zaterdag 29 juni 2013

Verlies of diefstal van uw documenten in het buitenland ... Wat nu?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die u getroffen hebt voor uw vertrek en bij uw aankomst in het buitenland, is het nog altijd mogelijk dat u uw documenten verliest of dat u slachtoffer wordt van diefstal. Dankzij de tips die hieronder volgen, zal u in zo’n geval efficiënt kunnen reageren en bijkomende problemen vermijden.
               
Blokkeer onmiddellijk al uw kredietkaarten 

via CARD STOP: +32 70 344 344 (dag en nacht bereikbaar). Dit nummer kan ook gebruikt worden voor het blokkeren van chequeboekjes.


Verwittig DOC STOP 

als uw identiteitsdocumenten ook verdwenen zijn. De volgende nummers zijn gratis en dag en nacht bereikbaar: 00800 2123 2123 of +32 2 518 21 23.

Deze twee stappen zorgen ervoor dat uw documenten niet misbruikt kunnen worden, noch in België noch in het buitenland. Deze informatie wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar CHECKDOC, een toepassing die gebruikt wordt door heel wat diensten en organisaties (banken, hotels, autoverhuurbedrijven, enz.).Meld het verlies of de diefstal bij de lokale politie. 

Vraag een attest of een kopie van uw aangifte. Deze noodzakelijke stap heeft drie voordelen: u maakt zo het verlies van uw documenten officieel, u kan indien nodig verantwoorden dat u niet in het bezit bent van uw documenten en u kan gemakkelijker een duplicaat krijgen.


Ga vervolgens naar de Belgische ambassade 

of het Belgische consulaat met het proces-verbaal of attest. Daar kan u een duplicaat krijgen van uw identiteitsdocumenten. Dit zal nog gemakkelijker gaan als u voor uw vertrek al uw documenten hebt gekopieerd en/of uw rijksregisternummer hebt genoteerd.


Terug in België:

Onderneem meteen alle nodige stappen (bij de politie, uw gemeentebestuur ...) om nieuwe identiteitsdocumenten te verkrijgen.

vrijdag 28 juni 2013

Praktische tips rond diefstalpreventie (persartikel)

Het steeds stijgende aantal inbraken was voor de Gezinsbond Vlierzele-Zonnegem de aanleiding om de politie uit te nodigen voor een info-avond m.b.t. diefstalpreventie.

Het volledige persartikel uit de Beiaard van 28-06-2013 kan u hier lezen.

Resultaten verkeersactie 27/06/2013


Op 27 juni 2012 voerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een actie zwaar vervoer uit in samenwerking met de douane. In totaal werden er 26 vrachtwagens en licht vrachtauto's aan een controle onderworpen. Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af. 

Vaststellingen politie:

1 OI 2400 euro fraude : sturen met een bestuurderskaart op naam van iemand anders (werkgever)

4 OI’s niet respecteren rij- en rusttijden ( 300 euro – 100 euro – 50 euro – 300 euro) 

1 PV tuning (verlaagd voertuig – niet gekeurd)

1 PVW inbreuk op de technische vereisten 


Vaststellingen door douane:


1 OI rij- en rusttijden (600 euro)

1 afname mazoutstaal

In de namiddag werd een actie gordel/gsm uitgevoerd tussen 13.00 en 15.00 uur :


Resultaten:
5 OI’s niet dragen van de gordel 

3 OI’s parkeren op een plaats van mindervaliden

2 OI’s gebruik gsm achter het stuur


donderdag 27 juni 2013

Waar kunnen ouders van weglopers terecht voor hulp en bemiddeling ?

Wat kunnen ouders doen als hun kind niet thuis is gekomen? Waar kunnen ze terecht met hun angst en bezorgdheid? Hoe weten ze of hun angst gegrond is? Moeten ze stappen ondernemen - en zo ja, welke en wanneer?

Acties en reacties van de naaste familie

De eerste reacties van ouders zijn vaak onbegrip, een gevoel van onmacht en de indruk geen gezag meer te hebben. Die kunnen leiden tot heel uiteenlopende emoties, zoals angst, pijn, het gevoel te hebben gefaald, kwaadheid, ongerustheid over hoe het gaat aflopen ...

Het is hoe dan ook belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt of er ongelukken gebeuren. De ouders en naaste familieleden kunnen best zo snel mogelijk:
 • proberen de jongere te bereiken via gsm en/of e-mail;
 • controleren of de jongere zijn of haar normale activiteiten heeft gevolgd (school, sportclub ...);
 • de personen contacteren waar de jongere mogelijk naartoe is gegaan en de plaatsen bezoeken waar hij of zij zich regelmatig ophoudt;
 • de politie waarschuwen en contact opnemen met Child Focus voor steun en advies, wanneer de verdwijning hen verontrustend lijkt.

Eerste steunpunten : de Cel Vermiste Personen en Child Focus


Door naar een officiële instantie te stappen om hulp, krijgt het weglopen van de jongere plots een ernstiger dimensie. Weglopen is een veelvoorkomend verschijnsel bij jongeren, maar mag niet gebanaliseerd noch gedramatiseerd worden. Het gaat erom bij een eventuele gerechtelijke procedure de juiste stappen te zetten.

Sinds september 1995 wordt de Cel Vermiste Personen van de federale politie ingeschakeld als het om een onrustwekkende verdwijning gaat. Vanuit zijn expertise zorgt deze cel voor de coördinatie van de onderzoeken, zowel binnen de politieorganisatie als daarbuiten. Bovendien werkt de cel samen met tal van andere organisaties, zoals de brandweer, Child Focus en de lokale politie, en doet daarnaast waar nodig een beroep op speciale middelen en diensten: helikopters, speurhonden, duikers enz.

De lokale politiediensten nemen een aantal duidelijk omschreven taken op zich, namelijk:
 • de ouders vragen om informatie, een beschrijving, foto’s, kleding, mogelijke verblijfplaatsen van de jongere e.d.;
 • een signalement doorgeven aan de verschillende politiediensten;
 • checken of de jongere niet in een ziekenhuis of een politiebureau verblijft;
 • een buurtonderzoek houden;
 • zoektochten organiseren;
 • de verdwijning doorgeven aan de procureur des Konings.
Child Focus biedt een luisterend oor, ondersteuning en informatie en treedt op als tussenpersoon tussen de politie en de ouders. Verder houdt deze organisatie zich met vele andere belangrijke zaken bezig, waaronder:
 • telefonische permanentie via het nummer 116 000;
 • advies door professionele medewerkers (psychologen, juristen, criminologen ...);
 • de verspreiding van vignetten – dit zijn miniaffiches die in een portefeuille passen: ze worden gericht verspreid onder bepaalde doelgroepen (taxichauffeurs, handelaars, stationschefs enz.);
 • de verspreiding van affiches op openbare plaatsen om de hulp van de bevolking in te roepen;
 • Child Alert – een supersnel systeem om massaal burgers te waarschuwen en getuigen te vinden – in samenwerking met de politie en op verzoek van de magistraat die belast is met het dossier van de verdwijning;
 • ondersteuning van ongeruste ouders door ouders die hetzelfde hebben meegemaakt, als aanvulling op het werk van de professionele hulpverleners.
Alle diensten van Child Focus zijn volledig gratis.

Hulpverleningsinstanties

Daarnaast bestaan er nog tal van hulpverleningsinstanties, zowel voor de weglopers als hun ouders. Binnen onze politiezone zijn dat :

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) dat Psychosociale begeleiding op verschillende levensdomeinen biedt.


Sociaal huis Pandora Zottegem, Grotenbergestraat 24 - 26 (Tfnr 09/360 33 66)

Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is specifiek gericht op jongeren tussen 12 en 25 jaar JAC Zottegem, Beislovenstraat 4 (Tfnr 0479/ 88 45 01)

Een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) biedt o.a. hulpverlening aan minderjarigen en hun ouders op vrijwillige basis. CBJ Aalst Keizerplein 40A bus 2, 9300 Aalst (Tfnr 055/23.05.20) 


 

Gemeente moet gevonden fietsen nog slechts 3 maanden stockeren

Vanaf 13 juni 2013 moeten gemeenten gevonden fietsen nog maar 3 maanden bewaren in afwachting tot de eigenaar ze komt ophalen. Vandaag is dat nog 6 maanden. De maatregel moet de gemeenten flink wat kosten besparen.

De federale regering wijzigt daarmee de Wet op de gevonden voorwerpen van 30 december 1975. Die verplicht gemeentebesturen om goederen met onbekende eigenaar die bij hen zijn afgegeven; die ze hebben moeten wegnemen omdat ze de veiligheid of het gemak van doorgang op de openbare weg belemmeren; of die ze hebben moeten wegnemen omdat ze, in het kader van een vonnis tot uitzetting, door de eigenaar zijn achtergelaten op de openbare weg gedurende 6 maanden moeten stockeren.

De praktijk wijst echter uit dat dit soms een groot probleem vormt, vooral voor fietsen. Er worden immers steeds meer fietsen binnengebracht. Bovendien blijkt uit een studie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dat het gros van de fietsen binnen een maand wordt opgehaald. Het federaal parlement heeft daarom beslist om de huidige stockagetermijn te halveren.

woensdag 26 juni 2013

Resultaten verkeersacties 25/06/2013

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 25 juni 2013

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 378
Aantal overtredingen : 230


Zottegem

Aantal controles : 518
Aantal overtredingen : 56

Behoed uw kinderen voor een zonnesteek in de auto

Een kind in de auto laten als het warm is en de zon op de wagen brandt, kan letterlijk moordend zijn. Het lijkt een evidentie, maar elk jaar weer worden er kinderen naar het ziekenhuis gebracht met een zonnesteek. In dit artikel geven we een aantal elementaire tips, vooral ter bescherming van de allerkleinsten.

Niet zozeer de zonnestralen zijn het probleem – het overgrote deel van de UV-stralen wordt immers door de ruiten tegengehouden – maar wel de warmte die deze stralen in de passagiersruimte veroorzaken. Ze veranderen die binnen enkele minuten in een ware bakoven. Dat is bijzonder gevaarlijk voor kleine kinderen tot twee jaar, bij wie de temperatuurregeling nog niet optimaal werkt. Hun lichaamstemperatuur stijgt dan al gauw tot 40°, met uitdroging tot gevolg. Bij kinderen die nog geen jaar oud zijn en die niet onmiddellijk uit deze benarde situatie worden bevrijd, kan die uitdroging leiden tot coma of zelfs tot de dood.

De oplossing ligt voor de hand: let zeker in de zomer bijzonder goed op en laat uw kinderen nooit alleen achter in de wagen. Een raampje opendraaien of de wagen in de schaduw zetten, haalt niet veel uit. De zon blijft zijn werk doen ...

De eerste symptomen van een zonnesteek

• Een rode en verhit aanvoelende huid.

• Koorts.

• Hoofdpijn.

• Als uw kind slaperig is of een vertraagde hartslag vertoont, mag u geen tijd meer verliezen!


Eerste hulp bij zonnesteek

• Als u denkt dat uw kind uitgedroogd is, geef het dan onmiddellijk te drinken en zorg voor afkoeling.

• Breng het onmiddellijk naar een dokter of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in de buurt.


Enkele tips voor als u met de wagen op reis gaat

- Vermijd met de wagen te reizen op de warmste ogenblikken van de dag, tussen 10.00 en 16.00 uur. Als u pauzeert, zet de wagen dan in de schaduw.

- Zet uw kind(eren) een pet op en geef regelmatig iets te drinken, zeker tijdens lange trajecten.

- Hang zonneschermen aan de ruiten. Let ook op metalen onderdelen in de wagen, zoals de clips van de veiligheidsgordels, die erg heet kunnen worden.

- Houd de babystoel uit het directe zonlicht, dek hem eventueel af met een lichte doek. Tijdens de stops haalt u de stoel zelfs best uit de wagen en legt u hem in de schaduw.
                          

Lange ritten : let op voor vermoeidheid !

Een vermoeide bestuurder is minder oplettend (concentratieverlies), zijn gezichtsveld verkleint en hij reageert trager... allemaal risico’ s op een ongeval die specialisten doen besluiten dat vermoeidheid aan het stuur dezelfde effecten heeft als alcohol. Enkele tips om te vermijden dat u tijdens de rit in slaap valt.

Als u gedurende vele uren moet rijden 

• Zorg ervoor dat u goed uitgerust en ontspannen bent voordat u uw reis aanvat.

• Neemt u geneesmiddelen, controleer dan hun mogelijke effecten op uw concentratie.

• Voorzie een soepele timing, neem geen risico’s door tegen de klok te rijden.

• Las minstens om de twee uur een rustpauze in en stop in ieder geval bij het minste teken van vermoeidheid, dwing u niet om kost wat kost verder te rijden. Hou rekening met kritieke periodes (tussen 13u en 15u en tussen 2u en 6u).

• Ontspan wanneer u halt houdt, doe wat lichaamsbewegingen en rek u uit.

• Drink geen alcohol, eet liefst lichte maaltijden en drink veel water.

• Vraag uw passagier om u te waarschuwen als de vermoeidheid de bovenhand lijkt te halen.

Opgelet: beschermende kledij verplicht voor motorrijders en passagiers

Ook tijdens de warme zomermaanden moeten motorrijders en hun passagiers beschermende kledij dragen. Dus zelfs bij temperaturen boven 30 graden zijn handschoenen, lange mouwen, lange broek en laarzen verplicht.De maatregelen zijn van kracht sinds 1 september 2011 en werden in het leven geroepen om de veiligheid van motorrijders en hun passagiers te verbeteren. Ze gelden bovendien ook voor 
de zogenaamde 'scooters' (+ 50 cc).

Een overzicht van alle verplichte kledingstukken:
 • een valhelm
 • handschoenen
 • een jas met lange mouwen
 • een lange broek of een overall
 • laarzen of bottines die de enkels beschermen
Een short en T-shirt kunnen niet. De politie kijkt streng toe op het dragen van de verplichte motoruitrusting. Bestuurders en passagiers die geen beschermende kledij dragen, riskeren een proces-verbaal. De motor moet ook aan de kant blijven staan, totdat de betrokkenen de verplichte outfit hebben aangetrokken.

Denk aan uw verzekering

Het kan heel verleidelijk zijn om onder een stralend blauwe hemel in lichte kledij met de motor te rijden en u te laten afkoelen door de wind. Maar, dat genot weegt niet op tegen het risico op zware verwondingen bij een ongeval of zelfs een kleine valpartij. Ook de verzekeringsmaatschappij kan het u moeilijk maken. Ze kan beslissen om de schade niet te vergoeden als u geen beschermende kledij droeg.

Letsels voorkomen of beperken

Een degelijk motorpak is bestand tegen schuifpartijen en zal letsels, zoals schuur- en brandwonden, voorkomen of beperken. Kies bij voorkeur een gesloten helm die goed past. Vervang de helm altijd na een val. Een goede voering zorgt voor afkoeling en neemt de transpiratie op. Laarzen of hoge schoenen beschermen voet, enkel en scheenbeen bij een val en vangen minstens een deel van de schok op bij een zijwaartse impact. Draag handschoenen. Ook bij een slippertje aan lage snelheid zijn het vaak de handen die de eerste schok opvangen.

maandag 24 juni 2013

Hoe ver mag ik mijn voertuig van een kruispunt parkeren ?

Als automobilist is het niet altijd eenvoudig om te onthouden hoe ver je precies je voertuig van een kruispunt mag laten stilstaan of parkeren. Hieronder vind je een korte herhaling.

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren :

• Als het een gevaar betekent voor de andere weggebruikers of als het hen onnodig hindert (algemeen principe) ;

• Op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan ;

• Op minder dan 20 meter voor verkeerslichten ;

• Op minder dan 20 meter voor verkeersborden.

Uitzondering: als de hoogte van het voertuig, lading inbegrepen, niet meer dan 1m65 bedraagt en de onderkant van het bord zich ten minste 2 m boven de rijbaan bevindt.

Als je met een step, een skateboard of skeelers rijdt ...

Welke regels moet je naleven als je met een rolstoel – elektrisch of niet –, met een skateboard, een step ... op de openbare weg rijdt?

Als je je sneller verplaatst dan een voetganger

Ligt je snelheid hoger dan stapvoets, dan moet je net zoals de fietsers de fietspaden gebruiken. Als die er niet zijn, dan moet je op de rijbaan rijden. Je mag echter ook de parkeerzones en gelijkgrondse bermen aan de rechterkant van de straat gebruiken (zo dicht mogelijk tegen de rand, maar niet in de goot), maar dan moet je wel voorrang geven aan de andere weggebruikers die zich daar bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je je ook verplaatsen op de trottoirs en verhoogde bermen. Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein. Je moet ook de andere verplichtingen voor fietsers naleven, zoals de voorrangsregels (bv. voorrang geven aan voetgangers die via een zebrapad willen oversteken).

Welke verlichting?

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en als de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt, moet je – wanneer je als gebruiker van een voortbewegingstoestel op het fietspad of op de rijbaan rijdt – een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan hebben.

Deze lichten mogen in één toestel verenigd zijn en mogen ook knipperen. Je mag de verlichting op je lichaam dragen of ze mag aan het voortbewegingstoestel bevestigd zijn.

Andere bijzonderheden

De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden voor de toepassing van het KB van 13 februari 2013 en voor de reglementering betreffende het rijbewijs, niet gelijkgesteld met motorvoertuigen. De gebruiker van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel heeft dus geen rijbewijs nodig, maar hij moet daarentegen zijn voertuig wel laten verzekeren, iets wat in de praktijk echter weinig gerespecteerd wordt. De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten eveneens gehomologeerd worden om op de openbare weg gebruikt te mogen worden (kijk dit na voor de aankoop!), maar er zijn uitzonderingen voorzien, namelijk voor rolstoelen voor personen met een handicap en voor voertuigen die door hun bouw niet sneller dan 6 km per uur kunnen rijden.

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd. Daarom zijn de regels voor het stilstaan en parkeren voor de bestuurder ervan niet van toepassing.

Een gemotoriseerd voortbewegingstoestel moet niet ingeschreven worden.

De gebruiker van een voortbewegingstoestel die niet sneller dan stapvoets rijdt, wordt niet gelijkgesteld met een bestuurder. De politie kan hem/haar dus bijvoorbeeld niet verbaliseren voor het gebruik van een draagbare telefoon die hij/zij in de hand houdt. Maar hij/zij moet daarentegen wel alle verplichtingen van de voetganger naleven ...

Fietsdiefstal : Preventietips

Preventietips

 • Gebruik steeds 2 verschillende sloten. Geef de voorkeur aan een ringslot in combinatie met een beugel- of kettingslot. Vermijd cijfersloten.
 • Bevestig je fiets altijd aan een vast voorwerp, ook al laat je hem maar eventjes alleen staan. Bevestig de fiets met het kader en (indien mogelijk) het voorwiel aan een vast voorwerp.
 • Fietsen die in een garage, op een binnenplaats of in een gemeenschappelijke ruimte staan, kunnen ook gestolen worden. Maak je fiets daarom ook binnen vast aan bijvoorbeeld een muuranker.
 • Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager. Verwijder alle toebehoren zoals fietspomp, fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus...
 • Maak waar mogelijk gebruik van de fietsenstallingen. Bewaakte stallingen zijn de beste garantie tegen diefstal.
 • Laat je rijksregisternummer in je fiets graveren. Dit is een unieke en moeilijk te verwijderen code, die de politie in staat stelt om jouw naam en adres op te sporen.
 • Laat duidelijk zien dat je fiets gegraveerd werd. Gebruik daarom de sticker 'gemerkte fiets'. Dit kan mogelijke dieven afschrikken.
 • Slechts weinig mensen kunnen hun fiets goed beschrijven. Gebruik daarom een fietspas. Deze vind je terug in onze fietsbrochure: “Laat je fiets niet aan zijn slot over”. Vul deze goed in en houd hem zorgvuldig bij.
 • Als je een tweedehands fiets koopt, laat dan nakijken of de fiets niet als gestolen geregistreerd staat alvorens er je eigen rijksregisternummer in te laten zetten.
 • Fietsdieven en helers rekenen erop dat niemand iets tegen hen onderneemt. Meld het wanneer iemand een fietsslot kraakt of een fiets op straat tracht te verkopen.

Wat nu gedaan?

Doe bij diefstal steeds zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Met je fietspas kan je een goede beschrijving van je fiets geven.


Aangifte kun je zowel bij het plaatselijk politiekantoor doen als via het internet. Het e-loket van de politie vind je terug op www.police-on-web.be of via de site van jouw lokale politie.

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten verkeersactie gordel/gsm/gehandicapten van 19 juni 2013 

 • 3 OI's parkeren barometer
 • 1 OI mindervaliden
 • 1 OI gsm
 • 1 OI gordel
 • 2 processen verbaal van waarschuwing duplicate nummerplaten

zaterdag 22 juni 2013

ZOMERBOB : Lokale Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem neemt deel !


Organiseer je vooraf…klaar om te bobben!


 De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden op dinsdag 11 juni 2013 de nieuwe Bob- campagne in samenwerking met de Belgische Brouwers en Assuralia. Na 17 jaar trouwe dienst, krijgt Bob een nieuwe dimensie: het concept wordt uitgebreid naar bobben. Voortaan zal de nadruk gelegd worden op het belang om zich alvorens het uitgaan te organiseren. 


Om de impact van het concept Bob te versterken, hebben we dus gekozen om er een nieuwe dimensie aan te geven. Bob is de bestuurder die niet drinkt wanneer hij rijdt. Bobben gaat veel verder dan dat. Bobben is de manier van organiseren alvorens het uitgaan om een veilige terugrit te garanderen. Feestvierders beginnen vaak te laat aan een Bob en aan de terugrit te denken. Laat op de avond en met een glaasje op worden niet altijd de verstandigste keuzes gemaakt. Bobben hoort bij de voorbereidingen op een avondje uit.


De hele zomer, van 7 juni tot en met 2 september, zal de Lokale Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zowel tijdens de reguliere werking als tijdens gerichte acties en dit zowel bij dag als bij nacht extra alcoholcontroles uitvoeren. Daarnaast blijft het principe 'botsen is blazen' gelden.


vrijdag 21 juni 2013

Resultaten actie anti- criminaliteit

Naar aanleiding van de recente inbrakenplaag in onze regio voerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem in de nacht van donderdag 20 juni op vrijdag 21 juni  2013 een actie anti- criminaliteit uit op het ganse grondgebied.

In totaal werden er 64 voertuigen staande gehouden en aan een grondige controle onderworpen. Alle inzittenden werden gerechtelijk gecontroleerd.  Geen enkele inbreuk kon worden vastgesteld.

De actie was vooral gericht tegen rondtrekkende bendes die woninginbraken plegen. Aan de actie namen een tiental politiemensen deel, zowel in uniform als in burger, met herkenbare voertuigen, maar ook met anonieme.

donderdag 20 juni 2013

Veilig op reis met je caravan of motorhome

caravan
Ga je binnenkort op reis met de caravan of de motorhome? Bereid je dan goed voor zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Voor je vertrek controleer je:
 • Of het gewicht van de beladen caravan het toegestane maximum niet te boven gaat. Je kan daarvoor langsgaan bij een weegbrug in de buurt.
 • De bandenspanning van de caravan in koude toestand. Vergeet ook de reservewielen niet te controleren.
 • Welke kogeldruk is toegestaan. Dit vind je op het plaatje van de trekhaak en/of het aanvullingsblad bij het kenteken. Om de druk te meten kan je een kogeldrukweger gebruiken. Je vindt die in kampeerwinkels.
Op het moment van vertrek controleer je:
 • Of alle kastdeuren, schuifdeuren, laden, ramen, dakluiken, koelkastdeur, etc. dicht en vergrendeld zijn.
 • Of de koppeling van de caravan goed vergrendeld is aan de trekhaakkogel en of de handrembreekkabel goed bevestigd is.
 • Of het neuswiel volledig opgedraaid is.
 • Of de uitdraaistreunen geheel zijn ingedraaid.
 • Of de handrem van de caravan ontgrendeld is.
 • Of de caravanspiegels op de auto in de juiste stand staan.
Prettige, en vooral veilige, reis!

Veiligheidstips voor festivalganger met smartphone op zak

Eerder deze week werd bekend dat rondtrekkende bendes het op de smartphone van Belgische festivalbezoekers hebben voorzien.

Wat te doen bij diefstal van je gsm?
 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
 2. Vraag je provider om je simkaart te blokkeren.
 3. Vraag je provider je gsm te blokkeren.
Enkele tips : 

Noteer je IMEI-nummer

Iedere smartphone of tablet heeft een uniek serienummer, dat bekend staat als een IMEI-nummer. Zorg er voor dat je dat ergens noteert en stop het bij je bagage. Je kunt het opvragen door *#06# in te toetsen op je smartphone of tablet met 3G-verbinding.

Aan de hand van dit nummer kan je je toestel laten blokkeren aan de hand van dat nummer. Noteer daarom het speciaal nummer van je provider om je SIM-kaart te laten blokkeren.

Beveilig je telefoon met een wachtwoord

Als je niet wilt dat een dief je gestolen smartphone of tablet gaat gebruiken om naar dure betaalnummers te bellen, is het een goed idee om je toestel uit te rusten met een gedegen wachtwoord. Zorg dat het een wachtwoord is dat niet eenvoudig is te raden.

Gebruik apps om te beveiligen en te lokaliseren

Elk mobiel besturingssysteem heeft tegenwoordig wel de één of andere functie waarmee je een verloren/gestolen toestel op afstand mee kunt lokaliseren. Maar met externe apps kun je een toestel ook vanop afstand blokkeren of wissen. Enkele voorbeelden : Prey (iOS, Android), iHound (iOS, Android), Lookout Security (iOS, Android), en LocationCam (Windows Phone), ...

Voorzichtig met openbare hotspots

Openbare Wi-Fi-netwerken zijn vaak kwetsbaar en kunnen door cybercriminelen gebruikt worden om persoonlijke informatie te achterhalen. Wees dus voorzichtig als je financiële transacties doet via je smartphone en doe dit bij voorkeur niet op zo’n hotspot.


woensdag 19 juni 2013

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 17 juni 2013

Herzele

Aantal controles : 192
Aantal overtredingen : 16


Zottegem

Aantal controles : 724
Aantal overtredingen : 50

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 18 juni 2013

Zottegem

Aantal controles : 1071
Aantal overtredingen : 83

Diefstal van GPS-toestellen

We wensen als politiedienst de bewoners van onze politiezone op het volgende te wijzen : 

Sedert deze maand stellen we reeds meerdere feiten van diefstal uit voertuigen vast; het gaat hier voornamelijk om diefstal van GPS-toestellen, enz. waarbij de volledige console uit het dashboard wordt verwijderd.  Hierbij wordt telkens braak gepleegd aan een venster van het voertuig waarna dit laatste betreden wordt.

De feiten (tot op heden twee te Borsbeke, drie te Zottegem (St M Oud en St G Oud.) en één te Herzele) doen zich voornamelijk voor bij recente personenwagen BMW en Mercedes en dit tussen het vallen van de avond en de vroege ochtend.

We vragen echter aan alle bestuurders, eigenaars welke over een voertuig beschikken met dergelijke inrichting de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen en oog te hebben voor verdachte handelingen.

Terzake vragen we zo weinig mogelijk uw voertuig onbeheerd achter te laten en zo mogelijk tijdens de nacht dit in garage de plaatsen. Indien dit onmogelijk is het voertuig slechts op verlichte omgeving achter te laten.


Bij het opmerken van onregelmatigheden zeker onmiddellijk beroep te doen op onze diensten via de dienst 101.

maandag 17 juni 2013

Onderzoek naar oorzaken van ongevallen met motorrijders

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid voerde een diepteonderzoek uit op basis van de
gerechtelijke dossiers van 200 zware of dodelijke motorfietsongevallen.

De studie ‘MOTAC’ (MOTorcycle Accident Causation) werd mede gefinancierd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het is de eerste keer dat er zo’n studie over motorfietsongevallen in België werd uitgevoerd.  Het doel was om de oorzakelijke en verzwarende factoren van zware motorfietsongevallen in België vast te stellen en de typische ongevalssituaties te identificeren.

Motorrijders vormen immers een kwetsbare groep binnen het verkeer. Wie een motor bestuurt, maakt twaalf keer meer kans op een dodelijk verkeersongeval dan een gemiddelde gebruiker van een motorvoertuig.

Lees hier het volledige persbericht.

Verdacht persoon - Eikboslaan te Herzele

Zopas werd te Herzele in de Eikboslaan een verdacht persoon opgemerkt in de tuin van woningen.

Een dame “vreemd type” – zwarte huidskleur – paardenstaart – drager van een lange zwarte mantel poogde bij buren ook de sluiting van het tuinhekje te openen.

Wees waakzaam en verwittig onmiddellijk onze diensten bij waarneming van verdachte handelingen.

vrijdag 14 juni 2013

Wapens - Europese volksraadpleging

De Wapenzwendel zal een Europese prioriteit worden voor de periode 2014-2017

In het kader van hun toekomstig pakket "Wetgeving" voorzien op Europees niveau voor 2015 is de Europese Commissie via haar website een volksraadpleging gestart inzake " Een gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van het vuurwapengebruik door criminelen in de EU".

Twijfel niet om er aan deel te nemen en om deze link te verspreiden.  Deze raadpleging is er voor iedereen en beschikbaar in alle talen van de Europese Unie (taal wijzigen boven in de pagina)! 

De resultaten zullen een impact hebben op de package "Wapenwetgeving" die voorbereid wordt door de Europese Commissie voor 2015.

Uiterste datum : 17 juni 2013.

Voorkom diefstal uit uw auto


Het aantal diefstallen uit auto’s dat elk jaar door de Belgische politie wordt geregistreerd, blijft indrukwekkend: meer dan 82.000 feiten in 2011. En dat cijfer is exclusief sacjackings! Bovendien blijkt uit de laatste Veiligheidsmonitor dat meer dan 40% van dergelijke diefstallen niet wordt aangegeven ...

Diefstallen uit auto’s gebeuren doorgaans op straat of op parkings in de openlucht, dus op plaatsen die vrij toegankelijk zijn, waar weinig of geen controle is en waar de daders gemakkelijk kunnen vluchten.

Het moge dus duidelijk zijn ... voorkomen is beter dan genezen :

• Parkeer uw wagen altijd op een drukke en goed verlichte plaats.

• Laat niets zichtbaar achter in de wagen. Plaats tassen, jassen en alles van waarde in de gesloten koffer.

• Haal uw gps en zijn houder van de voorruit en neem ze mee.

• Neem waardevolle voorwerpen en uw boorddocumenten mee.

• Sluit de ramen en vergrendel de deuren en de koffer, zelfs al bent u maar even weg.

Als u toch het slachtoffer bent geworden van diefstal uit uw wagen :

• Blokkeer dan onmiddellijk uw bank- en kredietkaarten via CardStop 070 344 344

• Blokkeer ook uw identiteitspapieren via DocStop 0800 2123 2123

• Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie.

woensdag 12 juni 2013

Cotthembos : wandelaars OPGELET !

Recent werd vastgesteld dat er over een wegeltje in het Cotthembos, een prikkeldraad was gespannen ! De dader had om onverklaarbare redenen de bedoeling om ernstige verwondingen aan te brengen aan wandelaars. 

 De prikkeldraad kon gelukkig worden verwijderd voordat er slachtoffers vielen. Echter, daags nadien stelde de Politie vast dat er opnieuw een draad was gespannen op dezelfde plaats. Er wordt een onderzoek opgestart naar de dader van deze onbegrijpelijk daden die duidelijk getuigen van een afwijkend gedrag. 

Intussen wordt de bevolking, inzonderheid de wandelaar in Cotthembos, aangemaand om zeer voorzichtig te zijn en de Politie te verwittigen bij aantreffen van (prikkel)draden die over de wandelwegen zijn gespannen. 

Uiteraard wordt tevens gevraagd om bij aantreffen, de draad onmiddellijk trachten te verwijderen.

Resultaten verkeersacties

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 11 juni 2013

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 848
Aantal overtredingen : 228


Zottegem

Aantal controles : 796
Aantal overtredingen : 130

Bob zomercampagne

In navolging van het succes van de Bob zomercampagne in 2012 organiseert het BIVV ook dit jaar een zomercampagne. U hebt zeker de eerst affiche gezien dewelke de verwachting schepte dat BOB mogelijk zou sterven. Vandaag volgt de tweede fase waarin tijdens onze persconferentie meer toelichting gegeven werd over de achterliggende boodschap van de campagne.

Al 17 jaar is BOB de belangrijkste gast op feesten, recepties, BBQ's, ... Hij bewees zijn diensten. Maar we stelden vast dat mensen die uitgingen al te vaak te laat aan een BOB dachten of aan een alternatieve manier om thuis te geraken. Na een leuke avond, en al te vaak met te veel drank in het lichaam werd niet altijd de beste beslissing genomen.

Om de effecten van het concept de versterken hebben we gekozen om BOB een nieuwe dimensie te geven. BOB wordt .... een werkwoord: "BOBBEN"!

BOBBEN is niet enkel BOB zelf of een BOB aanduiden, maar is vooral de terugkeer naar huis vooraf plannen, nadenken vooraleer het feest start over een manier om veilig thuis te geraken. Een taxi bestellen, het openbaar vervoer gebruiken, blijven slapen... dat ook, is BOBBEN.

Nee, BOB is niet dood! Vanaf nu nodigen we iedereen uit om te BOBBEN!

De campagne bestaat uit affiches die tijdens de maand juni langs de autosnelwegen te zien zal zijn, gevolgd voor radiospotjes en allerlei terreinacties tijdens de zomermaanden bij de cafés en de supermarkten.

dinsdag 11 juni 2013

Als u een spookrijder tegenkomt ...

Wat moet u doen als u wordt verwittigd dat er een spookrijder op uw stuk van de autosnelweg rijdt :

• Zet uw waarschuwingslichten aan, vertraag en begeef u naar de pechstrook.

• Verlaat, indien mogelijk, onmiddellijk de autosnelweg en parkeer uw auto tot het incident voorbij is.

• Als dat niet mogelijk is, stop dan op de pechstrook en zet uw voertuig uiterst rechts, ga zelf achter de vangrails staan, uw leven is in gevaar!

Wat moet u doen als u net een spookrijder hebt gekruist : 

• Zet uw waarschuwingslichten op, vertraag en rijd op de pechstrook tot aan de eerste praatpaal die u tegenkomt.

• Verwittig via deze praatpaal de politie ; die zal automatisch weten waar u zich bevindt en welke de rijrichting is vanwaar de oproep komt.

maandag 10 juni 2013

Vakantietoezicht

Gaat u op reis ? De politie komt dan regelmatig uw woning controleren en dit op wisselende tijdstippen. Dit toezicht is uiteraard gratis.

Vraag afwezigheidstoezicht aan via onze website

Denk bij je vakantievoorbereidingen ook aan maatregelen om je woning veilig achter te laten. De gelegenheid maakt de dief, ook als het gaat om woninginbraken. Met volgende tips kan je het risico op een inbraak aanzienlijk beperken:

Alle ramen en deuren afgesloten? Ook lichtkoepels, dakvensters en keldergaten niet vergeten? Controleer eveneens de toegangen van de bijgebouwen zoals garage, tuinhuis, ...

Hoe zit het met sleutelbeheer? Laat nooit sleutels op het slot steken en bewaar ze buiten het zicht.

(Tuin)gereedschap veilig binnenshuis opgeborgen?
De Kids-ID is een identiteitsdocument voor kinderen met de Belgische nationaliteit die jonger dan 12 jaar zijn. Ze vervangt het identiteitsbewijs voor reizen naar een land waar geen reispas vereist is. Wanneer u een Kids-ID nodig heeft voor een reis deze zomer, vraag deze dan op tijd aan.

Een Kids-ID ziet eruit als een elektronische identiteitskaart voor volwassenen (eID), zelfde formaat, eveneens met foto en chip. Ze vervangt het identiteitsbewijs voor reizen naar een land waar geen reispas vereist is. De Kids-ID is een reisdocument, maar biedt bijkomende voordelen: • Elektronische identificatie op internet vanaf de leeftijd van 6 jaar (veilig chatten, bibliotheek, ...)
 • Vermeldt een centraal telefoonnummer waaraan verschillende telefoonnummers in cascade van familieleden of anderen kunnen gekoppeld worden bij gevaar of problemen.
Verplicht?

Een Kids-ID is niet verplicht. Enkel personen van 12 jaar en ouder moeten verplicht een identiteitskaart hebben. Maar een Kids-ID is wel verplicht wanneer het kind naar het buitenland gaat, naar een bestemming waar geen reispas vereist is, en het niet beschikt over een reispas.

Vervangt de Kids-ID een andere kaart?

Ja, de Kids-ID komt in de plaats van het identiteitsbewijs voor -12 jarige Belgen.

Afgifte?

Op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen over het kind. Het kind komt mee voor de controle van de identiteit en foto. Het moet een recente gelijkende pasfoto zijn die
voldoet aan dezelfde eisen van de eID.

U kunt de kaart komen activeren en afhalen aan het loket waar u de kaart aanvroeg, na ontvangst van de pin- en pukcode met de post bij u thuis.

Leveringstermijn?

Afhankelijk van de plaats (Administratief Centrum of Dienstencentrum) en de dag van aanvraag kan de afleveringstermijn voor een Kids-ID oplopen tot 20 werkdagen. (= max. een maand).

Voor wie vlugger over een Kids-ID wenst te beschikken, kan beschikken over de procedure dringend en zeer dringend. Er worden geen kartonnen identiteitsbewijzen meer afgeleverd. Deze blijven echter wel geldig tot de vervaldatum.

Wat meebrengen?

Een recente pasfoto. De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld. Afmetingen foto: 35x45 mm en hoogte hoofd 25 à 40mm. Heldere effen achtergrond.

N42 volledig afgesloten tussen Wetteren en Zottegem

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een veiligere N42 tussen Wetteren en Zottegem. Op maandag 10 juni start de laatste fase van de werken. In deze fase krijgt de nieuw aangelegde N42 een toplaag in asfalt. Hiervoor moet de N42 volledig dicht voor het verkeer. De asfalteringswerken starten in Zottegem en schuiven op richting Wetteren. Het einde van de werken is voorzien voor 21 juni. Weggebruikers moeten rekening houden met grote hinder op de N42 en op de omleidingen. Wie van vanuit Gent (E40) richting Zottegem wil, kiest beter voor de afrit Erpe-Mere. Bij slecht weer kan de uitvoeringstermijn wijzigen.

Verkeersituatie 

Zone 1: kruispunt N42/N46 tot kruispunt Houtemstraat/N42
10 juni - 14 juni

De eerste werfzone start ter hoogte van kruispunt Vosken (N42-N46) en loopt tot het kruispunt Houtemstraat-N42. De N42 gaat volledig dicht in beide richtingen. De omleiding van fase 2 blijft van kracht, maar nu in twee richtingen. De omleiding loopt via Steenweg op Aalst (N46), Oombergenstraat(N462), Espenhoek(N462), Polbroek(N462), Mgr. Meulemanstraat(N462) Bruisbeke en Houtemstraat.

Zone 2: Kruispunt N465a/N42 tot kruispunt Oude Wettersesteenweg/N42
15 juni – 21 juni

Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Geraardsbergse steenweg (N465a) en de Oude Wettersesteenweg. Eenmaal men ter hoogte van het kruispunt N42-Oude Wettersesteenweg komt, wordt de omleiding opgeheven en wordt het verkeer op de N42 geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De fietsomleiding van fase 2 blijft in voege.

vrijdag 7 juni 2013

Kleine boodschap? Gratis parkeren te Zottegem

15 min gratis parkeren
Als je niet langer dan een kwartier wilt parkeren, kan dat in Zottegem gratis. 

Je moet dan wel een gratis parkeerticket achter je voorruit raam leggen. Druk gewoon op de groene knop van een parkeerautomaat om dit ticket te ontvangen.

Het gratis ticket voor een kwartier is vooral nuttig voor ultrakort parkeren aan lokale handelszaken zoals bakkers, krantenwinkels,… 

Je kan het ook gebruiken bij het proefproject van laad- en loszones met maximum parkeertijd van 15 minuten.

Ook ouders moeten bijvoorbeeld niet meer vlak voor de schoolpoort parkeren om de kinderen af te zetten of op te halen, maar ze kunnen dankzij het gratis ticketje van 15 minuten rustig iets verderop parkeren en een stukje te voet stappen tot aan de ingang van de school.

donderdag 6 juni 2013

Fietsen en wandelen in groep : leuk maar hou rekening met een aantal regels

groep fietsersMooi weer op komst, tijd om de fiets of de wandelschoenen vanonder het stof te halen! Ga je wandelen of fietsen in groep, hou dan wel rekening met een aantal regels.

Vanaf 15 fietsers mag je de groep laten begeleiden door wegkapiteins en begeleidende auto’s. Vanaf 51 fietsers is deze begeleiding verplicht. 

Groepen fietsers zijn niet verplicht de fietspaden te gebruiken. Je mag rechts op de rijbaan fietsen en steeds met maximum twee naast elkaar rijden.

Wandel je in een gezelschap van minstens vijf personen vergezeld van een leider, dan ben je een groep. Je mag de rijbaan volgen, maar dan moet je wel rechts gaan. Wanneer je links op de rijbaan wandelt, moet je achter elkaar lopen.

Wijziging wetgeving wapenvergunning

Vanaf 25 mei 2013 heb je ook voor vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde een vergunning nodig. De zogenaamde HFD-lijst wordt afgeschaft.

oudewapens
Eigenaars krijgen een jaar de tijd, tot 25 mei 2014, om hun wapen te registreren. 

Bezit jij zo'n wapen en woon je in Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem? 

Maak dan een afspraak met inspecteur Veerle Van De Vijver (09 364 47 30 of veerle.van.de.vijver@pz5429.be. 

Aanvragen vergunningen parkeerverbodstekens

De aanvragen voor vergunningen parkeerverbod dienen vanaf 01 juni 2013 te worden gedaan bij dienst openbare werken , Ballingsweg 7.

Openingsuren zijn dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 9 u tot 11.30u.Nieuw adres dienst rijbewijzen/strafregister te Zottegem

De dienst rijbewijzen/strafregister is niet meer in de Nijverheidsstraat gevestigd.

De voormelde dienst is ondergebracht in het stadhuis, Markt 1 te ZTG.

dinsdag 4 juni 2013

Verloren gelopen hond (Eikestraat Zottegem)

In de Eikestraat 1 Zottegem werd een middelgrote hond van bruine kleur aangetroffen.


Het dier werd overgebracht naar dierenasiel Lief en Leed (Victor Van Sandelaan 57 te 9230 Wetteren)

maandag 3 juni 2013

Resultaten verkeersacties van afgelopen week

Verkeersactie (30/05/2013) : 

- 26 OI’s negeren C3 Sparrenbosdreef
- 1 PV negeren bevel bevoegd persoon/C3/roekeloos rijgedrag
- 2 OI’s veiligheidsgordel
- 1 OI gsm
- 1 OI parkeren mindervaliden
- 1 OI gordel/ inschrijving
- 1 PV verkeersbelasting

BOB-actie (02/06/2013) :

29 voertuigen gecontroleerd waarbij bestuurders ademtest werd opgelegd.

- 4 intrekkingen rijbewijs ingevolge positieve ademanalyse
- 1 intrekking rijbewijs ingevolge rijden onder invloed van drugs
- 3 PVW ingevolge niet kunnen voorleggen geldige verzekering
- 1 PV verkeersinbreuk rijden zonder lichten & negeren bevel bevoegd persoon
- 1 OI gordeldracht

ICE-nummer (In Case of Emergency)

De hulpdiensten hebben soms moeite om familieleden van een slachtoffer (bijvoorbeeld bij een verkeersongeval) te vinden.

Meestal staan hun telefoonnummers wel in de gsm van het slachtoffer, maar weten de hulpdiensten niet wie de rechtstreekse verwanten van het slachtoffer zijn.

Om hulpverleners hiermee te helpen, is er een eenvoudig en handig middeltje dat iedereen kan toepassen : programmeer een ICE-nummer (ICE staat voor In Case of Emergency) in uw gsm-toestel.

Onder deze term kunt u de naam en het telefoonnummer opslaan van mensen die moeten verwittigd worden bij een ongeval. Zo weten hulpverleners meteen wie ze moeten contacteren in geval van nood en kunnen kostbare minuten worden gespaard. Bovendien waarschuwen ze dan de persoon waarvan u wilt dat hij/zij op de hoogte wordt gebracht.

Het ICE-nummer raakt ondertussen ook internationaal ingeburgerd. Het werkt dus ook bij noodgevallen in het buitenland.

Hoe programmeert u een ICE-nummer ?

Maak een contact aan met de naam ICE in het telefoonboek van uw gsm. Onder deze naam slaat u het telefoonnummer op van uw ‘noodgevallenpersoon’.Vergeet niet om de landcode voor het nummer in te voeren (+32 voor België). Zo kan uw ICE-contact ook vanuit het buitenland opgebeld worden.

Indien je meerdere ICE-nummers wil programmeren voeg je een volgnummer toe en indien gewenst uw relatie met die persoon. Bvb : ICE01-echtgenoot, ICE02-dochter, ...