woensdag 31 juli 2013

Resultaten van de verkeersactie 30/07/2013

De resultaten :
 • 15 OI gordel
 • 2 OI GSM
 • 4 OI parkeren 
 • 2 OI parkeren mindervaliden
 • 1 OI nummerplaat aanhangwagen
 • 1 PV rijbewijs bromfiets
 • 3 waarschuwingen

vrijdag 26 juli 2013

Rookmelders !

Rook is levensgevaarlijk en kan er voor zorgen dat je verdoofd geraakt en misschien wel niet meer wakker wordt, terwijl je woning in de vlammen opgaat.

Rookmelders detecteren het snelst de rook, meestal voordat jij er ook maar iets van merkt. Het waarschuwingssignaal van de rookmelder maakt je dan tijdig wakker, zodat de menselijke en materiële schade tot een minimum beperkt blijft.

Goede rookmelders aanschaffen

Een rookmelder kan je kopen in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. Koop rookmelders die voorzien zijn van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen.

Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604. Rookmelders gecertificeerd door Bosec, VDS, BS, NF of een gelijkaardige keuringsinstelling garanderen een goede kwaliteit.

De rookmelder correct plaatsen, onderhouden en testen

Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je voldoende beschermd tegen brandgevaar. Neem daarom deze tips ter harte:

Plaats 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping van het huis.
Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken. Wanneer de rookmelder op de muur geplaatst wordt, doe het dan ze hoog mogelijk maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd.
Plaats de rookmelder zodanig dat je er vlot bij kan voor onderhoud.
Zorg dat je de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is.

Rookmelders in de keuken, badkamer of garage kunnen sneller leiden tot valse alarmen en zijn dus niet aan te raden.

De rookmelder onderhouden en testen

Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de rookmelder voorzien.

Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek, of eventueel met uw stofzuiger.

Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kan je zelfs de batterij niet vervangen. De batterij heeft in dat geval vaak 10 jaar levensduur.

Overschilder nooit je rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan anders hierdoor slecht functioneren.

De vrederechter, een rechter die dicht bij de mensen staat

De vrederechter behandelt de “kleine” geschillen uit het dagelijkse leven waar iedereen mee te maken kan krijgen. De eerste kennismaking met justitie verloopt voor heel wat mensen dan ook via het vredegerecht. Het is een rechter die dicht bij de mensen staat. Niet alleen geografisch – er zijn maar liefst 187 vredegerechten, verspreid over het hele land – maar ook doordat hij voor elke zaak een oplossing op mensenmaat zal proberen te vinden.De vrederechter wordt bijgestaan door een griffier. De zittingen zijn in principe openbaar.
Met welke problemen kunt u zich tot de vrederechter wenden ?

De vrederechter is bevoegd voor “kleine” burgerrechtelijke geschillen en handelsgeschillen zolang er geen bedragen van meer dan 1860 euro mee gemoeid zijn. U kunt er dus niet terecht als het over grotere bedragen gaat, en ook niet voor stafrechtelijke zaken zoals een diefstal.

Bepaalde zaken behoren echter tot de specifieke bevoegdheid van de vrederechter, ongeacht het bedrag dat er mee gemoeid is. Die zaken staan beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, artikel 590 tot en met 601. We denken dan bijvoorbeeld aan geschillen in verband met huur/verhuur (eigenaar versus huurder), mede-eigendom, erfdienstbaarheid, onteigening, afbakening van eigendom, burenruzies, alimentatie, consumentenkrediet en verzegeling.

Ook iedere zaak in verband met de bescherming van geesteszieken, de voogdij en adoptie van minderjarigen, de aanstelling van bewindvoerders over personen die hun goederen zelf niet kunnen beheren, ... valt onder de bevoegdheid van de vrederechter.

U kunt eveneens (kosteloos) een beroep doen op de vrederechter als u tot een verzoening wenst te komen met de tegenpartij, maar geen juridische procedure wilt opstarten. In dat geval zal hij als bemiddelaar optreden.

Bij welk vredegerecht kunt u aankloppen ?
Er is een vrederechter in elk gerechtelijk kanton. Normaal gezien is de vrederechter bevoegd die zetelt in de woonplaats van de tegenpartij. Hier zijn echter heel wat uitzonderingen op. Als het bijvoorbeeld gaat om een geschil in verband met een onroerend goed – zoals een huurprobleem of onenigheid op het vlak van mede-eigendom – is de rechter bevoegd die zetelt in het kanton waar het betreffende onroerend goed zich bevindt.

Beroepsmogelijkheden

Als er een bedrag van meer dan 1240 euro in het geding is, kan de partij die niet tevreden is met de uitspraak van de vrederechter in beroep gaan. In geval van een burgerrechtelijke zaak, kan er dan beroep worden aangetekend bij de burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg. Gaat het om een handelsgeschil, dan moet men zich wenden tot de handelsrechtbank.

Verkoop van 1 dienstvoertuig (VW Transporter)

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 1 dienstvoertuig :

Volkswagen Transporter, bouwjaar 2006, diesel, 271.000 Km

Het voertuig is te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan  door  het inschrijvingsformulier  via een aangetekend schrijven over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier kan u HIER downloaden.

Uiterste datum inschrijvingen : 31-07-2013

Ozonpieken en hittegolf : enkele tips

In geval van een hittegolf of ozonpiek, wees dan waakzaam voor de mensen in uw omgeving en vooral voor de meest kwetsbare personen zoals baby's, jonge kinderen, alleenstaande bejaarden, chronische zieken en mensen die in behandeling zijn of onder strikte medische controle staan.

Bij baby's en kleine kinderen dienen we ervoor te zorgen dat ze nooit alleen achtergelaten worden in een auto, dat ze meer drinken en dat we ze beschermen tegen de zon (hoedje, T-shirt, zonnecréme). Bejaarden kunnen best contact opnemen met hun huisarts, de thuisverpleging of de zorghulp om na te gaan welke voorzorgsmaatregelen ze dienen te nemen in geval van gebruik van medicatie.

Klachten bij grote hitte:

Hittekrampen : normale lichaamstemperatuur, spierkramp bij fysieke inspanningen.

Uitputting ten gevolge van hitte: lichaamstemperatuur is verhoogd (<40°c), zweten, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneiging, flauwte.

Hitteslag : het organisme is niet langer in staat om de lichaamstemperatuur te controleren (t°>40°C). De huid is droog. Het slachtoffer is verward. Zonder medische hulp kan de toestand evolueren naar coma.

Klachten bij ozonpieken:

1. Ademnood, gaat over het algemeen gepaard met hart- en/of ademhalingsproblemen.

2. Oogirritatie.

3. Hoofdpijn.

4. Keelpijn.

Enkele nuttige tips bij hittegolf en ozonpiek:

1. Drink veel water met minerale zouten.

2. Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten.

3. Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht 's nachts wanneer de temperatuur gedaald is.

4. Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.

5. Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur 's morgens vroeg of bij voorkeur 's avonds na 20 uur.

6. Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.

7. Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen

Wat te doen als men zich niet goed voelt:

1. Verwittig onmiddellijk de huisarts of de arts van wacht.

2. Indien het slachtoffer verward is en de lichaamstemperatuur abnormaal hoog is: bel onmiddellijk de 100 of 112

Wat u zeker moet doen in afwachting van de arts:

1. Leg de persoon te rusten in een koele, schaduwrijke plaats.

2. Laat de persoon water drinken en bevochtig kledij.

3. Zorg voor aanvoer van frisse lucht.

Bij verhoogde temperaturen, volg dan regelmatig de informatie verspreid door de media.

Een burgerlijk geschil. Wat is dat nu juist ?

Wat?

Burgerlijke geschillen zijn strafrechterlijk niet vervolgbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan om huurgeschillen, burentwisten, problemen met mede-eigendom, consumentenkredieten,... . De politie is niet bevoegd in deze materie en kan alleen bemiddelend optreden. Processen-verbaal die door de politie over dergelijke feiten worden opgesteld hebben zelfs geen waarde. 

Een burgerlijk geschil kan enkel voor de burgerlijke rechtbank betwist worden. Afhankelijk van de materie kan je hiervoor terecht bij de vrederechter of de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde.

Voor wie?

Iedereen die een belang heeft in een burgerlijk geschil.

Hoe?

Je informeert best eerst bij het vredegerecht van je woonplaats. Indien de vrederechter niet bevoegd is, word je doorverwezen naar de burgerrechtbank.

Kostprijs?

Een verzoeningspoging door de vrederechter is gratis. Indien er een proces komt, zijn hier wel kosten aan verbonden. Deze zijn afhankelijk van het dossier.

Afhandeling?

De vrederechter zal eerst een verzoeningspoging doen. Indien dat mislukt of geen optie is, komt er een proces. Wanneer de vrederechter niet bevoegd is, verwijst hij je door naar de rechtbank van eerste aanleg.

Slachtoffer van seksueel misbruik? Praat erover!

Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, opende een chatkanaal voor jongen (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik.

Via dit kanaal kunnen kinderen en jongeren - anoniem - in contact komen met gespecialiseerde medewerkers. Deze zullen luisteren, ondersteunen, raad geven en indien nodig doorverwijzen.

Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Ken je iemand met zo een probleem of wens je meer informatie?

Blijf er niet mee zitten en praat erover. Voor meer informatie, klik hier. Je kan ook steeds terecht op het telefoonnummer 116 000.

maandag 22 juli 2013

Hoe herken je een politieambtenaar?

Een politieambtenaar is te herkennen aan zijn uniform en zijn graadkentekens

Een overzicht van de graadkentekens kan je hier vinden.

Een politieambtenaar kan zich kenbaar maken door het tonen van zijn legitimatiekaart.

De kaart ziet er voor alle politieambtenaren hetzelfde uit, ook als ze van een andere politiezone afkomstig zijn. Er wordt enkel een kleuronderscheid gemaakt tussen de legitimatiekaart van een politieambtenaar en een agent van politie.

De legitimatiekaart van een politieambtenaar heeft een voor- en achterzijde met okergele achtergrond waarop een "logo in beweging" staat afgebeeld. De legitimatiekaart van agenten van politie heeft een voor- en achterzijde met blauwe achtergrond. Beide kaarten hebben een bankkaartformaat, zijn rechthoekig met afgeronde hoeken, voorzien van veiligheidsopdrukken o.a. een hologram (politielogo) en zijn geplastificeerd.

Volgende vermeldingen komen op de legitimatiekaart voor:
 • linksboven: de voornaam en naam van de houder;
 • rechtsboven: het politielogo;
 • linksmidden: een pasfoto van de houder;
 • middengedeelte: identificatienummer van de houder, daaronder het volgnummer van de kaart en onder dit nummer de vermelding “POLITIE” in de drie landstalen;
 • onderaan: “Koninkrijk België” in de drie landstalen;
 • achterzijde: de graad van de houder in de drie landstalen - bij de legitimatiekaart van agenten staat “(HULP)AGENT VAN POLITIE” i.p.v. “POLITIE” en komen geen vermeldingen voor op de achterzijde.
Politieambtenaren in burgerkledij kunnen zich bijkomend legitimeren d.m.v. het dragen van de interventiearmband.

Indien je twijfelt, kan je de politieambtenaar steeds vragen om zich te kenbaar te maken.

Lijken bepaalde zaken of handelingen verdacht, neem dan contact op met het hoofdcommissariaat of de politiepost of bel het noodnummer 101.

vrijdag 19 juli 2013

Veilig op vakantie: enkele tips over draadloos internet

Om tijdens je vakantie op internet te gaan, maken we allen gemakkelijk gebruik van openbare Wi-Fi-netwerken. Toch hou je best rekening met de volgende tips :

Zet de optie Wi-Fi standaard op “uit” en zorg ervoor dat je zelf bepaalt wanneer je toestel verbinding mag maken met een netwerk dat jij kiest.

Eens je verbinding gemaakt hebt met een netwerk, onthoudt je toestel meestal de naam van het netwerk. De volgende keer dat je toestel een netwerk met dezelfde naam herkent, zal het automatisch verbinding maken met dit draadloze netwerk.

Soms worden bekende draadloze netwerken misbruikt om je – zonder dat je het weet – met een vals netwerk te verbinden. Zo kunnen criminelen de gegevens die je ingeeft, zoals wachtwoorden, onderscheppen of kan je in plaats van naar vertrouwde websites pagina’s te gaan worden omgeleid naar sites die virussen verspreiden.

Maak enkel verbinding met een beveiligd draadloos netwerk.
Op netwerken die niet met een wachtwoord beveiligd zijn, kan iedereen meekijken.

Doe nooit betalingen of verstuur nooit belangrijke gegevens
Het is echt af te raden om online te shoppen of je bankrekening op een openbare Wi-Fi na te kijken. Vermijd ook het gebruik van je belangrijke accounts zoals e-mail via een draadloos netwerk dat je niet kent.

Vermijd ook om in te loggen op je werkaccounts.
Toch nodig om even je e-mail na te kijken? Activeer een VPN-verbinding. Je werkgever voorziet best een standaard VPN-verbinding die je kan gebruiken wanneer nodig.

donderdag 18 juli 2013

Resultaten verkeersactie 18-07-2013

De resultaten van de verkeersactie : 

 • 5 OI parkeren op stoep
 • 5 OI parkeren op plaats voor mensne met een handicap
 • 3 OI gordeldracht bestuurders
 • 1 OI gebruik gsm achter het stuur
 • 1 OI niet reglementaire beschermkledij motorrijder
 • 1 PV geen geldig inschrijvingsbewijs
 • 1 PV niet betalen verkeersbelasting 

Verkoop van 1 dienstvoertuig (VW Transporter)

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 1 dienstvoertuig :

Volkswagen Transporter, bouwjaar 2006, diesel, 271.000 Km

Het voertuig is te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan  door  het inschrijvingsformulier  via een aangetekend schrijven over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier kan u HIER downloaden.

Uiterste datum inschrijvingen : 31-07-2013

dinsdag 16 juli 2013

Resultaten verkeersacties 15/07/2013

Resultaten verkeersactie van 15 juli 2013

7 OI gordel bestuurders
1 OI parkeren op stoep
1 OI parkeren op een plaats voor mensen met een handicap
1 OI gordel passagier
3 OI gebruik gsm achter het stuur

        

Diefstal met list : wat te doen nog voor je bezoek krijgt ?

De lokale politie maakt bejaarde burgers er regelmatig op attent dat ze waakzaam moeten zijn wanneer personen zich onaangekondigd en onder voorwendsels aan hun deur aanbieden. Doel van deze personen is immers enkel binnen te raken om te proberen alles van waarde te stelen.
Uiteraard is het belangrijk om juist te reageren bij een dergelijk verdacht bezoek, maar ook op voorhand kan je al een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om beter gewapend te zijn als iemand met slechte bedoelingen aan de deur staat.

Enkele voorzorgsmaatregelen die u altijd kan nemen.

· Zonder u niet af. Houd regelmatig contact met familie, kennissen of verenigingen. Zorg ervoor dat de buren uw telefoonnummer hebben en spreek af om nu en dan poolshoogte te gaan nemen bij elkaar.

· Sluit de buitendeuren altijd goed af en vergeet daarbij de garagepoort niet.

· Laat een veiligheidsketting of een spion plaatsen in de voordeur. Zo kunt u zien wie er aan de deur staat zonder te moeten opendoen.

· Als u alleen woont, laat dat dan niet duidelijk blijken uit het opschrift op uw brievenbus of op de bel.

· Bewaar geen grote sommen geld in huis. Waardevolle voorwerpen kan men best fotograferen en markeren.

· Houd belangrijke telefoonnummers (hulpdiensten, familie, buren, vrienden...) altijd binnen handbereik

maandag 15 juli 2013

Ozonpieken en hittegolf : enkele tips

In geval van een hittegolf of ozonpiek, wees dan waakzaam voor de mensen in uw omgeving en vooral voor de meest kwetsbare personen zoals baby's, jonge kinderen, alleenstaande bejaarden, chronische zieken en mensen die in behandeling zijn of onder strikte medische controle staan.

Bij baby's en kleine kinderen dienen we ervoor te zorgen dat ze nooit alleen achtergelaten worden in een auto, dat ze meer drinken en dat we ze beschermen tegen de zon (hoedje, T-shirt, zonnecréme). Bejaarden kunnen best contact opnemen met hun huisarts, de thuisverpleging of de zorghulp om na te gaan welke voorzorgsmaatregelen ze dienen te nemen in geval van gebruik van medicatie.

Klachten bij grote hitte:

Hittekrampen : normale lichaamstemperatuur, spierkramp bij fysieke inspanningen.

Uitputting ten gevolge van hitte: lichaamstemperatuur is verhoogd (<40°c), zweten, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneiging, flauwte.

Hitteslag : het organisme is niet langer in staat om de lichaamstemperatuur te controleren (t°>40°C). De huid is droog. Het slachtoffer is verward. Zonder medische hulp kan de toestand evolueren naar coma.

Klachten bij ozonpieken:

1. Ademnood, gaat over het algemeen gepaard met hart- en/of ademhalingsproblemen.

2. Oogirritatie.

3. Hoofdpijn.

4. Keelpijn.

Enkele nuttige tips bij hittegolf en ozonpiek:

1. Drink veel water met minerale zouten.

2. Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten.

3. Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht 's nachts wanneer de temperatuur gedaald is.

4. Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.

5. Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur 's morgens vroeg of bij voorkeur 's avonds na 20 uur.

6. Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.

7. Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen

Wat te doen als men zich niet goed voelt:

1. Verwittig onmiddellijk de huisarts of de arts van wacht.

2. Indien het slachtoffer verward is en de lichaamstemperatuur abnormaal hoog is: bel onmiddellijk de 100 of 112

Wat u zeker moet doen in afwachting van de arts:

1. Leg de persoon te rusten in een koele, schaduwrijke plaats.

2. Laat de persoon water drinken en bevochtig kledij.

3. Zorg voor aanvoer van frisse lucht.

Bij verhoogde temperaturen, volg dan regelmatig de informatie verspreid door de media.

Dronken op de fiets ?

Het is ondertussen algemeen geweten dat je beter niet achter het stuur van je auto kruipt wanneer je een glaasje gedronken hebt. 

Maar ook de fiets laat je beter op stal met een glaasje op. Ook op de fiets kan je immers onderworpen worden aan een ademtest, en wanneer die positief is riskeer je een geldboete. 

Oordeelt de rechtbank dat je ook dronken stuurde, dan kan, naast de geldboete, een rijverbod van minstens 1 maand opgelegd worden. Het feit dat je met de fiets en niet met de wagen reed, doet hierbij niet terzake, je bent immers ook op de fiets een gevaar voor jezelf en andere weggebruikers.

vrijdag 12 juli 2013

Hoofdinspecteur Willy Godaert met pensioen

Op 01/07/2013 ging Hoofdinspecteur Willy Godaert van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem na 37 dienstjaren met pensioen.

Lees hier het artikel uit weekblad De Beiaard.

Politie voerde actie tegen inbraken (Het Nieuwsblad 12/07/2013)

In de nacht van dinsdag 9 juli en woensdag 10 juli 2013 hebben de lokale politiezones Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem en Brakel-Horebeke-Markedaal-Zwalm in samenwerking met de federale politie van het gerechtelijke arrondissement Oudenaarde, op 8 verschillende plaatsen 227 voertuigen en 115 personen gecontroleerd.

Tijdens deze actie werd er gebruik gemaakt van een voertuig uitgerust met een camera voor automatische nummerplaatherkenning. De gelezen kentekens kunnen worden vergeleken met zogenaamde referentie-bestanden, met kentekens waarmee iets aan de hand is. Van de 637 gecontroleerde nummerplaten bleken er 4 niet in orde te zijn met de verkeerswetgeving.

Deze geïntegreerde controleactie was gericht op het vatten van daders van inbraken. Door de actieve aanwezigheid van de politie op belangrijke verkeersassen in de regio, wil men de pakkans om inbrekers te vatten verhogen.
In de marge van de actie werden tevens diverse processen-verbaal opgesteld voor verkeersgerelateerde overtredingen. Verder werd 1 persoon, van buitenlandse origine, die geseind stond als op te sporen wegens bevel tot gevangenneming onmiddellijk gearresteerd

 

Brandpreventie

We willen er er nogmaals op wijzen dat brandpreventie een absolute must is in elk gebouw en elke woning.

Bij wijze van geheugensteun hernemen we hier de basisprincipes van een doeltreffende brandpreventie.

 • Houd uw elektrische apparaten en verwarmingstoestellen in het oog.  
 • Laat uw verwarmingsketel, waterverwarmer en de afvoerpijpen regelmatig onderhouden door een erkend vakman.
 • Wees heel voorzichtig met extra verplaatsbare verwarmingstoestellen. 
 • Voorzie bij verwarmingstoestellen met open vlam (bv. op gas of petroleum) steeds voldoende verluchting om CO-vergiftiging te voorkomen. 
 • Zorg ervoor dat ze niet in de buurt van brandbaar materiaal staan -denk bv. aan een droogrek met wasgoed- en zet ze steeds uit als u de ruimte verlaat.
 • Zet een elektrisch apparaat altijd uit als u het niet gebruikt, en haal de stekker uit het stopcontact.
 • Maak regelmatig (de filters van) uw dampkap schoon.
 • Leg geen elektrische kabels onder een tapijt of gelijkaardige afdekking en laat ze niet doorlopen onder een deur.
 • Speel niet met vuur.
 • Plaats een brandscherm voor uw open haard.
 • Rook nooit in bed. 
 • Leeg uw asbakken in een vuilnisbak die niet kan branden.
 • Zet brandende kaarsen altijd op een stabiele en onbrandbare ondergrond en houd ze uit de buurt van brandbare materialen. 
 • Laat kaarsen nooit branden zonder toezicht; doof ze wanneer u de ruimte verlaat.
 • Houd lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen.

Voorkomen is beter dan genezen !!!!

Resultaten verkeersacties 10-07-2013

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 10 juli 2013

Herzele


Aantal controles : 815
Aantal overtredingen : 158


Zottegem

Aantal controles : 265
Aantal overtredingen : 71

donderdag 11 juli 2013

Dieven slaan vooral in mei en augustus hun slag

Elke maand krijgt de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem 10 meldingen van diefstallen of inbraken uit Herzele.  Dat blijkt uit een toelichting die de politie gaf over haar werking op de gemeenteraad van Herzele.

Lees het volledige artikel (Bron HLN van 08-07-2013) HIER

1 geseinde persoon opgepakt tijdens controleactie

Woensdagnacht 10 juli 2013 werd er in onze politiezone een tweede grootschalige controleactie in het kader van anti-inbraken uitgevoerd. Gedurende de actie werden 97 voertuigen en 44 personen gecontroleerd.

Hiervan was er 1 persoon, van buitenlandse origine, geseind als op te sporen wegens bevel tot gevangenneming. Betrokkene werd onmiddellijk gearresteerd.

Verder werden  er 2 processen- verbaal wegens drugsbezit en een ontzetting recht van sturen opgesteld. Eén bestuurder kreeg een proces verbaal van waarschuwing wegens het ontbreken van een geldig verzekeringsbewijs in het voertuig.

Hoe omgaan met prioritaire voertuigen ?

Prioritaire voertuigen zijn wettelijk uitgerust met blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel.

De wet bepaalt welke openbare instanties prioritaire voertuigen mogen gebruiken, en de minister kan andere specifieke ondernemingen daaraan toevoegen.


U vindt daarom prioritaire voertuigen bij politie, brandweer, ziekenauto,...maar ook bij sommige organisaties zoals Fluxys of NMBS. Uw eigen auto kan dus nooit een prioritair voertuig worden (tenzij je minister bent want dat is de uitzondering). Een anoniem voertuig van de politie kan meestal een prioritair voertuig zijn. De enige voorwaarde is: uitgerust met blauwe knipperlichten en speciaal geluidstoestel.

De blauwe knipperlichten mogen functioneren bij het uitvoeren van gelijk welke opdracht.

Bij een dringende opdracht moeten de blauwe knipperlichten worden gebruikt. De weggebruikers die een prioritair voertuig zien naderen met enkel de blauwe knipperlichten in werking hoeven niets te ondernemen.


Het speciaal geluidstoestel mag bij een dringende opdracht worden gebruikt. Het speciaal geluidstoestel is dus een aanvulling bovenop de blauwe knipperlichten. Hoor je een prioritair voertuig naderen, dan moet u als weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken, voorrang verlenen en zo nodig stoppen!

Enkele tips wanneer een prioritair voertuig nadert met de blauwe knipperlichten én het speciaal geluidstoestel in werking:
 • Niet overreageren! Ga niet op de rem staan maar rem rustig af. Maak in een vloeiende beweging de doorgang vrij zonder daarbij zo weinig mogelijk verkeersinbreuken te begaan. Indien het nodig blijkt, stop dan.
 • De bestuurder van een prioritair voertuig moet stoppen voor het rode verkeerslicht. Hij mag pas verder rijden nadat hij heeft vastgesteld dat de andere weggebruikers niet in gevaar worden gebracht. Het gebeurt dat de prioritaire bestuurder als dusdanig bij rood stopt om daarna meteen te vertrekken. Dit is niet het sein voor de andere weggebruikers om dan maar meteen eveneens het rode verkeerslicht voorbij te rijden.
 • Wanneer u voor het rode verkeerslicht staat, geen kant op kunt, en de bestuurder van het prioritair voertuig dwingt u als het ware om vooruit te rijden (door het rood), dan dient u goed te beseffen dat u uzélf en andere weggebruikers in gevaar brengt, en de prioritaire bestuurder achter u dient nét hetzelfde te denken. Is het om die reden voor u niet veilig om door rood te rijden, blijf dan staan, ook wanneer u de toorn van de prioritaire bestuurder achter u als een hete adem in uw nek voelt.

woensdag 10 juli 2013

Politie controleert auto’s en personen in het kader van een anti-crim actie

In de nacht van dinsdag 09 juli op woensdag 10 juli 2013 werd in onze politiezone en in de aangrenzende politiezones Geraardsbergen-Lierde en Brakel een grootschalige controleactie anti- criminaliteit gehouden. 

Er werden patrouilles gehouden op verschillende invalswegen op het ganse grondgebied. 

Tijdens deze actie werd er gebruik gemaakt van een voertuig uitgerust met een camera voor automatische nummerplaat-herkenning. De gelezen kentekens kunnen worden vergeleken met zogenaamde referentiebestanden, met kentekens waarmee iets aan de hand is. Van de 437 gecontroleerde nummerplaten bleken er 2 niet in orde te zijn met de verkeerswetgeving.  

Verder werden er 130 voertuigen en 71 personen gecontroleerd met als resultaat dat er 2 processen-verbaal wegens diverse inbreuken op de verkeerswetgeving en 1 proces verbaal van waarschuwing wegens ongeldig verzekeringsbewijs opgesteld. 

Van 1 bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken op het bevel van het parket wegens sturen onder invloed. 

Op vlak van inbraken werd er niets verdachts vastgesteld.


Deze actie was een samenwerking tussen onze politiezone, de politiezones Geraardsbergen-Lierde, Brakel-Horebeke-Markedaal-Zwalm, de federale gerechtelijke politie Oudenaarde, het communicatie- en informatiecentrum van Oost-Vlaanderen, het arrondissementeel informatie kruispunt en de coördinatie- en steundirectie van de federale politie Oudenaarde. 

Project burgerparticipatie

In de politiezone Zottegem-Herzele-StLHoutem wordt het project burgerparticipatie toegepast.

De doelstellingen van het project zijn :
 • De organisatie van een festiviteit op de openbare weg (karnavalstoet-fietstocht-...) in de meest veilige omstandigheden laten verlopen voor de deelnemers en de andere weggebruikers.
 • Organisatoren op een actieve manier betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van een festiviteit en dit in samenspraak met de lokale politie.
 • Ter beschikking stellen van de benodigde signalisatie.
 • Politionele inzet tijdens bepaalde festiviteiten optimaliseren en de beschikbare politiecapaciteit efficiënt verdelen.
 • Concreet zal er steeds een voorafgaand contact zijn met de organisatie teneinde hen te betrekken bij de voorbereiding omtrent het verloop van de festiviteit op de openbare weg (bepalen van het parcours-inzet politie en signaalgevers-beveiliging-...). 
Nadien zullen de gemaakte afspraken worden opgenomen in de vergunning welke door de bestuurlijke overheid wordt afgeleverd.

Voor het ontlenen van het materiaal (signalisatiebord, verkeerskazuivels) kan u steeds terecht bij uw wijkpolitie.

Gaat u op reis ? Vraag gratis vakantietoezicht aan !

Gaat u op reis ? De politie komt dan regelmatig uw woning controleren en dit op wisselende tijdstippen. Dit toezicht is uiteraard gratis.

Vraag afwezigheidstoezicht aan via onze website

Denk bij je vakantievoorbereidingen ook aan maatregelen om je woning veilig achter te laten. De gelegenheid maakt de dief, ook als het gaat om woninginbraken. Met volgende tips kan je het risico op een inbraak aanzienlijk beperken:

Alle ramen en deuren afgesloten? Ook lichtkoepels, dakvensters en keldergaten niet vergeten? Controleer eveneens de toegangen van de bijgebouwen zoals garage, tuinhuis, ...

Hoe zit het met sleutelbeheer? Laat nooit sleutels op het slot steken en bewaar ze buiten het zicht.

(Tuin)gereedschap veilig binnenshuis opgeborgen?

Hoe rits je vlot en veilig ?

Je ziet het maar al te vaak : alle auto’s die al honderden meters voor een wegversmalling of rijstrookvermindering braaf staan aan te schuiven terwijl de rijstrook die gaat wegvallen helemaal leeg is. 

Gevolg, nog langere files. Nochtans geraak je er door beurtelings in te voegen eens zo snel door. Het toverwoord is dus ritsen !

Hoe rits je vlot en veilig ?

Als borden aankondigen dat je rijstrook gaat wegvallen :
 • blijf op je rijstrook rijden en benut de wegcapaciteit maximaal ;
 • de auto’s op de blijvende rijstrook maken ruimte om je te laten invoegen ;
 • haal zelf niet meer in en rijd gelijk op met de auto naast je die op de blijvende rijstrook rijdt ;
 • houd beiden voldoende afstand tot de auto’s voor jullie ;
 • rijd zo allebei door tot aan de eigenlijke rijstrookvermindering en voeg pas daar in ;
 • treuzel niet en sluit aan bij de auto voor je zodra je ingevoegd bent.
En nog dit !

Begin nu al maar te oefenen want volgend jaar zal ritsen verplicht worden !

dinsdag 9 juli 2013

Minder misdrijven, maar meer woninginbraken (De Standaard 08-07-2013)

Het aantal woninginbraken is vorig jaar gestegen met 7,5 procent, dat is de sterkste stijging sinds het begin van de tellingen in 2000. Inbrekers viseren vooral huizen op het platteland, dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Milquet.
Het aantal woningdiefstallen is nog nooit zo sterk gestegen als in 2012, bovendien zijn er ook steeds meer inbraakpogingen. Vorig jaar vonden er in ons land 75.268 woninginbraken plaats, maar liefst een kwart meer dan in 2008. Per 10.000 woningen kregen 155 mensen ongewenste gasten over de vloer, waarvan vooral in huizen en op het platteland. Appartementsbewoners konden genieten van een dalende trend.
Volgens het rapport van de federale politie is die stijging gedeeltelijk te verklaren door steeds scherpere beveiliging, waardoor ook meer inbraakpogingen worden opgemerkt. Opvallend is dat het aantal inbraakpogingen in andere gebouwen blijft dalen.
De strijd tegen inbraken is al jarenlang een prioriteit van de lokale en de federale politie. 'De forse stijging ervan heeft voor een groot stuk te maken met de economische crisis', zegt Catherine De Bolle, topvrouw van de federale politie. 'We zien veel lokale daders in de statistieken. Er worden ook veel feiten gepleegd door rondtrekkende dadergroepen', aldus De Bolle. Ook  de stijgende waarde van goud en juwelen liggen vermoedelijk mee aan de basis van de stijging.

Minder misdaden
De toename van het aantal inbraken steekt af tegen het totale aantal misdrijven in België. Dat is in 2012 met net 3,5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Zo daalde het aantal feiten van gewapende diefstal met 10,8 procent tot 4.945, het aantal feiten van slagen en verwondingen met 9,1 procent tot 71.430 en het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld met 8,6 procent tot 50.153.

Ook met de autodiefstallen (-8,7 procent), de diefstallen uit auto's (-8,4 procent) en de beschadiging van wagens (-9,9 procent) gaat het de goede richting uit. Een kwart van de autodiefstallen wordt nog steeds gepleegd in de vijf grootste steden van het land, met Antwerpen op kop.

Wat drugs betreft is er een stijging van de in- en uitvoer van opiaten, maar een daling van de feiten met cannabis, cocaïne en amfetamineproducten. Het aantal cannabistelers dat tegen de lamp liep, steeg dan weer met 9,9 procent. "Het is in België nu eenmaal vrij makkelijk om een woning of opslagplaats te huren", zegt De Bolle. "Ook de registratie bij een nutsbedrijf is eenvoudiger dan in de buurlanden."

Tot slot nog de informaticacriminaliteit: die steeg vorig jaar met 36,8 procent, onder meer door de vloedgolf van 'ransomware'. Die malafide software blokkeert de computer en vraagt een betaling om hem weer vrij te geven.

BRON : De Standaard 

maandag 8 juli 2013

Jongeren en blogs : waarop moet je letten ?

Sommige jongvolwassenen beginnen een persoonlijke blog zonder te beseffen dat de publicatie ervan betekent dat ze ook voor de inhoud verantwoordelijk zijn. Ze verliezen regelmatig ook de meest elementaire veiligheidsregels uit het oog. Onder andere Microsoft geeft een overzicht van de basisregels om de grootste valstrikken te vermijden.
Ouders geven best volgende raad aan jongeren die een blog willen bijhouden:

• Op het Internet kunnen alle gegevens worden opgeslagen. Dat betekent dat ze een eigen leven kunnen gaan leiden, zelfs al haal je je eigen teksten er na verloop van tijd af.

• Persoonlijke informatie zoals je naam en voornaam, adres en telefoonnummer kan je best niet prijsgeven. Ook over privé-problemen weid je beter niet uit.

• Het is een goed idee om altijd positief te blijven. Uitingen van racisme en agressiviteit of beledigingen en roddels verspreiden kunnen niet. Ook het overtroeven van andere bloggers met nog straffere verhalen kan je best achterwege laten.

• Als je foto’s wil verspreiden, denk dan aan het recht van iedereen op zijn afbeelding. Verspreid niets zonder toestemming van de gefotografeerde. Als het om een minderjarige gaat moeten ook zijn ouders akkoord gaan.

• Pas op met auteursrechten, zeker als je op je blog video’s, die je op andere sites hebt ontdekt, gaat delen.

Verkoop van 1 dienstvoertuig

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 1 dienstvoertuig :

Volkswagen Transporter, bouwjaar 2006, diesel, 271.000 Km

Het voertuig is te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan  door  het inschrijvingsformulier  via een aangetekend schrijven over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier kan u HIER downloaden.

Uiterste datum inschrijvingen : 31-07-2013

Korpschef volgt zichzelf op

Korpschef Jan De Sutter werd herverkozen als korpschef van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem.

Lees hier het  interview met de korpschef en de voorzitter van het Politiecollege

Gokverslaafd ? Zoek online hulp !

Wat moet u doen als u niet kunt stoppen met (gok)spelen en deze verslaving nefaste gevolgen heeft voor uw leven en dat van uw omgeving? In België zijn er duizenden mensen gokverslaafd. De overvloed aan online gokwebsites heeft daar wellicht iets mee te maken.

Vandaar het belang om een online hulpwebsite ter beschikking te stellen met concrete antwoorden en praktische instrumenten om deze specifieke verslavingsvorm het hoofd te bieden.

Van recreatieve tot pathologische speler
We kunnen de spelers grofweg in drie categorieën opdelen (Shaffer, Hall, Vander Bilt, Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada, 1999):

• De "recreatieve" speler speelt af en toe zonder dat er zich enig probleem vormt.

• De "problematische" speler speelt meer dan hij of zij aanvankelijk dacht of van plan was.

• De "pathologische" speler heeft geen controle meer over de tijd die hij of zij doorbrengt met spelen. Het wordt een verslaving, de persoon lijdt eronder en mist het wanneer hij of zij niet speelt.

Een vicieuze cirkel met dramatische gevolgen

Het grote gevaar van online spelletjes schuilt in de toegankelijkheid ervan. Waar men ook is en hoe laat het ook is, iedereen heeft steeds toegang tot de websites. Er is geen enkele limiet meer: “Eenmaal op zo’n site, worden de spelers de hele tijd uitgenodigd door andere kansspelsites”, zegt Caroline Mignot, psychologe van de vzw Le Pélican. Online spelletjes werken verslavend omdat de verspeelde som niet tastbaar is en dus virtueel lijkt ... nochtans is de inzet reëel.

De verslaafde speler verliest de notie van tijd en keert zich steeds verder in zichzelf. Sommigen onder hen gaan zich uiteindelijk zelfs agressief gedragen, gedrag dat wordt versterkt door hun schuldgevoel en de angst voor een financiële kater. Ze raken verwikkeld in een cyclus van schulden die ze proberen af te lossen door ... te spelen. In deze vicieuze cirkel verliezen ze het belangrijkste uit het oog: hun familie en hun werk.

Dit leidt tot dramatische gevolgen: conflicten, ontslag, criminaliteit. De gevolgen zijn afhankelijk van het profiel van de speler, maar vaak isoleert de persoon zich steeds meer en staat hij uiteindelijk helemaal alleen. Compulsieve spelers gaan soms zelfs over tot een wanhoopsdaad.

Online hulp zoeken
Met de steun van de Kansspelcommissie startten de vzw’s Le Pélican en CAD Limburg met de website gokhulp.be. De tweetalige website is vrij innovatief aangezien iemand op een directe en vertrouwelijke manier online hulp kan zoeken. De site richt zich zowel tot de speler als tot zijn of haar omgeving omdat die laatste er ook onvrijwillig bij betrokken kan zijn. De site bestaat uit twee luiken.

Het eerste luik is een informatief deel waar spelers en/of hun omgeving verschillende tips en praktische info kunnen vinden rond kansspelen: de wetgeving, bijgeloof, de psychologische aspecten van het spel, de gevolgen voor de familie ... Hier kunnen spelers ook testen hoe zij omgaan met kansspelen. Op grond daarvan krijgen zij dan aangepaste adviezen.

Het tweede deel van de site stelt online zelfhulp voor via een gratis en anoniem forum. Het is specifiek gericht op spelers die zich bewust zijn van hun verslaving en die het probleem willen aanpakken. Deelnemers aan dit forum kunnen dan starten met een hulpprogramma van 3 tot 12 weken. Via dit beveiligde forum kunnen zij ook in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt.