vrijdag 29 november 2013

Resultaten verkeersacties

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 27 november 2013

Sint-Lievens-Houtem


Aantal controles : 568
Aantal overtredingen : 143

Herzele

Aantal controles : 74
Aantal overtredingen : 20

Zottegem

Aantal controles : 201
Aantal overtredingen : 35

Start BOBcampagne

klaar om te bobben 2013Vanaf vrijdag 29 november 2013 gaat de Bob-campagne van start. Ook in onze politiezone gaat dit gepaard met extra controles op het rijden onder invloed van alcohol en drugs.
De komende dagen en gedurende de eindejaarsperiode zal er op het ganse grondgebied  extra gecontroleerd worden op het rijden onder invloed van drugs en alcohol.
Op de website van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (www.bivv.be) en Go for Zero (www.goforzero.be) vinden we de volgende confronterende cijfers terug:
 • Alcohol doodt jaarlijks meer dan 200 weggebruikers, vooral tijdens de weekendnachten.
 • Straffer nog, bijna 1 op 2 gecontroleerde bestuurders die betrokken zijn in een ongeval is onder invloed van alcohol.
 • 40 tot 54-jarigen rijden het vaakst onder invloed en drinken daarbij stevig door, toch zijn jonge bestuurders vaker dan anderen betrokken in ernstige ongevallen die te wijten zijn aan drinken en rijden.
 • Bij grotere hoeveelheden alcohol neemt het ongevalsrisico exponentieel toe: bij een alcoholopname van 0,8 promille is het risico op een ongeval 2,7 keer zo groot, bij 1,5 promille meer dan 22 keer!
 • De combinatie alcohol en drugs is de gevaarlijkste: de risico’s worden met 100 vermenigvuldigd indien het alcoholgehalte hoger dan 0,8 promille is.
Je ziet, alcohol en drugs passen niet achter het stuur!
Denk er dus aan om te “bobben”. Organiseer jezelf voor je op stap gaat. Drink niet als je moet rijden en kies een alternatief vervoersmiddel (openbaar vervoer) als je toch iets wil drinken. Er zijn mogelijkheden genoeg! En zo vertrek je zonder zorgen!
De politiezone wenst u alvast veilige en prettige feesten!

Appartementsgebouwen : let op wie er binnen komt !

Wie betreedt gewoonlijk mijn appartementsgebouw en langs welke ingang? De meest voorkomende bezoekers zijn familie, vrienden, andere bewoners, hun naasten en kennissen, leveranciers etc. De mogelijke toegangen zijn de hoofdingang, de dienstingangen, de nooduitgangen, de kelderdeuren, de deuren naar parking en garages, de vensterdeuren op het gelijkvloers en alle mogelijke verbindings-deuren tussen de verschillende delen van het gebouw.

U hebt het al begrepen: de massa bezoekers en de veelheid aan toegangsmogelijkheden maakt een efficiënte toegangscontrole onontbeerlijk om inbraak en diefstal te voorkomen. Daarvoor is een geheel van preventieve maatregelen nodig. Die kunnen op twee niveaus worden ingedeeld: maatregelen die met organisatie te maken hebben, zoals de juiste individuele reacties en gewoontes van de bewoners en belanghebbenden. Daarnaast zijn er de technische maatregelen, vooral elektronische en infrastructurele. We bekijken eerst de maatregelen die je zelf kan nemen.

Waakzaamheid voor de toegangen : de juiste reflexen ... 

Als u het gebouw betreedt of verlaat :


• Sluit systematisch alle toegangsdeuren waar u doorkomt. Doe hetzelfde met alle andere toegangen die open staan zoals vensters en dergelijke, indien deze niet onder toezicht staan.

• Sluit deur en vensters van het appartement, ook al bent u maar even weg.

• Als u een onbekende tegenkomt die het gebouw wil binnenkomen, stel u dan voor als bewoner en vraag hem zich bij de conciërge te melden om naar een bepaald appartement te kunnen gaan.

• Volg de geldende richtlijnen in verband met het op slot doen van de deuren gedurende de nacht.

• Verwittig de conciërge van elke onbeveiligde toegang of defecte verlichting, van de aanwezigheid in het gebouw van een persoon met verdachte gedragingen of van gereedschap zoals een ladder, enz. dat een inbraak zou kunnen vergemakkelijken.
Als u in uw appartement bent :
 


• Sluit de voordeur af.

• Verifieer langs de videofoon of parlofoon wie beneden aanbelt alvorens de toegangsdeur te openen.

• Als iemand ongemerkt het gebouw is binnengekomen en aan de voordeur van het appartement aanbelt zonder dat u weet wie het is, kijk dan vooraleer de deur helemaal te openen, langs de veiligheidsketting of door de spion.

Als u eigenaar bent en een appartement verhuurt, vraag dan alle exemplaren van de niet te kopiëren sleutels terug van de huurders aan het einde van het contract.

dinsdag 26 november 2013

Resultaten verkeersacties


Resultaten BOB actie van afgelopen vrijdagnacht 22 november 2013

Tijdens deze actie werden er in totaal 45 ademtesten afgenomen. 2 bestuurders bliezen positief en 1 bestuurder bevond zich in de alarmfase. Verder werden er 2 processen verbaal van waarschuwing uitgeschreven wegens inbreuken op de verkeerswetgeving.


Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 25 november 2013

Zottegem


Aantal controles : 512
Aantal overtredingen : 120

Herzele

Aantal controles : 65
Aantal overtredingen : 11

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 406
Aantal overtredingen : 95

Nationale informatiesite over partnergeweld

Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen werd op initiatief van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en in samenwerking met de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap een nieuwe website gelanceerd : www.partnergeweld.be

"Het is de eerste nationale informatiesite over partnergeweld. Hij is het resultaat van een werk van lange adem dat een echte betrokkenheid van alle bij het project betrokken partners vereiste opdat het geweld, dat onder de bevoegdheid van de verschillende machtsniveaus valt, op een eenvormige wijze wordt aangepakt en om te verzekeren dat duidelijke en overeenstemmende informatie wordt geboden in het noorden en het zuiden van het land”, verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Deze website richt zich in de eerste plaats tot iedereen die met partnergeweld geconfronteerd wordt. Deze grote doelgroep wordt in vijf grote categorieën opgedeeld: slachtoffers die zich niet bewust zijn van de problematiek, slachtoffers die beseffen dat ze met partnergeweld te maken hebben, kinderen en jongeren van wie één van de ouders partnergeweld pleegt, getuigen of naasten en, ten slotte, de daders. Er wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden: getuigenissen, veelgestelde vragen, adressen, enz.

vrijdag 22 november 2013

Tekenwedstrijd en tevredenheidsonderzoek

De politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem organiseert tot en met 8 december 2013 een tevredenheidsenquête over het onthaal in de 3 commissariaten.

Naast de enquête werd er recent ook een tekenwedstrijd georganiseerd voor de 3de leerjaren van de basisscholen van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem.

Het volledige artikel uit de Beiaard vindt u hier

Oplichters misbruiken campagne "Telefoon, gsm, internet, televisie: durf vergelijken!'.

De FOD Economie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als ambtenaren om aan huis uitleg te komen geven over aanbiedingen van de telecomoperatoren. "Laat hen niet binnen, want het gaat wellicht om dieven of homejackers", waarschuwt woordvoerster Chantal De Pauw. "Onze echte ambtenaren komen niét aan huis."


Maandag gaf de FOD Economie het startschot van de campagne 'Telefoon, gsm, internet, televisie: durf vergelijken!'. Nog tot 29 november geven ambtenaren burgers in 440 gemeentes tips om het beste telecomtarief te kiezen. 

Maar een dag na de lancering wordt de campagne al misbruikt."Enkele mensen - vooral in Vlaams-Brabant - hebben ons gemeld dat zij telefoon kregen van mensen die zich voordeden als ambtenaren van de FOD Economie", vertelt Chantal De Pauw. "Ze wilden zogezegd aan huis komen om uitleg te geven over de telecomvergelijkingen. 

We waarschuwen iedereen heel duidelijk: onze echte ambtenaren komen niét aan huis. Ze houden enkel infosessies in lokalen van de gemeenten. Het gaat dus om dieven of homejackers, die zo bij mensen binnen willen geraken.""Wie zo'n telefoontje krijgt, verwittigt best onmiddellijk de lokale politie", aldus De Pauw. 

De FOD Economie zal zelf ook een klacht indienen. Het is de eerste keer dat oplichters zo'n grote campagne van de overheid misbruiken. "Ze proberen munt te slaan uit ons succes: gisteren alleen al zijn 400 mensen bij de gemeenten langsgeweest en zijn 68.000 simulaties uitgevoerd op de site." (KS)

Welk noodnummer bellen in welke situatie?

Geraak je nog wijs uit alle noodnummers en hulplijnen? Wij lijsten hier alvast de belangrijkste voor jou op.

Algemene noodnummers

Medische spoedgevallen en brandweer: 100 (enkel in België) of 112 (heel Europa)
Dringende politiehulp: 101
Anti-gifcentrum: 070/245.245

Hulp- of infolijnen

Algemene inlichtingen : 1207
Awel (de vroegere kinder- en jongerentelefoon) : 102
Card Stop : 070/344.344
Child Focus : 116000
De druglijn : 078/15.10.20
Docstop (bij diefstal identiteitskaart of paspoort) : 00800 2123 2123
Meldpunt geweld : 1712
Permanentiedienst apotheker : 0900/10.500
Rode Kruis : 105
Tele-onthaal : 106
Teleblok (studenten) : 0800/13.14.4
Vlaamse infolijn : 1700
Zelfmoordlijn : 1813

25-11-2013 : Internationale dag tegen huiselijk geweld

Op maandag 25 november 2013 is het de internationale dag tegen huiselijk geweld. Dan wordt internationaal het probleem van huiselijk geweld in de kijker gezet, ook in België én in Oost-Vlaanderen.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen laat die dag nooit onopgemerkt voorbij gaan. Dit jaar wil de Provincie vooral het eigen personeel sensibiliseren over de problematiek van huiselijk geweld.

Met deze actie wil de Provincie haar personeel aanzetten om na te denken over geweld, misschien wel in het eigen gezin, en zo nodig actie te ondernemen. Geweld in een gezin stopt immers bijna nooit vanzelf. Het wordt integendeel meestal ernstiger en frequenter. Met de hulp van ervaren hulpverleners kan die negatieve spiraal doorbroken worden. Geweld in intieme kring is ook de meest voorkomende vorm van geweld. De kans dat iemand als kind of als vrouw te maken krijgt met één of andere vorm van geweld, is veel groter binnen het gezin dan daarbuiten. En ook mannen worden slachtoffer van huiselijk geweld.

Nieuwe rol voor de Provincies in geweldbestrijding 

De Provincie stelde gedurende verschillende jaren zelf hulpverleners tewerk binnen de diverse centra algemeen welzijnswerk in de provincie. Als gevolg van de nieuwe afspraken over de bevoegheidsverdeling tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provinciebesturen, zullen de provinciebesturen niet langer hulpverlening organiseren of ondersteunen. Zij blijven wel bevoegd om hierrond nieuwe initiatieven een kans te geven en de samenwerking tussen verschillende diensten te verbeteren. Zo kan de hulp aan plegers en slachtoffers van geweld verder geoptimaliseerd worden.

donderdag 21 november 2013

Verkoop van 1 dienstvoertuig (Toyota Avensis - bouwjaar 2002)

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 1 dienstvoertuig :
Toyota AVENSIS, bouwjaar 2002, diesel,  246.664 Km

Het voertuig is te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan  door  het inschrijvingsformulier  via een aangetekend schrijven over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier kan u HIER downloaden.

Uiterste datum inschrijvingen : 09-12-2013

Rijden in de winter – spijkerbanden en sneeuwkettingen

Tijdens de winterperiode kunnen hevige sneeuwbuien en algemene ijsvorming in bepaalde streken van België automobilisten ertoe aanzetten om voor spijkerbanden of sneeuwkettingen te kiezen. Welke reglementaire bepalingen moet men in dat geval naleven?

Spijkerbanden, ja maar ...
 • Als uw voertuig uitgerust is met spijkerbanden, houd dan rekening met het volgende: 
 • u mag met dit type banden uitsluitend rijden van 1 november tot 31 maart; 
 • alle wielen moeten voorzien zijn van spijkerbanden; 
 • op de achterkant van het voertuig moet zichtbaar een snelheidsplaat “60 km”worden aangebracht; 
 • op autosnelwegen en wegen verdeeld in vier of meer rijstroken (2 + 2 in elke rijrichting) mag u niet sneller rijden dan 90 km/u, elders niet sneller dan 60 km/u; 
 • als u een aanhangwagen trekt, moet deze eveneens uitgerust zijn met spijkerbanden. 
Als u voor sneeuwkettingen kiest ...

Sneeuwkettingen en andere afneembare antislipvoorzieningen mogen uitsluitend bij sneeuw of ijzel gebruikt worden, zelfs buiten de periode van 1 november tot 31 maart.

Als uw voertuig voorzien is van kettingen, dan bent u eigenlijk aan geen enkele bijzondere snelheidsbeperking onderworpen, maar u moet natuurlijk altijd uw snelheid aanpassen aan de staat van de weg, en voorzichtig zijn.

De website www.touring.be raadt aan om op de vier wielen sneeuwkettingen te voorzien. Als u echter slechts over twee kettingen beschikt, plaats ze dan zeker op de aandrijfwielen.

Raadpleeg voor meer details over de reglementeringen in verband met spijkerbanden en sneeuwkettingen in België en de andere Europese landen de pagina’s van de website van Touring in referte.

Resultaten verkeersacties

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 20 november 2013

Zottegem


Aantal controles : 694
Aantal overtredingen : 118

Herzele

Aantal controles : 133
Aantal overtredingen : 41

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 260
Aantal overtredingen : 67

woensdag 20 november 2013

Resultaten verkeersacties

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 18 november 2013

Herzele


Aantal controles : 108
Aantal overtredingen : 27

Zottegem

Aantal controles : 1258
Aantal overtredingen : 97

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 526
Aantal overtredingen : 89

Brand : in drie minuten is uw huis gevuld met giftige gassen !

Elk jaar sterven er in België meer dan honderd mensen door een brand. Het is echter niet altijd het vuur dat dodelijk is: heel veel van deze slachtoffers sterven namelijk door rookvergiftiging. En dat is niet zo vreemd: in enkele minuten verspreiden de giftige rook en gassen zich immers al door het hele huis. Reden genoeg dus om de noodzaak in te zien van een goede brandpreventie in uw huis of appartement.

Welnu, de recentste studie van de ANPI (de Nationale Vereniging voor Brand- en Diefstalbestrijding) en van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse zaken, onthult de volgende cijfers: slechts één Belg op vier denkt regelmatig aan de gevaren van brand; slechts de helft van de Belgische woningen heeft een rookdetector; nauwelijks de helft van de centrale verwarmingen op gas worden jaarlijks onderhouden en slechts één derde van de ondervraagden bezit een brandblusser.

Enkele basistips in verband met brandgevaar
 • Houd een noodplan in gedachten om uw appartement of huis te evacueren. Informeer uw gezin over hoe ze moeten reageren in geval van brand.
 • Installeer een rookdetector op elke verdieping van uw huis, en wel op een strategische plaats: in de hal, bovenaan de trap. Maar niet in de keuken of in de badkamer.
 • Schaf een brandblusser en een branddeken aan en houd deze binnen handbereik.
 • Onthoud het nummer van de brandweer: 112.
De juiste reacties
 • Als uw friteuse in brand staat, gooi er dan geen water op; zo zal de olie namelijk in brand vliegen, met vlammen van 2 tot 3 meter hoog. De juiste reactie: schakel de elektriciteit uit en bedek de friteuse met een branddeken of met een vochtige (maar niet doorweekte!) doek.
 • Wanneer u uw woning verlaat, zorg er dan voor dat er geen kaarsen meer branden, dat er geen pan meer op het vuur staat, dat er geen stijltang meer op een handdoek ligt...
 • Houd lucifers en aanstekers buiten bereik van uw kinderen.
 • Controleer de aansluitingen van uw elektrische apparaten. Check of ze niet oververhit zijn en trek de stekker ervan uit als u ze niet gebruikt.
 • Plaats uw elektrische installaties niet zelf; laat dit over aan een professional.
 • Maak uw dampkap tweemaal per jaar schoon.
 • Laat uw verwarmingsinstallatie jaarlijks nakijken en schoorsteen één keer per jaar vegen.

dinsdag 19 november 2013

Zelfmoordlijn heeft nieuw telefoonnummer: 1813

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan voortaan terecht op het nieuwe platform zelfmoord1813.be of bij het gratis telefoonnummer 1813. Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen stelde beide initiatieven voor.

De Vlaamse overheid werkt sinds 2006 structureel aan de preventie van zelfdoding. In maart 2013 werd een nieuw actieplan suïcidepreventie goedgekeurd dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20% wil doen dalen in vergelijking met het jaar 2000. Om dat waar te maken heeft de Vlaamse regering het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) erkend als partnerorganisatie. Dat staat in voor de coördinatie, afstemming, continuïteit, wetenschappelijke onderbouw én evaluatie van het Vlaamse beleid inzake suïcidepreventie. VLESP is ook het aanspreekpunt voor alle niet-crisisgerelateerde vragen over de preventie van zelfdoding.

Laagdrempelige hulpverlening

Voor crisishulp kan iedereen voortaan terecht bij Zelfmoordlijn 1813, het nieuwe noodnummer van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal. Het nummer is gratis en de klok rond bereikbaar. Bellen naar 1813 gebeurt anoniem. Tele-Onthaal blijft ook bereikbaar op het telefoonnummer 106. “De samenwerking tussen het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal zorgt voor een laagdrempelige en brede beschikbaarheid van telefonische hulpverlening aan mensen in suïcidale crisis. Alle hulpmogelijkheden en diensten voor de preventie van zelfdoding, zullen bovendien via zelfmoord1813.be, een nieuw digitaal platform, overzichtelijk en op laagdrempelige wijze toegankelijk gemaakt worden”, zegt minister Vandeurzen. VLESP zal instaan voor het inhoudelijk beheer van de portaalsite www.zelfmoord1813.be.

maandag 18 november 2013

Poging tot oplichting - Frauduleuze praktijken

Recent kregen een aantal inwoners uit onze politiezone een telefoonoproep van een Engelstalige persoon met Afrikaans accent met de melding dat er een probleem was met hun PC "door een virus".  

Er werd hen gevraagd om hun rekeningnummer door te geven en  dan zou men het probleem oplossen. 

Uiteraard moet u hier geen gevolg aan geven en onmiddellijk aangifte doen van deze feiten.

Poging diefstal te Zottegem, Strijpen in de Elenestraat.

De daders werden niet gezien dus zijn onbekend maar gelieve preventief uit te kijken naar alle verdachte handelingen of toestanden.

Gelieve uw sluitwerk na te kijken, licht aan te steken en uw voertuigen slotvast na te zien.


Wees waakzaam en neem bij elke abnormale waarneming onmiddellijk contact op met de dienst 101.

Verdachte toestand en inbraak in Polbroek te Sint-Lievens-Houtem

Naar aanleiding van verdachte toestand en inbraak in Polbroek te Sint-Lievens-Houtem wordt gevraagd om aandachtig te zijn voor verdachte personen of verdachte voertuigen.

Er zijn geen specifieke verdere gegevens omtrent mogelijke daders maar wees waakzaam en neem bij abnormale waarnemingen onmiddellijk dadelijk contact op met de dienst 101.


donderdag 14 november 2013

Veiligheid van de motorrijder : de belangrijkste regels

Volgens een analyse van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) van de recente statistieken van de verkeersongevallen, lopen motorrijders per afgelegde kilometer het meest risico op overlijden. Ze vormen bijna 12% van het totaal aantal doden op de Belgische wegen, hoewel ze slechts 1% van het totaal aan afgelegde kilometers vertegenwoordigen.

Sinds een tiental jaar zijn er trouwens bijna evenveel oudere als jongere motorrijders onder de doden en zwaargewonden. Het is dus van levensbelang om voorzichtig te zijn wanneer u zich op twee wielen verplaatst. Hieronder volgen een aantal adviezen, opgesteld met de hulp van het BIVV.

De eerste regel: anticipeer!
Kijk ver voor u uit en observeer alles rondom u goed; nader een kruispunt zeer voorzichtig, zelfs indien u voorrang heeft.

Laat u zien
Felle kleuren, een fluovestje of op z’n minst reflecterende stroken zijn ten sterkste aan te raden. Vermijd echter het gebruik van de grootlichten die andere weggebruikers kunnen verblinden.

Respecteer het verkeersreglement
Geef elke richtingsverandering aan en respecteer de snelheidsbeperkingen. Verder is het verboden om de doorlopende witte strepen te overschrijden en om op de pechstrook of op de gearceerde zones te rijden: brokstukken versperren er soms de weg en kunnen een lekke band of een val veroorzaken.

Opgepast voor slipgevaar
Pas vooral op in bochten, waar een beetje grind of olievlekken u uw evenwicht al kunnen doen verliezen. Wanneer het regent, let dan vooral goed op wegmarkeringen, putdeksels, ongelijke bestrating en dergelijke meer.

Wees voorzichtig in de file
U mag volgens de wet maximaal 20 km/u sneller rijden dan de andere voertuigen die u voorbijrijdt in een file. Wanneer die voertuigen weer sneller rijden dan 50 km/u, moet u opnieuw invoegen en meegaan met de verkeersstroom.

Draag aangepaste kledij
Het dragen van een helm is al geruime tijd verplicht, maar tegenwoordig zijn ook handschoenen, een jas en een lange broek (of een motorpak) voorgeschreven. U kan dus beter een speciale motoruitrusting kopen, die u bij een eventuele valpartij beter zal beschermen dan gewone kledij.

Volg een cursus
Het is uitermate belangrijk een rijvaardigheidscursus te volgen om u bewust te worden van uw eigen grenzen en die van uw motor.

Pre-drinking, binge-drinking en comazuipen bij jongeren, een nieuwe tendens

Een nieuwe trend die we de laatste tijd zien opduiken is coma-zuipen. Hierbij drinken jongeren zoveel alcohol dat ze in een coma terechtkomen. Beangstigend hierbij is dat deze jongeren steeds jonger worden. We spreken hierbij over 14- en 15-jarigen. De politie en security maken zich ernstige zorgen.

Pre-drinking, binge-drinking en comazuipen

Bij pre-drinking of ‘voordrinken’ consumeren jongeren al alcohol nog vóór ze uitgaan. Ze kopen sterke drank in een nachtwinkel of nemen het van thuis mee. Er wordt bij of met vrienden op korte tijd veel alcohol gedronken. Daarna vertrekken de jongeren, vaak al onder invloed, naar de fuif, discotheek, …

We spreken van binge-drinking bij een consumptie van minimaal vier à vijf glazen alcohol bij één gelegenheid. Binge-drinking wijst op een snelle consumptie van grote hoeveelheden alcohol om zo snel mogelijk erg dronken te worden.

De term ‘comazuipen’ kom je tegenwoordig steeds vaker tegen. Comazuipen houdt in dat jongeren zoveel alcohol drinken dat ze uiteindelijk in coma terechtkomen.

Wie doet aan comazuipen?

Het zijn vooral jongeren tussen dertien en zeventien jaar die aan comazuipen doen. Op deze leeftijd hebben ouders nog veel toezicht op de kinderen en gaan de jongeren nog niet vaak uit. Boven de leeftijd van zeventien jaar zijn de meeste jongeren wat wijzer geworden en kennen ze over het algemeen hun eigen grenzen.

Oorzaken comazuipen

Onzekerheid, stoer doen en geen kennis van alcohol zijn enkele belangrijke redenen om mee te doen aan comazuipen.

Onzekerheid: Jongeren willen erbij horen en drinken dus mee met de rest, ook al kunnen ze al deze drank helemaal niet aan. Ze willen niet falen bij hun vrienden en zijn bang om hun vrienden te verliezen.

Stoer doen: Jongeren houden met elkaar een wedstrijdje wie het meeste drank op kan. Wie is het stoerst en kan het meeste drinken? Jongeren willen niet onder doen voor elkaar en blijven dus drinken, ook al hebben ze hun grens al lang bereikt.

Geen kennis van alcohol: Jongeren weten niet hoe snel hun lichaam op alcohol reageert. Ze denken ook niet na over de schade die alcohol kan veroorzaken.

Wat drinken comazuipers?

De meest verraderlijke drankjes voor de comazuipers zijn de mixdranken (cocktails, bacardi breezers, …) Deze dranken zijn zoet en gaan makkelijk binnen. De jongeren voelen niet dat ze dronken worden. Jongens drinken ook vaak veel bier en de meisjes lusten ook graag wijn. Ook de shotjes, kleine borreltjes gemengde sterke drank, zijn erg in trek bij de jeugd. Een shotje bevat erg veel alcohol en hierin vergissen jongeren zich vaak.

Risico’s van comadrinken

Als je echt in coma gaat en de hersenen zuurstoftekort krijgen, is er een reële kans op blijvende schade. Ook herhaaldelijk extreem drinken kan zeker bij jongeren hersenschade veroorzaken, met aantasting van het denkvermogen en geheugen. Bovendien verhoogt regelmatig extreem drinken op jonge leeftijd de kans op alcoholisme later.

Wat gebeurt er in je lichaam?

Veel alcohol drinken blijft niet zonder gevolgen.

 • Je lever breekt alcohol af in een tempo van 1 à 1,5 uur per glas. Bij zeer veel alcoholgebruik kan je lever beschadigd raken.
 • Je bloeddruk stijgt bij elk glas alcohol. Dit kan op latere leeftijd hartziekten veroorzaken.
 • Alcohol tast je botten, spieren en je huid aan.
 • Extreme drinkers kunnen op latere leeftijd hun geheugen verliezen. Zij lijden dan aan het syndroom van Korsakov.
 • Wanneer je (veel) alcohol drinkt als je nog in de groei bent, belemmert de alcohol je groeiproces.
 • De kans om kanker te krijgen is groter. Het gaat vooral over mond-, keel- en slokdarmkanker.


Wat doen als iemand bewusteloos neervalt door te veel alcohol?

 • Bel onmiddellijk de ziekenwagen en leg duidelijk uit dat het gaat om comazuipen. Op fuiven of festivals zijn vaak mensen van het Rode Kruis aanwezig. Verwittig ook hen.
 • Leg hem/haar op de zij (stabiele zijligging). Zo voorkom je dat je vriend(in) stikt in zijn/haar speeksel of braaksel.
 • Kijk of er niets in de mond van het slachtoffer zit.
 • Controleer regelmatig de ademhaling en hartslag. Indien nodig, start de reanimatie.
 • Je kan met al je vragen in verband met drank, drugs, pillen of gokken terecht op de site www.druglijn.be. Je kan je vragen stellen via online chat, via mail of je kan telefoneren naar het nummer 078 15 10 20.

woensdag 13 november 2013

Resultaat anti-drugs actie

In de nacht van zaterdag 09 op zondag 10 november 2013 werd een actie drugs gehouden in het kader van "I Love Techno". De actie ging door van 22.00 tot 06.00 uur en dit op het ganse grondgebied. In totaal werden er 39 voertuigen onderworpen aan een grondige controle.

Alle bestuurders werden aan een ademtest onderworpen, 31 bliezen safe, 3 bevonden zich in de alarmfase en 5 bestuurders reden onder invloed.

Van 2 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken op bevel van het parket, voor 3 bestuurders werd er een proces-verbaal van waarschuwing opgemaakt wegens inbreuken op de verkeerswetgeving.

Verder werd er 1 bestuurder aan een speekseltest onderworpen met een negatief resultaat. Wanneer de dimlichten aansteken?

Dimlichten, soms ook kruislichten genoemd, verlichten de weg voor het voertuig zonder de andere weggebruikers te verblinden of te hinderen, wat wel het geval is bij grootlichten zoals we later zullen zien. De reikwijdte van dimlichten bedraagt ongeveer 30 meter. De rode achterlichten beginnen gelijktijdig te werken zodra de dimlichten worden ontstoken.

Wanneer de dimlichten aansteken ? 

's Nachts, tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, zelfs wanneer de rijbaan voldoende verlicht is. Bij een blauwe hemel kunnen we twee sleutelmomenten van de dag waarnemen: het opgaan en het ondergaan van de zon, het is te zeggen het moment waarop de zon aan de horizon verschijnt of verdwijnt. 

De dageraad gaat de zonsopgang vooraf en de schemering volgt op de zonsondergang. Bij gebrek aan nauwkeurigere definities, moeten we aannemen dat we de dimlichten moeten gebruiken op het ogenblik dat de zon ondergaat tot op het ogenblik dat de zon weer te voorschijn komt. Wanneer we door de wolken het ondergaan van de zon niet kunnen zien, steken we onze lichten aan zodra het, op het einde van de dag, minder helder wordt. 

Overdag, wanneer het niet meer mogelijk is om duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter. Bijvoorbeeld in geval van een zeer bewolkte hemel, regen, mist, sneeuw of in tunnels.

Denk eraan dat het niet verboden is om ook overdag bij goed zicht de dimlichten te gebruiken. Aarzel niet om ze aan te steken, zeker als u weet dat auto's 'met lichten' veel beter worden opgemerkt dan auto' s 'zonder lichten'.

Verwar de dimlichten in geen geval met de standlichten waarvan de verlichting onvoldoende is om 's nachts of bij slechte zichtbaarheid te kunnen rijden.

Uw woning beveiligen tegen brand: eenvoudiger dan u denkt.

Met deze eenvoudige maatregelen kan u brand voorkomen.

maandag 11 november 2013

Internationale dag van mensen met een handicap op 3 december 2013

In het kader van de internationale dag van mensen met een handicap op 3 december 2013 vestigt de provinciegouverneur de aandacht op de problematiek van de parkeerkaarten van mensen met een handicap.

De laatste jaren worden meer en meer misbruiken van deze parkeerkaarten vastgesteld en dit onder verschillende vormen: personen zonder dergelijke parkeerkaart die op de voorbehouden plaatsen parkeren, gebruik van de parkeerkaart van een familielid of persoon die overleden is tot zelfs het gebruik van vervalste kaarten. Het is duidelijk dat mensen met een handicap het slachtoffer zijn van dergelijke praktijken.

Om de aandacht te vestigen op deze problematiek, wordt een tweeledige campagne opgestart.

Enerzijds zullen de politiediensten extra controles van de parkeerkaarten uitvoeren en anderzijds zal aan de mensen die in het bezit zijn van een vervallen parkeerkaart de mogelijkheid geboden worden om deze in te dienen.

Door deelname aan deze campagne wil de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem het belang van een correct gebruik van de parkeerkaarten voor mensen met een handicap onderlijnen.

Het verkeerstoezicht op die specifieke plaatsen is trouwens opgenomen in ons jaaractieplan handhaving. Dit impliceert dat er wekelijks controles worden georganiseerd, gericht naar voormelde parkeerinbreuken.

Om een idee te geven van ons verbaliseringsbeleid : dit jaar zijn reeds 117 processen-verbaal in de vorm van een onmiddellijke inning opgesteld voor het onrechtmatig innemen van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.

Het feit dat zoveel bestuurders worden geverbaliseerd, toont inderdaad de noodzaak van dergelijke controles aan.

Onze politiezone zal bijgevolg blijvend aandacht schenken aan dit asociaal parkeergedrag.
 

Afwezigheidstoezicht

Gaat u op reis ? De politie komt dan regelmatig uw woning controleren en dit op wisselende tijdstippen. Dit toezicht is uiteraard gratis.

Vraag afwezigheidstoezicht aan via onze website

Denk bij je vakantievoorbereidingen ook aan maatregelen om je woning veilig achter te laten. De gelegenheid maakt de dief, ook als het gaat om woninginbraken. Met volgende tips kan je het risico op een inbraak aanzienlijk beperken:

Alle ramen en deuren afgesloten? Ook lichtkoepels, dakvensters en keldergaten niet vergeten? Controleer eveneens de toegangen van de bijgebouwen zoals garage, tuinhuis, ...

Hoe zit het met sleutelbeheer? Laat nooit sleutels op het slot steken en bewaar ze buiten het zicht.

(Tuin)gereedschap veilig binnenshuis opgeborgen?

vrijdag 8 november 2013

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 07 november 2013

Herzele


Aantal controles : 170
Aantal overtredingen : 29

Zottegem

Aantal controles : 523
Aantal overtredingen : 37

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 221
Aantal overtredingen : 61

donderdag 7 november 2013

Bij autokeuring voortaan ook controle verzekeringsbewijs

Sinds 1 november 2013 controleren de keuringscentra bij de technische autokeuring ook of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is. De controle van de zogenaamde 'groene kaart' geldt voor alle types voertuigen met een Belgisch inschrijvingsbewijs. Dat heeft GOCA, de koepelvereniging van de keuringscentra, aangekondigd. Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet noemt het een belangrijke stap in de concretisering van zijn strijdplan om het aantal niet-verzekerde voertuigen op onze wegen terug te dringen.

Wie geen geldige verzekeringskaart kan voorleggen, wordt daarvoor niet afgekeurd. Er komt wel een vermelding op het keuringsbewijs: "het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart". 

Volgens GOCA zal geregeld een lijst met voertuigen die niet in orde waren, overgemaakt worden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Herzele: Zonale info-avond Drugpreventie-Project terug een groot succes


Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseerde PrevLO – Preventie Lager Onderwijs regio Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem – voor de ouders en/of andere opvoeders van alle leerlingen van het 6de leerjaar uit de basisscholen van onze politiezone opnieuw de jaarlijkse infoavond rond drugspreventie.

PrevLO is een werkgroep die bestaat uit alle basisscholen in onze regio, vertegenwoordigers van de politiezone, medewerkers van de C.L.B.'s van het gemeenschaps- en het vrij onderwijs, en de drugbegeleider PISAD regio Zottegem – Herzele – Sint-Lievens-Houtem.  Het drugpreventieproject – kortweg DPP genoemd – bestaat sinds 1996 en heeft tot doel leerlingen van de 6de klas bewust te maken van de risico's van middelengebruik en -misbruik. Om ook de ouders bij dit drugpreventieproject te betrekken, wordt er jaarlijks een info- avond georganiseerd. Dit jaar was dit in het Cultureel Centrum De Steenoven te Herzele.

Na een korte schets van het belang van de netoverschrijdende samenwerking in het basis- en het secundair onderwijs door mevrouw Muriel Baert en Leen Borremans, maatschappelijke werksters  C.L.B., gaf de heer Dirk Danckaert, rechercheur lokale politiezone, meer informatie i.v.m. het DPP.

Nadien lichtte mevrouw Marijke Van Audenhove, drugbegeleider PISAD regio Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, de werking van PISAD toe en duidde diverse signalen aan van een mogelijk gebruik en/of misbruik van middelen.

Tot slot was er voor de meer dan 120 aanwezigen de mogelijkheid om diverse illegale producten van dichterbij te bekijken, vergezeld van de nodige toelichting van politierechercheur Dirk Danckaert.

Alle activiteiten van de werkgroep PrevLO m.b.t. het drugpreventieproject naar de 12-jarigen genieten de steun van het stadsbestuur van Zottegem en de gemeentebesturen van Herzele en Sint-Lievens-Houtem.

Na de uiteenzetting ontvingen de verschillende sprekers positieve reacties van zowel ouders, opvoeders  als kinderen. Hieruit blijkt nogmaals de noodzaak en het nut om zulke infosessies te blijven organiseren in de toekomst.

Resultaten verkeersactie

Op woensdag 06 november 2013 voerde de lokale politie een algemene controle op het gebruik van de gordel, gsm en het parkeren op plaatsen voor mensen met een handicap.

Resultaten :  

-          10  OI’s gordel

-          1   OI gsm

-          1  OI duplicate nummerplaat

-          1  OI parkeren mindervaliden

-          2 OI parkeren op niet toegelaten plaats

-          1 PV opgefokte bromfiets

-          1 negatieve speekseltest

woensdag 6 november 2013

Automobilisten die een niet beveiligd zebrapad naderen

Zowel de wegcode (artikels 17, 19 en 40) als ons gezond verstand zeggen ons dat wij, automobilisten, in veel situaties voorzichtig moeten zijn in de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers en dat wij hen nooit in gevaar mogen brengen.

In het bijzonder, wanneer voetgangers de rijbaan oversteken op een niet beveiligd zebrapad, met andere woorden wanneer het verkeer er niet geregeld wordt door een bevoegde persoon of door verkeerslichten.
 Automobilisten die een niet beveiligd zebrapad naderen :
 • Moeten vertragen en mogen het slechts met matige snelheid naderen. 
 • Moeten voorrang verlenen aan de voetgangers die er oversteken of op het punt staan om er over te steken. 
 • Mogen een bestuurder die stopt voor een zebrapad of die deze oversteekplaats nadert niet links inhalen. 
 • Mogen het niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat zij er waarschijnlijk zouden moeten op stoppen.
 • Moeten dubbel voorzichtig zijn wanneer ze afdraaien en een straat inrijden met een oversteekplaats voor voetgangers, alsook op plaatsen waar veel voetgangers komen.

Bij autokeuring voortaan ook controle verzekeringsbewijs

Sinds 1 november 2013 controleren de keuringscentra bij de technische autokeuring ook of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is. De controle van de zogenaamde 'groene kaart' geldt voor alle types voertuigen met een Belgisch inschrijvingsbewijs. Dat heeft GOCA, de koepelvereniging van de keuringscentra, aangekondigd. Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet noemt het een belangrijke stap in de concretisering van zijn strijdplan om het aantal niet-verzekerde voertuigen op onze wegen terug te dringen.

Wie geen geldige verzekeringskaart kan voorleggen, wordt daarvoor niet afgekeurd. Er komt wel een vermelding op het keuringsbewijs: "het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart". 

Volgens GOCA zal geregeld een lijst met voertuigen die niet in orde waren, overgemaakt worden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

maandag 4 november 2013

Resultaten verkeersacties afgelopen week

Op donderdag 31 oktober 2014 werd er op het ganse grondgebied geflitst.

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 609
Aantal overtredingen: 97

Herzele

Aantal controles: 74
Aantal overtredingen: 25

Zottegem

Aantal controles: 407
Aantal overtredingen: 154

Op zondag 03 november 2014 werd er op het grondgebied Zottegem en Herzele geflitst.

Herzele

Aantal controles: 117
Aantal overtredingen: 34

Zottegem

Aantal controles: 710
Aantal overtredingen: 180

Tijdens deze actie werden er 17 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, allen met een negatief resultaat. Verder werden er 3 OI's wegens parkeren op een plaats voor mensen met een handicap en 1 OI parkeren op een niet toegelaten plaats opgemaakt.