zaterdag 31 augustus 2013

Cyberpesten : hoe reageren hoe voorkomen ? Enkele tips !

Het gebruik van sociale media door jongeren is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Sociale communicatiemiddelen zijn leuk maar er bestaan jammer genoeg ook gevaren. Eén van die gevaren is cyberpesten. 

Cyberpesten is een verzamelnaam voor alle vormen van pesterijen die gebruik maken van internet, GSM, computer, … om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen, …

Deze elektronische variant van het “gewone” pesten is doorgaans veel schadelijker en langduriger, doordat de kwetsende berichten en/of foto’s bijna altijd en voor iedereen toegankelijk zijn. Vaak beseffen pesters – zeker als het kinderen of jongeren zijn – ook niet hoe kwetsend hun gedrag is en hoeveel schade ze kunnen aanrichten. Zij hebben meestal de neiging hun pesterijen te onderschatten en af te doen als onschuldige “grappen”.

Een aantal jongeren geeft toe zich al eens schuldig te hebben gemaakt aan het belachelijk maken of pesten van iemand via het internet. Cyberpesters sturen berichten of posten commentaren of foto’s via mails, sms’jes, blogs en chatrooms met de bedoeling hun slachtoffer te bedreigen, te vernederen of lastig te vallen.

Deze regelmatig terugkerende “aanvallen” op personen zijn des te pijnlijker omdat ze meestal anoniem zijn, altijd en overal kunnen gebeuren en vaak ook voor iedereen zichtbaar zijn.

Cyberpesten veroorzaakt doorgaans ook meer psychologische, emotionele en sociale schade bij het slachtoffer doordat de pester anoniem blijft, wat natuurlijk niet het geval is bij ‘gewoon’ pesten. Bovendien kan cyberpesten constant, dag en nacht, doorgaan en door iedereen worden gezien, waardoor het vernederende effect voor het slachtoffer nog groter is.

Enkele tips voor wanneer u wordt geconfronteerd met cyberpesten : 
 • Reageer nooit op beledigende berichten, hatelijke mails of sms’jes, zodat de pester er geen plezier aan beleeft.
 • Blokkeer de afzenders van dergelijke ongewenste mails en schrap pesters uit uw contactenlijst.
 • Gebruik een schuilnaam voor chatrooms e.d. en verander die meteen wanneer u wordt lastiggevallen.
 • Wanneer u op een site, blog of chatroom door iemand wordt lastiggevallen of gepest, waarschuw dan onmiddellijk de moderator of provider, zodat deze persoon kan worden geblokkeerd. Indien nodig verander uw gebruikersnaam / schuilnaam.
 • Wanneer u een nieuw e-mailadres wenst aan te maken, kan het handig zijn om te werken met twee adressen. Het ene gebruikt u voor de goede vrienden (die beloven dan wel om dit aan niemand door te geven) en het andere gebruikt u voor de bredere kennissenkring en de inschrijving op websites.
 • Praat er over met iemand ! Dit kan met een vriend, je ouders, een leerkracht of een vertrouwenspersoon op school !

Aarzel nooit om aangifte te doen van cyberpesterijen bij de politie. 

Enkele tips om cyberpesten te voorkomen :
 • Blijf zelf altijd correct en beleefd in uw mails en berichten aan anderen en verstuur of post nooit foto’s of teksten die anderen kunnen kwetsen, ook al zijn ze “grappig” bedoeld.
 • Ouders : leer uw kinderen vanaf het begin om zich verantwoordelijk te gedragen op het internet, met respect voor alle andere gebruikers – net zoals in het echte leven.
 • Geef nooit persoonlijke gegevens door van uzelf of van familie of vrienden aan iemand van wie u niet weet wat zijn of haar bedoelingen zijn.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van webcams: de persoon “aan de andere kant” kan zo foto’s van u nemen zonder dat u het weet.
 • Antwoord niet op e-mails of uitnodigingen vanwege onbekenden. Spreek erover met een volwassene in geval van problemen.

vrijdag 30 augustus 2013

Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem waarschuwt voor valse reclameronselaars

De politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem waarschuwt de zelfstandige ondernemers voor advertentieronselaars voor een politieboekje van de lokale politie.

Vorige week werden er in onze regio handelaars telefonisch benaderd om reclame te plaatsen in een politieboekje ten voordele van de lokale politie. Nadien komt er een vertegenwoordiger van de firma langs in de handelszaak om een contract te laten tekenen. Dit gebeurt meestal tijdens drukke momenten zodat de handelaars niet echt de tijd kunnen nemen om na te gaan wat er wordt getekend.

De lokale politie Zottegem / Herzele / Sint-Lievens-Houtem werkt niet met een firma samen en heeft geen toestemming gegeven om reclame te werven voor de politie.

In het verleden zijn dergelijke praktijken reeds toegepast en dit zogezegd voor politie of brandweer.

De lokale politiezone distantieert zich volledig van deze praktijk

Wie de gordel niet draagt ....

 

gordelElke dag vallen 20 doden of zwaargewonden in het Belgische verkeer. Twee op drie verkeersdoden op de snelweg droegen geen gordel. De gordel vermindert het risico op overlijden of letsels met 50%. Veel bestuurders en passagiers springen nonchalant om met de gordel, met excuses als “Ik hoef maar een korte afstand te rijden,” of “Ik rij niet snel”. Nochtans riskeer je al zware letsels vanaf 20 km/u. En ook al rijd je maar korte afstanden, een ongeval is snel gebeurd!
Let er ook op kinderen altijd vast te klikken. Voor kinderen kleiner dan 1m35 heb je nog zitverhogers of kinderzitjes nodig.
In uitzonderlijke gevallen heb je recht op een vrijstelling van het dragen van de gordel op grond van medische redenen. Indien je onoverkomelijke hinder ondervindt van de gordel, kan je hierover praten met je arts.

Wie de gordel niet draagt, riskeert een boete van € 100 (€ 150 voor kinderen jonger dan 12 jaar).
Ook onze politiezone controleert op regelmatige tijdstippen de bestuurders en inzittenden van de voertuigen op het correct dragen van de gordel.

Krantenartikel Het Laatste Nieuws dd. 29/08/2013 (FEL): ‘Dieven aan de haal met penalty- en middenstippen’.

In het krantenartikel Het Laatste Nieuws dd. 29/08/2013 (FEL): wordt het volgende geciteerd: ‘We belden de politie om een proces-verbaal op te stellen, maar die vond het de moeite niet om langs te komen, zegt voorzitter Fabrice Heymans (van de voetbalclub Herzele)."

Dhr. Heymans distantieert zich formeel van deze aantijging naar de politiedienst toe.

Persofficier commissaris Eric Vandeputte stelt duidelijk dat onze diensten gisteren zijn verwittigd voor de feiten op de voetbalvelden van de voetbalclubs Zottegem en E. Houtem en deze voormiddag voor de vaststellingen op het terrein van Herzele.

De voetbalclubs die in het artikel zijn vermeld maar waarvoor wij nog niet werden gecontacteerd worden door ons gecontacteerd om ook daar de vaststellingen te verrichten.


Dit betreffen strafbare feiten ’ opzettelijke beschadigingen van andermans onroerende eigendom’ en worden momenteel in kaart gebracht teneinde verder onderzoek te voeren.’

donderdag 29 augustus 2013

Week van de mobiliteit: van 16 tot en met 22 september 2013

week van de mobiliteit Heb je genoeg van de toenemende files en beperkte parkeermogelijkheden? Laat je auto dan staan en kom van 16 tot en met 22 september tijdens de Week van de Mobiliteit mee proeven van allerlei duurzame mobiliteitsprikkels. Zo kan je de voordelen van het openbaar vervoer verkennen en ontdekken hoe goed het doet om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Ervaar verder dat autoluwe straten een buurt veel aangenamer maken en meer ademruimte geven.

Tijdens de Week van de Mobiliteit voeren mensen niet alleen in Vlaanderen maar ook in heel Europa actie voor meer duurzame mobiliteit. Er worden over de hele periode verscheidene activiteiten georganiseerd zoals een 'Car Free Day' op 19 september in allerlei bedrijven, een 'Strapdag' voor kinderen in verschillende scholen en op 22 september kan je in Gent genieten van een 'Autovrije Zondag' of je laten inspireren op het 'Autodeelsalon'.

Zin om de talloze autovrije initiatieven te ontdekken, ook in jouw buurt? Een volledig overzicht van alle activiteiten en specifieke programma's kan je terugvinden op www.weekvandemobiliteit.be.
weekvandemobiliteit2013 logo_url_q4e6668

dinsdag 27 augustus 2013

Wat is de minimumafstand voor het maken van vuur aan een bosrand en bebouwing ?

Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, kondigde in maart al aan dat de 100-meterregel voor kampvuren zou versoepeld worden. Het was echter wachten tot 9 augustus voor de aangepaste tekst ook effectief in het Staatsblad verscheen. Jeugdgroeperingen die de voorbije weken al een vuurtje stookten bij de bosrand, hoeven niet te panikeren. De versoepeling gaat in met terugwerkende kracht.

Sinds 3 juli 2013 is het toegelaten om een kampvuur te maken op een afstand van ten minste 25 meter van de bosrand. Tot dan was die minimumafstand 4 keer zo groot. Of toch in Vlaanderen; in het Waals Gewest was het al langer mogelijk om een vuurtje te stoken op 25 meter van de bomen.

Ook nu blijven afwijkingen op de afstandsregel mogelijk als die zijn opgenomen in een goedgekeurd beheersplan of als het Agentschap voor Natuur en Bos vooraf akkoord ging.

Opgelet! De 100-meterregel verdwijnt dan ten wel ten aanzien van de bossen, maar zij blijft bestaan ten aanzien van huizen en andere brandbare goederen. 

Het Veldwetboek zegt het als volgt: “Met een geldboete van tien tot twintig euro en met een gevangenisstraf van één dag tot vijf dagen, of met één van die straffen alleen, worden gestraft: zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter afstand van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd”.

Fluovestjes... waar verplicht?

Sinds 1 juni 2009 moet het fluovestje in België deel uitmaken van de verplichte uitrusting van de wagen, net als de gevarendriehoek, het verbandkistje en de brandblusser. Die uitrusting kan gecontroleerd worden in de keuringscentra en bij een wegcontrole.

Landen waar de maatregel van kracht is: 
 • België, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Bulgarije, voor alle voetgangers op de rijweg, dus ook inzittenden; 
 • Duitsland, voor Duitse bedrijfsvoertuigen; 
 • Finland, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Frankrijk, voor alle bestuurders, ook motorrijders én fietsers; 
 • Hongarije, voor alle voetgangers op de rijweg, dus ook inzittenden; 
 • Italië, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Kroatië, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Luxemburg, voor alle voetgangers op de rijweg, dus ook inzittenden; 
 • Noorwegen, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Oostenrijk, voor alle inzittenden, ook motorrijders; 
 • Portugal, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Roemenië, alleen voertuigen boven 3,5 ton; 
 • Slowakije, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Slovenië, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Spanje, voor alle bestuurders, ook motorrijders; 
 • Tsjechië, voor alle inzittenden, ook motorrijders. 

Wat moet je verder nog over de fluovestjes weten? 
 • Maakt in België deel uit van de verplichte uitrusting van de wagen; 
 • Te gebruiken op alle wegen buiten de bebouwde kom; 
 • Van zodra de automobilist de auto verlaat en zich op de rijbaan of aan de rand van de rijbaan ophoudt. Bv. bij pech; 
 • Er wordt geen verkeersboete gegeven als je het vestje niet bij hebt als je over de grens gaat of bij een wegcontrole, wel als je het niet gebruikt (behalve in België, Oostenrijk en Portugal); 
 • De verkeersboetes lopen tussen 25 euro en 300 euro afhankelijk van het land; 
 • Inzittenden? Hierin voorziet de wet niets speciaals behalve in Bulgarije, Hongarije en Luxemburg. VAB adviseert de passagiers die geen veiligheidsvestje dragen zich veilig op te stellen ver van de weg. Het is raadzaam een tweede veiligheidshesje te voorzien wanneer je regelmatig een passagier meeneemt; 
 • Kleuren: geelgroen of oranje. Let op de vermelding EN471 op het etiket want dan voldoet je vestje aan de Europese veiligheidsnormen.

maandag 26 augustus 2013

Resultaten verkeersacties van afgelopen week.

1. Resultaten zomerbob van zaterdagnacht 17 augustus op zondag 18 augustus 2013:

In totaal werden er 59 ademtesten afgenomen, 2 bestuurders bliezen positief en 2 bestuurders bevonden zich in de alarmfase. Verder werden er 1 proces-verbaal en 1 proces-verbaal van waarschuwing opgemaakt wegen inbreuken op de verkeersreglementering.

2. Resultaten zomerbob van woensdag 21 augustus 2013:

25 bestuurders werden aan een ademtest onderworpen, allen bliezen safe en er werden geen verkeersinbreuken vastgesteld.

3. Resultaten actie gordel/gsm/gehandicaptenkaart van donderdag 22 augustus 2013:

1 pv opgefokte bromfiets
1 pv gebruik drugs in het verkeer
1 pv veboden wapenbezit
2 OI's niet dragen veiligheidsgordel

Resultaten van de BOB-actie van 24/08/2013

De resultaten : 

117 negatieve ademtesten
1 ademtest ALARM
2 positieve ademtesten
positieve test drugs in verkeer
2 pv's inzake rijbewijs
1 OI gordeldracht
4 pv’s waarschuwing

Op weg naar school : een kind ziet geen gevaar


© Patrick Decorte
Kinderen behoren tot de meest kwetsbare weggebruikers. Hun impulsiviteit, hun kleine gestalte en het feit dat ze snel zijn afgeleid, zijn alvast belangrijke risicofactoren ... maar het zijn niet de enige. Ouders en automobilisten moeten er zich ook van bewust zijn dat een kind de gevaren in het verkeer niet op dezelfde manier ervaart als een volwassene.

Uit studies blijkt dat pas vanaf de leeftijd van ongeveer 8 jaar een kind zich bewust wordt van de risico’s op ongevallen. Maar het is pas vanaf 10 à 11 jaar dat een kind de noodzaak van preventie zal inzien en onveilige verkeerssituaties zal kunnen inschatten.

Kinderen begeleiden tot de leeftijd van 8 jaar

Er wordt aanbevolen om kinderen onder de 8 jaar niet alleen op straat te laten gaan. Daar zijn verschillende redenen voor:


• De behoefte om te spelen, te lopen, een vriendje te plagen ... overheerst bij kinderen, ongeacht of ze zich nu op straat bevinden of op de speelplaats.

• Jonge kinderen besteden slechts aan één ding tegelijk aandacht. Ze zullen bijvoorbeeld de straat oversteken om een bal te gaan halen, zonder rekening te houden met het verkeer.

• Wat zich vlak voor hen afspeelt krijgt alle aandacht, maar zij merken nauwelijks op wat er daarnaast gebeurt.

• Kinderen maken geen onderscheid tussen zien en gezien worden. Wanneer zij een auto zien aankomen, denken ze dat de bestuurder van die auto hen ook heeft gezien.

• Kinderen van 7 à 8 jaar zijn nog niet in staat om afstanden en bewegingen van voertuigen even goed in te schatten als volwassenen.

• Vóór de leeftijd van 8 jaar is het voor kinderen moeilijker om geluiden te identificeren en te lokaliseren. Zij zullen dus niet noodzakelijk in de juiste richting kijken als ze het geluid van een auto, bromfiets ... horen. Bovendien zullen ze niet onmiddellijk het verband leggen tussen het geluid van een voertuig en het feit dat dit in beweging is.

Hoe kunnen we cyberpesten vermijden ?


© Secunews.be

Een aantal jongeren geeft toe zich al eens schuldig te hebben gemaakt aan het belachelijk maken of pesten van iemand via het internet. Cyberpesters sturen berichten of posten commentaren of foto’s via mails, sms’jes, blogs en chatrooms met de bedoeling hun slachtoffer te bedreigen, te vernederen of lastig te vallen.

Deze regelmatig terugkerende “aanvallen” op personen zijn des te pijnlijker omdat ze meestal anoniem zijn, altijd en overal kunnen gebeuren en vaak ook voor iedereen zichtbaar zijn.


Enkele tips om cyberpesten te voorkomen : 
Blijf altijd correct en beleefd in uw mails en berichten aan anderen en verstuur of post nooit foto’s of teksten die anderen kunnen kwetsen, ook al zijn ze “grappig” bedoeld.

Leer uw kinderen vanaf het begin om zich verantwoordelijk te gedragen op het internet, met respect voor alle andere gebruikers – net zoals in het echte leven.

Geef nooit persoonlijke gegevens door van uzelf of van familie of vrienden aan iemand van wie u niet weet wat zijn of haar bedoelingen zijn.

Wees voorzichtig met het gebruik van webcams: de persoon “aan de andere kant” kan zo foto’s van u nemen zonder dat u het weet.
Antwoord niet op e-mails of uitnodigingen vanwege onbekenden. Spreek erover met een volwassene in geval van problemen.

vrijdag 23 augustus 2013

Terug naar school: vergeet je nieuwe laptop of smartphone niet te beveiligen !!!

Met een smartphone of tablet heb je je gegevens en apps altijd bij de hand. Maar hoe kan je ze het best beschermen tegen on- en offline diefstal of  verlies?

Lees de tips hier

woensdag 21 augustus 2013

Waarschuwing voor nieuwe app op smartphones "SNAPCHAT"

De federale politie waarschuwt voor een nieuwe app op de smartphone: 'Snapchat'. Dat is een programma waarmee je iemand foto's kan sturen die na één tot tien seconden automatisch verdwijnen. Jongeren sturen er bijvoorbeeld pikante foto's mee naar hun lief. Geen gevaar denken ze, want de foto's verdwijnen toch.

Het lijkt allemaal onschuldig, maar is het allerminst want er zijn manieren om dat te omzeilen. Al van in het begin verzamelde fotoblog Snapchat de pikantste foto’s van de applicatie en sinds kort weet ook het programma SnapSave de verwijdertruc te omzeilen.

Veel van de pikante Snapchat-foto’s komen dan uiteindelijk in het circuit van de kinderporno terecht om er te blijven circuleren.

dinsdag 20 augustus 2013

Gordelcampagne BIVV

Vanaf 1 augustus 2013 maakt het BIVV aan de hand van een nieuwe Go For Zero-campagne opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om de gordel altijd te dragen.

Vooral bij korte ritten en lage snelheden zijn bestuurders en passagiers nog geneigd om zich minder vast te klikken. 

Bovendien bestaan er nog altijd heel wat misvattingen over de gordel. Zo denken heel wat automobilisten bijvoorbeeld dat ze zich nog ergens aan kunnen vastklampen bij een ongeval, wat de gordel overbodig zou maken. Om die verkeerde overtuigingen aan te pakken, speelt de gordelcampagne in op risicobesef, aan de hand van affiches langs de autosnelwegen. 

Vanaf midden augustus zal het BIVV het risicobesef van het niet dragen van de gordel verder online activeren.

Actie "SPEED"

Tot en met zondag gaat de Federale Politie massaal snelheidscontroles houden, in ons land maar ook in de rest van de Europese Unie. Voor de actie ‘Speed’ zet de Politie zowel vaste als mobiele flitspalen in.

“Deze week van augustus is doorgaans een zwarte week voor het verkeer, met heel veel mensen die op vakantie vertrekken en nog meer mensen die terugkeren”, zegt Koen Ricour van TisPol, het netwerk van de Europese verkeersdiensten. “Veel bestuurders nemen het dan niet zo nauw met hun snelheid”.

Ook vorig jaar was er zo’n grote Europese controleactie. Toen kregen meer dan een half miljoen automobilisten een boete.

Uw huisnummer kan uw leven redden !

Hulpdiensten zoals politie, brandweer en de Medische Urgentie Groep (MUG) verliezen soms onnodig kostbare tijd omdat ze het juiste huisnummer niet kunnen vinden. Wij doen daarom een oproep aan alle burgers om huisnummers op een zichtbare plaats te bevestigen.

Vaak zijn de huisnummers te klein zodat ze niet leesbaar zijn vanop de rijbaan. Het gebeurt ook dat het huisnummer achter een haag of takken verborgen is. Op sommige gebouwen is zelfs helemaal geen huisnummer aangebracht.

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om ervoor te zorgen dat uw huisnummer duidelijk leesbaar is voor hulpdiensten van op de openbare weg.

Het gemeentebestuur kent de huisnummers toe bij het afleveren van de bouwvergunning en het is de aanvrager of de bouwheer die het huisnummer aanbrengt.

Indien u geen of een verkeerd huisnummer heeft, kan u steeds terecht bij uw gemeentebestuur.

In het politiereglement van de gemeenten Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem staat : "iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.

Het gekende witte plaatje met daarop uw huisnummer kan je gratis afhalen in je gemeentehuis. Je bent echter niet verplicht deze nummerplaatjes te gebruiken. Siernummers zijn eveneens toegelaten voor zover ze duidelijk leesbaar zijn van op de openbare weg.

Duidelijke huisnummers verhogen dus uw veiligheid !

maandag 19 augustus 2013

Voorkom phishingfraude: enkele tips om jouw bankgegevens te beschermen

Enkele tips van Safeonweb.be om jouw bankrekening en gegevens te beschermen:

 • Ga niet in op telefonische contacten of e-mailcontacten waarbij iemand je vraagt naar jouw code. Je bank vraagt dit nooit!
 • Zet een elektronische handtekening enkel voor een opdracht die je verwacht of zelf hebt gevraagd.
 • Zet bij twijfel de transactie onmiddellijk stop en neem contact op met jouw bank, zeker wanneer het scenario om te ondertekenen afwijkt van het normale scenario. Alle banken beschikken over een contactpunt waar je terecht kunt met vragen over internetbankieren. De contactgegevens vind je op de website van de bank.
 • Controleer je rekeninguittreksels regelmatig.
 • Beveilig je computer voldoende.
 • Deel nooit bancaire gegevens, ook niet via telefoon (video)
 • Wees altijd waakzaam met persoonlijke gegevens. Febelfin lanceerde begin juli nog de outube video ‘See how easily freaks can taken over your life’ om de tips voor internetbankieren onder de aandacht te krijgen.


Wat is de juiste stuurhouding ?

Als u al enkele jaren met de auto rijdt, schenkt u wellicht geen aandacht meer aan de positie van uw handen op het stuur. Het gaat nochtans om een sleutelfactor als men een ongeval wil vermijden. Een slechte stuurhouding kan de bestuurder immers beletten om zijn voertuig de juiste richting te geven in geval van een scherpe bocht, wanneer hij een onverwachte hindernis moet ontwijken of als hij zijn wagen bij het slippen op een gladde weg moet bijsturen.

De aanbevelingen : • Houd het stuur steeds met twee handen vast in de houding "kwart voor drie”.

Met andere woorden, zoals voor de wijzers van een uurwerk, de linkerhand bevindt zich op 9 uur en de rechterhand op 3 uur. Deze positie laat u immers toe om met meer precisie en kracht het stuur te beroeren.

• Om te draaien, draait u het stuur in de nieuwe positie.Om bv. naar links te draaien, neemt de hand aan de binnenkant van de bocht (de linkerhand) het stuur bovenaan vast en draait het in één keer naar beneden, terwijl de rechterhand op zijn plaats blijft, maar het stuur gecontroleerd laat glijden om het vervolgens terug vast te nemen wanneer het draaien gedaan is.

In de bocht bevinden de beide handen zich weer op hun beginpositie.
Om de bocht te verlaten, gaat de hand aan de buitenkant van de bocht naar de top van het stuur en zet het vervolgens weer recht.

• Afhankelijk van de curve van de bocht zult u meerdere keren achtereenvolgens de bovenkant van het stuur moeten vastnemen en naar beneden laten komen.

• De handen bevinden zich op het stuur, de duimen naar boven gericht, nooit naar de binnenkant.
Andere tips : • Begeleid het stuur altijd in zijn beweging, laat het nooit alleen terugkomen naar zijn beginpositie.

• Vermijd om met één hand te sturen, om bij het draaien de binnenkant van het stuur vast te pakken met de palm van de hand naar boven gedraaid en vermijd verder elke andere gevaarlijke grip van het stuur, u loopt het risico om uw wagen in een bocht of bij een uitwijkmanoeuvre niet meer terug recht te krijgen.

• Zit niet krampachtig achter het stuur: blijf ontspannen, waak er over dat u het stuur niet vastklemt en ontspan de hals en de ellebogen.

vrijdag 16 augustus 2013

Nieuw verkeersbord F45b wijst op doorlopende straat

De Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is.

Het concept van de doorlopende weg bestaat al langer. Heel wat gemeenten pasten hun verkeersborden ‘F45, doodlopende weg’ vorig jaar al aan. Ze kregen daarvoor het ‘Actiepakket doorlopende straten’ van het Steunpunt Straten met daarin een plan van aanpak en een set stickers. Toch zijn de borden pas vanaf 18 augustus 2013 officieel geldig, dat is de dag waarop de wet van 10 juli 2013 tot invoeging van het bord in de Wegcode in werking treedt.
De wegbeheerders mogen het nieuwe verkeersbord F45b aanpassen om de lokale situatie te verduidelijken. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt wel dat de wegbeheerders in die gevallen het Verdrag van Wenen van 8 november 1968 op het wegverkeer moeten respecteren. Bovendien moet steeds verkeersbord F45 als basis worden gebruikt samen met de 3 bijkomende iconen van bord F45b: het lijntje, de voetganger en de fietser.
Het nieuwe bord moet in elk geval bijdragen tot een beter gebruik van onze wegen. In het bijzonder om het stappen en fietsen als duurzaam vervoermiddel te bevorderen als alternatief voor het autogebruik. Fietsers en voetgangers die een buurt niet kennen, zullen immers geneigd zijn om wegen die zijn aangeduid als doodlopend niet te gebruiken, terwijl er voor hen toch vaak een doorgang is.

woensdag 14 augustus 2013

Werken of een verhuis met inname van het openbaar domein


Werkzaamheden op openbaar domein kunnen leiden tot onveilige verkeerssituaties; een goede voorbereiding is daarom zeer belangrijk. Bovendien bent u verplicht om duidelijke verkeers- signalisatie te plaatsen en heeft u hiervoor een toelating nodig van de stad/gemeente.  

De volledige wetgeving over werken op openbaar domein kunt u nalezen in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999: www.wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-070599-werken

Voorbeelden van kleine werken zonder grote verkeershinder
·         een verhuis met of zonder ladderlift
·         de plaatsing van stortcontainers (uitgezonderd bureelcontainers)
·         de plaatsing of afbraak van een stelling
·         het gebruik van hoogtewerkers
·         het laden en lossen van vrachtwagens en bestelbussen

Voorbeelden van grote werken
·         bouwwerven (afbraak of optrekken van woningen en gebouwen; plaatsing van silo’s, werfketen, kranen, opslag bouwmateriaal …)
·         de heraanleg van straten en pleinen
·         herstellingen aan voetpaden, fietspaden, rijbaan of bermen
·         werken waarvoor het openbaar domein moet worden opengebroken (rioleringswerken, kabelwerken …)
·         de plaatsing of afbraak van mobiele en vaste bouwkranen
·         de plaatsing van bureelcontainers
·         mobiele werven
·         grote infrastructuurwerken
Nuttige tips voor u een aanvraag indient :
1. Informeer u voor grote werken ruim op tijd bij de lokale politie Zottegem - verkeerstechnische cel of op de gemeente waar U deze zaken wenst te doen. Zo vermijdt u vertragingen op het moment dat u uw aanvraag indient. Wij raden u aan om een afspraak te maken met deze dienst wanneer u geen of weinig kennis hebt over de te nemen signalisatie- en veiligheidsmaatregelen of wanneer de werken zware verkeershinder en/of wegonderbrekingen inhouden.
2. Bij een tijdige en volledige aanvraag, volgt een vlotte aflevering van de vergunning.

De lokale politie verwacht dat u de toelatingsvoorwaarden -welke zijn opgenomen in de vergunning- stipt naleeft. Bij het niet- naleven kan uw toelating worden aangepast of ingetrokken of beslist worden om de werken stil te leggen of het openbaar domein te ontruimen. De kosten kunnen dan verhaald worden op de overtreder.

Verder verloop van Uw aanvraag

Eens U Uw aanvraag hebt ingediend bij de gemeente zal door deze diensten een vergunning worden opgemaakt, dit meestal nadat zij advies hebben gevraagd aan de politiediensten. Het is dus van het grootste belang dat U de aanvraagtermijnen in acht neemt:
 
*aanvraag kleine werken zonder grote verkeershinder ten laatste 10 werkdagen vóór uitvoering
*aanvraag grote (wegenis) werken ten laatste 14 werkdagen vóór uitvoering 

Op deze vergunning zal dan de signalisatie vermeld staan die nodig is en waarvoor U zelf zal moeten instaan (huren …). Dit laatste vergt enige voorbereiding; vandaar nogmaals het belang om de aanvraagtermijnen te respecteren.
Contactgegevens voor de aanvragen

ZOTTEGEM

Sonja Uytterhaegen (grote werken)
administratief medewerker
dienst Secretariaat
Stad Zottegem
Telefoon: 09 364 64 53
Fax: 09 364 64 79
e-mail: sonja.uytterhaegen@zottegem.be
 
Dirk Piro (kleine werken)

Dienst openbare werken
Stad  Zottegem
Telefoon: 09/364.65.28

 
HERZELE

Dirk Van Waeyenberghe (grote en kleine werken)

Gemeentebestuur Herzele
Dienst openbare werken - mobiliteit - brandweer
Telefoon 053 / 60 70 70 post 903

 

SINT LIEVENS HOUTEM

Jean Paul Tavernier (grote en kleine werken)
Technische dienst
Sint-Lievens-Houtem
Telefoon. 053 60 72 27
Fax 053 62 84 14
www.sint-lievens-houtem.be

Hoe de diefstal van je auto vermijden ?

Veel autodiefstallen worden vergemakkelijkt door de nonchalance van de eigenaars, die het opportunisme en de professionaliteit van de autodieven onderschatten.

Hoe autodiefstal voorkomen ?
 • Laat de wagen nooit met draaiende motor of met de sleutel op het contact achter, ook niet om snel de krant te halen. 
 • Parkeer op goed verlichte en drukbezochte plaatsen. As je een garage hebt, zet de wagen dan binnen. Sluit alle toegangen naar die garage af. 
 • Laat geen reservesleutels in de wagen achter. 
 • Geef de sleutel niet af aan een onbekende (parkeerbewaker, ...), het is te gemakkelijk om er snel een kopie van te maken. 
 • Sluit alle ramen, deuren en koffer af, ook als je maar even weg bent. Als de auto een antidiefstalinstallatie heeft, activeer die dan met de afstandsbediening. 
 • Draai de voorwielen in de richting van de stoep en blokkeer het stuurslot. Bij recente wagens gebeurt dit automatisch als je de sleutel uit het contact haalt. 
 • Laat de wagen in versnelling staan en trek de handrem. Dat bemoeilijkt het opheffen en takelen. 
 • Het gebruik in bepaalde omstandigheden van een speciale stuurstang of een metalen constructie die de pedalen of de versnellingspook blokkeert kan een bijkomende hindernis vormen. 
 • Neem de boorddocumenten uit de auto.

dinsdag 13 augustus 2013

Resultaten verkeersacties van afgelopen week

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 09 augustus 2013

Herzele


Aantal controles : 583
Aantal overtredingen : 110


Zottegem

Aantal controles : 803
Aantal overtredingen : 136

Sint Lievens Houtem

Aantal controles : 433
Aantal overtedingen : 109

Resultaten BOBactie van 10 augustus 2013

In de nacht van zaterdag 10 augustus op zondag 11 augustus werden tussen 21.30 uur en 06.00 uur in totaal 69 ademtesten afgenomen.

63 bestuurders waren "SAFE", 3  bestuurders bevonden zich in de alarmfase en 3 bestuurders werden positief bevonden (van 2 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken op bevel van het parket).

Verder werden er 2 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven wegens inbreuken op de verkeerswetgeving.

Dronken op de fiets ?

Het is ondertussen algemeen geweten dat je beter niet achter het stuur van je auto kruipt wanneer je een glaasje gedronken hebt. 

Maar ook de fiets laat je beter op stal met een glaasje op. Ook op de fiets kan je immers onderworpen worden aan een ademtest, en wanneer die positief is riskeer je een geldboete. 

Oordeelt de rechtbank dat je ook dronken stuurde, dan kan, naast de geldboete, een rijverbod van minstens 1 maand opgelegd worden. Het feit dat je met de fiets en niet met de wagen reed, doet hierbij niet terzake, je bent immers ook op de fiets een gevaar voor jezelf en andere weggebruikers.

Geweld tussen partners : wat moet je doen ?

Wanneer een slachtoffer en zijn naasten bij geweld of belaging tussen partners passief blijven en niet reageren, zijn er bijna systematisch zware gevolgen aan verbonden. Of men nu direct of indirect met intrafamiliaal geweld in aanraking kom -via een naaste, een patiënt of een kennis-, het is van het grootste belang zo snel mogelijk te reageren en de nodige beschermingsmaatregelen te treffen.

Hoe reageren bij intrafamiliaal geweld ?
Erover praten: stilte is altijd contraproductief. De eerste noodzakelijke reactie is praten over het probleem. De gesprekspartner kan een familielid zijn, een vriend, een dokter, een gespecialiseerde vereniging, de politie.
Indien het niet mogelijk is om het huis op middellange termijn te verlaten, moeten dialoog en discussie prioriteiten zijn, ofwel met de omgeving ofwel met professionelen van relatietherapiecentra, centra voor geweldpreventie, e.d.

Bij reëel gevaar :

• Raadpleeg een dokter en vraag hem een medisch attest, het eerste officiële document om de geweldplegingen te bevestigen en, indien nodig, om klacht neer te leggen

• Vraag hulp aan een gespecialiseerd centrum

• Schrijf nuttige telefoonnummers op: politie, vluchthuizen, e.d.

• Spreek een codewoord af met een vertrouwenspersoon die snel de politie kan verwittigen in geval van nood

• Informeer uw kinderen over het gedrag dat ze moeten stellen in geval van geweld: bij een buur vluchten, de politie of een vertrouwenspersoon bellen, e.d.

• Vergemakkelijk een snel vertrek door een zak klaar te maken met geld, documenten, kledij, uw SIS-kaart en die van uw kinderen, trouwboekje, e.d.

Eens buiten gevaar :

Denk eraan uw bank te verwittigen (om zo te vermijden dat uw partner er geld afhaalt), ook uw mutualiteit, de dienst van kinderbijslag, enz.

U moet ook weten dat u klacht kunt neerleggen tegen uw partner of, op z’n minst, aan de politie vragen akte te nemen van uw verklaring waardoor er toch al een spoor overblijft, dat eventueel later nog juridisch gebruikt kan worden.

Waar kan u hulp vinden ?

Voor hulp kan u terecht op Tele-Onthaal op het nummer 106. Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar. Meer informatie kan u vinden op de website http://www.tele-onthaal.be/nl/welkom/. In geval van nood, bel dan rechtstreeks naar 101 of 112.

In de brochure van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, waarnaar wordt verwezen, staat een zeer volledige lijst van adressen van hulpverlenings- en luisterdiensten: opvangtehuizen en vluchthuizen, instanties gespecialiseerd in familiaal geweld, preventiecentra van partnergeweld, de bevoegde justitieassistenten voor de opvang van slachtoffers binnen elk parket, enz.
 
 

Sluiting wijkcommissariaten 15 augustus 2013


clocksOp donderdag 15 augustus 2013 zijn onze wijkcommissariaten in Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten.
Je kan overmorgen wel tussen 09.00 en 21.00 uur terecht in het Hoofdcommissariaat (Meengracht 1 Zottegem). Voor dringende politiehulp kan je steeds terecht op het noodnummer 101.

zondag 11 augustus 2013

Douane kan voertuig immobiliseren bij onbetaalde verkeersboetes

Douaniers die tijdens een wegcontrole een voertuig detecteren waarvan de eigenaar nog een openstaande verkeersboete heeft, kunnen het voertuig voortaan aan de kant houden wanneer de bestuurder het verschuldigde bedrag niet onmiddellijk wil betalen. Wie zijn schuld daarna niet binnen de 30 dagen vereffent, riskeert zijn voertuig voorgoed kwijt te spelen.
Met de maatregel wil de federale overheid de inning van penale boeten verbeteren. Concreet wordt het toepassingsgebied van de ANPR-toestellen of nummerplaatscanners uitgebreid naar het opsporen van voertuigen waarvan de juridische eigenaars voorkomen in de databank van de FOD Financiën en die nog achterstallige verkeersboetes moeten betalen. Hierbij gaat het om geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen of in een kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing m.b.t. overtredingen van de
 • Wegverkeerswet;
 • Wet tot uitvoering van de verdragen vervoer;
 • Wet op de technische eisen voor voertuigen;
 • Wet op het goederenvervoer over de weg;
 • Besluitwet bezoldigd personenvervoer; of de
 • Wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen;
en hun uitvoeringsbesluiten.
Momenteel gebruiken de ambtenaren van douane en accijnzen de toestellen onder meer al voor het opsporen van personen die hun verkeersbelastingen (nog) niet hebben betaald.
De eigenaar van het voertuig draagt de kosten én de risico’s verbonden aan de immobilisering. Voertuigen blijven aan de kant tot de achterstallige sommen én de kosten volledig zijn betaald. Gebeurt dat niet binnen de 30 dagen na de datum waarop het voertuig werd geïmmobiliseerd, dan kan de ontvanger bevoegd voor de invordering van de penale boeten beslissen om over te gaan tot de gedwongen verkoop van het voertuig. Die beslissing moet wel worden bekrachtigd door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd. Bovendien moet vaststaan dat het voertuig de eigendom is van de schuldenaar.
Wie gebruik maakt van een voertuig of een derde toelaat gebruik te maken van een voertuig waarvan hij weet dat het geïmmobiliseerd is, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van 100 tot 1.000 euro (of met één van deze straffen).
De wet van 17 juni 2013 treedt in werking op 8 juli 2013.

vrijdag 9 augustus 2013

Festivalweides zijn goudmijn voor gauwdieven

 

Festivalweides zijn goudmijn voor gauwdieven
Onlangs werden er op een Nederlands festival maar liefst 240 smart phones gestolen op één dag. Op Graspop in Dessel registreerde de politie zelfs 250 diefstallen. Festivalgangers vormen blijkbaar een aantrekkelijke doelgroep voor gauwdieven. Dat is logisch want op een festival troept een grote menigte samen, er is ook heel wat afleiding en bovendien bezit 4 op de 5 jongeren een smart phone.
Extra oppassen en thuislaten wat niet nodig is, is de boodschap.
Wat kan je doen?
 1. Laat je smart phone thuis
Haal je oude toestel boven en zorg dat je contactenlijst op je simkaart staat opgeslagen. Heb je geen oud toestel meer, voor 15 euro koop je al een basismodel.
Wie al een microsimkaart heeft, kan of een adapter kopen zodat je die toch kan gebruiken of er zelf eentje maken. Op Youtube staan verschillende handleidingen.
 1. Noteer ergens het IMEI-nummer
Iedere smart phone of tablet heeft een uniek serienummer, het IMEI-nummer. Via *#06# kan je het opvragen voor je smart phone of je kan het terugvinden in de instellingen van je tablet. Met dit nummer kan je je toestel laten blokkeren. Bewaar het in je bagage.
 1. Noteer het nummer van je provider
Als je telefoon gestolen is, moet je je provider kunnen contacteren om het toestel en je sim-kaart te laten blokkeren. Bewaar het daarom samen met je IMEI-nummer.
 1. Beveilig je telefoon met een wachtwoord
Voorkom je dat een dief op jouw kosten dure telefoontje doet naar betalende nummers en stel een wachtwoord in. Kies er eentje dat niet makkelijk te raden is.
 1. Gebruik een app om te beveiligen en te lokaliseren
Elk mobiel besturingssysteem heeft tegenwoordig wel één of andere functie waarmee je een verloren/gestolen toestel op afstand kunt lokaliseren. Maar met externe apps kun je een toestel ook vanop afstand blokkeren of wissen. Enkele voorbeelden : Prey (iOS, Android), iHound (iOS, Android), Lookout Security (iOS, Android), en LocationCam (Windows Phone), ...
 1. Wees voorzichtig met openbare hot spots
Wees dus voorzichtig als je financiële transacties doet via je smart phone en doe dit bij niet op een openbare hotspot. Openbare Wi-Fi-netwerken zijn vaak onveilig en kunnen door cybercriminelen gebruikt worden om persoonlijke informatie te achterhalen.
Is je telefoon toch gestolen?
 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
 2. Blokkeer je simkaart (en GSM) via je provider

De gordel kan je leven redden

bivv gordel

Met de slogan "Geen gordel op de baan komt hard aan" lanceert het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) een nieuwe campagne om autobestuurders en hun passagiers aan te manen de klik te maken. Altijd, overal.
Elke dag vallen 20 doden of zwaargewonden in het Belgische verkeer. Twee op drie verkeersdoden op de snelweg droegen geen gordel. De gordel vermindert het risico op overlijden of letsels met 50%. Veel bestuurders en passagiers springen nonchalant om met de gordel, met excuses als “Ik hoef maar een korte afstand te rijden,” of “Ik rij niet snel”. Nochtans riskeer je al zware letsels vanaf 20 km/u. En ook al rijd je maar korte afstanden, een ongeval is snel gebeurd!
Let er ook op kinderen altijd vast te klikken. Voor kinderen kleiner dan 1m35 heb je nog zitverhogers of kinderzitjes nodig.
In uitzonderlijke gevallen heb je recht op een vrijstelling van het dragen van de gordel op grond van medische redenen. Indien je onoverkomelijke hinder ondervindt van de gordel, kan je hierover praten met je arts.
Meer info over de BIVV-campagne vind je hier.

donderdag 8 augustus 2013

De lading van je auto : algemene principes


 
Niet alleen de inzittenden van een auto moeten zich vastklikken : voor een goed en veilig transport moet ook de lading op de juiste manier gestouwd en vastgemaakt zijn. Spijtig genoeg kondigt de radio bijna elke dag files of ongevallen aan die het gevolg zijn van een afgevallen lading. Vaak gaat het om relatief kleine voorwerpen zoals een bezem, een schop, een ladder,... Het zijn dikwijls zaken die nonchalant op een auto of aanhangwagen vervoerd worden en die er bij het rijden over een hobbel, bij het remmen of in een bocht afgevallen zijn.

Wat je moet weten over de lading van een auto ...

- De lading mag :

• het zicht van de bestuurder niet belemmeren ;
• niemand - in of buiten het voertuig - in gevaar brengen, hinderen of doen schrikken (dieren) ;
• niet op de weg slepen of vallen; zo nodig moet ze overdekt worden met een net of dekzeil ;
• de lichten, de reflectoren en ook het inschrijvingsnummer niet bedekken ;
• geen schade veroorzaken aan de openbare weg of private eigendommen ;
• de stabiliteit van het voertuig niet in gedrang brengen.

- Lange stukken mogen niet buiten de grootste zijomtrek van het voertuig komen en moeten dus onderling en ook aan het voertuig zo stevig mogelijk vastgemaakt worden ;

- Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten zoals een ketting, dekzeil, net,... moet :

• in goede staat zijn ;
• correct gebruikt worden ;
• de lading nauw omsluiten.

- Zij- of achterdeuren, die uitzonderlijk moeten openblijven, moeten zodanig vastgezet worden dat zij niet uitsteken buiten de grootste zijomtrek van het voertuig.

Als u een spookrijder tegenkomt ...

Wat moet u doen als u wordt verwittigd dat er een spookrijder op uw stuk van de autosnelweg rijdt : 

• Zet uw waarschuwingslichten aan, vertraag en begeef u naar de pechstrook.

• Verlaat, indien mogelijk, onmiddellijk de autosnelweg en parkeer uw auto tot het incident voorbij is.

• Als dat niet mogelijk is, stop dan op de pechstrook en zet uw voertuig uiterst rechts, ga zelf achter de vangrails staan, uw leven is in gevaar!


Wat moet u doen als u net een spookrijder hebt gekruist : 

• Zet uw waarschuwingslichten op, vertraag en rijd op de pechstrook tot aan de eerste praatpaal die u tegenkomt.

• Verwittig via deze praatpaal de politie ; die zal automatisch weten waar u zich bevindt en welke de rijrichting is vanwaar de oproep komt.

woensdag 7 augustus 2013

Maak kennis met de Kansspelcommissie!


Wilt u nagaan welke kansspelen toegelaten zijn in België? Bent u benieuwd naar de vergunningen die uitbaters van kansspelen nodig hebben? En hoe zit het precies met kansspelen via het internet en de weddenschappen?

Een kansspel is elk spel, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte. 

Iedereen die in België een kansspel wil uitbaten (hetzij in een casino, een speelzaal, een drankgelegenheid of online) of weddenschappen wil aanbieden (hetzij in een vast of mobiel wedkantoor, in een dagbladhandel of online) dient in het bezit te zijn van een vergunning die wordt toegekend door de Kansspelcommissie.  

Deze en andere bepalingen zijn vervat in de Wet van 07.05.1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.  

De Kansspelcommissie biedt u graag een antwoord op al uw vragen hieromtrent. Sinds 1999 vervult zij een belangrijke rol qua advies, het beslissen over vergunningen en controles in deze materie. Deze taken worden uitgevoerd door zowel burgerpersoneelsleden (werkzaam bij FOD Justitie) als politieambtenaren.  

Op de website www.gamingcommission.be vindt u ondermeer informatie over haar bevoegdheden, werking, partners, wettelijke basis en de legale en illegale websites die online kansspelen of weddenschappen aanbieden.

Wenst u niet langer toegelaten te worden in een kansspelinrichting of wenst u dat een naaste met een gokprobleem uitgesloten wordt?

In de rubriek ‘bescherming van de speler’ op bovenvermelde website vindt u uitsluitingsformulieren die u kan invullen en opsturen naar de Kansspelcommissie.

De Kansspelcommissie is gelegen vlakbij het station Brussel Centraal, te Kantersteen 47 in 1000 Brussel. Het nummer van de telefooncentrale is 02/504.00.40.

Verkeersonveilige situaties – omgeving OCMW - hinder door foutparkeerders.

Bij het uitvoeren van een evacuatieoefening in het OCMW Zottegem, stelden de hulpdiensten een paar gevaarlijke situaties vast.
 
Foutparkeerders:  op trottoir voor het OCMW, op oversteekplaats voetgangers of te dichtbij
                             op de parking OCMW zelf
                             in de aanloopzone naar het OCMW toe, rijbaan verdeeld in rijstroken,
                             op minder dan 5 meter van een kruispunt, enz..
belemmerden in grote mate deze oefening.

Gezien deze situatie bij een echte ramp noodlottige gevolgen zou kunnen hebben voor de bewoners van dit rustoord, krijgen onze diensten de opdracht hieraan te verhelpen;

** In een eerste fase zal door onze diensten regelmatig toezicht worden uitgevoerd en preventief worden opgetreden. Foutparkeerders zullen worden aangesproken of ontvangen een brief onder de voorruit. Bij flagrante overtredingen kan echter wel beslist worden onmiddellijk te verbaliseren.

**In een tweede fase zal repressief worden opgetreden en zeker geverbaliseerd worden voor verkeersovertredingen op deze locatie. 
 
Wij danken u voor jullie begrip ter zake en zijn er van overtuigd dat u uw voertuig vanaf heden reglementair zal parkeren.

Geld afhalen aan de automaat

De manier waarop een dief de pincode van een bankkaart probeert te verkrijgen kan gaan van meekijken over de schouder om de code te kunnen afkijken, aandacht afleiden om uw kaart te kunnen bemachtigen, een kleine bewakingscamera installeren tot knoeien met het toetsenbord.

Wees voorzichtig wanneer u geld afhaalt aan de automaat :

 • Leer steeds je code vanbuiten. Zo hoef je niet telkens op je spiekbriefje te kijken.
 • Kijk rond in de buurt van de automaat of er geen onbekenden rondhangen. Aarzel niet om later terug te komen indien u de situatie niet vertrouwt.
 • Als de automaat van je vertrouwde bank plots een ander uitzicht heeft, kan het zijn dat er skimmingapparatuur is geplaatst.
 • Indien mensen te dicht bij u staan wanneer u geld wil afhalen, vraag hen dan om wat afstand te nemen of u voor te gaan;
 • Scherm de automaat af voor vreemde blikken met je lichaam en houd je vrije hand boven het klavier als je je code intikt.
 • Laat u niet afleiden door derden. Wantrouw onbekende personen die je spontaan willen “helpen”.
 • Tel je geld niet na op straat.

dinsdag 6 augustus 2013

De personen die gemachtigd zijn om het verkeer te regelen

De personen die gemachtigd zijn om het verkeer te regelen
© HACWeekblad
Een werfopzichter houdt het verkeer tegen en belet u om verder te rijden. Moet u zijn aanwijzingen opvolgen? Ja, want hij is één van de personen die de wegcode speciaal aanduidt omwille van het feit dat zij ter gelegenheid van bepaalde omstandigheden de veiligheid van een groep verzekeren.

Artikel 41 van de wegcode voorziet in feite dat bepaalde personen tijdelijk gemachtigd zijn om het verkeer te regelen. De meest voorkomende gevallen zijn: wielerwedstrijden, folkloristische stoeten, schooluitgangen, enz.

In tegenstelling tot de bevoegde personen, geven deze personen, die tijdelijk ingezet worden voor de veiligheid van een groep, geen bevelen maar aanwijzingen die elke weggebruiker niettemin moet opvolgen.


De personen die gemachtigd zijn om het verkeer te regelen zijn :
• De signaalgevers bij wielerwedstrijden, culturele, sportieve of toeristische evenementen.

• De wegkapiteins voor fietsers en motorfietsers in groep. De normen van de begeleiding variëren in functie van het aantal deelnemers.

• De opzichters gemachtigd door de gemeente. Het gaat om volwassenen die een opleiding hebben genoten en die kinderen en ouderen, ... moeten beschermen bij het oversteken.

• De groepsleiders van groepen voetgangers en ruiters om het oversteken op kruispunten zonder verkeerslichten te vergemakkelijken.

• De werfopzichters om het personeel van werken op de openbare weg te beschermen.


Om het verkeer stil te leggen, moeten deze signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders, werfopzichters gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 staat afgebeeld (een ronde witte schijf met een rode rand). 


Let op, de verkeersbrigadiers (in het algemeen kinderen) of de gewone begeleiders (ouders, leerkrachten,... die kinderen, ouderen of personen met een handicap begeleiden) die een groep de straat helpen oversteken zijn NIET gemachtigd om het verkeer te regelen. Zij moeten dus het geschikte moment afwachten om de groep te laten oversteken. Maar een bestuurder mag niet door een groep scholieren breken die oversteekt met de hulp van een verkeersbrigadier of een begeleider. 

maandag 5 augustus 2013

Tips om veilig om te gaan met je computer en het internet

1. Zorg voor een virusscanner en scan regelmatig

Besef wel dat antivirusprogramma’s altijd even tijd nodig hebben om nieuwe virussen te herkennen. Zo ontsnappen nieuwe virussen soms aan het oog van de virusscanner. Zorg dus dat je steeds de laatste versie van het antivirusprogramma op je computer hebt staan en wees zelf altijd waakzaam.

2. Hou je computer en je programma’s automatisch up-to-date

Kijk de instellingen van je computer na. Zorgt je besturingssysteem er automatisch voor dat je steeds de meest recente versie van je programma’s hebt? Een aantal programma’s (zoals Adobe PDF reader) of verschillende browsers (Internet Explorer, Firefox en Chrome) bieden zelf ook automatische updates aan.

3. Maak regelmatig een reservekopie op een externe harde schijf

Zo zorg je ervoor dat bij een besmetting van je computer je niet alle persoonlijke documenten of foto’s verliest. Ook bij technische problemen is het fijn te kunnen terugvallen op een kopie.
4. Externe bestanden? Even scannen op virussen!
Krijg je een document via e-mail of wil je bestanden vanop een USB-stick op je computer plaatsen? Scan deze altijd even voor je ze opent. Dit kan eenvoudig via je virusscanner.

5. Klik niet zomaar op alle links, afbeeldingen of video’s

Een bezoek aan een onbekende of valse website is voldoende om je computer te besmetten. Klik dus enkel op links of afbeeldingen en video’s die je vertrouwt.

6. Installeer alleen software van een betrouwbare bron

Download een programma nooit van de eerste de beste website die door zoekmachines (zoals Google) wordt weergegeven, maar download enkel van de officiële website van de maker van het programma.
7. Gebruik sterke wachtwoorden, hergebruik ze niet en deel ze nooit
De gouden regel: hoe langer en complexer het wachtwoord, hoe veiliger.
Gebruik een wachtzin in plaats van een woord: een lange zin is simpel te onthouden én veiliger. Je kan ook een beroep doen op programma’s, oftewel ‘wachtwoordkluizen’, om het wachtwoord voor jou te maken én te onthouden.

8. Log in 2 stappen in voor je belangrijke accounts, zoals e-mail

Naast je wachtwoord geef je bijvoorbeeld ook een code in die alleen jij via je gsm toegestuurd krijgt. Deze mogelijkheid kan je vaak zelf activeren binnen het programma of bij de website waarmee je werkt.
De antwoorden op geheime vragen die je kan invullen om je wachtwoord extra te beveiligen of te resetten, zijn simpel te raden. Moet je dit toch invullen, dan antwoord je best niet op de vraag, maar geef je een fictief antwoord. Onthoud dit zelf goed of maak gebruik van een wachtwoordkluis.
9. Surf via https als je online betaalt en vertrouw geen bedrijven die je via mail of telefoon contacteren
Wanneer https:// in je browser staat als begin van je internetadres, dan werk je met een beveiligde verbinding. Vertrouw ook geen bedrijven die je via mail of telefoon contacteren om gegevens vragen. Verwijder de mail of hang op.
10. Wees waakzaam wanneer je openbare Wi-Fi gebruikt
Online betalen of wachtwoorden ingeven van belangrijke accounts, zoals je e-mail, doe je best nooit wanneer je op een onbeveiligd draadloos netwerk werkt.

11. Beveilig je Wi-Fi-netwerk thuis

Beveilig je netwerk thuis met een wachtwoord. Zo kan niemand, of het nu cybercriminelen of je buren zijn, gebruik maken van je draadloos internet.
12. Zorg dat het geheugen van je toestel volledig gewist is
Het geheugen van je smartphone of tablet maak je leeg via de optie "wissen" op je toestel. Je computer of laptop wis (formatteer) je best volledig. Je kan dit snel of uitgebreid laten uitvoeren. Een snelle “format” is geen goed idee, dan blijven er altijd gegevens achter.
Meer info vindt u op de website van Safeonweb.be