vrijdag 31 mei 2013

Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem verwelkomt 700ste volger op Twitter

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem heeft 7 maanden geleden een Twitteraccount opgestart en verwelkomt vandaag met plezier als 700ste volger Elio Di Rupo.Naast Twitter maakt de politiezone ook gebruik van Facebook en de digitale politiekrant (www.pz5429.blogspot.be).

U kan ons volgen op Twitter via @PZ5429, op Facebook via www.facebook.com/PZ5429.

BRON : De Beiaard 31-05-2013

Hoe gebeurt het fouilleren van personen door politieagenten ?

Het fouilleren van een persoon is een praktijk die een rechtstreekse inbreuk kan betekenen op de individuele rechten en vrijheden, zoals het recht op respect voor het privéleven en de menselijke waardigheid en het recht op fysieke integriteit. Politieagenten die bevoegd zijn om personen te fouilleren, moeten dan ook heel strikt de wettelijke bepalingen hieromtrent opvolgen en toepassen. In dit en een volgend artikel nemen we deze praktijk eens onder de loep.

Definitie van het begrip fouillering

De fouillering van een persoon is het betasten van het lichaam op of onder de kleding van die persoon en/of de controle van zijn of haar bagage, om te checken of hij of zij al dan niet bepaalde voorwerpen op of bij zich draagt.

In het kader van de politieopdrachten onderscheidt de wet drie soorten fouilleringen van personen, namelijk de veiligheidsfouillering, de gerechtelijke fouillering en de fouillering van een persoon voor deze in een cel wordt opgesloten.

De veiligheidsfouillering

De veiligheidsfouillering is een preventieve bestuurlijke politiemaatregel om te voorkomen dat er een overtreding wordt begaan of dat de openbare orde wordt bedreigd of geschonden.

Het doel van een dergelijke fouillering is voornamelijk de bescherming van de politieagenten en eventuele derden, door na te gaan of de betrokken persoon een wapen of een ander voorwerp bij zich draagt dat een gevaar voor de openbare orde kan betekenen.

Een veiligheidsfouillering is gerechtvaardigd wanneer:

• de politieagent redelijke gronden heeft om te denken dat de persoon die aan een identiteitscontrole wordt onderworpen, een wapen of een ander voorwerp zou kunnen dragen dat een gevaar vormt voor de openbare orde;

• een persoon het voorwerp uitmaakt van een bestuurlijke of gerechtelijke aanhouding;

• personen deelnemen aan openbare bijeenkomsten die een reële bedreiging vormen voor de openbare orde;

• personen toegang hebben tot plaatsen waar de openbare orde wordt bedreigd.

De gerechtelijke fouillering

Een gerechtelijke fouillering wordt uitgevoerd ter gelegenheid van een gerechtelijke aanhouding of wanneer er ernstige aanwijzingen bestaan dat de persoon overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdaad of wanbedrijf bij zich heeft. De gronden voor een gerechtelijke fouillering moeten redelijk en gewettigd zijn. Een gerechtelijke fouillering om op deze manier een nog niet gekende overtreding te ontdekken, is wettelijk niet toegelaten.

De fouillering vóór de opsluiting in een cel

Iedere persoon die bestuurlijk of gerechtelijk is aangehouden, zal worden onderworpen aan een grondige fouillering op het lichaam voor hij of zij in de cel wordt opgesloten. De bedoeling van deze fouillering is er zeker van te zijn dat de betrokken persoon niet in het bezit is van voorwerpen of stoffen die gevaarlijk zijn of kunnen zijn voor hem- of haarzelf of voor anderen, of die een ontsnapping kunnen vergemakkelijken.

Wilt u uw zakken even leegmaken?

Wanneer een politieagent iemand uitnodigt om zijn of haar zakken leeg te maken, mag deze persoon dat weigeren omdat hij of zij in dat geval niet verplicht is medewerking te verlenen. Het Hof van Cassatie is van oordeel dat wanneer iemand vrijwillig de zakken van zijn of haar kleding of bagage leegmaakt, dit niet het gevolg is van een veiligheidsfouillering, maar van een eenvoudig verzoek om vrijwillige medewerking om te voorkomen dat men zou moeten overgaan tot een veiligheidsfouillering.

Door de uitdrukkelijke toestemming en vrijwillige medewerking van de persoon, heeft dit niet het karakter van een fouillering. De elementen die op die manier worden verkregen, zijn regelmatig op voorwaarde dat de betrokken persoon vrijwillig heeft meegewerkt en er dus op geen enkele wijze sprake was van een inbreuk op zijn of haar individuele vrijheden of rechten.

Bezoek aan de politie

Op dinsdag 21 mei 2013 organiseerde de lokale politie een terugkomdag voor de winnares van de tekenwedstrijd die plaatsvond naar aanleiding van de opendeurdag bij de brandweer Zottegem op 09 september 2012 vorig jaar.  

Kiara Opdecamp en haar klasgenootjes van het derde leerjaar van de vrije basisschool  in de Grotstraat te Zottegem waren de gelukkige winnaars.

Om 08u30 werden de kinderen van de klas van juf Ilse afgehaald aan de school met een aantal dienstvoertuigen. Na een kort openingswoordje van burgemeester Jenne De Potter en korpschef Jan De Sutter kon een dag vol verrassingen beginnen.  Inspecteur Gino De Durpel - lid van een interventieteam en motard binnen de politiezone - gaf een woordje uitleg over het uniform en de uitrusting van een
politieman (handboeien, politieradio, wapenstok,graden...).


Na een stevig ontbijt kregen de leerlingen een korte opleiding 'jeugd selfdefence' gegeven door
hoofdinspecteur Ivan Van Calster -teamchef van een interventieteam en monitor geweldbeheersing -
gevolgd door een demo van de paarden van de federale politie en een bezoek aan de hagelnieuwe
brandweerkazerne.

Na het nuttigen van lekkere pizza's brachten de leerlingen een bezoek aan de cellen en de line-up kamer. In deze kamer kregen ze van hoofdinspecteur Philip Broodcoorens - teamchef van een interventieteam - een uiteenzetting over het nemen van vingerafdrukken. Ze maakten ook kennis met de nieuwe life-scan, voor het nemen van elektronische vingerafdrukken.  Daarna konden de leerlingen  hun behendigheid met de fiets nagaan op een behendigheidspiste van de verkeersdienst gevolgd door een fotoshoot op de politiemoto.

Om de dag af te sluiten kregen de leerlingen nog een spectaculaire demonstratie te zien met de honden.
Tot slot kreeg de winnares Kiara nog een gepersonaliseerd aandenken voor haar winnende tekening en mocht juf Ilse de grote groepsfoto in ontvangst nemen om een speciaal plaatsje te geven in haar klas. Daarna werden de kinderen naar hun school terug gebracht.  Mevrouw Ilse Van Den Bulcke, klasleerkracht 3de leerjaar van de Vrije Basisschool Grotenberge bedankte de politie nadien nog uitdrukkelijk voor de fijne en vooral indrukwekkende dag die aan het klasje werd aangeboden.

BRON : DE BEIAARD 31-05-2013

donderdag 30 mei 2013

De wapenwetgeving : rechten en plichten van wapenverzamelaars, sportschutters en wapenhandelaars

Hebt u thuis een wapen of wilt u er een kopen? Bezit u een wapen? Dan moet u rekening houden met de wapenwet van 8 juni 2006. Deze wet vermeldt de rechten en plichten van onder meer wapenverzamelaars, sportschutters en wapenhandelaars.

Wapens worden onderverdeeld in drie categorieën: verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en vrij verkrijgbare wapens. Het bezit van vuurwapens is in principe verboden in België. Voor het bezit van vergunningsplichtige wapens moet u een vergunning of een gelijkaardig document aanvragen, of u nu particulier,handelaar, verzamelaar, jager of sportschutter bent. Ook wapenbeurzen moeten vergund zijn.

Voor uitvoer en doorvoer van wapens hebt u ook een vergunning nodig. U moet bovendien een procedure volgen voor u bij het gewest een uit- of doorvoerlicentie mag aanvragen.

De wapenwetgeving is een uitgebreide materie met verschillende regels voor verschillende soorten gebruikers. De wapenwetgeving is door de jaren heen versnipperd over verschillende wetteksten. Zo moet men in België niet enkel rekening houden met de wapenwet, maar ook met o.a. de gewestelijke decreten over de jacht, de gemeenschapsdecreten over het sportschieten en de gewestelijke bevoegdheid op het gebied van de in-, uit- en doorvoer van wapens. De wapenwet is niet van toepassing op de wapens van de ordediensten.

Meer info vindt u op de site van FOD Justitie

Uw veiligheid : ook online?

Het federale cyber emergency team CERT.be lanceerde op donderdag 23 mei 2013 Safeonweb.be, een nieuwe website die onafhankelijke en correcte informatie verzamelt over online veiligheid. 

“We kunnen er de Belgiscregel-je-eigen-online-veiligheid1 mh crop638x4161he burger snel informeren over de grootste actuele dreigingen”, zegt Christian Van Heurck, coördinator bij CERT.be. “Daarnaast willen we achtergrondinformatie aanbieden, advies verstrekken en tips geven over acties die zij zelf kunnen ondernemen.”


Recent voerde CERT.be een onderzoek bij 2.000 Belgische internetgebruikers tussen 16 en 70 jaar. Daaruit bleek dat de helft van de internetgebruikers erg bezorgd is over online veiligheid. 70% van de respondenten vroeg een actievere rol van de overheid in het informeren over (nieuwe) internetgevaren. Daarnaast gaf de helft van de ondervraagden aan nood te hebben aan een centrale website met duidelijke, objectieve informatie over internetbedreigingen.

Met
Safeonweb.be wil CERT.be aan die behoeften tegemoet komen. “De website moet dé referentie worden voor iedereen die met dringende of minder dringende vragen zit rond dit onderwerp”, klinkt het. Om de website te ondersteunen is er op Twitter intussen een account gelanceerd: @safeonweb_be. Ook op Facebook zal Safeonweb.be actief zijn.

CERT.be wordt uitgebaat door het Belgisch onderzoeksnetwerk Belnet en gefinancierd door Fedict, de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie.

woensdag 29 mei 2013

Woninginbraken te Sint Lievens Houtem (Vlierzele)

Gisteravond waren er bij het invallen van de duisternis 2 woninginbraken in het Katveld en de Oordegemstraat te Sint Lievens Houtem (Vlierzele)

Via het forceren of uitslaan van een raam aan de achterkant van het gebouw, verschaften de daders zich toegang tot de woning.

Wees waakzaam, kijk uw hek-en sluitwerk na en neem bij verdachte handelingen onmiddellijk contact op met de dienst 101 of uw lokale politiedienst.

Winkeldiefstallen in de Heldenlaan te Zottegem

De voorbije week gebeurden tijdens de namiddag een paar winkeldiefstallen in de Heldenlaan te Zottegem.

Uit het onderzoek blijkt de verdachte te voldoen aan volgende beschrijving.

Een grote magere man, bruine huidskleur, donker haar en stoppelbaard. Hij was drager van een zwarte schoudersportzak zonder merknaam, droeg een half lange zwarte vest, zwarte T shirt en een donkere jeans. Geschatte leeftijd: 40 jaar. Betrokkene spreekt een Slavische taal.

Wees waakzaam en verwittig onmiddellijk onze diensten via de 101 indien er zich verdachte handelingen in uw handelszaak zouden voordoen.

Resultaten verkeersactie 28-05-2013

Resultaten verkeersactie gordel/gsm/gehandicapten van 28 mei 2013

7 OI’s gordel
2 OI’s gsm
1 OI parkeren op een plaats voor mindervaliden
1 OI hinderlijk parkeren kliniek
1 OI parkeren reclamewagen langer dan 3 Hr (Buke)
1 PVW verzekering

Enkele tips tegen smartphone of tabletdiefstal

Laptops, tablets, smartphones,... Niet alleen voor jou zijn ze waardevol, ook dieven en inbrekers zullen deze toestellen niet links laten liggen.

tablets

Noteer daarom een aantal belangrijke nummers die je zorgvuldig bewaart. Ze maken het mogelijk het toestel te identificeren en soms zelfs te traceren in geval van diefstal.

Het serienummer

Het serienummer van een product is een unieke code: met dit nummer kan je bewijzen dat jij de rechtmatige eigenaar bent van een gestolen toestel wanneer dat teruggevonden zou worden.

Zorg ervoor dat je het serienummer van al je toestellen noteert en bewaart. Het serienummer vind je doorgaans onderaan het toestel, voorafgegaan door "S/N" of "Serial #". Verwar het serienummer niet met het productnummer of modelnummer, deze zijn immers niet uniek. Het serienummer is wel uniek en maakt het mogelijk om jouw toestel ontegensprekelijk te identificeren.

serienummer ipad
serienummer laptop

MAC-adres

Het MAC-adres is de unieke code van een netwerkkaart bestaande uit 12 cijfers en letters.

Noteer naast het serienummer dus ook je MAC-adres(sen). Aan de hand van deze code kan het toestel in bepaalde gevallen actief opgespoord worden.

Het MAC-adres vind je op de verpakking, op de netwerkkaart en in de instellingen van uw smartphone of tablet.

Motorrijder, hoe help je de automobilist om het je veiliger te maken?

Een file. Wat doe je?
 • Vertraag geleidelijk en trek de aandacht van de voertuigen achter je door gebruik te maken van je noodknipperlichten of stoplicht.
 • Hou voldoende afstand met de auto’s voor je als je aansluit bij de file.
In de file

Filerijden is toegelaten en reglementair volgens de wegcode:
 • Je mag rijden tussen twee rijstroken, tussen een rij stilstaande voertuigen of tussen voertuigen die zich met een geringe snelheid verplaatsen.
 • Bij filerijden mag je als motorrijder niet sneller rijden dan 50 km/u.
 • Het snelheidsverschil tussen je motor en de wagens die zich in de rijstroken of files bevinden, mag niet meer dan 20 km/u bedragen.
 • Op autosnelwegen en autowegen moet je dan tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijden.
positief opvallen!
Positief opvallen

 • Val op met een kleurige motoruitrusting en helm, en kies voor kledij waarin reflecterende strips zijn verwerkt.
 • Blijf uit de dode hoek van de wagen of vrachtwagen: rij niet te lang op de zelfde positie naast of achter een voertuig.

Altijd 'uitkijken'
Altijd uitkijken!
 • Rij defensief en anticipeer op het gedrag van andere weggebruikers. Besef dat automobilisten de snelheid van een aankomende motorrijder doorgaans moeilijk kunnen inschatten.
 • Wil je inhalen? Kijk eerst in je achteruitkijkspiegel en gebruik daarna de richtingaanwijzers. Na een blik over de schouder ben je helemaal zeker of je veilig kan inhalen.
In weer en wind?
 • Bij regenweer loop je meer kans op slipgevaar, ben je zelf minder zichtbaar voor automobilisten en zal je andere weggebruiker minder goed opmerken.
 • Bij ijzel of mist laat je de motor beter in de garage.

Meer informatie? Download de brochure 'Open vizier op veilig motorrijden'

dinsdag 28 mei 2013

Project burgerparticipatie

In de politiezone Zottegem-Herzele-StLHoutem wordt het project burgerparticipatie toegepast.

De doelstellingen van het project zijn :

 • De organisatie van een festiviteit op de openbare weg (karnavalstoet-fietstocht-...) in de meest veilige omstandigheden laten verlopen voor de deelnemers en de andere weggebruikers.
 • Organisatoren op een actieve manier betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van een festiviteit en dit in samenspraak met de lokale politie.
 • Ter beschikking stellen van de benodigde signalisatie.
 • Politionele inzet tijdens bepaalde festiviteiten optimaliseren en de beschikbare politiecapaciteit efficiënt verdelen.
 • Concreet zal er steeds een voorafgaand contact zijn met de organisatie teneinde hen te betrekken bij de voorbereiding omtrent het verloop van de festiviteit op de openbare weg (bepalen van het parcours-inzet politie en signaalgevers-beveiliging-...). 

Nadien zullen de gemaakte afspraken worden opgenomen in de vergunning welke door de bestuurlijke overheid wordt afgeleverd.

Voor het ontlenen van het materiaal (signalisatiebord, verkeerskazuivels) kan u steeds terecht bij uw wijkpolitie.

Controleactie in de regio Geraardsbergen-Zottegem van 24-05-2013

In de nacht van vrijdag 24 mei 2013 van 20 uur tot zaterdag 25 mei 2013 tot 4 uur hebben de lokale politiezones Zottegem/Herzele /St. Lievens Houtem en Geraardsbergen-Lierde in samenwerking met de federale politie van het gerechtelijke arrondissement Oudenaarde, op 6 verschillende plaatsen 130 voertuigen en 114 personen gecontroleerd. Deze geïntegreerde controleactie was gericht op het vatten van (potentiële) daders van inbraken, druggerelateerde misdrijven en sturen onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen.

Met deze actie wenst de Procureur des Konings van het arrondissement Oudenaarde en de politiediensten een duidelijk signaal te geven aan de bevolking dat de vatting van inbrekers en de verkeersveiligheid niet alleen een federale maar ook een lokale prioriteit is. Door een actieve aanwezigheid van meer ‘blauw op straat’ op drukke verkeersassen in de regio wordt enerzijds bijgedragen tot een verhoogd veiligheidsgevoel bij de burger en anderzijds tot het ontmoedigen van eventuele drug- en alcoholgebruikers om onder invloed achter het stuur te kruipen

Tijdens de actie werden 3 rijbewijzen ingehouden voor de duur van 6 uur, werden 10 processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden onder invloed van alcohol. Daarnaast werden 20 personen geverbaliseerd voor verscheidene verkeersinbreuken waaronder drie PV’s voor het rijden zonder rijbewijs, één PV voor niet verzekerd voertuig, één PV voor een niet gekeurd voertuig, 6 verkeersgerelateerde inbreuken, 8 processen verbaal van waarschuwing en werd er één geseinde personen aangetroffen.

13 bestuurders reden onder invloed van alcohol, 2 in het bezit van drugs en 1 geseinde personen werd aangetroffen.

maandag 27 mei 2013

Wat na een verkeersongeval ?

De website www.watnaeenverkeersongeval.be informeert verkeersslachtoffers en hun omgeving over de gevolgen van een verkeersongeval op verschillende vlakken:
 • sociaal
 • emotioneel
 • medisch
 • verzekeringstechnisch
 • juridisch
Betrokkenen bij een verkeersongeval vinden er ook informatie over contact met lotgenoten en een lijst met veelgestelde vragen van andere verkeersslachtoffers.

Meer informatie vind je ook in terug in de gids 'Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval'.

Je kan de PDF-versie hier downloaden.

Oplichtingstelefoontjes van 'Microsoft' nemen sterk toe

Het aantal neptelefoontjes in naam van bedrijven als Microsoft heeft een enorme vlucht genomen.

De truc die telefoonphishers gebruiken is een bekende: het slachtoffer wordt benaderd door iemand die vertelt dat hij of zij van het Windows Service Center is. De oplichters bieden bijvoorbeeld beveiligingssoftware aan, of waarschuwen zogenaamd voor gevaarlijke malware die is gevonden.


Veelal vraagt de beller om achter de pc te kruipen en stapsgewijs een proces te doorlopen. De computer wordt in dat proces vaak op afstand overgenomen door de oplichters.


Het uiteindelijke doel is de bankrekening van het doelwit plunderen. 


Meer info vindt u op de webpagina van Microsoft

Bargoense tekens voor uw woning? Verwittig 101!

bargoensInbrekers doen meestal eerst aan prospectie vooraleer ze effectief tot actie overgaan. Vanuit het gerechtelijk arrondissement van Oudenaarde waarschuwt men voor het gebruik van "Bargoense" tekens. Hieronder vindt u meer informatie.

Daders van inbraken en diefstallen gebruiken soms tekens om bepaalde woningen te markeren. Tijdens hun voorverkenning plaatsen ze deze markeringen op de gevel, op de openbare weg of op andere voorwerpen aan en rond uw woning. De tekens zijn van "Bargoense" afkomst.

Wanneer de dieven effectief terugkomen om hun slag te slaan, kunnen zij uit de markeringen bepaalde zaken afleiden en hun handelingen hieraan aanpassen.

Klik hier voor voorbeelden van Bargoense tekens.

Moest u dergelijke zaken opmerken, aarzel niet en verwittig onmiddellijk 101!

vrijdag 24 mei 2013

Resultaten BOB actie van 23 mei 2013

Op 23-05-2013 werden tussen 16.00 uur en 24.00 uur in totaal 63 ademtesten afgenomen.

62 bestuurders waren "SAFE" en 1 bestuurder bevond zich in de alarmfase.
 
Verder werd er 1 bestuurder onderworpen aan een speekseltest , waarvan het resultaat negatief was en werden er 4 PVW’s wegens technische eisen en 1 PV inzake technische keuringen uitgeschreven.

donderdag 23 mei 2013

Waarom lopen jongeren van huis weg ? En wat zijn de risico’s ?

Een jongere loopt niet zomaar weg van huis. Hij of zij wil daar iets mee uitdrukken, aangeven dat de relatie thuis problematisch is, zijn of haar ouders op de proef stellen, of een moeilijke situatie ontvluchten. Het verschijnsel is niet nieuw: “weglopers” hebben altijd bestaan, zowel in thuissituaties als in instellingen. Wat er wel veranderd is, is de impact ervan op onze huidige maatschappij, die getraumatiseerd is door de affaire-Dutroux.
De cijfers

Weglopen fungeert in de meeste gevallen als een ventiel: even stoom afblazen om afstand te kunnen nemen. In het laatste jaarverslag (2011), spreekt Child Focus van 1101 dossiers van weglopers - in 2010 waren dat er 1042. Bijna de helft van die jongeren zijn tussen de 13 en 15 jaar, een derde is 16 of 17 jaar. De meeste weglopers verdwijnen slechts een of twee dagen tot maximaal een week. Maar die paar dagen lijken vaak een eeuwigheid te duren ... In meer dan één op de vijf gevallen gaat het om een onrustwekkende verdwijning.

Gaat het om weglopen of om een onrustwekkende verdwijning ?

Er is sprake van weglopen wanneer een minderjarige vertrekt zonder de toestemming van de ouders. Maar de grens tussen weglopen en een onrustwekkende verdwijning is niet altijd even duidelijk te trekken ...

Er is sprake van een onrustwekkende verdwijning als hij of zij: jonger is dan 13 jaar, gehandicapt of om een andere reden niet zelfstandig is, onder medische behandeling is, in slecht gezelschap verkeert, of wanneer weglopen helemaal niet past bij zijn of haar normale gedrag. We spreken echter van weglopen wanneer de jongere dit heeft aangekondigd, een brief of andere aanwijzingen heeft achtergelaten die op weglopen wijzen (bv. hij of zij heeft kleren en geld meegenomen), wanneer er sprake is van een crisissituatie in het gezin, wanneer de jongere wegloopt op de dag van de rapportuitreiking ...

Maar ook “gewone” weglopers kunnen allerlei problemen tegenkomen, zeker als ze geen veilige plaats hebben waar ze kunnen verblijven: agressie, drugs, moeten stelen om aan eten te komen enz. Toch kan weglopen tegelijk een heilzame werking hebben omdat hierdoor de problemen thuis aan het licht komen en er naar oplossingen moet worden gezocht.

Welke signalen kunnen wijzen op wegloopplannen ? Wat zijn de mogelijke redenen ?

Soms zijn er bepaalde signalen die kunnen wijzen op de plannen van een jongere om van huis weg te lopen. We denken dan aan problemen op school, zich terugtrekken, constant de grenzen aftasten, overmatig gebruik van alcohol of drugs, conflictgedrag, een nieuwe vriendenkring. Het kunnen aanwijzingen zijn, dat wel, maar wat is er dan eigenlijk echt aan de hand?

Problemen binnen het gezin zijn de meest voorkomende aanleiding om van huis weg te lopen. Soms stapelen de problemen zich op binnen het gezin en wordt het plots allemaal te veel: financiële moeilijkheden, slechte huisvesting, sociale uitsluiting ... Het zijn allemaal zaken die zwaar kunnen wegen op een gezin en de verhoudingen tussen de verschillende leden kunnen bemoeilijken. Jongeren kiezen er dan soms voor om – al dan niet letterlijk – die situatie te ontvluchten.

Terug naar huis

Wanneer een wegloper weer terug naar huis gaat, is het belangrijk dat de ouders daar op worden voorbereid en dat er ruimte is om erover te praten. Wat heeft de jongere duidelijk willen maken? Wat zijn de mogelijke oplossingen? En welke impact heeft dit weglopen gehad op de ouders? Het is in ieder geval belangrijk dat de ouders hun kind duidelijk maken dat het hen allemaal heeft geraakt, want weglopen is immers ook vragen om aandacht.

woensdag 22 mei 2013

Rode nummerplaat voor landbouwvoertuigen vanaf juni 2013

“De rode nummerplaat GLAA 001, met de L van landbouw, voor landbouwtractoren treedt in werking op 1 juni 2013. De eerste zal begin volgende maand afgeleverd worden.” 

Dat verklaarde staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet vorige week in de Kamer-commissie verkeer. De nieuwe nummerplaat maakt het mogelijk de tractoren die ingezet worden in de transportsector, te onderscheiden van tractoren van land- en tuinbouwbedrijven, die onder soepeler regelgeving vallen.

Voertuigen uit de land- en tuinbouw mogen bijvoorbeeld met niet-belaste rode diesel rijden, vallen niet onder de regelgeving inzake rij- en rusttijden, en zijn niet onderworpen aan de tijdelijke technische keuring. In de transportsector zorgt dit in bepaalde gevallen voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven die vrachtwagens inzetten, en bedrijven die voor hetzelfde werk landbouwvoertuigen gebruiken.

Rode nummerplaat
Vanaf juni wordt een nieuwe rode nummerplaat ingevoerd voor de landbouw- en bosbouwtractoren die met rode diesel mogen rijden en dus geen accijnzen hoeven te betalen. Zij hebben daarvoor de toelating nodig van de FOD Financiën. “De gebruikers van landbouwtractoren die niet kunnen genieten van die uitzondering op het betalen van accijnzen, zoals de aannemers van openbare werken, zullen hun tractoren moeten inschrijven met een gewone nummerplaat die gelinkt is aan het gebruik van witte diesel en in principe aan alle andere verplichtingen inzake mobiliteit, zoals het rijbewijs C, ladingszekeringen, vergunning voor vervoer voor rekening van derden, enzovoort”, aldus Wathelet.
Bijkomende activiteiten
“Daarenboven zullen de begunstigden van een toelating door Financiën, mits een verklaring van bijkomende activiteiten, ook indien het gaat om andere dan landbouwactiviteiten, met de rode nummerplaat en rode diesel mogen blijven rijden. Dit vermijdt administratieve lasten bij het verwisselen van de nummerplaat indien van activiteit wordt veranderd, wat ook op een bepaald moment werd voorzien. Zo wordt ook de noodzaak vermeden te beschikken over twee gescheiden brandstoftanks, mits ze de accijnzen aan het volledig tarief betalen, aan 430 euro per duizend liter, a rato van de gerealiseerde activiteiten.” Volgens Wathelet kunnen de transportsector en de landbouwsector zich vinden in de nieuwe regeling. Hij gaf wel aan dat er als gevolg van de nieuwe verplichtingen voor de accijnzen op diesel nog bijkomende maatregelen nodig zijn. Die zouden tegen eind dit jaar van kracht moeten worden.

Test jezelf: Ben jij een goede politie-inspecteur?

jobpol20versie202012Denk je er aan om bij de politie te gaan? Lijkt het je wel wat om inspecteur te worden? Vanaf nu kan je je kennis en motivatie testen op de recruteringswebsite van de federale politie www.jobpol.be.

Op de website staan korte videoclips. De filmpjes tonen reële situaties waarmee je als inspecteur kan worden geconfronteerd. Aan de hand van een filmpje - bijvoorbeeld over een verkeersongeval - kan je kijken hoe jij zou reageren in die interventiesituatie.

De bedoeling is om aan potentiële kandidaten een objectief beeld te geven van politiewerk. Zo heeft hij/zij een idee van de dagelijkse taken van een politieman of -vrouw.

Proberen? Klik hier. Meer informatie omtrent een job bij de politie kan je terugvinden op www.jobpol.be . Je kan de recruteringsdienst ook volgen op Facebook en Twitter.

dinsdag 21 mei 2013

Gemotiveerd advies over de hernieuwing van het mandaat van de korpschef

In zitting van 30-04-2013 heeft de politieraad van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding, gunstig advies uitgebracht betreffende de aanvraag tot verlenging van het mandaat van de korpschef.

Benoemingen en pensioneringen


In zitting van 30-04-2013 werden de volgende beslissingen genomen :

PENSIONERINGEN

INP Frank Minoodt wordt op pensioen gesteld met ingang op 01 januari 2014.

INP Paul Baeyens wordt op pensioen gesteld met ingang op 01 augustus 2013.

BENOEMINGEN

Steven Van De Sype uit Sint-Martens-Lierde werd voorgedragen tot benoeming als Inspecteur van Politie

Kristoff De Turck uit Oosterzele werd voorgedragen tot benoeming als Hoofdinspecteur van Politie

Pascal Hubeau uit Zottegem werd voorgedragen tot benoeming als Hoofdinspecteur van Politie.

De benoemingen hebben uitwerking op de dag dat het ambt werkelijk wordt opgenomen.

Vacantverklaring van 6 plaatsen voor het basiskader

De politieraad heeft in zitting van 30-04-2013 beslist om 6 plaatsen basiskader voor de interventiedienst vacant te verklaren.

Alle leden van de geïntegreerde politie kunnen nog via de MOBILITEITSCYCLUS 2013/02 inschrijven tot en met 24/05/2013.

Aankoop van “mobile office” systeem

De politieraad heeft zich in ziting van 30-04-2013 akkoord verklaard met het voorstel van de korpsleiding om over te gaan tot de aankoop en implementatie van een systeem voor “Mobile Office”.

Via dit systeem kunnen de politiemedewerkers alle noodzakelijke opzoekingen doen en dossiers administratief afhandelen vanuit hun politievoertuig.

Ze kunnen via het systeem alle informatie raadplegen die ze ook ter beschikking hebben op een computer in het politiekantoor. 

Het voordeel is dat ze hierdoor dus niet meer naar kantoor moeten om dossiers verder te verwerken.

Buitendienststelling en verkoop van 3 dienstvoertuigen / Aankoop 2 nieuwe dienstvoertuigen


  In zitting van 30-04-2013 heeft de politieraad zich akkoord verklaard met het voorstel van de korpsleiding om de volgende dienstvoertuigen buiten dienst te stellen en te verkopen :


  • Volkswagen Transporter - 270.666 KM - DIESEL - BOUWJAAR 2006
  • Volkswagen Transporter - 186.140 KM - DIESEL - BOUWJAAR 2008
  • Toyota Corolla - 163.055 KM - BENZINE - BOUWJAAR 1998

  De 3 voertuigen zullen te koop aangeboden worden na de levering van 2 nieuwe dienstvoertuigen waarvan de aankoop in dezelfde zitting werd goedgekeurd.

  Het betreft de aankoop van 1 interventievoertuig type "VW Transporter Combi " en 1 anoniem dienstvoertuig type "VW Jetta " .  Beide voertuigen worden aangekocht via het Federaal raamcontract van de Federale Politie.

  donderdag 16 mei 2013

  Koppeling databanken voor betere opsporing voertuigen zonder verzekering of keuringsbewijs

  Van alle motorvoertuigen die in ons land rondrijden is 14% niet gekeurd en 1% niet verzekerd. Voor staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet is de efficiënte opsporing van die voertuigen een prioriteit. Daarom werkte hij een actieplan uit. Een koppeling van databanken moet het voor politie en douane makkelijker maken om overtreders op te sporen via ANPR-camera’s. Omdat sommige mensen de verzekerings- en keuringsplicht uit onwetendheid niet naleven, zal het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) een sensibiliseringscampagne opzetten.

  Naar schatting 80.000 tot 100.000 motorvoertuigen in België (1 tot 1,5% van het totaal) rijden onverzekerd rond. Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds betaalt jaarlijks 20 miljoen euro uit voor de vergoeding van slachtoffers van een ongeval dat begaan is door iemand die niet verzekerd is. 15% van dit bedrag wordt verhaald op de niet-verzekerden. Vandaag betalen 29.000 personen het Fonds terug. De meest voorkomende straf voor niet-verzekering is een geldboete die varieert van 600 euro tot 6000 euro en die kan gepaard gaan met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden. “94% van de Belgen wenst meer controle op de niet-verzekering. Mijn actieplan is een antwoord op een belangrijke bekommernis van de Belgen”, zegt Wathelet.
   
  Koppeling databanken

  Volgens de staatssecretaris zal de gegevensverzameling en -uitwisseling over niet-verzekering worden versneld en verfijnd “zodat een grotere kans bestaat dat wie door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds wordt aangeschreven, daadwerkelijk een persoon is zonder autoverzekering”. Via een nieuwe procedure zal de lijst van vermoedelijk niet-verzekerde voertuigen vlotter toegankelijk worden voor de politiediensten en het douanepersoneel. “Nummerplaatlezers worden ter beschikking gesteld van politie en douane. Een geactualiseerde omzendbrief zal de politiediensten inlichten over de opsporing van de niet-verzekering en over de vervolgingsprocedure”, aldus Wathelet.

  Controle bij keuring

  Hij kondigt ook aan dat de aanwezigheid van een geldige groene kaart gecontroleerd zal worden bij de technische keuring. Bij schorsing van een autopolis zal het Motorwaarborgfonds bovendien alle diensten inlichten die bevoegd zijn voor het vaststellen van het misdrijf ‘niet-verzekering’, dus ook de politie. Door de inschrijvingsplicht voor bromfietsen die er zit aan te komen, zal het Fonds ook de verzekering van die motorrijtuigen kunnen controleren.
   
  Wielklem en administratieve sanctie

  Een ander wapen dat Wathelet wil inzetten in de strijd tegen de niet-verzekering, zijn wielklemmen. “De klem zal er pas afgehaald worden wanneer de persoon aangetoond zal hebben een einde te hebben gesteld aan de vastgestelde inbreuk.” Hij voorziet ook een administratieve sanctie voor wie door het Motorwaarborgfonds werd aangeschreven omwille van een niet-verzekering en vervolgens door de politie werd verzocht het bewijs te leveren, maar daar niet op ingaat binnen één maand.
   
  Niet-gekeurde voertuigen

  Bij de technische keuring blijkt dat 17% van de voertuigen te laat aangeboden wordt. 14% van de voertuigen op de openbare weg had vorig jaar geen geldig keuringsbewijs, in vergelijking met 12% in 2011 en 9% in 2010. Net zoals voor het opsporen van niet-verzekerde voertuigen zal het mogelijk worden om nummerplaatlezers in te zetten voor niet-gekeurde voertuigen. Ook zal de douane bevoegd worden om controles uit te voeren. Een voertuig dat werd ingeschreven, maar niet voldoet aan de keuringsplicht, zal ook strafbaar worden gesteld als het zich niet op de openbare weg bevindt. Wathelet: “Strengere sancties zijn noodzakelijk, namelijk boetes bovenop de bestaande toeslag voor laattijdige keuring en de reeds bestaande verplichting om het voertuig onmiddellijk te laten keuren.”

  Daling aantal verkeersdoden in 2012

  De cijfers van de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV voor het jaar 2012 vertonen een sterke afname van het aantal doden ter plaatse met -13,3% in vergelijking met het jaar 2011. Nooit eerder werd zo’n grote afname verwezenlijkt, maar toch is er geen reden tot euforie. Er zijn immers nog belangrijke inspanningen nodig om de doelstelling, namelijk een reductie van het aantal verkeersdoden met 50 % tegen 2020 ten opzichte van het aantal verkeersdoden in 2010, te verwezenlijken.

  Het volledige persbericht vindt u hier.

  Resultaten verkeersacties

  Resultaten verkeersactie gordel/gsm/gehandicapten van 08 mei 2013

  3 OI gordel
  1 PV niet verzekerd sturen/geen drager rijbewijs/gordel
  1 PV niet verzekerd sturen/geen houder geldig rijbewijs
  1 PV sturen onder invloed van verdovende middelen

  Resultaten snelheidscontroles met onderschepping van 14 mei 2013

  Zottegem

  Aantal controles : 697
  Aantal overtredingen : 134

  Herzele

  Aantal controles : 618
  Aantal overtredingen : 143

  Sint-Lievens-Houtem

  Aantal controles : 702
  Aantal overtredingen : 265


  In totaal werden er 13 voertuigen staande gehouden. De bestuurders werden aan een alcoholtest onderworpen en bleken allen negatief te zijn.

  1 bestuurder kreeg een PV wegens sturen met een voorlopig rijbewijs zonder begeleider en een PVW wegens inbreuk op de verkeerswetgeving.

  Een andere bestuurder kreeg een PV wegens vervallen keuring voertuig.

  dinsdag 14 mei 2013

  Hoe en wanneer mag een politieagent iemand in de boeien slaan?


  Hoe en wanneer mag een politieagent iemand in de boeien slaan?
  Politieagenten hebben het wettelijke recht om handboeien te gebruiken. Maar deze dwangmaatregel moet altijd worden uitgevoerd onder de wettelijke voorwaarden voor het gebruik van geweld. Die voorwaarden zijn daarenboven restrictief. Wanneer en hoe mag een politieagent iemand dan de boeien om doen?


  Principe

  Het feit dat politieagenten iemand die ze onderscheppen de handboeien aandoen, vormt geen inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, zolang dit gebeurt in het kader van een wettelijk voorziene vrijheidsberoving. Buitensporig of disproportioneel geweld kunnen echter niet.

  We hebben het hier over personen die zich tegen hun aanhouding verzetten, proberen te ontsnappen, die iemand willen verwonden, schade willen toebrengen of bewijzen willen vernietigen.


  Beoogd doel

  Door handboeien aan te leggen, vermijdt een politieagent de kans op de schending van zijn eigen fysieke integriteit, die van derden en zelfs die van de aangehouden persoon zelf. Door handboeien te gebruiken, kan de politie ook verhinderen dat een persoon die van zijn vrijheid is beroofd, de benen neemt of bewijsmateriaal vernietigt.

  Sinds 2007 is het gebruik van handboeien nog enkel in een bepaald aantal gevallen toegelaten.


  Hypotheses

  Politiemensen moeten te allen tijde kunnen verantwoorden waarom ze een persoon hebben geboeid. Dat is namelijk enkel gewettigd als:

  de persoon weerspannig is of geweld gebruikt naar aanleiding van zijn aanhouding; ook weerspannigheid bij voorgaande interventies is een geldige reden;

  • de aard van de geplaagde inbreuk of de ernst van de verstoring van de openbare orde dit rechtvaardigt;

  • er risico op vlucht is of de kans bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernietigd of schade wordt berokkend;

  • de persoon een gevaar vormt voor zichzelf, voor de politieagent of voor derden.

  Verder mogen handboeien ook worden gebruikt:

  • tijdens de bewaking van gedetineerden (om hun vlucht te beletten);

  • tijdens de overbrenging van gedetineerden (van de ene instelling naar een andere);

  • tijdens het uithalen van een gedetineerde (voor vervoer naar een andere plaats om een gerechtelijke taak uit te voeren of wegens humanitaire of medische redenen).


  Hoe gaat de politie te werk?

  Als de persoon zich niet verzet, mag een politieagent de handboeien niet onmiddellijk of automatisch aanleggen. Als hij of zij van mening is de persoon te moeten boeien, dan moet dat vooraf worden gezegd.

  In het openbaar geboeid worden, kan traumatisch zijn voor de geboeide. Politiemensen moeten er daarom over waken dat de geboeide afgeschermd wordt van het publiek.

  De handboeien mogen slechts gedurende de strikt noodzakelijke tijd aangelegd worden. Ze mogen – bij mannen én bij vrouwen – zowel voor het lichaam als achter de rug worden aangelegd.

  De handboeien moeten zo worden aangelegd dat ze de aangehoudene niet kwetsen. De politie moet er dus rekening mee houden dat de boeien bij het beperken van de bewegingsvrijheid niet zo hard worden aangespannen dat ze de bloedsomloop afsnijden. De politie kijkt ook best regelmatig na of de handen niet verkleuren ; dit wijst er immers op dat de bloedsomloop is belemmerd.

  Het aanleggen van de handboeien moet worden vermeld in het register van de vrijheidsberovingen en in het proces-verbaal dat wordt opgesteld.

  maandag 13 mei 2013

  Wegeniswerken op de N42 : verhoogde snelheids-en verkeerscontroles !


  Gelet de wegeniswerken op de N42 en de omlegging door het centrum van Sint-Lievens-Houtem, zal de lokale politie verhoogde snelheids-en verkeerscontroles uitvoeren in de Polbroek, de Mgr. Meulemanstraat en op Bruisbeke. 

  Gelieve de tijdelijk geplaatste snelheidsborden in acht te nemen !!!

  dinsdag 7 mei 2013

  Hoe reageert u het best bij cyberpesten ?

  Hoewel cyberpesten in feite hetzelfde is als “gewoon” pesten, wordt het toch vaak beschouwd als schadelijker en hardnekkiger. Op internet blijven de berichten en foto’s immers vaak eindeloos toegankelijk en zichtbaar. Vaak beseffen pesters – zeker als het kinderen of jongeren zijn – ook niet hoe kwetsend hun gedrag is en hoeveel schade ze kunnen aanrichten. Zij hebben meestal de neiging hun pesterijen te onderschatten en af te doen als onschuldige “grappen”.

  Cyberpesten veroorzaakt doorgaans ook meer psychologische, emotionele en sociale schade bij het slachtoffer doordat de pester anoniem blijft, wat natuurlijk niet het geval is bij ‘gewoon’ pesten. Bovendien kan cyberpesten constant, dag en nacht, doorgaan en door iedereen worden gezien, waardoor het vernederende effect voor het slachtoffer nog groter is.

  Enkele tips voor wanneer u wordt geconfronteerd met cyberpesten :

  • Reageer nooit op hatelijke mails of sms’jes, zodat de pester er geen plezier aan beleeft.
  • Blokkeer de afzenders van dergelijke ongewenste mails en schrap pesters uit uw contactenlijst.
  • Gebruik een schuilnaam voor chatrooms e.d. en verander die meteen wanneer u wordt lastiggevallen.
  • Wanneer u op een site, blog of chatroom door iemand wordt lastiggevallen of gepest, waarschuw dan onmiddellijk de moderator of provider, zodat deze persoon kan worden geblokkeerd.
  • Wanneer u een nieuw e-mailadres wenst aan te maken, kan het handig zijn om te werken met twee adressen. Het ene gebruikt u voor de goede vrienden (die beloven dan wel om dit aan niemand door te geven) en het andere gebruikt u voor de bredere kennissenkring en de inschrijving op websites. 

  Resultaten verkeerscontroles 06-05-2013

  De resultaten van de verkeerscontroles op 06/05/2013 :

  6 OI : gordel

  1 OI : gsm

  3 OI : parkeren mindervaliden

  2 OI : parkeren 

  1 PVW : tuning voertuig

  Zottegem

  Aantal snelheidscontroles : 984
  Aantal overtredingen : 146

  maandag 6 mei 2013

  Hoe de diefstal van je auto vermijden ?

  Veel autodiefstallen worden vergemakkelijkt door de nonchalance van de eigenaars, die het opportunisme en de professionaliteit van de autodieven onderschatten.

  Hoe autodiefstal voorkomen ?
  • Laat de wagen nooit met draaiende motor of met de sleutel op het contact achter, ook niet om snel de krant te halen. 
  • Parkeer op goed verlichte en drukbezochte plaatsen. As je een garage hebt, zet de wagen dan binnen. Sluit alle toegangen naar die garage af. 
  • Laat geen reservesleutels in de wagen achter. 
  • Geef de sleutel niet af aan een onbekende (parkeerbewaker, ...), het is te gemakkelijk om er snel een kopie van te maken. 
  • Sluit alle ramen, deuren en koffer af, ook als je maar even weg bent. Als de auto een antidiefstalinstallatie heeft, activeer die dan met de afstandsbediening. 
  • Draai de voorwielen in de richting van de stoep en blokkeer het stuurslot. Bij recente wagens gebeurt dit automatisch als je de sleutel uit het contact haalt. 
  • Laat de wagen in versnelling staan en trek de handrem. Dat bemoeilijkt het opheffen en takelen. 
  • Het gebruik in bepaalde omstandigheden van een speciale stuurstang of een metalen constructie die de pedalen of de versnellingspook blokkeert kan een bijkomende hindernis vormen. 
  • Neem de boorddocumenten uit de auto.

  zondag 5 mei 2013

  Respect voor laad- en loszones

  Wat is een laad- en loszone?

  Op een laad- en loszone kan je heel even met je voertuig stilstaan om personen te laten in- of uitstappen of goederen te laden of te lossen.  Door deze laad- en loszones kunnen bewoners en toeristen, op welbepaalde plaatsen in de stad, hun bagage op een correcte manier in of uitladen, zonder daarvoor honderden meters te moeten lopen. Ook handelaars of leveranciers die goederen moeten leveren of ophalen bij lokale handelaars kunnen dit op een laad- en loszone op een wettelijke
  manier doen.

  Waarvoor dient een laad- en loszone niet?

  Een laad- en loszone is geen privéparkeerplaats.  Je mag er in geen geval parkeren om even een kleine boodschap te gaan doen in een nabijgelegen winkel.  Ook de handelaar zelf mag niet de hele
  dag met open laadbak op een laad- en loszone parkeren. Het leveren van een tvtoestel is laden en lossen, het installeren ervan niet.Stilstaan mag, parkeren niet.
  De Wegcode bepaalt wat een stilstaand en wat een geparkeerd voertuig is.

  Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het laten in- of uitstappen van personen of voor het laden en lossen van zaken.

  Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het laten in- of uitstappen van personen of voor het laden en lossen van zaken.

  Op een laad- en loszone mag je stilstaan, parkeren niet!


  donderdag 2 mei 2013

  Nieuwe campagne 1712: Partnergeweld

  logo partnergeweldHet Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid organiseert opnieuw een campagne. De vorige actie richtte zich op kindermishandeling. Dit voorjaar focust men zich op partnergeweld.

  Via het centraal nummer 1712 kunnen burgers die met vragen zitten omtrent alle vormen van geweld of misbruik, gratis contact opnemen (het gesprek wordt niet weergegeven op de telefoonfactuur). 

  De medewerkers van 1712 trachten een antwoord te geven op vragen omtrent partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmis(be)handeling, pesten, geweld in gezagsrelaties maar ook over misdrijven met geweld.

  1712 1 1712 2
  1712 3 1712 4

  Nieuw biljet van 5 euro vanaf 2 mei in omloop

  briefje5euroVanaf 2 mei 2013 kan je betalen (en betaald worden) met een splinternieuw biljet van 5 euro. Het briefje is het eerste van de nieuwe "Europaserie".

  De andere eurobiljetten zullen in de loop van de volgende jaren eveneens worden vernieuwd. Men wil met deze wijziging valsemunterij tegen gaan. Zo zijn de nieuwe briefjes voorzien van nieuwe en betere echtheidskenmerken.

  De oudere en vernieuwde bankbiljetten zullen in eerste instantie samen in omloop zijn. De oudere - eerste - serie zal geleidelijk uit circulatie worden genomen.

  De oudere briefjes verliezen echter nooit hun waarde en kunnen ten allen tijde worden omgewisseld.
  Meer informatie over de echtheidskenmerken van het nieuwe biljet van 5 euro vindt u hier.

  Op de website www.nieuwgezichtvandeeuro.eu kan u terecht voor meer info omtrent de volledige "Europaserie".

  Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping

  Resultaten snelheidscontroles van 30 april 2013

  Zottegem
   
  Aantal controles : 1495
  Aantal overtredingen : 216

  Herzele

  Aantal controles : 160
  Aantal overtredingen : 43

  Grote verkeershinder op N42 tussen Wetteren en Zottegem vanaf 02 mei 2013

  Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan een veiligere N42 tussen Wetteren en Zottegem. Vanaf 2 mei starten werkzaamheden aan het wegdek van de N42. Deze zullen een grote impact hebben op het verkeer. Het einde van de werken met verkeershinder is gepland voor 20 juni. Bij slecht weer kan deze einddatum wijzigen.

  De heraanleg van de N42 zal een grote impact hebben op het verkeer. Daarom zullen deze werkzaamheden in drie fasen uitgevoerd worden:

  Fase 1: betonherstellingen N42 tussen Oude Wettersesteenweg en krpt N42/Houtemstraat
  2/05 tot en met 10/05

  Verkeer richting Wetteren blijft mogelijk. Verkeer richting Zottegem wordt omgeleid via Oude Wettersesteenweg, Geraardsbergsesteenweg (N465) en Houtemstraat.


  Fase 2: betonherstellingen N42 tussen kruispunt N42/N46 (Vosken) en krpt N42/Houtemstraat
  13/05 tot en met 11/06

  Verkeer richting Zottegem blijft mogelijk. Verkeer richting Wetteren en de E40 richting Oostende wordt omgeleid via Steenweg op Aalst (N46), Oombergenstraat(N462), Espenhoek(N462), Polbroek(N462), Mgr. Meulemanstraat(N462) Bruisbeke en Houtemstraat.•

  Fietsers richting Wetteren worden omgeleid via Sparrebosdreef, Broek, Molenstraat, Geraardsbergsesteenweg(N465a) en Houtemstraat.


  Fase 3 : Overlaging in asfalt N42 van 10/06 tot en met 20/06

  De N42 gaat volledig dicht in beide richtingen.

  De aannemer start ter hoogte van kruispunt Vosken (N42-N46). De aannemer zal in zones werken en de werf zal telkens opschuiven. Een eerste zone loopt van kruispunt Vosken N42-N46 tot kruispunt Houtemstraat-N42.

  De omleiding zoals in fase 2 blijft in eerste instantie van kracht, maar nu in twee richtingen. Dit tot het weekend van 15-16 juni. Na dit weekend start men aan de tweede zone, de N42 zal dan afgesloten zijn in beide richtingen tussen N465a Parksken en Oude Wettersesteenweg. Het verkeer wordt nu in beide richtingen omgeleid via Geraardsbergse steenweg (N465a) en Oude Wettersesteenweg. Eenmaal men ter hoogte van het kruispunt N42-Oude Wettersesteenweg komt, wordt de omleiding opgeheven en wordt het verkeer op de N42 geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

  De fietsomleiding van fase 2 blijft in voege.

  Wat wijzigt? 

  Vanaf donderdag 2 mei wordt het betonnen wegdek van de N42 tussen Wetteren en Zottegem hersteld en komt er een nieuwe toplaag in asfalt. Dit zal niet alleen het wegcomfort verhogen, maar ook de geluidsoverlast van het verouderde betonnen wegdek inperken. De indeling van de weg wijzigt: de ruimte die vrijkomt door de fietspaden die verdwijnen, gaat naar het midden van de weg. Daar komt een gemarkeerde middenstrook die een buffer zal vormen tussen beide rijrichtingen. Een belangrijke ingreep voor meer veiligheid. Daarnaast wordt ter hoogte van de steengroeve een afslagstrook gecreëerd om kop-staart-aanrijdingen te vermijden.

  woensdag 1 mei 2013

  Rijstrookvermindering : rits veilig en vlot !  Je ziet het maar al te vaak : alle auto’s die al honderden meters voor een wegversmalling of rijstrookvermindering braaf staan aan te schuiven terwijl de rijstrook die gaat wegvallen helemaal leeg is. Gevolg, nog langere files. Nochtans geraak je er door beurtelings in te voegen eens zo snel door. Het toverwoord is dus ritsen !


  Hoe rits je vlot en veilig ?

  Als borden aankondigen dat je rijstrook gaat wegvallen :

  • blijf op je rijstrook rijden en benut de wegcapaciteit maximaal ; 
  • de auto’s op de blijvende rijstrook maken ruimte om je te laten invoegen ; 
  • haal zelf niet meer in en rijd gelijk op met de auto naast je die op de blijvende rijstrook rijdt ; 
  • houd beiden voldoende afstand tot de auto’s voor jullie ;
  • rijd zo allebei door tot aan de eigenlijke rijstrookvermindering en voeg pas daar in ; 
  • treuzel niet en sluit aan bij de auto voor je zodra je ingevoegd bent.


  En nog dit !

  Begin nu al maar te oefenen want volgend jaar zal ritsen verplicht worden !