeft dus een ander watermerk.
 • De veiligheidsdraad: Die bevindt zich ongeveer in het midden van het biljet. Op die draad staat de nominale waarde van het biljet afgedrukt.
 • Het doorzichtregister: Hiermee wordt de op het eerste gezicht onvolledige afdruk bedoeld van de waarde, linksboven op het biljet. Wanneer u er echter licht laat doorschijnen, komt het volledige cijfer tevoorschijn.
Kantelen: Bij het kantelen van de biljetten wordt het hologram met verborgen drukwerk zichtbaar. Daarin kan u drie elementen waarnemen:
 • Het eurosymbool
 • De nominale waarde van het biljet
 • De twaalf sterren van de Eurolanden
Specifiek bij de laagste coupures (van 5, 10 en 20 euro) krijgt u bij het kantelen nog een “irriserende” (kleuren van de regenboog) te zien.

Bij de hogere coupures (van 50, 200 en 500 euro) veranderen de waardecijfers van het biljet bij het kantelen van kleur. Bij een biljet van 50 euro verandert de kleur bijvoorbeeld van olijfgroen naar bruin.

Hulpmiddelen

Er bestaan ook enkele hulpmiddelen om de eurobiljetten (extra) op hun echtheid te controleren, zoals:
Een ultraviolet- of een infraroodlamp: onder dergelijke lamp krijgt u bij de echte eurobiljetten een aantal fluoriscerende vezels te zien. Bovendien wordt de vlag van de Europese gemeenschap groen. De sterretjes van de twaalf eurolanden worden oranje.

Een vergrootglas: hiermee kan u de microtekst op de biljetten lezen. Zo vindt u bijvoorbeeld tekst op de spankabel van de brug die op het biljet van 500 euro staat afgebeeld.

De vals geld detector-pen: u brengt met de pen een kruisje aan op het biljet waaraan u twijfelt. Is het kruisje lichtgeel en verdwijnt het meteen, dan is het biljet echt. Wordt het kruisje echter zwart of grijs, dan heeft u waarschijnlijk te maken met een vals biljet.

Afschaffing voorlopig rijbewijs bromfietsen (A3) vanaf 01 mei 2013

De wetgeving rond de toekenning van de rijbewijzen van de categorie A (twee-en driewielers) verandert vanaf 01 mei 2013, meer bepaald wat betreft de huidige categorie A3 (bromfietsen).

De categorie A3 (bromfietsen) wordt nu de categorie AM. Het voorlopige rijbewijs voor deze categorie wordt afgeschaft. De huidige houders van een voorlopig rijbewijs A3 kunnen met dit document geen examen meer afleggen vanaf 1 mei. Vanaf die datum zullen ze de nieuwe cursus van 4 lesuren moeten volgen! Het blijft wel nog mogelijk het praktische examen, volgens de huidige normen, voor 30 april af te leggen.

Sinds 01 april 2013 worden er dus geen voorlopige rijbewijzen model 3, voor de categorie A3, meer uitgereikt.

dinsdag 16 april 2013

Actie anti inbraak, alcohol en drugs in de regio Oudenaarde

In de nacht van vrijdag 12 april 2013 van 20 uur tot zaterdag 13 april 2013 – 4 uur hebben de lokale politiezones Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem en Geraardsbergen-Lierde in samenwerking met de federale politie van het gerechtelijke arrondissement  Oudenaarde, op  verschillende plaatsen 138 voertuigen en 97 personen gecontroleerd.

Deze geïntegreerde controleactie was gericht op het vatten van daders van inbraken, en bestuurd(st)ers die reden onder invloed van alcohol en/of drugs en druggerelateerde misdrijven. Met deze actie wenst de Procureur des Konings van het arrondissement Oudenaarde en de politiediensten een duidelijk signaal te geven aan de bevolking dat de vatting van inbrekers en de verkeersveiligheid niet alleen een federale maar ook een lokale prioriteit is. Door de actieve aanwezigheid van de politie op belangrijke verkeersassen in de regio, wil men de pakkans om inbrekers te vatten en het sturen onder invloed van alcohol en/of drugs verhogen.

Tijdens de actie werden 2 rijbewijzen ingehouden voor de duur van 6 uur, werden 6 processenverbaal
uitgeschreven voor het rijden onder invloed van alcohol. Daarnaast werden 12 personen geverbaliseerd voor verscheidene verkeersinbreuken en 3 voor het bezit van drugs.

maandag 15 april 2013

BIVV sensibiliseert jonge, nieuwe bestuurders: Eerste 1000km goud waard

cartoon-leren-autorijden1Jongeren zijn oververtegenwoordigd in ernstige auto-ongevallen. Daarom lanceert het BIVV een nieuwe campagne: ‘Je eerste 1500 km zijn goud waard’.

De cijfers spreken voor zich: jonge automobilisten zijn op jaarbasis betrokken in een kwart van ernstige ongevallen. Onderzoek wees uit dat ervaring de grootste invloed heeft op het ongevallenrisico van jonge automobilisten. Meer bepaald tijdens de eerste duizend kilometers na het behalen van het rijbewijs, ligt het ongevallenrisico zeer hoog. Daarom is het belangrijk dat de eerste duizenden kilometers zo veilig mogelijk verlopen.

Cijfers

In 2011 waren jonge automobilisten van 18 tot en met 24 jaar betrokken in 25% van alle ernstige auto-ongevallen. Dit zijn ongevallen met doden of zwaargewonden. 21% van de autokilometers tijdens weekendnachten worden afgelegd door 18 to 25-jarige chauffeurs. Tegelijkertijd vertegenwoordigen zij wel 39% van alle autobestuurders die betrokken zijn in ernstige auto-ongevallen tijdens weekendnachten. Verkeersongevallen vormen zelfs de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen van 20 tot 24 jaar.

Wedstrijd

Om risico’s te beperken tijdens de eerste duizenden kilometers van jonge automobilisten start het BIVV, in samenwerking met radiozender MNM, een nieuwe campagne. Vanaf 10 april lanceerde MNM een oproep. Twee jonge automobilisten maken elk kans op 1500 euro als zij tijdens de maand juli of augustus een aantal trajecten op een veilige manier afleggen. Jonge automobilisten die hun rijbewijs haalden tussen april 2012 en april 2013 kunnen zich inschrijven via http://www.mnm.be om deel te nemen aan de wedstrijd. Deelnemen kan tot en met 1 mei 2013.

vrijdag 12 april 2013

Hoe ver mag ik mijn voertuig van een kruispunt parkeren ?

Als automobilist is het niet altijd eenvoudig om te onthouden hoe ver je precies je voertuig van een kruispunt mag laten stilstaan of parkeren. Hieronder vind je een korte herhaling.

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren :

• Als het een gevaar betekent voor de andere weggebruikers of als het hen onnodig hindert (algemeen principe) ;

• Op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan ;

• Op minder dan 20 meter voor verkeerslichten ;

• Op minder dan 20 meter voor verkeersborden.

Uitzondering: als de hoogte van het voertuig, lading inbegrepen, niet meer dan 1m65 bedraagt en de onderkant van het bord zich ten minste 2 m boven de rijbaan bevindt.

Advies diefstal- en inbraakbeveiliging

Onze politiezone telt drie diefstalpreventieadviseurs.  Je kan bij deze medewerkers terecht voor advies om jouw woning beter tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade te beperken. Een diefstalpreventieadvies is een gratis advies op maat en volledig aangepast aan uw gebouw.


Bovendien beschikt de politiezone in het commissariaat te St-Lievens-Houtem (Edgard Tinelstaat 9c) over een ingericht diefstalpreventielokaal. Aan de hand van demonstratiemateriaal en andere info kan toegelicht worden hoe u best uw eigendommen beveiligt tegen diefstal. Ook kandidaat bouwers/verbouwers zijn met hun ontwerpen en bouwplannen welkom voor een advies op maat.

U kan het lokaal bezichtigen op afspraak en ook iedere eerste donderdag van de maand tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Een afspraak maken kan telefonisch via het algemeen oproepnummer 09/3644730, via het algemeen mailadres van de politiezone (politiezonezottegem@pz5429.be) of via de coördinator van de diefstalpreventie Hoofdinspecteur Luc Vandenberghe, bereikbaar via de wijkwerking St. Lievens Houtem (053/622035, 0475/8605/08 of luc.vandenberghe@pz2429.be).

donderdag 11 april 2013

Uitzonderlijk vervoer: soepeler rijverboden, meer politiebegeleiding, nieuwe signalisatie

UV Vanaf 10 april 2013 mag uitzonderlijk vervoer vaker de weg op. De rijverboden op feestdagen, in het weekend en tijdens spitsuren worden versoepeld. Er gelden wel strengere begeleidings-voorwaarden: de politie moet aanwezig zijn bij bepaalde transporten over autosnelwegbruggen en voor verkeersbegeleiders en -coördinatoren komen er vanaf 1 september 2013 strikte kledijvoorschriften. Ook de signalisatie op de voertuigen verandert: naast de traditionele rechthoekige oranje en gele panelen ‘uitzonderlijk vervoer’ kan je de wagens binnenkort ook herkennen aan de ‘vierkante, gele borden met logo in zwart opschrift’.

Rijverboden versoepeld

Vanaf 10 april 2013 geldt overdag (6-21u) een algemeen rijverbod op wegen en autosnelwegen voor uitzonderlijke voertuigen breder dan 4m. Hierop bestaat een uitzondering: uitzonderlijke voertuigen breder dan 3,5m mogen overdag niet op autosnelwegen met minder dan 3 rijstroken (in de gevolgde rijrichting), behalve op- en afritten van autosnelwegen met minstens 3 rijstroken die door het verkeersbord F5 zijn aangegeven. Ook voor uitzonderlijk transport langer dan 30 meter geldt een algemeen rijverbod tussen 6-21u. In tegenstelling tot vandaag is er overdag geen rijverbod meer voor uitzonderlijke voertuigen hoger dan 4,30m.

Uitzonderlijk transport is nog steeds verboden op feestdagen. Dat rijverbod gaat voortaan in ‘daags voordien om 16u’. Het eindigt de dag zelf om middernacht. Op dit moment duurt dit rijverbod nog tot 9u de dag nadien.

Ook het rijverbod in het weekend wordt versoepeld en geldt vanaf zaterdag 12u (i.p.v. 6u) tot zondag middernacht (i.p.v. maandag 9u). Kraanauto’s met een massa van maximum 96ton of minder dan 3m breed vallen niet meer onder dit rijverbod.

Rijden tijdens de spitsuren blijft verboden. Zij het tussen 7-9u (i.p.v. 6-9u) en 16-18u (16-21u). Bovendien geldt het verbod op rijden tijdens de spitsuren op àlle wegen en autosnelwegen. Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt. Uitzonderlijk transport met een massa van maximum 60 ton dat niet breder is dan 3,5m en niet langer dan 27m mag binnenkort wel de baan op tijdens de spits. Voor zover de vergunning geen voorschriften voorziet die een invloed kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer.
De vergunning kan nog steeds specifieke voorschriften bevatten die afwijken van de wettelijke rijverboden. Net als vroeger gelden de verkeersverboden niet voor landbouwvoertuigen en blijft het rijverbod bij verminderde zichtbaarheid behouden.

Enkele voorbeelden van bedrog op het internet

Het doel van de bedrieger is u geld afhandig te maken, en zelfs zich uw identiteit aan te matigen om in uw naam te handelen. De eenvoudigste en doeltreffendste verdediging daartegen is de voorstellen af te wijzen ook al zijn ze verleidelijk (wonderproducten, gemakkelijke geldwinst enz.), en geen persoonlijke gegevens mee te delen.

Hierbij enkele voorbeelden van bedrog of bedrieglijke praktijken om u te helpen deze beter te herkennen.

Doorverkoop van concerttickets

Fan van een artiest waarvan het concert in een mum van tijd dreigt te zijn uitverkocht?
Wees op je hoede en denk na alvorens als de bliksem de eerste de beste verkoopsite aan te klikken in de zoekresultaten van een zoekmotor.

Betaaltelefoonnummers van het type 0900 of diensten via SMS

De meeste diensten via telefoon worden veelal tegen een correcte prijs gefactureerd. Volgens de wet mag u op elk ogenblik de tarieven ervan raadplegen. Niettemin slagen sommige dienstverleners erin u geld af te troggelen via betaalnummers door van uw onoplettendheid misbruik te maken.

Facebook slachtoffer van piraten en misleidende reclame!

Gebruik van uw Facebook statuut om bedrieglijke reclame te maken en om de gebruikers aan te zetten om mirakelpillen om te vermageren te bestellen..

Valse loterijen

Is het u nooit overkomen dat u belangrijke (materiële of financiële) winsten beloofd werden? Wantrouw zulke offertes! Die zijn te mooi om waar te zijn!

Nigeriaanse brieven

Is het u nooit overkomen dat u een verleidelijk voorstel krijgt van financiële transactie of investering? Loop er niet in, wantrouw offertes die te schoon zijn om echt te zijn!

Huisarbeid

Veel mensen trachten hun koopkracht te verhogen met thuis te werken. Zorg echter dat u niet in de val loopt van kwaadwillige mensen. Een aantal van dergelijke aanbiedingen gebruikt betaaltelefoonlijnen of dure sms-diensten, zogenaamd om werkzoekenden in te schrijven. Wees waakzaam!

Autoreclame

Brandstofprijzen schieten omhoog. Het idee dat er geld met je wagen kan verdiend worden, wordt dan ook zeer verleidelijk. Blijf waakzaam: sommige ondernemingen zijn niet altijd correct.

Meubelverkoop

Werd u nog nooit telefonisch uitgenodigd om als koppel een schitterend cadeau af te halen in een geheel nieuwe zaak in uw buurt, zonder enige aankoopverplichting, enkel en alleen om kennis te maken met de collectie salons, beddengoed of andere meubels?

woensdag 10 april 2013

Nieuwe campagne BIVV: Waarom rij je zo snel?

goforzero websiteSinds 1 april 2013 loopt de nieuwe Go For Zero-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). De nieuwe campagne richt zich op het verhogen van de sociale onaanvaardbaarheid ten opzichte van overdreven of onaangepaste snelheid.
In onze samenleving moet alles snel gaan: snel de kinderen ophalen na het werk, snel even boodschappen doen, snel nog naar een afspraak, enz.
Herkenbaar? We zijn allemaal wel eens geneigd om sneller te rijden omdat we daar een reden voor denken te hebben.
In een land als België win je eigenlijk geen tijd door sneller te rijden. Denk maar aan de grote verkeersdichtheid, de vele kruispunten en stadscentra. Anderzijds neem je door snel te rijden risico’s voor jezelf én voor anderen, en dat zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Waarom rij je dan zo snel? Zoals de campagneaffiche aangeeft, komt de waarheid uit een kindermond: eigenlijk heb je geen reden om snel te rijden. Geef kinderen liever het goede voorbeeld.
Affiche
nieuwe-go-for-zero-campagne-van-bivv-waarom-rij-je-zo-snel 20_310x170Op de affiche staat een klein, boos meisje met tranen op de wangen, die de bestuurders met een directe vraag aanspreekt op een typische, kinderlijke manier: ‘Waarom rij je zo snel?’. De boodschap van het meisje kan begrepen worden als: ‘als jullie niet trager willen rijden voor jezelf, doe het dan tenminste voor ons!’. Op termijn is het de doelstelling van het BIVV om een groot sociaal draagvlak te creëren inzake de negatieve effecten van snelheid in het verkeer.
Meer informatie over deze campagne kan je raadplegen op de website van het BIVV.

Project burgerparticipatie

In de politiezone Zottegem-Herzele-StLHoutem wordt het project burgerparticipatie reeds meer dan een jaar toegepast. Uit een eerste evaluatie met de organisatoren van evenementen blijkt dit zijn vruchten af te werpen en gaan we op de ingeslagen weg verder. De doelstellingen van het project zijn :


 • De organisatie van een festiviteit op de openbare weg (karnavalstoet-fietstocht-...) in de meest veilige omstandigheden laten verlopen voor de deelnemers en de andere weggebruikers.
 • Organisatoren op een actieve manier betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van een festiviteit en dit in samenspraak met de lokale politie.
 • Ter beschikking stellen van de benodigde signalisatie.
 • Politionele inzet tijdens bepaalde festiviteiten optimaliseren en de beschikbare politiecapaciteit efficiënt verdelen.

Concreet zal er steeds een voorafgaand contact zijn met de organisatie teneinde hen te  betrekken bij de voorbereiding omtrent het verloop van de festiviteit op de openbare weg (bepalen van het parcours-inzet politie en signaalgevers-beveiliging-...). 

Nadien zullen de gemaakte afspraken worden opgenomen in de vergunning welke door de bestuurlijke overheid wordt afgeleverd.


Voor het ontlenen van het materiaal (signalisatiebord, verkeerskazuivels) kan u steeds terecht bij uw wijkpolitie.

Hoe zie je het verschil tussen een betrouwbaar aanbod en een poging tot oplichting op het internet?

Ga na of alle contactgegevens van de dienstverlener (de verkoper of de onderneming, bijvoorbeeld) gemakkelijk terug te vinden zijn op de bezochte website. Meestal zijn die gegevens opgenomen onder een rubriek “contact” of “wettelijke vermeldingen”. Koester argwaan als u deze informatie niet vindt! Is er enkel een webmailadres beschikbaar, pas dan extra op je tellen!

Ga na of de verkoper een ondernemingsnummer heeft. Heb geen vertrouwen in een verkoper die beweert een vakman te zijn, maar die niet is ingeschreven in het handelsregister!

Is de verkoper in België gevestigd, dan moet hij zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. U moet hem kunnen terugvinden, want hij moet zijn ingeschreven in een handelsregister.

Is de verkoper niet in België gevestigd, dan kunt u de verschillende handelsregisters in het buitenland raadplegen.

Ga na door wie en wanneer de domeinnaam van de website met de interessante aanbiedinggeregistreerd werd. Daarvoor kunt u gebruikmaken van verschillende online tools voor het opzoeken van gegevens (www.whois.com, www.dns.be, …). Controleer daarna of het adres (straat, nummer en gemeente) werkelijk bestaat. Kijk uit als dit adres met geen enkel reëel adres overeenstemt! Wees ook waakzaam als de domeinnaam pas recent geregistreerd werd, en de site van de verkoper bovenaan in de resultatenlijst van de zoekmachines verschijnt! Het is namelijk weinig waarschijnlijk dat een verkoopsite die pas online is, in de zoekmachines wordt aangegeven als een van de meest bezochte sites.

Ligt de prijs van merkproducten aanzienlijk lager dan de prijs die wordt toegepast door de merkenhouder, controleer dan op de officiële site van het merk of de onlineverkoper wel een officiële verdeler is. Meestal stelt de officiële site een zoekmachine ter beschikking van de internetgebruikers waarmee kan worden gecontroleerd of de site waarop de internetter een bestelling wenst te plaatsen, een namaaksite is.

Ziet de website er in haar geheel niet professioneel uit, omdat ze bijvoorbeeld vol staat met kopieën van logo’s van bekende betalingssystemen, of wanneer ze schrijffouten bevat, wees dan extra alert!

Controleer ook de gebruikte betalingswijzen. Vele frauduleuze sites bieden als enige betaalwijze systemen voor geldtransfers aan waarbij anoniem te werk kan worden gegaan (Western Union, MoneyGram, …). Dergelijke systemen voor geldtransfers worden afgeraden tussen personen die elkaar niet kennen.

Raadpleeg onlinediscussiefora om te weten te komen of andere internetgebruikers de aangeboden dienst hebben uitgeprobeerd. Vaak is het interessant om die onlinediscussiefora en waarschuwingen van de consumentenbeschermingsautoriteiten te lezen, die gemakkelijk gevonden kunnen worden door in de zoekmachines als trefwoorden de naam van de site + “bedrog”, “scam”, … in te geven. Door het ontdekken van ongelukkige ervaringen van andere consumenten kan men vermijden zelf in de val te lopen.

Lees de algemene voorwaarden of alle informatie die beschikbaar is over de prijs, de kenmerken van het product of de dienst en over de leveringswijzen alvorens een bestelling te plaatsen.

dinsdag 9 april 2013

Consumentenbedrog. Hoe herken je het ?

Waaraan herken je het bedrog?

Vaak gaat het om valse beloftes waarmee u grote geldwinsten worden voorgespiegeld.

Enkele voorbeelden:
 • u bent de grote winnaar van een loterij waar u niet aan deel hebt genomen;
 • u krijgt de exclusieve gelegenheid om tot een systeem toe te treden om gemakkelijk en moeiteloos veel geld te verdienen;
 • u geniet een hoge commissie met geld in veiligheid te helpen brengen (erfenis, kapitalen enz.);
 • u bent geselecteerd om uw geld risicoloos te investeren met een gegarandeerd hoog rendement in het vooruitzicht.
Waaraan herken je een bedrieger?

Zij zijn vriendelijk, praten mooi en doen u geloven dat zij het goed met u voorhebben. 
Of, integendeel, zij handelen agressief, dreigen, vallen u voortdurend lastig. Hun brieven en brochures komen erg professioneel over. Zij weten iemand te overtuigen. Zij zijn nooit om een antwoord verlegen en geven het niet gemakkelijk op wanneer het contact met u eenmaal gelegd is. Zij zetten u ertoe aan onmiddellijk een besluit te nemen door u allerlei bijkomende voordelen aan te bieden.

Nadat zij uw vertrouwen gewonnen hebben, verzoeken zij u : 
 • een voorschot te storten om de administratiekosten, de taksen enz. te financieren;
 • uw bankgegevens, kredietkaartnummer of andere persoonsgegevens (identiteitskaartnummer, rijksregisternummer enz.) mee te delen;
 • een betaalnummer van het type 0900 of 0903 op te bellen, waar u eindelijk slechts valse diensten bekomt;
 • een zogenaamde gratis software te downloaden die een betaalabonnement blijkt te zijn op een provider;
 • iets te kopen om uw kans op een belangrijkere prijs te verhogen;
 • cash te betalen en hun het geld via een niet-banktussenpersoon te bezorgen.

maandag 8 april 2013

Aanhangwagens : onderschat het diefstalrisico niet !


Eigenaars van aanhangwagens (voor bagage, motortransport of boten) onderschatten dikwijls het risico op diefstal, of die aanhangwagen nu onder een dak staat of niet en al dan niet beveiligd is met een antidiefstalslot. Een paar eenvoudige maatregelen volstaan meestal om de kwade bedoelingen van dieven te verijdelen, of tenminste het speurwerk van de politie naar de daders te vergemakkelijken.

Enkele praktische preventietips :

• Laat het chassisnummer op het chassis zelf graveren. Laat ook je nationaal nummer op verschillende plaatsen graveren, in het bijzonder op de disselboom.

• Neem detailfoto’s van de aanhangwagen en berg die op een veilige plek op, samen met de documenten van de sleep.

• Stal de aanhangwagen als het kan in een gesloten loods achter slot. Als hij toch buiten moet staan, plaats hem dan tussen een muur en een ander hindernis om diefstal te bemoeilijken.

• Verwijder één van de wielen en het reservewiel en berg deze in een slotvaste garage

• Gebruik een disselslot en eventueel een wielklem.

Oplichting op het internet : hoe voorkomen ?

Oplichters maken misbruik van de goedgelovigheid van hun medemens, maar ze spelen ook in op diens hebzucht. Niemand is veilig voor pogingen tot oplichting, vandaar enkele elementaire regels om niet in de val te trappen bij àl te verleidelijke reclame op het internet. Kijk goed uit met aanbiedingen op het internet, de realiteit blijkt misschien helemaal anders. Laat je niet imponeren door een aantrekkelijke site of mooie argumenten. Geef in geen geval je persoonlijke gegevens zoals codes en paswoorden door in een antwoord op een mailbericht. Voor je een formele verbintenis aangaat, ga na of je de juiste identiteit van de andere persoon kent, en of hij niet wordt genoemd op een lijst van bekende oplichters. Pas op met voorstellen die je zogezegd op slag rijk kunnen maken maar waar de ander schijnbaar geen voordeel bij heeft, zeker als je geld moet voorschieten om ervan te kunnen genieten. Koop nooit van onbekenden zonder de echtheid van de goederen, de wettelijkheid van de herkomst of het bestaan van de firma te hebben nagetrokken. Soms biedt men je zelfs producten aan waarvan de verkoop of het bezit in België verboden zijn. Ben je toch slachtoffer geworden van een oplichter op het internet, doe dan aangifte via de site van de FOD Economie (http://economie.fgov.be/nl ) en/of leg klacht neer bij de lokale politie.

vrijdag 5 april 2013

Online-spelletjes : enkele nuttige adviezen voor ouders

Onlinespelletjes (al dan niet voor meerdere spelers tegelijk) worden steeds populairder bij kinderen en jongeren. Hoewel ze op zich niet noodzakelijk een risico inhouden, is het toch aan te raden voor de ouders – zeker bij jongere kinderen – om op zijn minst een oogje in het zeil te houden. In ideale omstandigheden kennen de ouders het spel en de spelregels zelf ook. 


Enkele nuttige adviezen voor ouders 

Maak kennis met de wereld van de onlinespelletjes, de classificatiesystemen die hiervoor bestaan en de hulpmiddelen ter bescherming en controle van uw kind. En laat vooral uw kind niet alleen ronddolen in deze “onlinewereld”...

Controleer vooraf of het onlinespelletje geschikt is voor uw kind (leeftijdscategorie, inhoud,...).

Maak duidelijke afspraken met uw kind: nooit persoonlijke gegevens doorgeven aan andere spelers, geen discussies voeren met onbekenden, geen software downloaden zonder dat u daarvan op de hoogte bent, niet langer spelen dan is toegestaan,...

Zorg bovenal voor een vertrouwensrelatie met uw kind: in geval van problemen, bijvoorbeeld intimidatie door of ongepast gedrag van andere spelers, zal uw kind dit dan aan u vertellen, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen.

Als dergelijke problemen zich voordoen, aarzel dan niet om onmiddellijk de identificatiegegevens van uw kind te veranderen en indien nodig zelfs het spel volledig stop te zetten.


dinsdag 2 april 2013

De Grote Verkeerstoets : vierde editie op 23-05-2013


Op donderdag 23 mei 2013 zal de vierde editie van De Grote Verkeerstoets plaatsvinden.

De toets is bedoeld voor leerlingen van de lagere school.

Deelnemen is gratis. 'Inschrijven' kan tot en met maandag 30 april 2013.

Door de toets krijgen ouders (en leerkrachten) een goed beeld van wat de kinderen moeten weten om goed te functioneren in het dagelijks verkeer.

Meer info op www.verkeerstoets.be 

Opsporingsbericht : Vermissing Abdelkhalak TABIT BENSLIMAN BEN RAHMOUN te Anderlecht

Op zondag 31 maart 2013, tussen 09u en 11u, verliet de 39-jarige Abdelkhalak TABIT BENSLIMAN BEN RAHMOUN te voet de Sint-Anne Kliniek te ANDERLECHT, Jules Graindorlaan.
Sindsdien breekt elk spoor van hem.

Dhr TABIT BENSLIMAN BEN RAHMOUN is ongeveer 1m70 groot en mager. Hij heeft halflang zwart haar, een stoppel baard en donkere ogen.
Op het moment van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een zwart en grijs jas, een grijze pull met strepen, een zwarte jeans en pantoffels.

Dhr TABIT BENSLIMAN BEN RAHMOUN heeft dringend medisch hulp nodig.


Heeft u Abdelkhalak Tabit Bensliman Ben Rahmoun gezien of weet u waar Abdelkhalak Tabit Bensliman Ben Rahmoun verblijft, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer: 0800/30.300 of reageer online

Verspreid op 01/04/2013 op verzoek van Procureur des Konings te Brussel

Als u een spookrijder tegenkomt ...

Wat moet u doen als u wordt verwittigd dat er een spookrijder op uw stuk van de autosnelweg rijdt : 

• Zet uw waarschuwingslichten aan, vertraag en begeef u naar de pechstrook.

• Verlaat, indien mogelijk, onmiddellijk de autosnelweg en parkeer uw auto tot het incident voorbij is.

• Als dat niet mogelijk is, stop dan op de pechstrook en zet uw voertuig uiterst rechts, ga zelf achter de vangrails staan, uw leven is in gevaar!


Wat moet u doen als u net een spookrijder hebt gekruist : 

• Zet uw waarschuwingslichten op, vertraag en rijd op de pechstrook tot aan de eerste praatpaal die u tegenkomt.

• Verwittig via deze praatpaal de politie ; die zal automatisch weten waar u zich bevindt en welke de rijrichting is vanwaar de oproep komt.

Vakantieplannen ? Deel ze niet via sociale media !!


Sociale media hebben heel wat troeven, maar voorzichtigheid blijft geboden. 
Een kort berichtje op Facebook of Twitter als, ‘eindelijk naar Spanje ! of ‘net geland !’ is al voldoende voor dieven om de familienaam van de reiziger, de school van een kind of het werk van de ouders te traceren, waardoor via online gegevens het woonadres gemakkelijk achterhaald kan worden. De kans dat iemand thuis is, op het moment dat de dieven het betreffende adres achterhaald hebben, is minimaal.
De onderzoekers zochten op de sociale netwerksites Facebook en Foursquare naar berichtjes als ‘ben aan het inpakken’ en vonden in sommige gevallen alleen al op de achternaam en de woonplaats binnen de minuut het juiste adres. 
Slechts twee minuten duurde het om het adres van een vakantieganger op te sporen aan de hand van de naam van een school, die al eerder geplaatst werd door de vakantieganger.
Drieduizend Britten werkten aan het onderzoek mee en 44 procent van hen bleken vrienden of volgers op Facebook of Twitter te hebben die ze nooit hadden ontmoet. 
Ongeveer de helft van de kinderen van 15 jaar was al in het bezit van een smartphone en juist zij berichtten het meeste over hun vakantieplannen : 51 procent liet een berichtje achter. 37 procent van de ondervraagden bleek bovendien hun privacygegevens niet goed te hebben afgeschermd, waardoor dieven ongelimiteerd hun profielen konden inkijken.