dinsdag 24 september 2013

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van maandag 23 september 2013

Herzele
Aantal controles : 349
Aantal overtredingen : 45

Zottegem
Aantal controles : 86
Aantal overtredingen : 15

Sint-Lievens-Houtem
Aantal controles : 117
Aantal overtredingen : 11

maandag 23 september 2013

Wie is vrijgesteld van het dragen van de veiligheidsgordel ?

Volgens artikel 35.1.1. van de wegcode is het dragen van de veiligheidsgordel verplicht voor alle bestuurders en passagiers (voorin én achterin) van auto’s die aan het verkeer deelnemen. Er zijn echter uitzonderingen voorzien door artikel 35.2.1, maar het gaat dan wel om specifieke gevallen.
Zijn vrijgesteld van het verplichte gebruik van de veiligheidsgordel :

 • de bestuurder die achteruit rijdt ;

• de bestuurder en de passagiers van de prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt ;

• de bestuurder van een taxi wanneer die een klant vervoert ;

• de beambten van de Post, wanneer zij, op plaatsen die op korte afstand van elkaar gelegen zijn, postzendingen uitreiken of ophalen ;

• de personen die in het bezit zijn van een vrijstelling op grond van gewichtige medische redenen. Het medische getuigschrift afgeleverd door een arts moet overgemaakt worden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer die bevoegd is om het attest van vrijstelling in kwestie af te leveren.

donderdag 19 september 2013

Smartphone achter het stuur net zo gevaarlijk als dronken rijden

Hoewel het erg onveilig is, houdt meer dan de helft van de Vlaamse smartphone­-gebruikers zich achter het stuur met zijn toestel bezig."Ze slingeren heen en weer over hun rijstrook, terwijl ze op het schermpje van hun smartphone kijken. Als ze hun ogen weer even op de weg richten, kijken ze alleen rechtdoor in plaats van ook de omgeving te controleren. En als er iets gebeurt, reageren ze trager, omdat ze mentaal met hun sms’je of met Facebook bezig zijn." Dat zegt professor Tom Brijs van de Universiteit Hasselt, die voor het VTM-programma Telefacts proefpersonen onderwierp aan een test in de rijsimulator van het Instituut voor Mobiliteit.
Terwijl sensoren de beweging van hun ogen registreerden, moesten ze zich met de smartphone in de hand een weg door het virtuele verkeer banen. "Gemiddeld keken ze 4 seconden lang niet naar de weg", zegt Brijs. "Als je op de snelweg rijdt, overbrug je in die tijd 133 meter. De reactiesnelheid was te vergelijken met die van iemand die 0,8 promille alcohol in het bloed heeft. Als je weet dat de wettelijke limiet op 0,5 promille ligt, is duidelijk dat het onveilig is."
54 procent van de Vlamingen met een smartphone geeft toe het toestel ook in de auto te gebruiken, zo blijkt uit een studie die Telefacts liet uitvoeren. 42 procent doet dat om te sms’en, 14 procent om te e-mailen en 9 procent houdt zich zelfs met Facebook bezig. "Er zijn extra controles nodig", zegt Brijs. "Alleen zo kun je de wetgeving errond afdwingen."

Nieuw: tweedelig kentekenbewijs

nummerplaatVanaf 1 september 2013 bestaat het kentekenbewijs, ook wel inschrijvingsbewijs of CIM genoemd, uit twee delen: één deel ‘voertuig’ (dat in je auto bij de boorddocumenten gevoegd moet worden) en één deel ‘thuis’ (dat je thuis bewaart). 

Een tweedelig kentekenbewijs sluit mogelijke praktijken van autozwendel uit: als het kentekenbewijs uit je auto gestolen wordt, kan dit document niet gebruikt worden om een ander voertuig in te schrijven. Beide delen zijn immers nodig voor de verkoop, de inschrijving en de herinschrijving van een voertuig.

De nieuwe regel is van toepassing op alle CIM-aanvragen, ook voor de aanvraag van duplicaten en voor een adreswijziging. Voor elk tweedelig CIM moet 26 euro betaald worden aan de postbode. Het CIM wordt enkel opgestuurd naar het officieel adres van de titularis.

Elk verlies of diefstal van een boorddocument moet je aangeven bij de politie. Dit geldt ook voor het nieuwe CIM. Met de verklaring die je bij de aangifte ontvangt, kan je een duplicaat van je CIM aanvragen bij de DIV.

Meer info vind je hier op de website van de FOD Mobiliteit.

Onderzoek naar 'pesten op school'

Het tienerblad van Klasse stelt duizend kinderen tussen 10 en 12 jaar vragen over pesten op school.

In het "Yeti Vraagt-spel" kunnen kinderen hun mening geven over pesten op school.

Het spel duurt twintig minuten en jongeren kunnen nog tot 15 oktober deelnemen via www.yetivraagt.be

woensdag 18 september 2013

Valse e-mails en brieven in omloop

Er zijn valse e-mails en valse brieven in omloop waarin de burger wordt meegedeeld dat hij recht heeft op een belastingteruggave of dat hij zelf een betaling moet doen.

De Federale Overheidsdienst Financiën laat weten dat hij alleen terugbetalingen doet op het bankrekeningnummer dat de burger via zijn belastingaangifte of via de site www.myminfin.be heeft meegedeeld. 

De FOD Financiën vraagt dat nummer nooit per e-mail of per brief op. Vragen naar bank- of kredietkaartgegevens om de terugbetaling te kunnen uitvoeren, zijn dus vals.

Als de burger zelf een betaling aan de FOD Financiën moet doen, mag dat enkel op een rekeningnummer dat de volgende structuur heeft: BExx 6792 xxxx xxxx.

maandag 16 september 2013

Politie controleert fietsverlichting

Met de winter voor de deur en de daarmee gepaarde lange donkere dagen, wensen wij als politiedienst de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd te verbeteren door intensiever controle te doen op het gebruik van de (brom)fietsverlichting. Wij moeten immers vaststellen dat momenteel veel fietsende scholieren niet in orde zijn qua verlichting en andere technische eisen inzake de zichtbaarheid.

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zal dan ook, net als vorig jaar, intensieve controles uitvoeren op het correct gebruik van de fietsverlichting. De controles zullen voornamelijk ’s morgens en ’s avonds georiënteerd zijn naar de schoolomgevingen, stations Herzele en Zottegem en publieke fietsenbergplaatsen.

In een eerste fase (september - oktober) wordt er preventief gecontroleerd. Wij doen hiervoor ook een beroep op de schooldirecties In een tweede fase, gedurende de maand november, volgt een repressieve periode. Fietsers die na de preventieve periode NIET in orde zijn, zullen geverbaliseerd worden. Wanneer je fietsverlichting niet werkt, kan dit een aardige duit kosten. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is een boete van 55 euro mogelijk.

We kunnen het niet voldoende beklemtonen. dat opvallen in het verkeer zeer belangrijk is.. Bovenop de fietsverlichting raden we ook sterk aan om reflecterende vestjes te dragen. Ook een fietshelm geeft extra bescherming. En verlies ook de remmen niet uit het oog !

Politieraad Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem

De volgende zitting van de Politieraad van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem zal doorgaan op dinsdag 24-09-2013 om 20.15 uur in het commissariaat te Zottegem, Meengracht 1.

De agenda van de zitting vindt u hier.

donderdag 12 september 2013

Onderweg naar meer ervaring

Het BIVV lanceerde in mei laatstleden de campagne “Je eerste 1500 km zijn de gevaarlijkste” gericht
op beginnende bestuurders om te sensibiliseren inzake de risico’s die ze lopen tijdens de eerste
kilometers die ze afleggen na het behalen van hun rijbewijs.

In het kader van deze campagne, werd een nieuwe brochure gemaakt met handige tips die kunnen bijdragen om hun eerste ritten in veiligheid te door te brengen.

Meer info vindt u hier

woensdag 11 september 2013

FLUXYS : Werken in onze streek !

Op donderdag 12/09/2013 tussen 07.00 uur en 24.00 uur zullen werken plaatsvinden ter hoogte van de post van Fluxys Kampenheuvel te Borsbeke op een hoge druk installatie aardgasvoorziening. 

Deze kan tijdelijk een geur- en/of geluidshinder veroorzaken.

Alle werken en handelingen worden uitgevoerd door het personeel v/d maatschapij Fluxys Belgium nv en houden geen enkel gevaar voor de bevolking in.

maandag 9 september 2013

Geen enkele bestuurder blies positief tijdens alcoholcontrole

Alcoholgebruik in het verkeer is één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen met gewonden en doden. Zelfs een lichte intoxicatie heeft een impact op het rijgedrag: tunnelzicht, minder dieptezicht waardoor afstanden verkeerd ingeschat worden, slaperigheid,…

De Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem organiseert regelmatig alcoholcontroles. Bestuurders die tijdens dergelijke controles tekenen van middelengebruik vertonen, worden ook aan een speekseltest onderworpen om druggebruik op te sporen.

Tijdens de nacht van zaterdag 07 september 2013 op zondag 08 september 2013 voerde de Zottegemse politie op vijf locaties een grootschalige alcoholcontrole uit. In totaal werden er 104 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, allen bliezen safe. Tijdens de controle werden er wel zeven processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven wegens inbreuken op de verkeerswetgeving ( technische keuring, verlichting, verzekering).

ICE-nummer (In Case of Emergency)

De hulpdiensten hebben soms moeite om familieleden van een slachtoffer (bijvoorbeeld bij een verkeersongeval) te vinden.

Meestal staan hun telefoonnummers wel in de gsm van het slachtoffer, maar weten de hulpdiensten niet wie de rechtstreekse verwanten van het slachtoffer zijn.

Om hulpverleners hiermee te helpen, is er een eenvoudig en handig middeltje dat iedereen kan toepassen : programmeer een ICE-nummer (ICE staat voor In Case of Emergency) in uw gsm-toestel.

Onder deze term kunt u de naam en het telefoonnummer opslaan van mensen die moeten verwittigd worden bij een ongeval. Zo weten hulpverleners meteen wie ze moeten contacteren in geval van nood en kunnen kostbare minuten worden gespaard. Bovendien waarschuwen ze dan de persoon waarvan u wilt dat hij/zij op de hoogte wordt gebracht.

Het ICE-nummer raakt ondertussen ook internationaal ingeburgerd. Het werkt dus ook bij noodgevallen in het buitenland.

Hoe programmeert u een ICE-nummer ?

Maak een contact aan met de naam ICE in het telefoonboek van uw gsm. Onder deze naam slaat u het telefoonnummer op van uw ‘noodgevallenpersoon’.Vergeet niet om de landcode voor het nummer in te voeren (+32 voor België). Zo kan uw ICE-contact ook vanuit het buitenland opgebeld worden.

Indien je meerdere ICE-nummers wil programmeren voeg je een volgnummer toe en indien gewenst uw relatie met die persoon. Bvb : ICE01-echtgenoot, ICE02-dochter, ...

Nieuw inschrijvingsbewijs voor voertuigen

inschrijvingsbewijsVanaf september 2013 zal wie een auto koopt of inschrijft, een inschrijvingsbewijs ontvangen dat uit twee delen bestaat. Met deze maatregel wil men fraude en oplichting bij de verkoop van voertuigen voorkomen, evenals diefstal van de documenten.

Het eerste deel van het document bewaart men in de auto, het tweede deel zal door de eigenaar van het voertuig (op een veilige plaats) bijgehouden moeten worden.

De bedoeling van het nieuwe document is het verzekeren van meer veiligheid. Het zal fraude of oplichting bij de verkoop van wagens helpen bestrijden en de diefstal van originele documenten verhinderen. Een voertuig zal immers enkel nog verkocht kunnen worden als beide delen van het bewijs aanwezig zijn.

zaterdag 7 september 2013

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 04 september 2013

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 04 september 2013

Herzele


Aantal controles : 675
Aantal overtredingen : 24


Zottegem

Aantal controles : 1051
Aantal overtredingen : 61

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 466
Aantal overtredingen : 45

donderdag 5 september 2013

Sensibilisering verkeersveiligheid bpost

Voor bpost is de veiligheid van haar medewerkers een topprioriteit. Meer dan 4000 postmannen en –vrouwen gaan elke dag de weg op om de briefwisseling te bussen.
In het kader van een sensibiliseringscampagne van bpost om het aantal arbeidsongevallen te verminderen werd dan ook aan de Lokale Politie van Zottegem - Herzele - StLievensHoutem gevraagd om een toelichting te geven over het aspect "verkeersveiligheid".
Op 05-09-2013 werd er door Hoofdinspecteur Petrus De Rijck (teamchef Verkeer), tekst en uitleg gegeven over verkeersveiligheid, helm- en gordelplicht, verplichte fietshelmdracht, nultolerantie inzake alcohol, fiets-en bromfietsverlichting ...
De uiteenzetting van de politie werd bijgewoond door een 30-tal personeelsleden van bpost Herzele en Sint-Lievens-Houtem.

Rijbewijs onmiddellijk ingetrokken? Wat nu?

De intrekking van het rijbewijs gebeurt na contactname met de Parketmagistraat.  Hij bepaalt tevens het aantal dagen van intrekking.

Het proces-verbaal van vaststelling wordt overgemaakt aan het Politieparket te Oudenaarde, met in bijlage uw rijbewijs.

Na verloop van de termijn van intrekking laat het Politieparket u per brief weten waar en wanneer u uw rijbewijs kan afhalen.

Eenmaal uw rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken is dit dossier in handen van de Politierechtbank en dient u zich te wenden tot deze dienst om verdere inlichtingen aangaande uw rijbewijs te bekomen.

woensdag 4 september 2013

Vergeet uw HFD-wapen niet te registreren

De lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens, de zogenaamde HFD-lijst, is sinds 25 mei 2013 afgeschaft. Het betreft historische, folkloristische en decoratieve wapens, met uitzondering van buskruitwapens (niet moderne replica's), geneutraliseerde wapens, wapens gebruikt door historische en folkloristische verenigingen of niet-vuurwapens.

Deze wapens mogen sinds 25 mei 2013 niet meer vrij verhandeld worden. Dus ook voor deze wapens is een vergunning vereist bij aankoop of overdracht.

De personen die een dergelijk wapen in bezit hebben, moeten daarvan aangifte doen bij hun lokale politie om een vergunning te krijgen van de gouverneur. Deze vergunnning is gratis. Particulieren hebben een jaar de tijd om zich in regel te stellen. 

U heeft dus nog tijd tot 25 mei 2014.

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft een folder ontwikkeld, met daarin een beknopt overzicht van uw opties. De folder kan u HIER bekijken.

dinsdag 3 september 2013

Rode Kruis Zottegem organiseert een gratis cursus EHBO

Schaafwonde, verzwikking, ontwrichting, breuken en verstuikingen, vergiftiging, hoofd en wervelletsels. De aanpak van een hartaanval of een beroerte. Je leert reanimeren en je leert hoe je een eerstehulpsituatie nu eigenlijk aanpakt. 

De cursus is  gratis en toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.

De lessen Eerste Hulp (deel 1) gaan door op 26/09/ - 18/09 – 23/09 – 2509 -30/09 – 02/10 – 07/10, telkens van 19u30 tot 21u45. Eindproef op 09/10/2013.

De lessen Helper (deel 2) gaan door op : 14/12 – 16/10 – 21/10 – 23/10 – 04/11 – 06/11 : telkens van 19u30 tot 21u45. Eindproef op 13/11/2013.

Waar ? Lokaal Rode Kruis Zottegem, Meerlaan 48 (Muziekacademie).

Info en inschrijven

Hannelore Vermeersch – Afdelingsverantwoordelijke Vorming – 0479/477411 vemeerschhannelore@hotmail.com.

Johan De Smet – Afdelingsvoorzitter – 09/3606704 – jdesmet@skynet.be 

Bruno Van Melckebeke – Afdelingssecretaris – 09/3604509 – vmboss@telenet.be 

Monique Erzeel – Afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst – 09/3604829 – m.erzeel@scarlet.be.

maandag 2 september 2013

Waar kunnen ouders van weglopers terecht voor hulp en bemiddeling ?

Wat kunnen ouders doen als hun kind niet thuis is gekomen? Waar kunnen ze terecht met hun angst en bezorgdheid? Hoe weten ze of hun angst gegrond is? Moeten ze stappen ondernemen - en zo ja, welke en wanneer?

Acties en reacties van de naaste familie

De eerste reacties van ouders zijn vaak onbegrip, een gevoel van onmacht en de indruk geen gezag meer te hebben. Die kunnen leiden tot heel uiteenlopende emoties, zoals angst, pijn, het gevoel te hebben gefaald, kwaadheid, ongerustheid over hoe het gaat aflopen ...

Het is hoe dan ook belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt of er ongelukken gebeuren. De ouders en naaste familieleden kunnen best zo snel mogelijk:
 • proberen de jongere te bereiken via gsm en/of e-mail;
 • controleren of de jongere zijn of haar normale activiteiten heeft gevolgd (school, sportclub ...);
 • de personen contacteren waar de jongere mogelijk naartoe is gegaan en de plaatsen bezoeken waar hij of zij zich regelmatig ophoudt;
 • de politie waarschuwen en contact opnemen met Child Focus voor steun en advies, wanneer de verdwijning hen verontrustend lijkt.

Eerste steunpunten : de Cel Vermiste Personen en Child Focus


Door naar een officiële instantie te stappen om hulp, krijgt het weglopen van de jongere plots een ernstiger dimensie. Weglopen is een veelvoorkomend verschijnsel bij jongeren, maar mag niet gebanaliseerd noch gedramatiseerd worden. Het gaat erom bij een eventuele gerechtelijke procedure de juiste stappen te zetten.

Sinds september 1995 wordt de Cel Vermiste Personen van de federale politie ingeschakeld als het om een onrustwekkende verdwijning gaat. Vanuit zijn expertise zorgt deze cel voor de coördinatie van de onderzoeken, zowel binnen de politieorganisatie als daarbuiten. Bovendien werkt de cel samen met tal van andere organisaties, zoals de brandweer, Child Focus en de lokale politie, en doet daarnaast waar nodig een beroep op speciale middelen en diensten: helikopters, speurhonden, duikers enz.

De lokale politiediensten nemen een aantal duidelijk omschreven taken op zich, namelijk:
 • de ouders vragen om informatie, een beschrijving, foto’s, kleding, mogelijke verblijfplaatsen van de jongere e.d.;
 • een signalement doorgeven aan de verschillende politiediensten;
 • checken of de jongere niet in een ziekenhuis of een politiebureau verblijft;
 • een buurtonderzoek houden;
 • zoektochten organiseren;
 • de verdwijning doorgeven aan de procureur des Konings.
Child Focus biedt een luisterend oor, ondersteuning en informatie en treedt op als tussenpersoon tussen de politie en de ouders. Verder houdt deze organisatie zich met vele andere belangrijke zaken bezig, waaronder:
 • telefonische permanentie via het nummer 116 000;
 • advies door professionele medewerkers (psychologen, juristen, criminologen ...);
 • de verspreiding van vignetten – dit zijn miniaffiches die in een portefeuille passen: ze worden gericht verspreid onder bepaalde doelgroepen (taxichauffeurs, handelaars, stationschefs enz.);
 • de verspreiding van affiches op openbare plaatsen om de hulp van de bevolking in te roepen;
 • Child Alert – een supersnel systeem om massaal burgers te waarschuwen en getuigen te vinden – in samenwerking met de politie en op verzoek van de magistraat die belast is met het dossier van de verdwijning;
 • ondersteuning van ongeruste ouders door ouders die hetzelfde hebben meegemaakt, als aanvulling op het werk van de professionele hulpverleners.
Alle diensten van Child Focus zijn volledig gratis.

Hulpverleningsinstanties

Daarnaast bestaan er nog tal van hulpverleningsinstanties, zowel voor de weglopers als hun ouders. Binnen onze politiezone zijn dat :

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) dat Psychosociale begeleiding op verschillende levensdomeinen biedt.

Sociaal huis Pandora Zottegem, Grotenbergestraat 24 - 26 (Tfnr 09/360 33 66)

Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is specifiek gericht op jongeren tussen 12 en 25 jaar JAC Zottegem, Beislovenstraat 4 (Tfnr 0479/ 88 45 01)

Een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) biedt o.a. hulpverlening aan minderjarigen en hun ouders op vrijwillige basis. CBJ Aalst Keizerplein 40A bus 2, 9300 Aalst (Tfnr 055/23.05.20) 

Oproep getuigen gevaren van gebruik smartphone in de wagen

Levenslijn wil de aandacht vestigen op de gevaren van smartphone-gebruik in de wagen (raadplegen van Facebook, Twitter, E-mail) en is hiervoor op zoek naar getuigen:

 • Slachtoffers van een verkeersongeval veroorzaakt door afleiding door een smartphone/gsm in de wagen
 • Veroorzakers van een verkeersongeval veroorzaakt door afleiding door een smartphone/gsm in de wagen
 • Mensen die er voor uit komen dat ze de smartphone gebruiken tijdens het rijden
 • Mensen die ooit al een ongeval hadden door het gebruik van een smartphone in de wagen

Wil u zelf getuigen of kent u betrokkenen die dit zouden willen doen? Contacteer dan vrijblijvend Levenslijn via info@levenslijn.be

iPhonediefstal: wat kun je ertegen doen ?

Dagelijks worden er smartphones gestolen. Een groot deel daarvan zijn iPhones, want die toestellen zijn geliefd en leveren tweedehands nog veel geld op.  Wat kun je doen om je zo goed mogelijk te beschermen ?

Stel een pincode in

Door een pincode in te stellen voorkom je dat anderen jouw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Een iPhone met pincode is ook een minder aantrekkelijke buit voor een dief. Het is teveel gedoe om de pincode eraf te halen, als hij met hetzelfde gemak een iPhone zonder pincode kan stelen. Een pincode stel je in via Instellingen > Algemeen > Codeslot. Je kunt instellen dat het codeslot na 1 minuut ingeschakeld wordt (maar 2, 3, 4 of 5 minuten is ook mogelijk).

Zorg dat je regelmatig een backup maakt

Mocht je iPhone gestolen worden, dan is het erg jammer als je adressen, foto’s, sms’jes en andere persoonlijke gegevens kwijtraakt. Zorg daarom dat je regelmatig een backup maakt. Dat kan automatisch via iCloud.

Schakel Zoek mijn iPhone in

Met Zoek mijn iPhone kun je op afstand je iPhone blokkeren, wissen, een alarmgeluid afspelen of een boodschap naar het scherm sturen. Ook kun je de locatie zien waar de iPhone zich bevindt. Zorg dus dat het is ingeschakeld: ga naar Instellingen > iCloud > Zoek mijn iPhone. Voor andere toestellen zijn er Find My Phone (Samsung), Prey (Android), Lookout (Android), Locate my Droid (Android).

Apple voegt in iOS 7 nieuwe antidiefstalfuncties toe. Daarmee wordt het onmogelijk om de iPhone terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Ook kun je Zoek mijn iPhone niet zomaar uitschakelen. Alleen als je het wachtwoord van je Apple ID weet, kun je het uitschakelen. iOs 7 wordt verwacht vanaf 10 september 2013

Noteer je IMEI-nummer

Zelf heb je niet zoveel aan je IMEI-nummer, maar wil je aangifte doen, dan is het handig als je het 15-cijferige IMEI-nummer nog hebt, zodat de politie je toestel kan opsporen.

Wees voorzichtig met je telefoon


Leg je iPhone niet zomaar ergens neer. Op een terras kan iemand je iPhone zomaar wegpakken. Hou de iPhone in je broekzak of in de hand en voorkom dat grijpgrage handen het toestel snel kunnen wegpakken.