woensdag 30 juli 2014

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 29 juli 2014

Herzele

Aantal controles: 844
Aantal overtredingen: 70

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 161
Aantal overtredingen: 22

Zottegem

Aantal controles: 338
Aantal overtredingen: 36

BIVV lanceert campagne tegen gsm’en achter het stuur

Vandaag lanceert het BIVV een nieuwe campagne die bestuurders moet ontraden te gsm’en en sms’en achter het stuur.
 
De campagne is nodig omdat heel wat bestuurders gsm’en en sms’en achter het stuur als normaal beschouwen, ondanks het verhoogde risico op een ongeval.
 
Wie belt achter het stuur loopt 3 tot 4 keer meer kans op een ongeval. Bij sms’en is dat risico 23 keer groter.
 
Het volledige persbericht vindt u hier

dinsdag 29 juli 2014

Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem waarschuwt voor nieuwe vorm van internetoplichting

Momenteel zijn er brieven/emails in omloop, zogezegd afkomstig van de firma Scarlet, waarin vermeld staat dat er een overschrijding van de datalimiet werd vastgesteld.

In de brief deelt men verder nog mee dat er een bepaald bedrag moet overgemaakt worden en dat er een deurwaarder zal worden ingeschakeld indien er geen gevolg wordt gegeven aan het schrijven.

Gelieve hierop niet in te gaan want dit is een nieuwe vorm van intenetoplichting. 

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 28 juli 2014

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 138
Aantal overtredingen: 22

Herzele

Aantal controles: 122
Aantal overtredingen: 21

Zottegem

Aantal controles: 556
Aantal overtredingen: 28

zaterdag 26 juli 2014

Wat is de minimumafstand voor het maken van vuur aan een bosrand en bebouwing ?

Sinds 3 juli 2013 is het toegelaten om een kampvuur te maken op een afstand van ten minste 25 meter van de bosrand. Tot dan was die minimumafstand 4 keer zo groot. Of toch in Vlaanderen; in het Waals Gewest was het al langer mogelijk om een vuurtje te stoken op 25 meter van de bomen.

Ook nu blijven afwijkingen op de afstandsregel mogelijk als die zijn opgenomen in een goedgekeurd beheersplan of als het Agentschap voor Natuur en Bos vooraf akkoord ging.

Opgelet! De 100-meterregel verdwijnt dan ten wel ten aanzien van de bossen, maar zij blijft bestaan ten aanzien van huizen en andere brandbare goederen. 

Het Veldwetboek zegt het als volgt: “Met een geldboete van tien tot twintig euro en met een gevangenisstraf van één dag tot vijf dagen, of met één van die straffen alleen, worden gestraft: zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter afstand van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd”.

Strenger verbod op verbranding van afval in open lucht!

afval verbrandenDe Vlaamse regering heeft een nieuw verbod op verbranding in open lucht goedgekeurd. Tot nu toe mocht men nog plantaardige afvalstoffen verbranden in open lucht. Deze moesten afkomstig zijn van tuinonderhoud, ontbossing of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

Biomassa-afval afkomstig van het onderhoud van tuinen mag vanaf nu onder geen enkele omstandigheid nog worden verbrand in open lucht.
 
Er worden heel specifieke uitzonderingen voorzien waar de verbranding in open lucht omwillen van technische of sociale redenen niet kan worden uitgesloten.
 
Deze uitzonderingen zijn: 
 • Wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.
 • In natuurgebieden, als beheersmaatrgele wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
 • plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
 • Droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen.
 • Droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een BBQ-toestel of voor het gebruik van een sfeerverwarming.
 • Dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten.

 • Deze nieuwe bepalingen zijn opgenomen in een nieuw hoofdstuk (6.11 in titel II) van het Vlarem. In ditzelfde hoofstuk zijn ook enkele bijkomende voorwaarden (o.a. meldingsplicht) opgenomen omtrent het verbranden in open lucht. De afstandsregels uit art. 89 van het Veldwetboek blijven onverminderd van kracht.
   
  Meer info? Neem een kijkje op www.stookslim.be

  vrijdag 25 juli 2014

  Respect voor laad- en loszones

  Wat is een laad- en loszone?

  Op een laad- en loszone kan je heel even met je voertuig stilstaan om personen te laten in- of uitstappen of goederen te laden of te lossen.  Door deze laad- en loszones kunnen bewoners en toeristen, op welbepaalde plaatsen in de stad, hun bagage op een correcte manier in of uitladen, zonder daarvoor honderden meters te moeten lopen. Ook handelaars of leveranciers die goederen moeten leveren of ophalen bij lokale handelaars kunnen dit op een laad- en loszone op een wettelijke
  manier doen.

  Waarvoor dient een laad- en loszone niet?

  Een laad- en loszone is geen privéparkeerplaats.  Je mag er in geen geval parkeren om even een kleine boodschap te gaan doen in een nabijgelegen winkel.  Ook de handelaar zelf mag niet de hele
  dag met open laadbak op een laad- en loszone parkeren. Het leveren van een tvtoestel is laden en lossen, het installeren ervan niet.Stilstaan mag, parkeren niet.
  De Wegcode bepaalt wat een stilstaand en wat een geparkeerd voertuig is.

  Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het laten in- of uitstappen van personen of voor het laden en lossen van zaken.

  Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het laten in- of uitstappen van personen of voor het laden en lossen van zaken.

  Op een laad- en loszone mag je stilstaan, parkeren niet!

  donderdag 24 juli 2014

  Hoe vermijden dat je kind verdwaalt

  childfocus
   
  Iedereen heeft het al eens meegemaakt: 20 seconden afgeleid zijn is al voldoende. Plots zie je je kind niet meer. Ga je met je kind op stap of naar een evenement, denk dan aan deze tips:
   
   
   
  • Kleed je kind met felle kleurtjes, zodat het goed zichtbaar is.
  • Laat je kind een armbandje of badge dragen met je gsm-nummer op.
  • Spreek met je kind een ontmoetingsplaats af (grote boom, standbeeld,...) voor het geval je elkaar uit het ook verliest. Als je kind de afgesproken plaats zou vergeten, zeg dan dat het best ter plaatse blijft staan en dat jij op zoek zal gaan. 
  • Vertel je kind dat het altijd een persoon in uniform mag aanspreken (politie, brandweer, rode kruis,...).
   
  Wat kan je nog doen?  
  • Zorg altijd voor een recente foto in je portemonnee of gsm.
  • Stel je in de plaats van je kind. Waar zou jij naartoe gaan? Speelgoedwinkel? Speeltuin?
  • Spreek een verantwoordelijke aan om mee te helpen uitkijken.  
  • Ga naar de afgesproken ontmoetingsplaats of keer op je stappen terug.
  • Zoek kort maar intenstief. Blijf rustig. Duurt het te lang, bel dan de gratis nummers 101 (politie) en 116 000 (Child Focus).

  Resultaten BOB actie van 23 juni 2014

  Herzele

  Aantal ademtesten : 53 allen safe
  Aanta pvw's : 2
  Zottegem

  Aantal ademtesten : 10 (2 alarmfase)
  Aantal pvw’s : 1 (verzekering)


  Sint-Lievens-Houtem

  Aantal ademtesten : 31 allen safe
  Aantal oi's : 1 gordeldracht

  Communicatiekanaal Child Focus : ‘Nu praat ik erover’

  Uit onderzoek en ook uit de dagelijkse praktijk van andere hulporganisaties blijkt dat jongeren met vragen over delicate of intieme onderwerpen makkelijker contact leggen met hulpverleners via online communicatiemiddelen zoals chat. 

  Child Focus biedt een communicatiekanaal “op maat” van jongeren aan : een one-to-one chat (instant messaging-applicatie) die de naam ‘Nu praat ik erover’ kreeg. Het is een onderdeel van childfocus.be en rechtstreeks bereikbaar op nupraatikerover.be.

  Via dit kanaal kunnen deze jongeren in contact komen met gespecialiseerde medewerkers van Child Focus die hen zullen beluisteren, informeren, ondersteunen, en indien gewenst doorverwijzen.

  De consulenten bekijken samen waar en hoe het slachtoffer in zijn of haar omgeving voor gespecialiseerde bijstand terecht kan, of op welke manier hij of zij via gerechtelijke weg opvolging kan zoeken. Dit gebeurt in alle vertrouwelijkheid en desgewenst kan de jongere anoniem blijven. Daarbij zal de consulent hem of haar tegelijkertijd aanmoedigen en ondersteunen om de nodige stappen te zetten om herhaling van het misbruik te voorkomen en om te gaan met de gevolgen ervan.

  Daarnaast kan je ook nog steeds terecht op het gratis telefoonnummer 116 000.

  Kwaadwillige oproepen

  Indien u kwaadwillige oproepen/sms-berichten krijgt op uw gsm of op uw vast telefoontoestel en u de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen/sms-berichten wilt kennen, kunt u klacht indienen bij de ombudsdienst voor telecommunicatie.

  U kunt een klacht indienen bij de ombudsdienst door het invullen van het klachtenformulier dat beschikbaar is op http://www.ombudsmantelecom.be/nl/klacht-met-betrekking-tot-kwaadwillige-oproepen.html?IDC=53  Er wordt u dan gevraagd om op dit formulier de precieze data en uren van de oproepen te noteren.

  OPGELET : Alleen schriftelijke klachten worden in aanmerking genomen. Het is echter wel mogelijk om u telefonisch tot de ombudsdienst te wenden op het nummer 02/223.09.09 om optimaal op de hoogte te worden gebracht van uw rechten.

  Indien de ombudsman van mening is dat de feiten aangetoond zijn, heeft hij op basis van uw binnenkomende telefoonverkeer dat door de betrokken telecomoperator wordt doorgestuurd, als enige opdracht om u de gegevens van de houder van de aansluiting mee te delen (die dus niet noodzakelijk de dader van de oproepen is, aangezien de lijn door derden kan zijn gebruikt) van waaruit de ongewenste oproepen uitgegaan zijn.

  De ombudsdienst kan de vermoedelijke dader niet identificeren indien de oproepen gebeurd zijn vanuit een telefooncel, vanuit een ander land of, soms, als ze afkomstig zijn van een GSM met een vooruitbetaalde kaart.

  In het kader van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privésfeer, is de ombudsman niet gemachtigd om op te treden. Hij zal dus nooit contact nemen met de vermoedelijke dader van de kwaadwillige oproepen /sms-berichten.

  Er wordt u ten zeerste aangeraden om u bij dit soort geschillen eveneens tot uw lokale politie te wenden.

  woensdag 23 juli 2014

  Wie in Denemarken dronken achter het stuur betrapt wordt, riskeert de inbeslagname van zijn auto.

  Meer nog: de politie kan ook beslissen de wagen in kwestie te verkopen. De opbrengst gaat naar de staatskas, zei een woordvoerster van de regerende sociaaldemocraten op de Deense radio.

  De maatregel slaat op chauffeurs die rijden met een promillage van meer dan 2. Bestuurders die eerder al dronken aangehouden werden, lopen bij een promillage van 1,2 al kans dat hun auto in beslag genomen en verkocht wordt.

  Ook buitenlanders kunnen op deze manier hun wagen kwijtraken. "Het maakt niet uit of je Deen bent of niet", aldus het ministerie van Justitie. Bestuurders moeten de eigenaar van de auto zijn. Huurauto's en leasewagens vallen niet onder de maatregel.

  Ook in Italië worden auto's in beslag genomen en verkocht als de chauffeur 1,5 promille in zijn bloed heeft.

  dinsdag 22 juli 2014

  Veilig online shoppen met deze tips

   

  saleEr is meer dan één manier om te genieten van de solden. Steeds meer mensen shoppen al eens online. Makkelijk, snel én veilig mits je deze tips in je achterhoofd houdt:

  Voor de transactie

  • Controleer of het bedrijf achter de website duidelijk identificeerbaar is: een vast telefoonnummer, adres, BTW-nummer en de algemene voorwaarden.
  • Ga na of het bedrijf geregistreerd is met een geldig ondernemingsnummer. Dit kan via de VIES-site van de Europese Commissie.
  • Check of de website een kwaliteitslabel vermeldt en of de site ook daadwerkelijk aangesloten is bij dat betreffende label.
  • Je kan de betrouwbaarheid van een webleverancier ook checken via Howard, een shopping assistant ontwikkeld door het Europees Centrum voor de Consument.
  • slotjeVermijd onbeveiligde of onbekende websites. Hou in het oog of alle transacties verlopen via beveiligde pagina’s. Veilige pagina’s kun je herkennen aan het hangslotteken in de adresbalk van je browser en aan het webadres dat altijd begint met https. De ‘s’ staat voor secure.

  Tijdens de transactie

  • Ga de serieuze bedoelingen van de verkoper na: stel vragen over de goederen of diensten die hij aanbiedt, zeker als het gaat om een veilingsite.
  • Achterhaal wat je werkelijk zal moeten betalen en of alle onkosten zijn inbegrepen. Wees ook op je hoede als de prijs abnormaal laag is.
  • Controleer altijd of de betaling verloopt via een beveiligde site. Deze is herkenbaar aan een slotje of sleuteltje bovenaan in de webadresbalk en een internetadres dat begint met https in plaats van http. Regel nooit je aankoop via een geldtransfersysteem zoals Western Union of Moneygram.
  • Geef bij de aankoop enkel gegevens in die noodzakelijk zijn voor de bestelling. Geef nooit een rekeningnummer, wachtwoord of pincode door.
  • Lees het verzend-, garantie- en retourbeleid van de webshop. Vergewis je ervan dat je het recht hebt om binnen een periode van 7 werkdagen af te zien van de aankoop.

  Na de transactie

  • Bewaar alle gegevens over de aankoop, bijvoorbeeld door een screenshot van de pagina te maken of deze af te drukken.
  • Kijk achteraf de bankafschriften van je kredietkaart na.
  • De verkoper is verantwoordelijk voor de verzending van je aankoop. Komt die niet aan, dan moet je in principe niet betalen. Ook wanneer het product beschadigd is, mag je het terugsturen en een nieuw exemplaar vragen.
  • In geval van oplichting bij een aankoop die je hebt betaald met een kredietkaart, neem dan contact op met de uitgever van de betreffende kaart, meld het misbruik en vraag om de betaling ongedaan te maken.


  Toch slachtoffer van internetfraude?

  Word je ondanks alle voorzorgen toch slachtoffer van internetcriminaliteit, dan kan je een aantal acties ondernemen. Eén en ander hangt af van de manier waarop en het nadeel dat je ondervond.

  Doe aangifte bij de politie

  Als slachtoffer kom je persoonlijk aangifte doen op het commissariaat. Dit kan in je eigen wijkcommissariaat of in één van onze andere commissariaten. Enkel dan kan er iets door de politie ondernomen worden.

  Meld de fraude op eCops
  logo110wKwam je terecht op een site met misleidende informatie? Ontving je via e-mail ongewenste reclame of een frauduleus voorstel? Zag je kinderporno op een site? Maak een melding op eCops, een online Belgisch meldpunt waar je als internetgebruiker misdrijven op of via het internet kan melden.

  Wat kan je nog doen?

  Alle belangrijke reisdocumenten klaar? Doe de test.

  Dit is geen probleem voor reizen binnen de Schengenzone, om naar Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk te reizen is een geldige identiteitskaart dan ook voldoende. Een reis naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Rusland, Nigeria of China vraagt echter meer voorbereiding!

  Reizen buiten Europa? Houd rekening met belangrijke reisdocumenten!
   
  Reisbestemmingen zoals China en de Verenigde Staten vereisen twee aparte reisdocumenten: het paspoort en een visum. Het paspoort kan je aanvragen bij de gemeente. Het is enkele jaren geldig en geschikt voor alle bestemmingen.
   
  Het visum is een apart document dat uitgegeven wordt door het bestemmingsland. Ieder land heeft zijn eigen eisen om dit visum te bekomen. Een veelvoorkomende voorwaarde is een reisverzekering welke erkend wordt door het land van bestemming.
   
  Een reisdocument dat minder courant is, maar soms wel vereist is een inentingsbewijs. Vooral voor exotische bestemmingen zijn inentingen vaak noodzakelijk. Wil je weten welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming? Bekijk dan snel de website van de Federale Overheid!
   
  Natuurlijk zijn er ook nog andere reisdocumenten die u nooit mag vergeten. Bij een autovakantie is het enorm belangrijk zeker te zijn dat u de verplichte boorddocumenten bij heeft en dat deze bovendien de originelen zijn. Kopieën zijn niet voldoende!
   
  Daarnaast zijn natuurlijk de vliegtickets en het bewijs van reservering van het hotel documenten die u zeker niet mag vergeten vooraleer u de deur op slot doet!

  Soldenshoppen? Haal veilig geld uit de muur

  geldafhalenGa je soldenshoppen? Neem dan niet meer cash geld mee dan nodig. Betaal bij voorkeur met een bankkaart of haal op een veilige manier geld uit de muur:

  • Gebruik zo min mogelijk een buitenautomaat. Wees op je hoede als de automaat van je vertrouwde bank plots een ander uitzicht heeft.
  • Als mensen te dicht staan, vraag hen dan om wat afstand te nemen of laat hen voorgaan.
  • Kijk rond in de buurt van de automaat of er geen onbekenden rondhangen. Laat je niet afleiden door onbekenden.
  • Als degene die voor je staat, vraagt om de automaat te testen omdat zijn kaart ingeslikt zou zijn, ga hier niet op in.
  • Leer je pincode uit het hoofd en gebruik geen spiekbriefjes.
  • Scherm de automaat af met je lichaam voor vreemde blikken en hou je hand boven het klavier als je je pincode intikt.
  • Controleer na een transactie of je je eigen bankkaart terug krijgt.
  • Tel je geld niet na op straat.
  • Twijfel je aan de situatie, haal geen geld af en kom later terug.
  De manier waarop een dief de pincode van een bankkaart probeert te verkrijgen kan variëren van meekijken over de schouder om de code te kunnen afkijken, de aandacht afleiden om je kaart te kunnen bemachtigen tot knoeien met de geldautomaat:
  • Bij skimming kopiëren criminelen de magneetstrip van de bankkaart met een opzetstuk of voorzetmond op de geldautomaat. Daarna wordt de pincode d.m.v. diverse trucs onderschept.
  • Bij cash trapping brengen criminelen een afdekplaatje aan op de gleuf van de geldautomaat. Het geld wordt zo tegengehouden. Het slachtoffer denkt dat de automaat stuk is en loopt de bank binnen. Intussen halen de criminelen snel het geld uit de automaat.
  • Shoulder surfing laat dieven toe de pincode van het slachtoffer te bekijken, de bankkaart te stelen en dan op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld af te halen.

  zondag 20 juli 2014

  Controleer de geldigheid van een identiteitsdocument op www.checkdoc.be

  Op www.checkdoc.be kan iedereen de geldigheid van een identiteitsdocument (Belgische identiteitskaart of paspoort) nakijken.

  Checkdoc richt zich vooral tot de burgers, ondernemingen, openbare diensten, enz. die al te vaak geconfronteerd worden met misbruiken door hun klanten betreffende de identificatie van deze. Voorbeeld: verhuur van wagens, boeken, DVD's, bankdiensten, ...

  Elke natuurlijke persoon kan dus www.checkdoc.be gebruiken om zich te vergewissen over de geldigheid van de, aan hem, voorgelegde identiteitskaart of paspoort.

  De site werkt op basis van "hit/no hit". De reden van "hit" of "no hit" wordt niet weergegeven via de site.

  Zo zal er een "hit" verschijnen bij problematische documenten:

  • Vervallen documenten 
  • Document gekend als gestolen of verloren
  • Document vernietigd in de database van paspoorten of identiteitskaarten 
  • Niet geldig document (houder overleden, geschrapt document, ...) 
  • Ingevoerde nummer bestaat niet 
  • Structuur van het ingegeven nummer komt niet overeen met het type document

  donderdag 17 juli 2014

  Hoe de diefstal van je auto vermijden?

  Veel autodiefstallen worden vergemakkelijkt door de nonchalance van de eigenaars, die het oppor-tunisme en de professionaliteit van de autodieven onderschatten.

  Hoe autodiefstal voorkomen? 
  • Laat de wagen nooit met draaiende motor of met de sleutel op het contact achter, ook niet om snel de krant te halen.
  • Parkeer op goed verlichte en drukbezochte plaatsen. As je een garage hebt, zet de wagen dan binnen. Sluit alle toegangen naar die garage af.
  • Laat geen reservesleutels in de wagen achter.
  • Geef de sleutel niet af aan een onbekende (parkeerbewaker, ...), het is te gemakkelijk om er snel een kopie van te maken.
  • Sluit alle ramen, deuren en koffer af, ook als je maar even weg bent. Als de auto een antidiefstalinstallatie heeft, activeer die dan met de afstandsbediening.
  • Draai de voorwielen in de richting van de stoep en blokkeer het stuurslot. Bij recente wagens gebeurt dit automatisch als je de sleutel uit het contact haalt.
  • Laat de wagen in versnelling staan en trek de handrem. Dat bemoeilijkt het opheffen en takelen.
  • Het gebruik in bepaalde omstandigheden van een speciale stuurstang of een metalen constructie die de pedalen of de versnellingspook blokkeert kan een bijkomende hindernis vormen.
  • Neem de boorddocumenten uit de auto.

  woensdag 16 juli 2014

  Resultaten verkeerscontroles

  Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 16 juli 2014

  Zottegem

  Aantal controles: 696
  Aantal overtredingen: 113

  Sint-Lievens-Houtem

  Aantal controles: 263
  Aantal overtredingen: 30

  Herzele

  Aantal controles: 98
  Aantal overtredingen: 33

  dinsdag 15 juli 2014

  Resultaten verkeerscontroles

  Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 14 juli 2014

  Sint-Lievens-Houtem

  Aantal controles: 714
  Aantal overtredingen: 45

  Herzele

  Aantal controles: 81
  Aantal overtredingen: 8

  Zottegem

  Aantal controles: 969
  Aantal overtredingen: 11

  maandag 14 juli 2014

  Als vrouw alleen op reis: enkele tips


  Of het nu is voor zaken of voor het plezier, tegenwoordig is het heel gewoon dat ook vrouwen alleen reizen. Het is wel een feit dat hun behoeften qua veiligheid en gezondheid op een aantal vlakken verschillen van die van een man. Dit artikel geeft een reeks tips, speciaal voor vrouwen die alleen reizen.
   
  Of het nu is voor zaken of voor het plezier, tegenwoordig is het heel gewoon dat ook vrouwen alleen reizen. Het is wel een feit dat hun behoeften qua veiligheid en gezondheid op een aantal vlakken verschillen van die van een man. Dit artikel geeft een reeks tips, speciaal voor vrouwen die alleen reizen.

  Zoek zoveel mogelijk informatie voor het vertrek
  Weten hoe het er in je land van bestemming aan toe gaat is erg belangrijk. Houd rekening met de veiligheids- en gezondheidssituatie, de politieke en economische context, de lokale gebruiken en de rol van de vrouw.
  Lees meer dan enkel de traditionele gidsen: de beste tips komen van andere vrouwen, op blogs en fora of door op reis constant in contact te blijven met andere vrouwen.

  Neem zo weinig mogelijk bagage mee
  Een rugzak is ideaal. Daarmee heb je je handen de hele tijd vrij. Documenten steek je best in een heuptasje of verstopt onder je kledij. Steek een kopie van je documenten in de rugzak of stuur ze aan jezelf per mail. Op die manier kan je bij diefstal of verlies toch bewijzen wie je bent.

  Houd rekening met de lokale gebruiken
  Probeer steeds je zo goed mogelijk aan te passen aan het land dat je bezoekt. In de meest gidsen vind je wel kledingadvies. Hou het in elk geval sober en vermijd opzichtige juwelen. Kijk naar de plaatselijke vrouwen: als ze niet alleen op café zitten of geen korte mouwen dragen, doe dat dan ook niet.
  In sommige streken komen vrouwen ’s avonds niet meer buiten. Dit toch doen kan je in gevaar brengen.

  Let op je voeding
  Mensen met slechte bedoelingen kunnen proberen iets in je eten of je drankje te doen. Let op en denk goed na alvorens iets te aanvaarden van een vreemde.
  Een vrouw alleen kan een gemakkelijke prooi lijken. Wees je daarvan bewust en begin, in geval van dreiging, te roepen om de aandacht te trekken. In sommige landen draag je best een donkere zonnebril om de blik van onbekende mannen niet te kruisen.

  Denk aan je gezondheid
  Houd er rekening mee dat bepaalde zaken zoals tampons of de pil niet overal verkrijgbaar zijn. Als je vaker last hebt van urinewegeninfecties, draag dan katoenen ondergoed en ruimzittende kleren en drink voldoende water.

  Neem een assertieve houding aan
  Geef nooit de indruk dat je kwetsbaar bent. Zo voorkom je dat je er wordt uitgepikt als slachtoffer. Geef altijd de indruk goed te weten waar je mee bezig bent en houd altijd een briefje met de plaats waar je logeert op zak.

  Bereid je trips voor
  Stap niet bij vreemden in de wagen maar gebruik de taxibedrijven die je in het plaatselijke hotel werden aanbevolen. In sommige landen zijn er in het openbaar vervoer plaatsen voorbehouden voor vrouwen. Is dit niet het geval, probeer dan steeds in een compartiment te gaan zitten waar nog andere vrouwen zitten.

  Houd contact
  Het is meestal een goed idee om met iemand in telefonisch of per mail contact te blijven om hem of haar op de hoogte te houden van de volgende etappe op je tocht.

  Reactie bij verkrachting en aanranding van de eerbaarheid


  Hoe moet een slachtoffer van seksueel geweld reageren? Zo’n ervaring is zowel fysiek als mentaal heel traumatiserend en kan het karakter van het slachtoffer gedurende lange tijd beïnvloeden. Een van de eerste automatische reacties van de slachtoffers is zich in stilte te hullen.

  De juiste reacties bij seksueel geweld

  Op persoonlijk vlak: zichzelf ervan overtuigen en begrijpen dat de dader de enige en echte verantwoordelijke is. Seksueel geweld heeft immers een invloed op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het slachtoffer dat vaak de schuld op zich neemt en in een depressie geraakt.

  Het taboe doorbreken: het is van groot belang dat het slachtoffer kan praten met een naaste of met een gespecialiseerde vereniging over wat er gebeurd is. Deze belangrijke eerste stap zal ook het relaas van de feiten aan een dokter of politieagent vergemakkelijken.

  Niets weggooien: ondanks het grote verlangen van het slachtoffer om “zich te wassen” (fysiek en mentaal) door zijn vuile kledij weg te gooien bijvoorbeeld. Men raadt het slachtoffer sterk aan elk voorwerp (kledingstuk, juwelen ...) dat in aanraking is gekomen met de dader bij te houden.

  Het materiële bewijs niet besmetten (vezels, afdrukken, DNA...) en het zo snel mogelijk aan de politie geven. Droge of bijna droge bewijsstukken zullen in een papieren zak worden gestopt, vochtigere elementen of vloeistoffen in een goed afgesloten plastic zak. In een volgend artikel zal het op een gedetailleerdere manier gaan over bewaarmethodes van sporen bij seksuele agressie en over de Seksuele Agressie Set van het NICC die ter beschikking staat van de politie.

  Medische opvolging: het slachtoffer moet een dokter raadplegen zowel voor nazorg als voor preventie (soa, aids...) en hem een medisch attest vragen. Hoe sneller het slachtoffer zich laat onderzoeken, hoe groter de kans om eventuele sporen op kledij of op het lichaam te vinden. Het medisch attest zal niet alleen als bewijs kunnen dienen bij de klachtneerlegging, maar ook als bewijs voor arbeidsongeschiktheid en om schadevergoedingen te eisen.

  Klacht neerleggen: ondanks het schuldgevoel en zelfs angst jegens de dader, moet het slachtoffer klacht durven neer te leggen. Hoewel de verjaringstermijn voor verkrachting enkele jaren bedraagt en het slachtoffer een tijdje nodig kan hebben om de procedure in gang te zetten, is het beter niet te lang te wachten.

   Zich laten vergezellen: zowel bij het medisch onderzoek als bij de klachtneerlegging kan het slachtoffer kiezen om vergezeld te worden door een vertrouwenspersoon die hem kan steunen tijdens het relaas – en de herinnering aan – van de feiten.

  Resultaten BOB-acties van afgelopen weekend.

  Op vrijdagnacht 11 juli  en in de nacht van zaterdag 12 juli voerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem acties "alcohol en drugs in het verkeer" uit.

  Resultaten 11/12 juli :
  In totaal werden er 92 ademtesten afgenomen waarvan 1positief resultaat en 1 in de alarmfase. Tevens werd er een proces verbaal van waarschuwing opgemaakt wegens een inbreuk op de verkeerswetgeving.

  Resultaten 12/13 juli :
  In totaal werden er 63 ademtesten afgenomen waarvan 3 met een positief resultaat. 1 bestuurder werd onderworpen aan een drugstest, waarvan het resultaat negatief was. Verder werden er 5 processen verbaal van waarschuwing en 1 proces verbaal wegens drugsbezit opgemaakt.

  zondag 13 juli 2014

  Partnergeweld tussen jongeren

  Partnergeweld tussen jongeren
  Uit onderzoek blijkt dat er regelmatig sprake is van geweld in relaties bij jongeren, vooral psychologisch of moreel geweld, maar ook fysiek geweld en dominerend gedrag. Dit misbruik kan een heel negatieve invloed hebben op het psychologisch evenwicht en de gezondheid van de jonge slachtoffers. Daarom is het noodzakelijk dit fenomeen te erkennen en de nodige preventiemaatregelen te ontwikkelen.

  Seksueel geweld binnen een relatie is altijd een gevoelig onderwerp. Het slachtoffer zal het vaak moeilijk hebben om in te zien dat er sprake is van geweld of zal alleen de fysieke vormen als dusdanig erkennen. Het slachtoffer zal zich vaak zelfs verantwoordelijk voelen voor wat er hem/haar overkomt. Omdat jongeren nog zo onervaren zijn, zullen zij op dat vlak ook nog kwetsbaarder zijn voor misbruik – als dader of als slachtoffer.


  Wat zijn de vormen van seksueel geweld bij jongeren?

  - De partner vernederen, kwellen of met hem/haar spotten zodat hij of zij instemt met bepaalde seksuele handelingen. Enkele typische uitspraken: "Als je van mij zou houden, zou je het wel doen" of "Als je dat niet doet, dan weet ik niet wie jou nog zou willen".

  - Chanteren door ermee te dreigen de relatie stop te zetten, de reputatie van de partner te besmeuren, hem/haar “om te kopen” met een cadeautje...

  - De partner dwingen tot ongewenste intimiteiten of seksuele handelingen.

  - De seksualiteit van de partner controleren door geen voorbehoedsmiddel te willen gebruiken.

  - Opzettelijk verwonden, zowel op fysiek vlak als psychologisch vlak (de partner vernederen enz.).

  Uit schrik de ander te verliezen, zal het slachtoffer vaak het seksueel misbruik accepteren. Zeker wanneer de partners niet dezelfde leeftijd hebben: de jongste zal het misbruik eerder ondergaan uit schrik de ander teleur te stellen door zijn/haar gebrek aan ervaring. Sommigen willen ook dat de omgeving hen als een koppel blijft zien.


  De gevolgen van geweld in jongerenrelaties

  Misbruik bij jongerenkoppels is subtiel, maar heeft nefaste gevolgen. Eerst en vooral op psychologisch en sociaal vlak: het jonge slachtoffer kan bang worden van de andere, zich schuldig beginnen te voelen en al zijn/haar zelfvertrouwen kwijt raken. Op termijn kan hij of zij depressief worden, afhaken op school en soms zelfs zelfmoordneigingen ontwikkelen.

  Op fysiek vlak kan seksueel geweld aanzetten tot angst, slapeloosheid, verslavingen (alcohol, drugs), anorexia enz. Het kan er ook vaak voor zorgen dat de jongeren steeds minder zin in seks krijgen en zelfs seksuele stoornissen ontwikkelen.


  Hoe kunnen we de jonge slachtoffers helpen?

  Het vraagt heel veel moed van een jong slachtoffer om over het seksueel misbruik te praten. De jongere moet ook een groot vertrouwen hebben in een bepaalde volwassene. We moeten hem/haar dus niet dwingen om met één bepaalde persoon te praten, niets forceren en zeker zijn/haar verhaal niet in twijfel trekken. Het gaat er vooral om dat de jongere ten vollen beseft dat hij/zij slachtoffer is van seksueel geweld. Dit is op zich al niet evident; veel jongeren hebben de neiging om het geweld te minimaliseren en zichzelf als verantwoordelijk te beschouwen.

  Hoe meer een jongere toegeeft aan de eisen van zijn/haar partner, hoe moeilijker het zal worden om verdere vormen van geweld te weigeren. Het is dus absoluut noodzakelijk te weten hoe vaak het misbruik plaatsvindt en of het slachtoffer al heeft laten weten aan de partner hoe hij/zij zich hierbij voelt.

  Vervolgens moeten we aan de jongere uitleggen hoe hij/zij geholpen kan worden en hem/haar professionele hulp aanbieden van een psycholoog of een centrum voor familieplanning bijvoorbeeld. De mogelijkheid het misbruik aan te geven bij de politie, kan (of moet, naargelang het geval) ook aangekaart worden.


  Wat preventie betreft, bevelen specialisten aan dat jongeren gesensibiliseerd moeten worden om te leren respect te hebben voor de ander. Ze zouden ook kritischer moeten leren zijn voor de boodschappen die zij te horen krijgen via bepaalde mediakanalen (videoclips, porno enz.).
   
   

  zaterdag 12 juli 2014

  Geld afhalen aan de automaat

  De manier waarop een dief de pincode van een bankkaart probeert te verkrijgen kan gaan van meekijken over de schouder om de code te kunnen afkijken, aandacht afleiden om uw kaart te kunnen bemachtigen, een kleine bewakingscamera installeren tot knoeien met het toetsenbord.

  Wees voorzichtig wanneer u geld afhaalt aan de automaat :

  • Leer steeds je code vanbuiten. Zo hoef je niet telkens op je spiekbriefje te kijken.
  • Kijk rond in de buurt van de automaat of er geen onbekenden rondhangen. Aarzel niet om later terug te komen indien u de situatie niet vertrouwt.
  • Als de automaat van je vertrouwde bank plots een ander uitzicht heeft, kan het zijn dat er skimmingapparatuur is geplaatst.
  • Indien mensen te dicht bij u staan wanneer u geld wil afhalen, vraag hen dan om wat afstand te nemen of u voor te gaan;
  • Scherm de automaat af voor vreemde blikken met je lichaam en houd je vrije hand boven het klavier als je je code intikt.
  • Laat u niet afleiden door derden. Wantrouw onbekende personen die je spontaan willen “helpen”.
  • Tel je geld niet na op straat.

  Onderweg naar mijn vakantiebestemming vergeet ik alles.....

  Iedere jaar nemen talrijke Belgen hun wagen om op zomervakantie te gaan. Deze vakantie uittocht is zeker niet zonder gevaar. We formuleren een aantal praktische adviezen en
  regels die van kracht zijn in het buitenland om de rit in de meest verkeersveilige omstandigheden te laten verlopen.

  Voorbereiding van het voertuig:

  Vijf vitale elementen
  De beste remedie om onaangename verrassingen te vermijden, is een grondig onderhoud van het voertuig vóór je vertrek. Er zijn vijf elementen die specifiek aandacht verdienen: de lichten, de remmen, de schokdempers, de ruitenwissers en vooral, de banden. Op de Franse autosnelwegen is één dodelijk ongeval op vijf tijdens de maanden juli en augustus te wijten aan een kapotte band wegens een te lage bandenspanning. Het is aangewezen om de bandendruk lichtjes te verhogen bij de heen- en terugrit naar uw vakantiebestemming, aangezien uw wagen dan zwaarder beladen is.

  Bagage
  Het basisprincipe: je plaatst de zwaarste voorwerpen op het laagste niveau, bij voorkeur dus op de vloer van de kofferbak in plaats van op het dak. Indien je toch voorwerpen op het dak moet transporteren, is het noodzakelijk om de lading stevig vast te maken.
  Het is aangewezen om geen losse voorwerpen in de wagen te laten rondslingeren: in geval van een botsing, transformeren ze zich tot extreem gevaarlijke projectielen. Een simpele thermos (2 kg) op de achterbank wordt - in geval van een botsing bij een snelheid van 80 km/u - een massa van bijna 60 kg die zich voortbeweegt met een snelheid van 25 km/u. Indien de thermos een passagier raakt, is zijn/haar overlevingskans miniem.

  Voorbereiding van de bestuurder

  Vermoeidheid
  Dé vijand van een vakantieganger achter het stuur is vermoeidheid. Tijdens de maanden juli en augustus speelt vermoeidheid bij één op drie ongevallen op autosnelwegen een hoofdrol. Het is dus een noodzaak om uitgerust te vertrekken en om een pauze in te lassen iedere twee uur. Ook tijdens de laatste kilometers is zo'n pauze belangrijk, er spelen zich namelijk vier keer meer ongevallen af tijdens de laatste honderd kilometers van de rit.
  De meest verraderlijke tijdspannes zijn 's middags tussen 14 en 16 uur en 's ochtends tussen 2 en 6 uur. Het risico om in te dommelen is drie keer hoger om 16 uur dan om 10 uur. Bij vermoeidheid is het aangewezen om een powernap (korte slaappauze) in te lassen van maximaal 15 à 20 minuten.

  Naleving van de wegcode
  Veel automobilisten verkeren al in een vakantiestemming vanaf het moment dat ze achter het stuur kruipen. Toch is het belangrijk om de basisregels in acht te nemen: de gordel vasthechten (ook de slapende passagiers), de snelheidslimieten naleven (een overschrijding ervan levert immers quasi geen tijdswinst op), de veiligheidsafstand bewaren, en uiteraard, niet rijden onder invloed van alcohol.

  Respect
  Wanneer je vastzit in de file, is een zenuwinzinking nergens voor nodig. De bestuurders rondom jou zitten in hetzelfde schuitje, dus beschouw hen niet als je concurrent. Een goede voorbereiding van de reisweg, ook al gebruik je een navigatiesysteem, is de manier om extra stress te vermijden. Voorzie ook ontspanningsmogelijkheden voor kinderen.

  Enkele specifieke regels die van toepassing zijn in het buitenland


  • In landen zoals Spanje of Portugal, behoort een reservebril tot de verplichte uitrusting, indien u als bestuurder een bril draagt.
  • In Spanje moet u twee gevarendriehoeken in de wagen hebben. In geval van een panne, moet u er één plaatsen 50 meter voor en één 50 meter achter de wagen.
  • In Oostenrijk betekent een knipperend groen verkeerslicht dat het weldra rood zal worden. Het oranje licht in combinatie met het rode licht betekent dat het weldra groen zal worden.
  • In de Verenigde Staten mag je over het algemeen door het rode licht rijden om rechtsaf te slaan op een kruispunt. Het verkeersbord "no turn on red" moet aanwezig zijn indien deze maatregel niet wordt toegelaten.
  • In Frankrijk behoort een gehomologeerde alcoholtester tot de verplichte uitrusting.
  • In Roemenië is het verboden om met een vuile wagen te rijden omdat deze stof – en modderdeeltjes mogelijke beschadigingen kunnen verbergen.
  • In Noorwegen is het verboden om te roken achter het stuur.

  vrijdag 11 juli 2014

  Hoe voorkom je fietsdiefstal ?

  Veel fietsdiefstallen zijn te vermijden als de eigenaars enkele simpele voorzorgen nemen. Op verschillende websites waaronder Provelo.org en besafe.be van de FOD Binnenlandse Zaken vind je enkele praktische tips. Hierna een korte herhaling deze nuttige tips.

  Vergeet niet je nationaal nummer op je fiets te laten graveren en elke diefstal te melden, ofwel op de site police-on-web, ofwel met een aangifte bij de lokale politie.


  Als je je fiets onbewaakt achterlaat :

  • Gebruik je fietsslot ook als je hem maar even uit ogen laat, zelfs op plaatsen die je veilig lijken.

  • Vermijd dan plaatsen waar hij uit het zicht staat of waar weinig voorbijgangers zijn.

  • Maak het kader en één van de wielen altijd vast aan een vaste basis : een lantaarnpaal, een fietsenstalling of een metalen afsluiting...

  • Gebruik een degelijk U-vormig hangslot in van gehard staal met het ART kwaliteitslabel. Indien mogelijk kan je nog een tweede hangslot gebruiken.

  • Verwijder alle accessoires: fietspomp, afneembare verlichting, enz.

   


   

  donderdag 10 juli 2014

  Opgelet voor zakkenrollers: enkele tips voor u vertrekt

  De vakantieperiode, compleet met alle evenementen en zomerse toeristische trekpleisters, is zeer geliefd bij zakkenrollers. Zij voelen zich immers als een vis in het water op overvolle treinen, trams en bussen, in drukbezochte pretparken en op festivals waar het krioelt van het volk.
   
  De Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen (DJB) van de federale politie constateert dat zakkenrollerij voor een groot deel het werk is van rondtrekkende daderbendes van Oost-Europese origine, waarvan sommige zich hier permanent hebben gevestigd. Zij zijn zeer goed georganiseerd en zetten minderjarigen – die al zeer jong worden “opgeleid” – in groepjes aan het werk die dan een bepaalde “omzet” per dag moeten halen.
  Enkele tips voor u naar het stadscentrum gaat of een grootschalig evenement bezoekt: 
  • Neem alleen de documenten en de hoeveelheid geld mee die u echt nodig hebt voor uw uitstap. Neem liever een bankkaart mee dan cash geld en noteer nergens de code van uw bankkaart.
  • Noteer alle nummers van uw bankkaart(en), uw identiteitsdocumenten, het serienummer en de codes van uw gsm, enz. en bewaar die thuis op een veilige plaats.
  • Sla de telefoonnummers van Card Stop en Doc Stop, van uw bank en van de uitgever van uw kredietkaart op in uw gsm, maar zet er geen vertrouwelijke gegevens bij.
  • Berg uw portefeuille en uw gsm veilig op in een afgesloten binnenzak of in een speciale ceintuur.
  • Bewaar uw bankkaart(en) en uw sleutels nooit op dezelfde plaats als de documenten waarop uw naam en adres staan vermeld.
  • Houd uw toegangsticket, abonnement of geld van tevoren al klaar, zodat u ter plaatse (in de mensenmassa) uw portefeuille niet hoeft te nemen.

  woensdag 9 juli 2014

  Cybercrime : enkele tips


  Dat de digitale (r) evolutie onomkeerbaar is weet iedereen ondertussen wel al….
   
  Meer en meer wordt de politie geconfronteerd met internetgerelateerde misdrijven.  Een weg terug is er helaas niet, het aantal cybercrimemisdrijven stijgt nog altijd exponentieel en het einde is nog niet in zicht.
   
  Eén voorbeeldje om dit te staven, in 2013 bleek dat 6 op 10 Belgen geconfronteerd werden met online veiligheidsproblemen… (bron).

  Hierna vindt u enkele links voor wie meer info wil over cybercrime en hoe er zich tegen te beschermen :
   
  Gids voor internetgebruikers (FOD Economie)  maandag 7 juli 2014

  Resultaten verkeerscontroles

  Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 07 juli 2014

  Sint-Lievens-Houtem

  Aantal controles: 340
  Aantal overtredingen: 26

  Herzele

  Aantal controles: 235
  Aantal overtredingen: 139

  Zottegem

  Aantal controles: 92
  Aantal overtredingen: 19

  Veel meer boetes door uitwisselen flitsauto's


  Op 1 juli was het precies twee maanden dat de politiezones van het arrondissement Oudenaarde
  flitsvoertuigen uitwisselen. Er worden tot 50 procent meer bestuurders geflitst omdat de herkenning
  wegvalt.

  In mei beslisten de politiezones van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde om hun flitsauto's uitwisselen. 'Vanaf nu zullen wij de vijf voertuigen die we samen bezitten elke maand laten roteren', luidde het toen. 'De bedoeling is niet om meer te flitsen en zo meer mensen te beboeten, maar om de snelheid naar beneden te krijgen. Er zijn mensen die nog altijd veel te hard rijden en de controles proberen te omzeilen. Er zijn ook websites waar alle flitsvoertuigen op staan, mooi geklasseerd per zone. Vandaar de beslissing om de flitsauto's om de maand op een andere plek in te zetten.
  Het uiteindelijke doel is dat iedereen zich aan de snelheidslimieten houdt.'

  Al snel werd duidelijk dat er door de onbekende voertuigen meer geflitst wordt. 'Op de gebruikelijke plaatsen flitsen we niet veel meer', zegt Johnny Miserez van de zone Brakel. 'Maar op nieuwe plaatsen met een voertuig uit een andere zone stellen we vast dat het aantal geflitsten met 50 procent toeneemt. Ons jaargemiddelde is zo een 9 procent geflitsten onder de gecontroleerde voertuigen, in mei op nieuwe plaatsen en met een ander voertuig liep het op tot 13 à 14 procent. Nu is het wel zo dat als je enige tijd niet meer op een bepaalde plaatst geflitst hebt, je ook veel meer zal bekeuren de eerste keer dat je er terug naar toe gaat.

  Ook het tijdstip speelt een rol. Als je om 23 uur op een zondagavond aan een schoolpoort gaat staan waar door een vast bord zone-30 wordt aangegeven, zal je bijna iedereen flitsen.'

  Ook in de andere zones wordt vastgesteld dat er meer bestuurders gepakt worden sinds de invoering van het rotatiesysteem. In Ronse bedraagt de stijging 50 procent, in de zone Vlaamse Ardennen zijn er geen exacte cijfers, maar het is duidelijk dat er ook daar meer boetes vallen.

  Wie de auto van de maand juni goed in zijn geheugen heeft geprent, denk eraan: vandaag wordt er opnieuw gewisseld. 'Onze bedoeling is dat er minder ongevallen gebeuren doordat iedereen zich houdt aan de snelheid', luidt het.

  Bron PETER MALAISE © 2014 Corelio

  Naar het buitenland? Download de gratis app GoingAbroad!

                                


  Wat is de maximumsnelheid op de snelweg in Spanje?   Is een fietshelm in Zweden verplicht?

  De verkeersveiligheidsapp van de EU bevat alle belangrijke verkeersregels, en een paar leuke spelletjes voor onderweg. Download de app voordat u op reis gaat, zo vermijdt u roamingkosten.

  Meer info op de site van de Europese Commissie

  vrijdag 4 juli 2014

  Resultaten verkeerscontroles

  Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 04 juli 2014

  Sint-Lievens-Houtem

  Aantal controles: 134
  Aantal overtredingen: 6

  Herzele

  Aantal controles: 844
  Aantal overtredingen: 129

  donderdag 3 juli 2014

  Resultaten verkeerscontroles

  Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 02 juli 2014

  Herzele

  Aantal controles: 1225
  Aantal overtredingen: 292

  dinsdag 1 juli 2014

  Nieuwe vorm van internetoplichting !

  Recent kreeg een inwoner van Diksmuide een e-mail waarin stond dat hij in Nederland nog een verkeersboete had openstaan.

  De mail kwam (zogezegd) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en maande de man aan om onmiddellijk per overschrijving te betalen, zo niet zou zijn rekening gedurende vier weken geblokkeerd worden.

  Ons advies : indien u een dergelijke mail ontvangt, gelieve niet in te gaan op de vraag en de lokale politie verwittigen.

  Lokale Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem wil motorrijders sensibiliseren.

  zomerkledij-01Zodra het enkele dagen warm zomerweer is, verschijnen meer motorrijders op de openbare wegen. We merken echter op dat de aandacht voor de beschermkledij verdwijnt zodra de zon verschijnt.
   
  Sensibilisering
   
  De lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtempolitie wil motorrijders sensibiliseren voor het dragen van een beschermende motoruitrusting voor motorrijders en hun passagiers, ook bij warm weer. Enerzijds is het dragen van deze kledij sinds 1 september 2011 bij wet verplicht. Anderzijds vormen motorrijders een kwetsbare groep op de openbare weg. Bestuurders en hun passagiers hebben bovendien twintig maal meer kans op een dodelijk ongeval dan automobilisten.
   
  Er zal extra aandacht besteed worden aan de veiligheid van motorrijders en er zal dus streng op toegezien worden op het dragen van de verplichte beschermende kledij. Bestuurders en passagiers die niet de correcte uitrusting dragen, riskeren een proces-verbaal. Zolang de betrokkenen niet de aangepaste beschermende kledij dragen, blijft de motor bovendien aan de kant.

  Beschermende kledij
   
  Volgens het KB van 1 december 1975, Titel II, Artikel 36 over het dragen van de valhelm en beschermende kledij, zijn de bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor alsook bestuurders en passagiers van bromfietsen zonder passagiersruimte, verplicht een valhelm te dragen. Daarnaast is ook het aantrekken van handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek of overal alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen, verplicht wanneer men op de motor rijdt.

  Dit geldt altijd. Een short met t-shirt kan niet!
   
  De politie van Sint-Niklaas besteedt veel aandacht aan de veiligheid van motorrijders en zal dus streng toezien op het dragen van de verplichte beschermende kledij. Bestuurders en passagiers die niet de correcte uitrusting dragen, riskeren een proces-verbaal. Zolang de betrokkenen niet de aangepaste beschermende kledij dragen, blijft de motor bovendien aan de kant.
   
  Waarom? Daarom!
  •       Draag bij voorkeur een gesloten helm die goed past met een voering die zorgt voor afkoeling en opname van transpiratie. Vervang de helm steeds na een val.
  •       Draag een degelijk motorpak dat bestand is tegen schuifpartijen en schuur- en brandwonden helpt voorkomen of beperken.
  •       Draag handschoenen. Ook bij een lage snelheid zijn het de handen die vaak de eerste schok opvangen.
  •       Draag laarzen of hoge schoenen die de voeten, enkels en scheenbenen beschermen bij een val alsook bij een zijwaartse impact.
  •       Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij beslissen een deel van de schade niet te vergoeden bij het niet dragen van beschermende kledij.