donderdag 27 februari 2014

Wat verandert er aan het verkeersreglement vanaf 1 maart

 

affiche ritsenOp 1 maart worden een aantal wijzigingen in het verkeersreglement uitgevoerd:
  • Bestuurders en passagiers van prioritaire voertuigen zullen vanaf 1 maart 2014 vaker hun gordel moeten dragen. De regering heeft de vrijstelling op de gordelplicht ingeperkt om de verkeersveiligheid te verhogen. Lees meer.
  • Ritsen in het verkeer wordt verplicht. Het is een van de maatregelen om het verkeer in ons land beter te laten doorstromen en de files te verminderen. Overtreders riskeren een boete van 55 euro. Ritsen doe je zo.
  • Vanaf 1 maart 2014 mogen takelwagens en diensten zoals begrafenisondernemers en verkeersdeskundigen die door het openbaar ministerie of de politie worden opgeroepen, bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer over de pechstrook rijden om tot de plaats van het incident te raken. Hetzelfde geldt voor prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren. Voorwaarde is wel dat ze één of twee oranjegele knipperlichten gebruiken. Lees meer.
  • De Wegcode krijgt een update. De regering introduceert onder meer een verkeersbord dat parkeren voorbehoudt voor elektrische voertuigen. En er komen ook nieuwe verkeersborden om het begin en het einde van een zone met beperkte parkeertijd aan te geven. Verder kan het verkeersbord F63 ‘benzinepost’ voortaan worden aangepast met een afbeelding voor LPG, CNG- en elektrische wagens. Lees meer.

Verdachte oproepen - Oplichting

Recent ontvingen sommige inwoners telefoontjes van Franssprekende personen.

Het nummer vanwaar men opgebeld wordt begint met 07******* . Volgens de oproeper heeft men een prijs gewonnen. Nadien worden dan verschillende vragen gesteld zoals, wanneer zou je de prijs kunnen afhalen, met hoeveel woon je op jouw adres, enz…. 

Wij raden u aan om hier NIET op te antwoorden.

Resultaten verkeerscontroles

Op woensdag 26 februari 2014 werd er op het ganse grondgebied van onze politiezone geflitst.

Herzele

Aantal controles: 206
Aantal overtredingen: 68

Zottegem

Aantal controles: 412
Aantal overtredingen: 31

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 43
Aantal overtredingen: 3

woensdag 26 februari 2014

Resultaten verkeerscontroles

Op maandag 24 februari 2014 werd er op het ganse grondgebied van onze politiezone geflitst.

Herzele

Aantal controles: 250
Aantal overtredingen: 76

Zottegem

Aantal controles: 826
Aantal overtredingen: 127

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 160
Aantal overtredingen: 51

Resultaten actie zwaar vervoer

Op dinsdag 25 februari 2014 voerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een actie zwaar vervoer uit in samenwerking met de RVA en de douane. In totaal werden er 38 vrachtwagens en lichte vrachtauto’s aan een controle onderworpen. Alle chauffeurs werden onderworpen aan een alcoholcontrole, allen bliezen SAFE.

Resultaten controle:

- Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af (cannabis)

- Diezelfde bestuurder reed op het ogenblik van de controle zonder tachograafschijf (1320 €)

- 3 Processen- Verbaal VI voor een vervallen technische keuring (2 PV’s werden opgesteld door douane)

- 1 Proces- Verbaal VI vervallen keuring en niet-verzekering 

- 3 OI ’s inzake rij- en rusttijden (165 € - 110 € - 132 €)

- 1 OI inzake gsm gebruik (110 €)

- 1 OI negeren C1 (165 €)

- 1 OI duplicaat kentekenplaat

- Douane ontving +/- 600 € aan openstaande penale boetes

- Douane nam 3 stalen van minerale oliën

- RVA nam 25 administratieve verklaringen af waaronder minstens 1 overtreding inzake tewerkstelling


dinsdag 25 februari 2014

Doe de zuursmoeltest ...

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, kortweg BIVV, lanceert een nieuwe campagne. Met de slogan 'Minder zuur achter het stuur' wil men weggebruikers aanzetten tot meer respect. Respect: niet alleen tegenover de regels van de wegcode maar ook ten opzichte van andere weggebruikers. Met deze slogan verwijst het BIVV ook naar de gelaatsuitdrukking van bepaalde chauffeurs eens ze achter het stuur zitten. De affiches maken dit duidelijk.

Het doel van de campagne is om die bestuurders een spiegel voor te houden zodat ze begrijpen dat hun gedrag op de weg ongepast is: de meesten onder hen gedragen zich volkomen normaal in het alledaagse leven maar veranderen in een driftkikker achter het stuur.

Ben jij ook een zuursmoel in het verkeer?

Van zodra we achter het stuur plaatsnemen, veranderen we af en toe wel eens in echte zuursmoelen. Kan het soms ook voor jou niet snel genoeg gaan in het verkeer? Ergeren andere weggebruikers je soms mateloos of belemmeren ze je een vlotte doorgang? Maak je hen dat nu en dan wel eens duidelijk met een 'welgemeend' gebaar? Verkeersagressie: vroeg of laat loopt het slecht af.

Wil je weten of je een echte zuursmoel bent in het verkeer? Klik hier en doe de zuursmoeltest. Meer informatie over deze nieuwe campagne vind je terug op hun website.

alt

maandag 24 februari 2014

Resultaten verkeersacties

Op donderdag 19 februari 2014 voerde de lokale politie een algemene controle op het gebruik van de gordel; gsm en het parkeren op plaatsen voor mensen met een handicap

Resultaten :

8 OI gordel
2 OI gsm
1 OI overschrijden van doorlopende witte streep
1 OI geen duplicate kentekenplaat
1 PV niet conforme helm
1 PV negeren C3 door bromfietser + leeftijd vervoeren passagier
1 PV negeren C3 door bromfiets
1PV gordel + niet stoppen voor blauwe zwaailichten en sirene
1 PV drugs in het verkeer met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs
1 NPV geseind persoon
1 PVW wegens inbreuken op de verkeerswetgeving

Resultaten verkeerscontroles

Op zondag 23 februari 2014 werd er op het grondgebied Zottegem en Herzele geflitst.

Herzele

Aantal controles: 330
Aantal overtredingen: 54

Zottegem

Aantal controles: 635
Aantal overtredingen: 105

Tijdens deze actie werden er 18 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, allen met een negatief resultaat.

Grote vangst voor politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem

Tijdens een huiszoeking te Herzele in het kader van een gerechtelijk onderzoek, konden de agenten 21 fietsen aantreffen ( koersfietsen, mountainbikes, damesfietsen), ook fietsonderdelen en koersattributen.

De verdachte D.D (1975) woonachtig te Herzele werd in opdracht van de parketmagistraat gearresteerd, hij bekende vrijwel meteen een diefstal in een woning te Herzele  en de diefstallen van verschillende fietsen en fietsbenodigdheden.

De lokale recherche vraagt aan de eventuele gedupeerden om contact op te nemen via e-mail recherche@pz5429.be


Het proces-verbaal nummer van aangifte diefstal en een grondige beschrijving van de gestolen fiets dient hierin te worden vermeld.      


Jongeren en blogs : waarop moet je letten ?

Sommige jongvolwassenen beginnen een persoonlijke blog zonder te beseffen dat de publicatie ervan betekent dat ze ook voor de inhoud verantwoordelijk zijn. Ze verliezen regelmatig ook de meest elementaire veiligheidsregels uit het oog.

Enkele tips aan jongeren die een blog willen bijhouden :
  • Op het Internet kunnen alle gegevens worden opgeslagen. Dat betekent dat ze een eigen leven kunnen gaan leiden, zelfs al haal je je eigen teksten er na verloop van tijd af.
  • Persoonlijke informatie zoals je naam en voornaam, adres en telefoonnummer kan je best niet prijsgeven. Ook over privé-problemen weid je beter niet uit.
  • Het is een goed idee om altijd positief te blijven. Uitingen van racisme en agressiviteit of beledigingen en roddels verspreiden kunnen niet. Ook het overtroeven van andere bloggers met nog straffere verhalen kan je best achterwege laten.
  • Als je foto’s wil verspreiden, denk dan aan het recht van iedereen op zijn afbeelding. Verspreid niets zonder toestemming van de gefotografeerde. Als het om een minderjarige gaat moeten ook zijn ouders akkoord gaan.
  • Pas op met auteursrechten, zeker als je op je blog video’s, die je op andere sites hebt ontdekt, gaat delen.

zondag 23 februari 2014

Geluidsoverlast: hoe reageren we hier het best op?

In onze vorige drie artikels hadden we het al over de negatieve impact van geluidsoverlast en hoe de verschillende overheden dit probleem proberen aan te pakken of te voorkomen. Maar stel dat u zelf wordt geconfronteerd met een ernstige vorm van geluidshinder in uw omgeving of dat u een inbreuk vaststelt op de regelgeving hieromtrent... Hoe reageert u dan het beste?

Identificeer de bron van geluidsoverlast

Als u het slachtoffer bent van geluidsoverlast kunt u verschillende stappen zetten om hier iets aan te doen, afhankelijk van de soort overlast en/of de veroorzaker van het lawaai. Om te beginnen kunnen we heel wat verschillende soorten geluidsbronnen onderscheiden:

• structureel en/of permanent: het verkeer, huisvuilophaling, spelende kinderen op een schoolplein, een voetbalstadion, de hulpdiensten...

• occasioneel, veelal afkomstig van de buren: geblaf van een hond, radio of televisie, grasmaaier...

• in instellingen en van installaties: ontvangsthal met slechte akoestiek of isolatie, airconditioning, allerlei apparatuur, afzuiginstallaties van grootkeukens, warmwaterpompen van zwembaden...

• activiteit op de openbare weg: geroep van voorbijgangers, markten, manifestaties, evenementen...

Ga de dialoog aan

Als u erin bent geslaagd de bron en dus de veroorzaker van het lawaai op te sporen kunt u een eerste stap zetten: naar die persoon toegaan en hem of haar uitleggen wat uw probleem is, waar u last van hebt. Mensen zijn zich immers niet altijd bewust van de (geluids)overlast die ze veroorzaken en veel van dit soort probleemsituaties kunnen op een vriendelijke manier worden opgelost. We denken dan bijvoorbeeld aan een verjaardagsfeestje bij de buren waar de muziek erg luid staat, vrienden in de buurt die nogal luidruchtig zijn tijdens een barbecue op een mooie zomeravond of de hond van uw buren die maar blijft blaffen.

U gaat het best de dialoog aan op een moment
dat er verder geen ernstige problemen zijn tussen u en de veroorzaker van het lawaai. U kunt uw buren vriendelijk uitnodigen om eens zelf bij u thuis te komen luisteren naar het lawaai, zodat die zich bewust worden van de gevolgen van hun gedrag. Misschien kunt u zo samen tot een oplossing komen voor het probleem – technisch (bv. isolatie) of praktisch (bv. de hond beter africhten) – om de overlast te beperken of zelfs helemaal weg te nemen.

Wanneer u alles hebt geprobeerd om het in der minne te regelen, maar dit onvoldoende of zelfs geen enkel resultaat heeft opgeleverd, kunt u overwegen om de overlast te laten vaststellen door een officiële instantie. We raden u wel aan om – voor u officieel klacht indient – een aangetekende brief te sturen naar de veroorzaker van de overlast waarin u hem of haar op een beleefde manier nogmaals wijst op de overlast, op de stappen die u reeds hebt ondernomen en de eventuele mondelinge of schriftelijke afspraken die er werden gemaakt.

Als de veroorzaker van de overlast dan nog op geen enkele manier getuigt van goede wil – of dit nu is uit onverschilligheid of met de uitdrukkelijke wil om u te schaden – ondanks al uw pogingen om het probleem op een vriendschappelijke manier op te lossen, is het beter om een officiële instantie in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld klacht indienen bij de bevoegde dienst van uw gemeente, een beroep doen op de politie of naar de vrederechter stappen.


Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het verkeer in ons land beter te laten doorstromen en de files te verminderen. Overtreders riskeren een boete. Het gaat om een inbreuk van de eerste graad, die bij onmiddellijke inning dus 55 euro kost.

Bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen pas invoegen vlak voor de versmalling. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook zijn verplicht om beurtelings voorrang te verlenen aan één invoegende bestuurder. Wanneer zowel op de linker als de rechterrijstrook niet kan gereden worden, moet eerst voorrang worden verleend aan een bestuurder op de rechterrijstrook en daarna aan een bestuurder op de linkerrijstrook.

Tot op vandaag was er geen wettelijk kader voor ritsen. Het was gebaseerd op hoffelijkheid.

zaterdag 22 februari 2014

Communicatiekanaal Child Focus : ‘Nu praat ik erover’

Uit onderzoek en ook uit de dagelijkse praktijk van andere hulporganisaties blijkt dat jongeren met vragen over delicate of intieme onderwerpen makkelijker contact leggen met hulpverleners via online communicatiemiddelen zoals chat.

Child Focus beschikt over een communicatiekanaal “op maat” van jongeren: een one-to-one chat (instant messaging-applicatie) die de naam ‘Nu praat ik erover’ kreeg.

Via dit kanaal kunnen deze jongeren in contact komen met gespecialiseerde medewerkers van Child Focus die hen zullen beluisteren, informeren, ondersteunen, en indien gewenst doorverwijzen.

De consulenten gaan met de jongeren in dialoog gaan om samen te bekijken waar en hoe het slachtoffer in zijn of haar omgeving voor gespecialiseerde bijstand terecht kan, of op welke manier hij of zij via gerechtelijke weg opvolging kan zoeken. Dit gebeurt in alle vertrouwelijkheid en desgewenst kan de jongere anoniem blijven. Daarbij zal de consulent hem of haar tegelijkertijd aanmoedigen en ondersteunen om de nodige stappen te zetten om herhaling van het misbruik te voorkomen en om te gaan met de gevolgen ervan.

Het communicatiekanaal is een onderdeel van childfocus.be en rechtstreeks bereikbaar op nupraatikerover.be.

Daarnaast kan je ook nog steeds terecht op het gratis telefoonnummer 116 000.

donderdag 20 februari 2014

Vlaamse Week tegen Pesten van 21-02-2014 tot 02-03-2014

Van 21 februari tot 2 maart kiest heel Vlaanderen opnieuw kleur tegen pesten.  Jij ook ?

De Vlaamse Week tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie.

Kinderen, leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen roepen samen pesten een halt toe met activiteiten en acties zoals de MOVE tegen pesten.

In de week gaat extra aandacht naar allerlei waardevolle initiatieven om pesten en cyberpesten te helpen bestrijden en voorkomen.

woensdag 19 februari 2014

Resultaten verkeerscontroles

Op dinsdag 18 februari 2014 werd er op het ganse grondgebied van de politiezone geflitst.

Herzele

Aantal controles: 560
Aantal overtredingen: 120

Zottegem

Aantal controles: 768
Aantal overtredingen: 92

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 239
Aantal overtredingen: 64

Takelwagens, begrafenisondernemers en verkeersdeskundigen mogen op pechstrook rijden

Vanaf 1 maart 2014 mogen takelwagens en diensten zoals begrafenisondernemers en verkeersdeskundigen die door het openbaar ministerie of de politie worden opgeroepen, bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer over de pechstrook rijden om tot de plaats van het incident te raken. 

Hetzelfde geldt voor prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren. Voorwaarde is wel dat ze één of twee oranjegele knipperlichten gebruiken. De lichten moeten op zo’n manier geplaatst zijn dat ze in alle richtingen zichtbaar zijn.

Deze aanpassing aan de Wegcode moet ervoor zorgen dat ongevallen sneller kunnen worden afgehandeld waardoor het fileleed wordt ingeperkt.  

Krokusvakantie : gaat u op reis ? Vraag gratis vakantietoezicht aan !

Gaat u op reis ? De politie komt dan regelmatig uw woning controleren en dit op wisselende tijdstippen. Dit toezicht is uiteraard gratis.

Vraag afwezigheidstoezicht aan via onze website

Denk bij je vakantievoorbereidingen ook aan maatregelen om je woning veilig achter te laten. De gelegenheid maakt de dief, ook als het gaat om woninginbraken. Met volgende tips kan je het risico op een inbraak aanzienlijk beperken:

Alle ramen en deuren afgesloten? Ook lichtkoepels, dakvensters en keldergaten niet vergeten? Controleer eveneens de toegangen van de bijgebouwen zoals garage, tuinhuis, ...

Hoe zit het met sleutelbeheer? Laat nooit sleutels op het slot steken en bewaar ze buiten het zicht.

(Tuin)gereedschap veilig binnenshuis opgeborgen?

dinsdag 18 februari 2014

Resultaten verkeerscontroles

Op donderdag 13 februari 2014 werd er op het ganse grondgebied van de politiezone geflitst.

Herzele

Aantal controles: 41
Aantal overtredingen: 10

Zottegem

Aantal controles: 762
Aantal overtredingen: 180

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 464
Aantal overtredingen: 106

donderdag 13 februari 2014

Namaak: risico op boete en inbeslagname

Alle economische sectoren komen in aanraking met namaak: poedermelk voor baby’s, antibiotica, speelgoed, kleding, cosmetica... Al deze namaakgoederen veroorzaken jaarlijks duizenden ongevallen. Verder liggen ze aan de basis van economische schade, verlies van geld en tewerkstelling en de herinvestering van de winsten door maffiaorganisaties.
Europese reglementering mocht dan ook niet uitblijven. De EU-verordening 1383/2003 speelt in op de problematiek van de namaak door het optreden van de douane te regelen.

Definiëring
De EU-verordening geeft een nauwkeurige omschrijving van “namaakgoederen” en “door piraterij verkregen goederen”. In beide gevallen gaat het om een inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten:

Namaakgoederen zijn imitaties of reproducties van merkgoederen. Het logo, de verpakking of een ander herkenbaar element is gebruikt zonder toelating.

Door piraterij verkregen goederen zijn kopieën of montages van kopieën, vervaardigd zonder de toelating van de houder van het auteursrecht. In de praktijk gaat het voornamelijk om cd’s, dvd’s en software.

De Europese regelgeving
Op Europees vlak bepaalt de EU-verordening 1383/2003, die in werking trad op 1 juli 2004, het optreden tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Deze verordening verbiedt het binnenbrengen van dergelijke goederen op het grondgebied van de EU en bevat gemeenschappelijke regels voor de controle door de douane, maar de lidstaten zijn vrij om de nodige maatregelen te nemen m.b.t. het in beslag nemen en vernietigen van de verboden goederen. Elke lidstaat bepaalt ook zelf de sancties die genomen kunnen worden bij het overtreden van de verordening.

De voordelen voor de houder van het recht

Verzoek om optreden zonder kosten
Als er sprake is van namaakgoederen kan de houder van het recht in elke lidstaat de bevoegde douanedienst schriftelijk om de tussenkomst van de douaneautoriteiten vragen. Bij een gemeenschapsoptreden (bijvoorbeeld voor een gemeenschapsmerk), kan de houder het verzoek in meerdere lidstaten indienen. Hij hoeft geen kosten te betalen voor de administratieve afhandeling van het verzoek.

Ambtshalve inhouden
Als de houder van het recht geen tussenkomst van de douaneautoriteiten heeft gevraagd, mogen de lidstaten de goederen toch inhouden gedurende de tijd die nodig is om alsnog een verzoek in te dienen. Dat noemen we “ambtshalve inhouden”.

Uitgebreid recht
De EU-verordening geldt voor bijna alle intellectuele-eigendomsrechten, waaronder ook merken, modellen, auteursrechten, octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen...

En hoe zit dat in België?

In België bepaalt de wet van 15 mei 2007 de sancties voor de handel in namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen. De straffen voor kopers en verkopers zijn verschillend en zijn ook afhankelijk van de goodwill van de houder van het recht en de herkomst van de goederen. De wet voorziet de inbeslagname of de vernietiging van de goederen die een inbreuk vormen op een intellectueel-eigendomsrecht.

Aan particulieren en handelaars kan een boete tot 500.000 euro en een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar opgelegd worden. In België wordt de consument niet strafrechtelijk vervolgd voor het bezit van namaakgoederen. In andere landen, zoals in Italië, is dat wel het geval.

woensdag 12 februari 2014

Stad zoekt buurtbemiddelaars

De buurbemiddeling in Zottegem is een groot succes en daarom zoekt de stad naar nog meer vrijwilligers. 

De dienst Buurtbemiddeling staat onder leiding van coördinator Nadine Van Lancker. Het is de bedoeling om bij kleine conflicten en frustraties tussen buren naar een oplossing te zoeken. Vorig jaar werden 43 dossier geopend. In ongeveer de helft van de gevallen kon een akkoord tussen de buren bereikt worden. De bemiddelingen tussen buren worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers-bemiddelaars. De eigenlijke taak van de bemiddelaar is zeker niet om een oplossing op te dringen maar om voorstellen te formuleren met behulp van een groot inlevingsvermogen. Als beide partijen zich in die oplossing kunnen vinden, is het probleem van de baan.

Voor de aanwerving van de vrijwilligers stelt de stad Zottegem geen specifieke diploma-eisen. Het stadsbestuur biedt de vrijwilligers een gratis maar verplichte vijfdaagse vorming aan waar de bemiddelings- en conflicthanteringstechnieken op interactieve wijze worden geoefend. Deze vorming zal in het tweede semester van dit jaar plaatsvinden.

Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke kandidatuur richten aan burgemeester Jenne De Potter, Markt 1, 9620 Zottegem.


Politie Herzele is terug telefonisch bereikbaar

Het politiecommissariaat in Herzele is telefonisch terug bereikbaar.

Politie Herzele telefonisch niet bereikbaar

Het politiecommissariaat in Herzele is telefonisch niet bereikbaar wegens een technisch defect.

De politie is bereikbaar is voor dringende zaken via het noodnummer 101 en voor niet dringende via het centraal telefoonnummer van de politiezone 09/364.47.30.

dinsdag 11 februari 2014

Administratieve geldboete voor overtredingen op Vlaamse regels uitzonderlijk vervoer

Op 1 maart 2014 treedt ‘het Vlaamse decreet over de bescherming van de verkeerinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport’ in werking. Vanaf dan gelden strikte regels voor het uitzonderlijk vervoer en het vervoer met lange en zwaardere slepen (de zogenaamde ecocombi’s) op Vlaamse wegen. Wie de bepalingen overtreedt, riskeert tot een jaar gevangenisstraf en een geldboete tot 75.000 euro. Maar de ambtenaren van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer kunnen ook een administratieve geldboete opleggen.

Het bedrag daarvan is minstens gelijk aan de minimumgeldboete die op de overtreding staat. Bij herhaling wordt het minimum van de administratieve boete verdubbeld. De ambtenaren kunnen die boete onmiddellijk innen als de overtreder daarmee akkoord gaat. De overtreder betaalt het bedrag dan contant, met behulp van een betaalterminal als die aanwezig is of door onmiddellijke storting. Als de overtreder of de onderneming een woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in ons land dan mag het bedrag ook gestort worden binnen 5 dagen na ontvangst van het pv.
Wordt gekozen voor een onmiddellijke inning, dan vullen weginspecteurs een ‘genummerd formulier’ in. Eén strook van dat formulier blijft aan het boekje vasthangen. De procureur des Konings en de overtreder krijgen ook een strook. De weginspecteur bezorgt ook een strook aan de wegeninspecteur-controleur. Volle boekjes worden bijgehouden door de verbaliserende overheid. Dezelfde procedure geldt wanneer sommen in consignatie worden gegeven.
De weginspecteurs bezorgen de ontvangen sommen regelmatig aan de wegeninspecteur-controleur. Samen met een gedetailleerd overzicht van de bedrage, identiteit van de overtreders, data van inbreuken, enz.
Als de administratieve geldboete niet onmiddellijk werd geïnd of als de administratieve geldboete in consignatie werd gegeven, deelt de wegeninspecteur-controleur aan de procureur des Konings zijn voornemen mee om een administratieve geldboete op te leggen binnen dertig dagen na de ontvangst van het proces-verbaal. De procureur heeft dan 60 dagen de tijd om te beslissen om een strafvervolging in te stellen. Beslist die om geen strafvervolging in te stellen, dan brengt de wegeninspecteur-controleur de overtreder (of de onderneming) op de hoogte van zijn beslissing om een administratieve geldboete op te leggen. Die beslissing vermeldt het bedrag van de boete en de manier waarop beroep kan worden aangetekend.

maandag 10 februari 2014

Geluidsoverlast: bestaat er een algemeen wettelijk kader?

Om de gezondheid van de burgers en de openbare rust te waarborgen, heeft de wetgever specifieke regels voorzien voor de beperking van geluidshinder door nachtlawaai, elektronisch versterkte muziek en bedrijfsactiviteiten, zoals we al in ons vorige artikel zagen. Dat waren allemaal regels voor specifieke situaties. Maar bestaan er ook meer algemene regels voor andere vormen van geluids-hinder, wat de bron van die overlast ook is?
De gemeentes: reglementen en besluiten

Op basis van haar bevoegdheden op het vlak van de algemene bestuurlijke politie, kan een gemeente bepaalde regels voorzien voor activiteiten die mogelijk de openbare rust kunnen verstoren, bijvoorbeeld door geluidshinder. Deze algemene maatregelen worden dan vastgelegd in een algemeen politiereglement. In dat kader zijn er bijvoorbeeld tal van gemeentes waar het verboden is om op zondag het gras te maaien.

Een gemeente moet er bij het opstellen van dergelijke regels natuurlijk wel steeds voor zorgen dat de maatregel in verhouding staat tot het beoogde doel. Zo kan zij bijvoorbeeld geen algemeen verbod op grasmaaien uitvaardigen voor alle dagen van de week...

Daarnaast kan een gemeente meer individuele maatregelen nemen om gelijk welke vorm van geluidsoverlast te voorkomen. Dergelijke maatregelen worden concreet gemaakt in de vorm van een politiebesluit, dat wordt goedgekeurd door de burgemeester. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een hond die dag en nacht blaft; de eigenaar van de hond wordt dan verplicht om al het nodige te doen zodat de omwonenden hier geen last (meer) van hebben.
 

 

zondag 9 februari 2014

Vervangend rijverbod kan voortaan een jaar duren

Vanaf 10 februari 2014 kunnen verkeersovertreders die hun geldboete niet betalen, een vervangend rijverbod tot één jaar krijgen. Daarmee heeft de wetgever de huidige maximum-termijn van een maand aanzienlijk opgetrokken.

De bedoeling is om rechters een beter pressiemiddel aan te reiken om wanbetalers aan te zetten tot betaling.
In de praktijk zullen rechters wel rekening houden met de financiële situatie van de veroordeelde. Ze moeten daarbij een onderscheid maken tussen personen die niet kunnen betalen en zij die dat niet willen.

Naast het ontradend effect, moet de verlenging het systeem ook eerlijker maken. Op dit moment laat de Wegverkeerswet immers toe dat geldboetes die niet betaald zijn binnen de 2 maanden (na het arrest of vonnis op tegenspraak, of vanaf de betekening indien bij verstek gewezen) vervangen worden door een rijverbod van minstens 8 dagen en maximum een maand. 

Het vormt een afwijking op de bepalingen in het Strafwetboek. Dat stelt dat niet-betaalde geldboetes kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf die bij misdaden tot 6 maanden kan duren, bij wanbedrijven 3 maanden en bij overtredingen 3 dagen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een overtreding van de Wegverkeerswet waarbij een geldboete van 4.400 euro werd opgelegd, kan vervangen worden door een maand rijverbod terwijl een overtreding van de wetgeving aansprakelijkheid motorvoertuigen waarbij de veroordeelde een geldboete van 1.100 euro kreeg, kan worden omgezet in een plaatsvervangende gevangenisstraf van 90 dagen. Door de maximumtermijn van het vervangend rijverbod op te trekken wil de wetgever de impact van de maatregel versterken.

woensdag 5 februari 2014

Nieuwe regels rijbewijs categorie B vanaf 3 februari 2014!

rijbewijsbVanaf 3 februari 2014 is de reglementering inzake het rijbewijs B gewijzigd (KB wijziging van 30/04/98). Mensen die hun rijbewijs B willen behalen zullen dus met een paar aanpassingen rekening moeten houden. Hieronder zetten we ze even op een rijtje.

De regelgeving voor begeleiders en passagiers is aangepast zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen. Zo moet(en) de begeleider(s) vermeld worden op het voorlopig rijbewijs 36 maanden.

Een persoon met een voorlopig rijbewijs B, MET begeleider, mag geen andere passagiers meer vervoeren. Enkel eventuele andere begeleiders die vermeld staan op het voorlopig rijbewijs.

Daarnaast mag een persoon met een voorlopig rijbewijs B, ZONDER begeleider, wel vergezeld zijn door 2 personen. Dit enkel indien deze personen min. 8 jaar een rijbewijs B hebben en de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen.

Indien de persoon 2 keer zakt voor het theorie-examen is hij/zij verplicht 12u theorieles te volgen.
Ook kan je slechts éénmaal veranderen van scholingsmethode tijdens de duur van je voorlopig rijbewijs.
Indien de geldige periode (36 maanden) van het voorlopig rijbewijs is vervallen is de persoon in kwestie verplicht 6 uur praktijkles te volgen.

Meer info? Klik hier.

Andere voorrangsregels dan die van rechts

Naast de "voorrang van rechts" zijn er nog heel wat andere voorrangsregels, waarvan we hier de meest courante kort bespreken.
Openbaar vervoer

Eerst en vooral de voorrang van het openbaar vervoer: wanneer een buschauffeur van een bushalte wil wegrijden in een bebouwde kom en zijn richtingaanwijzer gebruikt, moeten de voertuigen die in dezelfde richting rijden de bus voorrang geven.

We hebben het al gehad over de voorrang van rechts van spoorvoertuigen, maar vergeet niet dat deze voertuigen enkel moeten “gehoorzamen” aan verkeerslichten en aan verkeersagenten. Ze hebben dus in alle andere gevallen voorrang, ook wanneer een voetganger een zebrapad wil oversteken.

Voetgangers

Voor voetgangers moet u gewoon onthouden dat elke bestuurder, behalve die van de tram, moet stoppen wanneer ze op een zebrapad de straat oversteken of op het punt staan dit te doen. Maar ze moeten natuurlijk zelf ook wel rekening houden met het naderende verkeer voor ze oversteken!

Een bestuurder moet ook voorrang geven aan voetgangers of fietsers wanneer hij dwars over een voet- of fietspad rijdt en wanneer hij van richting verandert.

Veiligheid voor alles!

We hebben nu uiteraard niet alle voorrangsregels doorgenomen, maar onthoud dat, zelfs wanneer u voorrang hebt, u toch nog steeds voorzichtig moet zijn. Uw voorrang nemen is niet altijd de veiligste optie. Voor diegene die voorrang heeft geldt ook nog altijd de zogenaamde “voorzichtigheidsplicht”. De rechter houdt hier vaak rekening mee bij zijn beslissingen. Geen enkele voorrang is dus absoluut en niemand kan zomaar blindelings zijn voorrang laten gelden zonder een minimum aan voorzorgen te nemen.

dinsdag 4 februari 2014

De noodnummers in België: 100, 101 of 112?

112 is het Europese noodnummer. Overal in Europa kan je op dat nummer terecht voor een ongeval, agressie of in elke andere noodsituatie. Wat is dan het verschil tussen de 112 en de Belgische noodnummers 100 en 101? Waar kom je concreet terecht als je één van deze nummers belt?
Als je dringend hulp nodig hebt in België

Of je in België naar de nummers 100 of 112 belt maakt geen verschil. Je komt steeds in dezelfde centrale terecht waar alle oproepen om dringende noodhulp worden beheerd. Daar zitten mensen die je dringende hulp kunnen sturen: brandweer, ziekenwagen, urgentiearts...

Voor dringende tussenkomst van de politie bel je in België nog altijd best naar 101. Alle 101-centrales zijn immers nog niet gefusioneerd met de centrale 100/112.

Op termijn worden alle centrales voor noodhulp samengevoegd en bereikbaar op het nummer 112. Dat zal niet alleen in België, maar in heel Europa het geval zijn.

Verder zijn er nog een aantal interessante nationale nummers


0800 30 300 bel je als je getuige bent geweest of meer weet over een vermissing of een misdrijf waarvoor een opsporingsbericht is verschenen.

Specifiek voor vermiste minderjarigen is er nog het nummer 116 000 van Child Focus. Net als het nummer 112 is dit een nummer dat in heel Europa geldt.

maandag 3 februari 2014

Valse e-mails in omloop

 

fodfinancienMomenteel circuleren valse e-mails in naam van de FOD Financiën op het internet. De oplichters gebruiken de vormgeving van Tax-on-web en doen geloven dat u recht heeft op een belastingteruggave. Zij vragen uw bank- en kredietkaartgegevens door te sturen.

De FOD Financiën zal nooit op die manier gegevens opvragen. Zij doen namelijk alleen terugbetalingen op het bankrekeningnummer dat u via uw belastingaangifte of via de site www.myminfin.be heeft meegedeeld.

Bovendien verstuurt de FOD Financiën de aanslagbiljetten altijd per post of via Zoomit. U zult nooit aanslagbiljetten ontvangen via de toepassing Tax-on-web.

Vragen? Bel het Contactcenter FOD Financiën op 0257 257 57 (normaal tarief).

Resultaten verkeerscontroles

Op zaterdag 01 februari 2014  werd er op het ganse grondgebied van de politiezone geflitst.

Herzele

Aantal controles: 730
Aantal overtredingen: 145

Zottegem

Aantal controles: 493
Aantal overtredingen: 107

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 520
Aantal overtredingen: 34

Tijdens deze actie werden er 17 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, slechts 1 bestuurder blies positief.

Verder werd er 1 bestuurder onderworpen aan een speekseltest waarvan het resultaat positief was.

In totaal werden er 3 processen- verbaal uitgeschreven voor intrekking rijbewijs jonge bestuurder, gebruik drugs in het verkeer en positief resultaat op gebruik alcohol achter het stuur.

Ten slotte werd er 1 proces verbaal van waarschuwing opgemaakt wegens inbreuken op de verkeerswetgeving.