woensdag 30 april 2014

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten flitscontroles met onderschepping van 26 april 2014

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 447
Aantal overtredingen: 48

Herzele

Aantal controles: 1176
Aantal overtredingen: 85

Zottegem

Aantal controles: 362
Aantal overtredingen: 38

Tijdens deze actie werden er 14 bestuurders onderworpen aan een ademtest, 13 bestuurders bliezen "safé" en 1 "alarmfase".

2 bestuurders werden onderworpen aan een speekseltest gebruik drugs in het verkeer met 1 positief resultaat tot gevolg, hiervoor werd een proces-verbaal opgemaakt.

Verder werden er 1 OI nummerplaat, 1 PV Rijbewijs - snelheid, 1 PV niet verzekerde bromfiets, 1 PV technische keuring en 2 PVW 's inbreuk op de verkeerswetgeving opgemaakt.

dinsdag 29 april 2014

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 28 april 2014

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 152
Aantal overtredingen: 9

Herzele

Aantal controles: 751
Aantal overtredingen: 63

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 29 april 2014

Zottegem

Aantal controles: 230
Aantal overtredingen: 59

Herzele

Aantal controles: 441
Aantal overtredingen: 153

maandag 28 april 2014

Wedstrijd voor beginnende bestuurders

Net als vorig jaar lanceert het BIVV in samenwerking met MNM een wedstrijd voor beginnende bestuurders, dit keer gericht op de gevaarlijke eerste kilometers.

De actie werd vorige week aangekondigd in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow.

Twee jongeren maken kans om ‘de ideale vakantiejob’ met een aantrekkelijk salaris te winnen en zijn tegelijkertijd de ambassadeurs van deze nieuwe BIVV-campagne.

Meer info vindt u HIER

donderdag 24 april 2014

Mogen we alles zeggen op internet?

Een uitspraak doen op internet is eigenlijk net hetzelfde als een uitspraak doen in het openbaar. Internet is dus geen plaats waar we zomaar alles kunnen zeggen en doen. De vrijheid van meningsuiting heeft zo haar beperkingen: laster en eerroof worden niet getolereerd. Je mag niemand pesten, je mag een foto’s van personen mogen verspreiden zonder hun toestemming en je mag zeker geen racistische of xenofobische uitspraken doen. De wet is hierover heel duidelijk.


Laster en eerroof

Het is verboden om:

- iemand te beschuldigen van iets zonder hiervoor een bewijs te hebben; men kan dan aangeklaagd worden voor laster;

- iemand van iets te beschuldigen wanneer het bewijs niet meer geldig is, bijvoorbeeld door verjaring; men kan dan aangeklaagd worden voor eerroof;

- een gerucht te verspreiden en zo de eer van een persoon aan te tasten (belediging);

- feiten bekend te maken bij een grote groep mensen, enkel en alleen om iemand schade toe te brengen; men kan dan aangeklaagd worden voor kwaadwillige ruchtbaarmaking.


Strafbare vormen van cyberpesten

Cyberpesten, dat meestal voortkomt uit “gewoon” pesten, is ook strafbaar. Enkele strafbare vormen zijn: flaming, non-verbaal cyberpesten, outing, masquerade en pesten met als enige bedoeling schade toe te brengen aan de reputatie van het slachtoffer.

- Masquerade: hierbij doet de pester zich voor als het slachtoffer en stuurt dan obscene of kwetsende berichten naar zijn of haar vrienden of familieleden. Dit kan beschouwd worden als “valsheid in geschrifte”.

- Flaming: hieronder verstaan we het versturen van agressieve en minachtende berichten via e-mail of forums en beledigende sms’jes.

- Outing: het gaat hier om het bekendmaken van persoonlijke informatie (van gevoelige, vertrouwelijke of gênante aard) over het slachtoffer om hem of haar diep te kwetsen en te vernederen.


Bescherming van het beeldrecht

Het beeldrecht houdt in dat mensen die te zien zijn op foto’s en in video’s, altijd hun toestemming moeten geven voor publicatie. Als iemand erin toestemt gefotografeerd of gefilmd te worden, wil dit nog niet zeggen dat hij of zij ook de toestemming geeft om de beelden te publiceren of te verspreiden. Deze twee soorten toestemming moeten dus duidelijk van elkaar worden onderscheiden en moeten dan ook apart verkregen worden. Als de beelden bovendien van pornografische aard zijn en/of als er minderjarigen op voorkomen, zal de straf nog zwaarder zijn (artikel 383bis, §1 van het Strafwetboek).


Aanzetten tot haat en discriminatie
De inhoud van de verstuurde en geposte berichten is ook van belang. De verzender(s) en de ontvanger(s) moeten niet alleen hun toestemming geven om de beelden te verspreiden, maar de inhoud mag ook niet racistisch, xenofobisch, discriminerend enz. zijn. Zo is het volgens de antiracisme- en antidiscriminatiewetten verboden om:

- aan te zetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens personen of groepen,

- op basis van nationaliteit, ras, nationale of etnische oorsprong, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuiging, leeftijd, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale achtergrond, taal, enz.

dinsdag 22 april 2014

WAARSCHUWING : Opgelet voor "Microsoft" oplichters !!!!

Recent werden enkel inwoners opgebeld door "Microsoft" oplichters. Deze bellen je op en stellen voor om (niet bestaande) problemen op je computer op te lossen. Ondertussen stelen ze waardevolle data van je harde schijf of laten je betalen voor hun "hulp".

De man of vrouw aan de telefoon geeft zich uit als medewerker van het bedrijf Microsoft. Meestal gebeuren de telefoontjes in het Engels. De oplichter zegt dat er iets aan de hand is met uw computer en dat hij/zij dit euvel voor u zal verhelpen.

Vervolgens neemt men vanop afstand uw computer over. Na enkele muiskliks en het ingeven van een wachtwoord kan de fraudeur persoonlijke informatie uit uw computer halen, zoals bankgegevens en geheime codes. Vaak wordt ook gevraagd om een online betaling te doen voor antivirussoftware.

Ga in geen geval in op dergelijke telefoontjes!

Probeer indien mogelijk het telefoonnummer van de beller te noteren en doe onmiddellijk aangifte bij de politie.

Microsoft zelf heeft ook een informatieve website opgestart omtrent de oplichters. Voor meer info, klik hier.

woensdag 16 april 2014

Resultaten verkeersacties

Op vrijdag 11 april en zaterdag 12 april voerde de lokale politie een algemene controle op het gebruik van de gordel; gsm en het parkeren op plaatsen voor mensen met een handicap

Resultaten :

15 OI gordel
14 OI gsm
6 OI parkeren op een plaats voor mindervaliden
6 OI parkeren
1 OI beschermkledij motorrijder
1 OI kentekenplaat aanhangwagen
1 PV inschrijving voertuig
1 PV verkeersbelasting
1 PV verzekering bromfiets/fietspad/identiteitskaart
1 PV verstreken keuring/gsm
1 PV bezit drugs
1 PV roekeloos rijgedrag
1 PV alcoholintoxicatie
1 PV drugs in het verkeer met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs
2 PVW 's voor diverse inbreuken op de verkeerswetgeving
33 negatieve ademtesten
1 negatieve speekseltest

maandag 14 april 2014

Persmededeling "Snelheidscontroles op de dag van de Ronde van Vlaanderen"

OUDENAARDE, 10/04/2014 – Op zondag 6 april 2014 ging de 98ste Ronde van Vlaanderen door met als aankomstplaats Oudenaarde. Deze wielerwedstrijd is in de eerste plaats een sportief evenement maar er werden toch ook meer dan 120 nevenactiviteiten georganiseerd. Om al deze evenementen in goede banen te leiden en het publiek alsook de genodigden een aangename dag te bezorgen, werden in totaal 1920 mensen (politie, stewards en seingevers) ingezet.

Om de veiligheid van de talrijke supporters en toeschouwers te garanderen, worden sinds 5 jaar flitsvoertuigen ingezet over het hele arrondissement Oudenaarde om eventuele snelheidsduivels af te remmen. Dit jaar werden op 9 controleplaatsen in totaal 3722 voertuigen gecontroleerd waarvan 683 voertuigen en motoren sneller reden dan de toegelaten snelheid.

Concreet betekent dit dat 18,4% van de gecontroleerde bestuurders tegen de lamp liepen. In 2013 was dat 7,80% en in 2012 was dit nog 10,14%. Ondanks de fundamentele wijziging in de opbouw van het parcours, blijken nog steeds een groot aantal bestuurders zich met overdreven snelheid te verplaatsen langsheen het parcours. Opmerkelijk is dat 115 bestuurders (17%) van de 683 op het grondgebied van het arrondissement Oudenaarde, meer dan 10km/uur te snel reden.

28 hoogvliegers reden zelfs meer dan 30km/u te snel met een absolute uitschieter van 74km/uur boven de toegelaten snelheid.

Daarnaast worden ook de zogenaamde recidivisten, of de bestuurders die meerdere malen werden geflitst in 2014 of verspreid over de voorbije 5 jaar, aangepakt. 19 recidivisten zullen eerstdaags een proces-verbaal in hun bus krijgen. Net zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar voor de politierechtbank een themazittingsdag worden belegd, waarop alle recidivisten/snelheidsovertreders gedagvaard worden. De datum van deze zitdag is nog niet gekend.

Tot slot werden er dit jaar naast de snelheidscontroles ook alcoholcontroles gehouden door de PZ Vlaamse Ardennen. In totaal werden op twee verschillende plaatsen 40 bestuurders gecontroleerd. Slechts drie personen bleken geïntoxiceerd te sturen.

Met deze controles wensen de heer Procureur des Konings Geert Merchiers en de politiediensten van het arrondissement Oudenaarde bij te dragen tot een verhoogde verkeersveiligheid.

vrijdag 11 april 2014

Fietsers, wees voorzichtig op rotondes!


Omwille van de veiligheid zijn er meer en meer rotondes op onze wegen. Voor fietsers kan rijden op een rotonde echter risico’s met zich meebrengen.

Rotonde: wat kunnen we fietsers aanbevelen?
 • Vertraag als u een rotonde nadert, de bestuurders die er al op rijden, hebben voorrang.
 • Als er een fietspad is moet u het gebruiken.
 • Is er geen fietspad, rijd dan op de rechterrijstrook en zorg er voor dat u voor de andere bestuurders goed zichtbaar blijft.
 • Hou rekening met de voertuigen die zich links van u bevinden en die de rotonde willen verlaten. U hebt voorrang als u op de rotonde blijft verder rijden. Toch is het beter om te vertragen en zelf voorrang te geven. Zo loopt u het minste risico om omvergereden te worden.
 • Maak uw voornemen om de rotonde te verlaten duidelijk en tijdig kenbaar door uw rechterarm uit te steken.
 • Geef bij het verlaten van de rotonde voorrang aan de voetgangers die de rijbaan oversteken.
 • Als het fietspad buiten de rotonde ligt, geef dan aan elke zijweg voorrang aan de voertuigen die de rotonde verlaten.

donderdag 10 april 2014

Cyberpesten : hoe reageren hoe voorkomen ? Enkele tips !

Het gebruik van sociale media door jongeren is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Sociale communicatiemiddelen zijn leuk maar er bestaan jammer genoeg ook gevaren. Eén van die gevaren is cyberpesten. 

Cyberpesten is een verzamelnaam voor alle vormen van pesterijen die gebruik maken van internet, GSM, computer, … om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen, …

Deze elektronische variant van het “gewone” pesten is doorgaans veel schadelijker en langduriger, doordat de kwetsende berichten en/of foto’s bijna altijd en voor iedereen toegankelijk zijn. Vaak beseffen pesters – zeker als het kinderen of jongeren zijn – ook niet hoe kwetsend hun gedrag is en hoeveel schade ze kunnen aanrichten. Zij hebben meestal de neiging hun pesterijen te onderschatten en af te doen als onschuldige “grappen”.

Een aantal jongeren geeft toe zich al eens schuldig te hebben gemaakt aan het belachelijk maken of pesten van iemand via het internet. Cyberpesters sturen berichten of posten commentaren of foto’s via mails, sms’jes, blogs en chatrooms met de bedoeling hun slachtoffer te bedreigen, te vernederen of lastig te vallen.

Deze regelmatig terugkerende “aanvallen” op personen zijn des te pijnlijker omdat ze meestal anoniem zijn, altijd en overal kunnen gebeuren en vaak ook voor iedereen zichtbaar zijn.

Cyberpesten veroorzaakt doorgaans ook meer psychologische, emotionele en sociale schade bij het slachtoffer doordat de pester anoniem blijft, wat natuurlijk niet het geval is bij ‘gewoon’ pesten. Bovendien kan cyberpesten constant, dag en nacht, doorgaan en door iedereen worden gezien, waardoor het vernederende effect voor het slachtoffer nog groter is.

Enkele tips voor wanneer u wordt geconfronteerd met cyberpesten : 
 • Reageer nooit op beledigende berichten, hatelijke mails of sms’jes, zodat de pester er geen plezier aan beleeft.
 • Blokkeer de afzenders van dergelijke ongewenste mails en schrap pesters uit uw contactenlijst.
 • Gebruik een schuilnaam voor chatrooms e.d. en verander die meteen wanneer u wordt lastiggevallen.
 • Wanneer u op een site, blog of chatroom door iemand wordt lastiggevallen of gepest, waarschuw dan onmiddellijk de moderator of provider, zodat deze persoon kan worden geblokkeerd. Indien nodig verander uw gebruikersnaam / schuilnaam.
 • Wanneer u een nieuw e-mailadres wenst aan te maken, kan het handig zijn om te werken met twee adressen. Het ene gebruikt u voor de goede vrienden (die beloven dan wel om dit aan niemand door te geven) en het andere gebruikt u voor de bredere kennissenkring en de inschrijving op websites.
 • Praat er over met iemand ! Dit kan met een vriend, je ouders, een leerkracht of een vertrouwenspersoon op school !

Aarzel nooit om aangifte te doen van cyberpesterijen bij de politie. 

Enkele tips om cyberpesten te voorkomen :
 • Blijf zelf altijd correct en beleefd in uw mails en berichten aan anderen en verstuur of post nooit foto’s of teksten die anderen kunnen kwetsen, ook al zijn ze “grappig” bedoeld.
 • Ouders : leer uw kinderen vanaf het begin om zich verantwoordelijk te gedragen op het internet, met respect voor alle andere gebruikers – net zoals in het echte leven.
 • Geef nooit persoonlijke gegevens door van uzelf of van familie of vrienden aan iemand van wie u niet weet wat zijn of haar bedoelingen zijn.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van webcams: de persoon “aan de andere kant” kan zo foto’s van u nemen zonder dat u het weet.
 • Antwoord niet op e-mails of uitnodigingen vanwege onbekenden. Spreek erover met een volwassene in geval van problemen.

woensdag 9 april 2014

Zelf beelden van bewakingscamera’s op het internet zetten: een goed idee?


Een winkelier die al meermaals werd overvallen of bestolen, kan uit frustratie wel eens in de verleiding komen het recht in eigen handen te nemen. Als hij daarenboven de indruk heeft dat de politie weinig of niets doet om de daders te identificeren, zou hij de beelden, die hij heeft opgenomen met een bewakingscamera, wel eens eigenhandig kunnen verspreiden.

De moderne techniek van goedkope videocamera’s die relatief duidelijke beelden opnemen en bewaren, in combinatie met verspreidingsmogelijkheden als YouTube, maken het delen van die beelden tot kinderspel. Met enkele muisklikken worden beelden gedeeld, gelinkt ... en als ze spectaculair zijn, gaan ze zelfs viraal.

Maar wat is de bedoeling hiervan? En wordt het beoogde doel zo ook bereikt?

Op het eerste gezicht lijkt deze werkwijze interessant:

- U kunt het zeer snel doen, soms zelfs nog op de dag van de feiten zelf.
- U bereikt veel mensen, zeker als u actief bent op de sociale media.
- U hoeft geen administratieve rompslomp of pietluttige regeltjes te volgen.

Bij nader inzien zijn er wel enkele zeer belangrijke nadelen aan verbonden:

- U begaat een inbreuk op de privacy van de gefilmde personen die – uiteraard – geen toestemming hebben gegeven om hun beelden verspreiden. Dat kan u een strafklacht opleveren.

- Mochten de daders dan al geïdentificeerd worden, dan kunnen zij deze schending inroepen en misschien zelfs een veroordeling ontlopen wegens procedurefouten.

- Als de daders worden herkend, krijgt u in het beste geval een telefoontje met hun identiteit. Wat dan? Het recht in eigen handen nemen kan gevaarlijk zijn, u weet immers niet met wie u te maken hebt. En wat doet u als de opgegeven naam niet de juiste blijkt te zijn?

- Als de vermoedelijke (!) identiteit van de daders de ronde doet op internet, zijn overdreven reacties van hun omgeving niet uit te sluiten. En de gevolgen voor iemand die ten onrechte van strafbare feiten wordt beschuldigd, zijn soms niet te overzien.

Wat doet u dan best met beelden die het onderzoek vooruit kunnen helpen?

- Spreek erover met de politiemensen die de vaststellingen komen doen. Zij gaan dan na of de daders al gekend zijn voor andere feiten. Indien ze hen niet kunnen identificeren aan de hand van de eigen databanken, kunnen ze aan het parket de toestemming vragen om een opsporingsbericht te verspreiden.

- De dienst opsporingsberichten van de federale politie verspreidt de beelden op vraag van een magistraat in de juiste context. Aan elk opsporingsbericht wordt daarenboven een telefoonnummer gekoppeld waar eventuele getuigen terechtkunnen. Daar worden de tips gebundeld en aan de onderzoekende politie-eenheid doorgegeven. Die kunnen dan de informatie natrekken en de daders identificeren om zo het echte doel te bereiken: de daders van strafbare feiten voor de rechter brengen en laten veroordelen.

dinsdag 8 april 2014

HFD-wapens moeten voortaan worden aangegeven

Sommige particulieren hebben een of meerdere oude wapens die een zekere waarde vertegenwoordigen als erfgoed in huis. Aangezien dergelijke oorlogssouvenirs geen enkel crimineel doel dienen, was er volgens de wet dan ook geen enkele vergunning voor nodig. In 2007 werd de lijst van historische, folkloristische en decoratieve wapens die vrij verkocht mochten worden – de zogenaamde HFD-lijst – zelfs nog uitgebreid.
Zes jaar later, in mei 2013, werd deze lijst echter afgeschaft en voortaan zullen dus ook deze wapens moeten worden aangegeven en geregistreerd.

Waarom werd de HFD-lijst afgeschaft?

De politiediensten constateerden dat sommige van die HFD-wapens waarvoor in het buitenland nog munitie te verkrijgen is, toch weer opdoken in criminele milieus. Vandaar dat de Belgische ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken besloten om de volledige HFD-lijst af te schaffen. Voor het bezit van dergelijke historische, folkloristische of decoratieve wapens is nu dus weer een vergunning nodig.

De wijzigingen aan het Koninklijk Besluit van 20 september 1991
Bepaalde vuurwapens die vermeld worden in het eerste artikel van het KB van 20 september 1991 zullen nog steeds vrij mogen worden verkocht. Het gaat hoofdzakelijk om modellen of brevetten van voor 1890 van buskruitvuurwapens die voor 1945 werden gemaakt, en om alle wapens die door de Proefbank voor vuurwapens in Luik werden geneutraliseerd.
De lijst in bijlage van bovengenoemd KB werd echter afgeschaft, waardoor alle niet-geneutraliseerde vuurwapens voortaan vallen onder de categorie “vergunningsplichtige wapens”.
Het feit dat voor bepaalde wapens geen gepaste munitie meer wordt gemaakt, betekent dus ook niet langer dat die wapens vrij verkrijgbaar zijn.
Bovendien is de fabricatiedatum die bepaalt dat wapens die voor die tijd zijn gemaakt, vrij verkrijgbaar zijn, verschoven van 1897 naar 1895.

Registratie van HFD-wapens

De houder van een vuurwapen dat door het KB van 8 mei 2013 vergunningsplichtig is geworden, moet dit wapen voorleggen aan de lokale politie vóór 25 mei 2014. De politie zal dan een voorlopige vergunning (model 6) afgeven, op voorwaarde dat de houder meerderjarig is en nog nooit veroordeeld is.
Vervolgens wordt er een vergunningsaanvraag naar de gouverneur gestuurd. De houder van het betreffende vuurwapen mag dit wapen voorhanden houden in afwachting van de beslissing. De vergunning wordt gratis afgeleverd, maar er moet wel telkens een bijdrage worden betaald bij de vijfjaarlijkse controle.
Wanneer de houder minstens vijf vuurwapens bezit, kan hij ook een verzamelerkenning voor HFD-wapens aanvragen. Verzamelaars die al een erkenning hadden op 25 mei 2013, moesten ten laatste op 9 juni hun wapens inschrijven in hun register. Het thema van hun verzameling is niet van toepassing op deze wapens.

Wanneer de vergunning wordt geweigerd

De gouverneur gaat na of de aanvrager niet het voorwerp is van een lopende schorsing of intrekking van een vuurwapenvergunning en of er geen redenen van openbare orde zijn die daartoe aanleiding geven.
Wanneer de vergunning wordt geweigerd, moet de betrokken houder binnen de acht dagen na kennisneming van de beslissing zijn vuurwapen in bewaring geven, of het afstaan aan een erkend of vergund persoon, of het laten neutraliseren door de Proefbank in Luik, of het overdragen aan de politie voor vernietiging.
Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen de beslissing van de gouverneur bij de Federale Wapendienst binnen 15 dagen na kennisneming van de beslissing per aangetekend schrijven. In laatste instantie kan enkel nog beroep worden aangetekend bij de Raad van State.


Bewaring en veiligheidsmaatregelen

Voor het thuis bewaren van HFD-wapens moeten de volgende regels in acht worden genomen:

1. De wapens mogen geen munitie bevatten.
2. De wapens en de munitie moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard.
3. De wapens en de munitie mogen niet op dezelfde plaats worden bewaard.
4. De plaats van bewaring mag geen zichtbare aanduiding hebben die duidelijk maakt dat er wapens of munitie liggen opgeslagen.
5. Gereedschap dat een inbraak zou kunnen vergemakkelijken, mag zich nooit langer dan noodzakelijk in de buurt van de bewaarplaats bevinden.
© Secunews.be

maandag 7 april 2014

Nummerplaat voor bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen. Zonder nummerplaat mogen deze voertuigen niet meer op de openbare weg komen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor elektrische rolstoelen. De wijziging komt er om overtredingen makkelijker te kunnen verbaliseren.

Volgens het KB op de inschrijving van voertuigen mogen voertuigen pas in het verkeer worden gebracht wanneer ze ingeschreven zijn en de nummerplaat dragen die bij de inschrijving werd toegekend. Tot nog toe was die inschrijving niet verplicht voor onder meer bromfietsen. De wetgever wijzigt deze bepaling nu als volgt: ‘Inschrijving is niet verplicht voor bromfietsen en lichte vierwielers, met uitzondering van nieuwe en reeds ingeschreven voertuigen’.

De verplichting geldt meer concreet voor alle tweewielige (categorie L1e) of driewielige (categorie L2e) voertuigen met een maximumsnelheid van 45 km/u en volgende kenmerken:
- voor tweewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ (voor motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor elektrische motoren);
- voor driewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor andere soorten motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor elektrische motoren).

Voor lichte vierwielers gaat het over voertuigen met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een maximumsnelheid van 45 km/u en een motor met een cilinderinhoud van maximum 50 cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor andere motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor elektrische motoren).

Via een tweede besluit van 23 maart 2014 legt Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, de vorm en de afmetingen van de nummerplaat vast. De nummerplaat heeft een witte achtergrond. Het opschrift en de boord zijn robijnrood (RAL 3003). Het opschrift zal bestaan uit een combinatie van de letter ‘S’ gevolgd door 3 letters afhankelijk van het type voertuigen en 3 cijfers. De letterreeks van bromfietsen van klasse A start steeds met letter A, voor bromfietsen van klasse B is dit de letter B en voor lichte vierwielers is de eerste letter telkens een U. 


Bijvoorbeeld

- S-AAA-001 voor bromfietsen van klasse A;
- S-BAA-001 voor bromfietsen van klasse B;
- S-UAA-001 voor lichte vierwielers.

woensdag 2 april 2014

Bestuurlijke aanhouding van een persoon: het verloop en de regels

Wanneer iemand bestuurlijk wordt aangehouden, krijgt hij dan ook te horen wat de reden hiervoor is? Hoe lang mag iemand in zo’n geval worden vastgehouden? Wie moet er worden ingelicht over de aanhouding? Wordt er altijd een proces-verbaal opgemaakt? In ons vorige artikel bespraken we de mogelijke situaties waarin de politie iemand bestuurlijke kan aanhouden. Nu nemen we de concrete gang van zaken en de wettelijke voorwaarden onder de loep.

Duur en moment van de bestuurlijke aanhouding

Deze vorm van vrijheidsberoving mag nooit langer duren dan absoluut noodzakelijk is voor de omstandigheden die de aanhouding rechtvaardigen. De bestuurlijke aanhouding moet dus worden opgeheven zodra de reden ervoor is weggevallen. Wanneer iemand bijvoorbeeld bestuurlijk werd aangehouden wegens openbare dronkenschap, moet hij weer worden vrijgelaten zodra hij gekalmeerd, nuchter en weer bij zijn positieven is.
Een bestuurlijke aanhouding mag in geen enkel geval langer dan 12 uur duren. Dat is de wettelijk toegestane maximumduur.
De duur van de vrijheidsberoving gaat in op het moment dat de betrokken persoon niet langer kan gaan en staan waar hij wil door de interventie van een politiebeambte of -autoriteit. Dit moment wordt steeds bepaald op een manier die het gunstigste is voor de betrokken persoon, d.w.z. zo vroeg mogelijk in de tijd.

Verwittiging van een officier en de autoriteiten van de bestuurlijke politie


Wanneer de bestuurlijke aanhouding werd uitgevoerd door een agent van de bestuurlijke politie, moet deze zich zo snel mogelijk richten tot de officier van bestuurlijke politie (OBP) waaronder hij ressorteert. De aanhouding valt dan vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid en de controle van die officier.
Als de officier van bestuurlijke politie de aanhouding bevestigt, zal hij die laten inschrijven in het aanhoudingsregister en vervolgens ook zo snel mogelijk de burgemeester van de gemeente waar de persoon werd aangehouden – of de hiervoor bevoegde politieautoriteit (bv. de Dienst Vreemdelingenzaken) – hiervan op de hoogte brengen.
Het is de taak van de burgemeester en andere bevoegde autoriteiten om de concrete richtlijnen vast te leggen voor deze procedure.

Verplichting om de aangehouden persoon te informeren


Op het moment van zijn aanhouding en wanneer hij in een cel wordt opgesloten, moet de betrokken persoon door de verantwoordelijke politiebeambte op de hoogte worden gebracht van alle nuttige informatie en van zijn rechten. Die informatie moet worden verstrekt op het moment dat de politiebeambte de betrokken persoon aanhoudt, of op het moment dat de officier van bestuurlijke politie de aanhouding uitvoert of bevestigt.

Deze officiële kennisgeving moet schriftelijk worden bevestigd in het aanhoudingsregister. Wanneer de aangehouden persoon de taal van de betrokken politiebeambte niet of onvoldoende begrijpt of niet spreekt, heeft hij het recht de nodige informatie te krijgen in zijn eigen taal of in een taal die hij wel begrijpt.
De gegevens die onder die informatieplicht vallen, zijn: de vrijheidsberoving, de reden of motieven hiervoor, de maximale duur van de detentie, de procedure voor de veiligheidsfouille, de opsluiting in een cel en het aandoen van handboeien, de mogelijkheid om dwangmaatregelen te nemen...


Inschrijving in het aanhoudingsregister


Iedere aanhouding moet worden ingeschreven in het aanhoudingsregister. Dit register is het verslag van het chronologische verloop van de vrijheidsberoving, van het begin van de aanhouding tot het einde of tot het moment dat de betrokken persoon wordt overgedragen aan de bevoegde autoriteiten of diensten.
In geval van een bestuurlijke aanhouding wordt er niet altijd een proces-verbaal opgemaakt. Om toch een zekere controle mogelijk te maken, moeten een aantal zaken zeker worden vermeld in het aanhoudingsregister, zoals: het reële tijdstip van de aanhouding, het tijdstip van aankomst op het politiebureau, de volledige identiteit van de aangehouden persoon, de reden voor de aanhouding, een opsomming van de voorwerpen die op de betrokken persoon zijn gevonden...