vrijdag 28 november 2014

Opgelet voor gratis cadeaubons op Facebook !!!!!!

Op het internet doet momenteel een zogenaamde actie de ronde met "cadeaubons" van 500 euro voor diverse winkelketens zoals Ikea of Kruidvat. Gelijkaardige aankondigingen verspreidden zich in het verleden ook in naam van Albert Heijn, Aldi, Delhaize en Colruyt. Het gaat echter telkens in geen geval om een officiële actie van deze of gene winkelketen, maar wel om een poging tot fraude.

De link circuleert momenteel op Facebook, en belooft een waardebon van maar liefst 500 €, te besteden in een Kruidvat-winkel. Om in aanmerking te komen, wordt er vervolgens gevraagd om een link te delen (dezelfde als die waar je dan al op geklikt hebt) en te reageren met het woord "BEDANKT". Ook staat erbij dat er nog 360 cadeaubonnen beschikbaar zijn, waarna het getal begint af te tellen. Telkens wanneer je de link opnieuw opent, begint de teller echter opnieuw bij 360.

Verspreiding op grote schaal

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen op de link te laten klikken met de valse belofte dat ze dan een gratis cadeaubon van 500 euro zullen ontvangen. Door de voorwaarde te stellen dat je de link eerst moet delen op Facebook, is het bericht in staat om zich op korte tijd grootschalig verspreiden. In het verleden werden dergelijke links ook al verspreid, met dan zogenaamde cadeaubonnen van 1.000 euro van Albert Heijn, alsook van Aldi, Delhaize en Colruyt. Deze vorm van fraude heeft ook al gecirculeerd in naam van buitenlandse winkelketens als Costco, H&M, Bunnings, Kmart of nog, Starbucks.

Betalend sms-abonnement

De actie gaat echter helemaal niet uit van deze of gene winkelketen, maar is het werk van een oplichter die op deze manier tracht geld te verdienen door de slachtoffers door te sturen naar websites met betaaldiensten. Zo word je doorverwezen naar een link waar je vervolgens moet deelnemen aan een "aanbieding". Deze zogenaamde aanbiedingen bestaan uit het nemen van een betalend sms-abonnement bij bedrijven zoals Funtone, Kreamobi, Mobirators en andere gelijkaardige diensten.

Tot 728 euro per jaar opgelicht

In de meeste gevallen moet je je mobiele telefoonnummer ingeven om je in te schrijven, en hang je vast aan een abonnementsdienst dat 10, 12 of 14 euro per week kost. Op jaarbasis is dat in het duurste geval dan zo'n 728 euro. In het verleden zijn er ook gevallen geweest waarbij het de bedoeling was om persoonlijke gegevens te ontfutselen voor andere frauduleuze doeleinden.

Het spreekt voor zich dat niemand deze cadeaubons zal ontvangen. De winkelketens van wie de namen worden gebruikt voor deze oplichtingspraktijken, hebben in het verleden al uitdrukkelijk gewaarschuwd voor dit soort acties, en bevestigen dat deze actie absoluut niet van hen uitgaan. Indien dit wel het geval zou zijn, zouden er uiteraard ook aankondigingen hierover te vinden zijn op hun website, wat dus niet het geval is. Het is een hoax met een frauduleus karakter, waarbij de oplichter geld tracht te verdienen door middel van betaalsites, enquêtes, phishing en dies meer.

Indien je op de link geklikt hebt en deze gedeeld op Facebook, haal deze dan onmiddellijk weer weg van je prikbord om verdere verspreiding te voorkomen. Scan in dat geval ook je computer op eventuele virussen, en controleer of er met een ander IP adres werd ingelogd op je account.

BRON : HLN online 28-11-2014

donderdag 27 november 2014

Resultaten verkeersacties afgelopen week

Snelheidscontroles zonder onderschepping van 26/11/2014


Zottegem
Aantal controles : 278
Aantal overtredingen : 76


Herzele
Aantal controles : 1455
Aantal overtredingen : 126


Actie zwaar vervoer van 27/11/2014


31 ademtesten, allen SAFE

1 PV wegens het ontbreken van het bijzonder blad (verloffiche) à 660 €

5 PV’s wegens het overschrijden van de ononderbroken rijtijd à totaal 726 €

1 PV wegens te weinig dagelijkse rust à 165 €

dinsdag 25 november 2014

Het begint met slet en eindigt met een mep : Nationale campagne tegen geweld op vrouwen

Dinsdag 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) lanceert in samenwerking met de Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn de nationale campagne "Schelden of slaan, het komt even hard aan."

Met de slogan "Het begint met slet en eindigt met een mep" vestigt het Instituut de aandacht op verbaal en fysiek geweld op vrouwen. Van fysiek en/of seksueel geweld zijn in het afgelopen jaar minstens 300 000 Belgische vrouwen het slachtoffer geworden.

Meer info.

donderdag 20 november 2014

Resultaten verkeerscontroles


Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 18 november 2014:

Zottegem
Aantal controles: 140
Aantal overtredingen: 39

Herzele
Aantal controles: 408
Aantal overtredingen: 55

Hoe woninginbraken voorkomen tijdens de donkere maanden ?

Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiode in oktober/november vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Bovendien hebben inbrekers de voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. 
Hieronder vindt u enkele tips : 
 •  Zorg voor zichtbaarheid en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens uw leefpatroon. 
 • Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning. 
 • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even. 
 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.  
 • Doe een aanvraag voor gratis toezicht op uw woning tijdens uw afwezigheid. Hiervoor kan u zich wenden tot de lokale politie als u op vakantie vertrekt of surf naar www.police-on-web.be
 • Geef uw woning een bewoonde indruk. 
 • Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen. 
 • Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis af met een sleutel. 
 • Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's, videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.  
 • Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreentelevisie niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt. 
 • Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis. 
 • Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op www.besafe.be (rubriek: Onze publicaties). 
 • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. De diefstalpreventieadviseur van de lokale politie geeft u hierover graag gratis advies. 
 • Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de politie.  
 • Meer informatie en preventietips vindt u via deze link: https://www.besafe.be/tips/hoe-verkleint-u-kans-inbraak-bij-u-thuis-5-belangrijkste-tips.

woensdag 19 november 2014

3 december 2014 : Internationale dag van mensen met een handicap

In het kader van de internationale dag van mensen met een handicap op 3 december 2014 vestigt de provinciegouverneur de aandacht op de problematiek van de parkeerkaarten van mensen met een handicap.

De laatste jaren worden meer en meer misbruiken van deze parkeerkaarten vastgesteld en dit onder verschillende vormen: personen zonder dergelijke parkeerkaart die op de voorbehouden plaatsen parkeren, gebruik van de parkeerkaart van een familielid of persoon die overleden is tot zelfs het gebruik van vervalste kaarten. Het is duidelijk dat mensen met een handicap het slachtoffer zijn van dergelijke praktijken.

In de week van 1 december tot en met 7 december zal er door de Politiezone Zottegem Herzele StLHoutem extra gecontroleerd worden op het gebruik van deze parkeerplaatsen.   Door deel te nemen aan deze campagne wit de politiezone het belang van een correct gebruik van de parkeerkaarten voor mensen met een handicap onderlijnen.

Het verkeerstoezicht op die specifieke plaatsen is trouwens opgenomen in ons jaaractieplan handhaving. Dit impliceert dat er wekelijks controles worden georganiseerd, gericht naar voormelde parkeerinbreuken.
Onze politiezone zal bijgevolg blijvend aandacht schenken aan dit asociaal parkeergedrag.

Eerste Belgische actiedag “1 dag niet” tegen woninginbraken


Het aantal woninginbraken in België is fors gestegen sinds 2008: op dit moment zijn er meer dan 200 inbraken per dag.  
In deze context hebben de provincies, de FOD Binnenlandse Zaken, de federale en lokale politie, de steden en gemeenten en partners uit de privésector – zoals bpost en Assuralia – de handen in elkaar geslagen om de actiedag “1 dag niet” te organiseren op 11 december 2014.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN?
·         Het aantal woninginbraken doen dalen.

·         De sociale banden in de straten en wijken versterken door burgers aan te moedigen om samen te werken aan preventie.

·         De burgers bewust maken van de mogelijkheden om hun woning beter te beveiligen.

VOOR WIE IS HET BEDOELD?

Het doel van de eerste Belgische actiedag “1 dag niet”, op 11 december 2014, is om iedereen – burgers, buren, verenigingen, scholen, bedrijven – te doen nadenken over wat ze kunnen doen om woninginbraken te voorkomen. De politie en de verschillende gemeenten hebben heel wat initiatieven georganiseerd voor 11 december: stands, infosessies, deur-aan-deuracties ...
Er zijn ook heel veel initiatieven van de burgers zelf: een avondwandeling om te controleren of er geen verdachte situaties zijn, buurtinformatienetwerken (BIN), distributie van flyers door het wijkcomité enz.

Dankzij de media en de sociale netwerken zal het project een nog groter effect hebben en meer burgers kunnen sensibiliseren. Alle preventieacties tegen inbraken zullen overal op dezelfde dag plaatsvinden.

WAT KAN U ZELF DOEN?
Werk mee aan de bestrijding van woninginbraken:

- denk na over acties die u op 11 december kan organiseren;
- maak uw acties bekend op www.1dagniet.be;
- gebruik alle mogelijke communicatiemiddelen: mail, website, Twitter, Facebook ...

Inspiratie nodig? Ga naar de website www.1dagniet.be om voorbeelden van acties en initiatieven te bekijken. U vindt er ook al het beschikbare materiaal: affiches, folders, tips, postkaarten, “witte voetjes” ...

De actiedag “1 dag niet” op 11 december 2014 is dus de perfecte gelegenheid om samen te werken en actie te ondernemen tegen de golf van woninginbraken in ons land.
Ook de politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem neemt deel aan deze dag.  Speciaal voor deze gelegenheid zal ons lokaal Diefstal Preventie Advies in het commissariaat te Sint-Lievens-Houtem geopend zijn van 13.00 uur tot 21.00 uur.

dinsdag 18 november 2014

Oplichting op het internet: hoe voorkomen?


Oplichters maken misbruik van de goedgelovigheid van hun medemens, maar ze spelen ook in op diens hebzucht. Niemand is veilig voor pogingen tot oplichting, vandaar enkele elementaire regels om niet in de val te trappen bij al te verleidelijke reclame op het internet:
                       
• Kijk goed uit met aanbiedingen op het internet, de realiteit blijkt misschien helemaal anders. Laat u niet imponeren door een aantrekkelijke site of mooie argumenten.

• Geef in geen geval uw persoonlijke gegevens zoals codes en paswoorden door in een antwoord op een mailbericht.

• Voor u een formele verbintenis aangaat, ga dan na of u de juiste identiteit van de andere persoon kent, en of hij niet wordt genoemd op een lijst van bekende oplichters.

• Pas op met voorstellen die u zogezegd op slag rijk kunnen maken, maar waar de ander schijnbaar geen voordeel bij heeft, zeker als u geld moet voorschieten om ervan te kunnen genieten.

Koop nooit van onbekenden zonder de echtheid van de goederen, de wettelijkheid van de herkomst of het bestaan van de firma te hebben nagetrokken. Soms biedt men u zelfs producten aan waarvan de verkoop of het bezit in België verboden is.

Bent u toch slachtoffer geworden van een oplichter op het internet, doe dan aangifte via de site van de FOD Economie (referentie onderaan) en/of leg klacht neer bij de lokale politie.


Resultaten BOB actie van afgelopen weekend


In totaal werden  66 ademtesten afgenomen waarvan er  64 safe waren, 1 positieve vaststelling met een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs tot gevolg en 1 niveau alarmfase.

Verder werd er 1 proces- verbaal van waarschuwing wegens een inbreuk op de verkeerswetgeving en 2 processen verbaal opgemaakt.

vrijdag 14 november 2014

Frauduleuze reclameronselaar

De economische inspectie ontving recent een aantal klachten over een frauduleuze reclameronselaar die zich 'Firma Mareel' noemt. Diverse ondernemingen kregen de afgelopen dagen valse facturen in de bus ter betaling van nooit bestelde advertenties in een 'Gids voor Zelfstandigen'. Het gaat hier om een vorm van oplichting. De FOD Economie raadt aan om het bedrag niet te betalen. Wie hierover meer wil lezen kan dat hier.

Opgelet : repressieve fase van ons fietsactieplan !

De politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft sinds 01 oktober 2014 intensieve preventieve controles uitgevoerd op het correct gebruik van de fietsverlichting. De controles werden voornamelijk 's morgens en 's avonds georiënteerd naar de schoolomgevingen, de stations in Herzele en Zottegem en publieke fietsenbergplaatsen.

De tweede fase is repressief en loopt van 17 november 2014 tot het eind van dit jaar. 

Fietsers die NIET in orde zijn, zullen geverbaliseerd worden (55 euro). Dit actieplan is mede het gevolg van diverse meldingen van weggebruikers dewelke geconfronteerd werden met niet verlichte fietsers, bromfietsers, ....en dit als zeer verkeersonveilig ervaren.

Ter herinnering : tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en ook in alle andere omstandigheden waarbij het zicht is beperkt tot een afstand van ongeveer 200 m moeten fietsers en bromfietsers zowel voor- als achterlicht laten branden. Dat geldt ook voor kinderfietsen, mountainbikes en racefietsen.

donderdag 13 november 2014

Dringend BIN-bericht : verdachte handelingen

Gelieve naar aanleiding van verdachte handelingen te Zottegem op 12-11-2014 de nodige aandacht te hebben naar het volgende voertuig:

bestelwagen Toyota Hiace van blauwe kleur met Nederlandse kentekenplaat.

Mogelijks twee manspersonen aan boord die informatie inwinnen over snoeiwerk.

Bij aantreffen of opmerken van het verdacht voertuig gelieve dringend contact op te nemen met de dienst 101!

Dank u voor de medewerking.

Wij vragen uw aandacht voor verdachte handelingen / personen i.v.m.recente diefstallen

De politiezone is de voorbije dagen geconfronteerd met diverse diefstallen in woningen, bedrijven en horecazaken. 

Er wordt gevraagd om extra aandacht te hebben voor de beveiliging van de eigendommen en bij verdachte handelingen of personen onze diensten te verwittigen via 101.

woensdag 12 november 2014

Wanneer mag u de grootlichten gebruiken?


De grootlichten verlichten de rijbaan vooraan het voertuig over een grote afstand (minstens 100 meter) en kunnen dus de andere weggebruikers verblinden. Ze mogen ’s nachts en in alle omstandigheden wanneer de zichtbaarheid beperkt is (tot ongeveer 200 meter), gebruikt worden. Ze moeten echter in bepaalde omstandigheden, beschreven in de wegcode, gedoofd en vervangen worden door de dimlichten.

U moet uw grootlichten doven:

• bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker, op de nodige afstand opdat deze laatste zijn weg gemakkelijk en zonder gevaar zou kunnen voortzetten, en in ieder geval zodra een bestuurder zijn grootlichten achtereenvolgens snel ontsteekt en dooft om duidelijk te maken dat hij verblind wordt;
• wanneer u een ander voertuig op minder dan 50 meter volgt, behalve wanneer u het inhaalt;
• wanneer de rijbaan onafgebroken en voldoende verlicht is zodat het mogelijk is tot op ongeveer 100 meter duidelijk te zien.

Is “knipperen” met de grootlichten toegelaten?

“knipperen”, anders gezegd kortstondig en afwisselend de grootlichten en dimlichten aansteken, is slechts toegestaan om:

• te wijzen op gevaar teneinde een ongeval te voorkomen;
• een andere bestuurder die men wil inhalen te verwittigen, maar alleen buiten de bebouwde kom;
• er een andere bestuurder op te wijzen dat zijn lichten u verblinden.

“knipperen” moet natuurlijk kort zijn en mag de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen (bijvoorbeeld in bochten of op de top van een helling).

dinsdag 11 november 2014

Opgelet voor valse e-mails over boete CJIB

In Nederland duiken ze vaker op, maar nu zijn deze valse e-mails opnieuw bij ons in omloop. De valse mail zegt dat de ontvanger een boete van het Nederlandse Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) niet heeft betaald en het bedrag alsnog kan overmaken via een link in de mail. Maar wie daarop klikt geeft zijn bankrekeningnummer aan criminelen.
valsemails
Het CJIB verstuurt nooit een e-mail voor een niet-betaalde boete. Dat gebeurt altijd per brief met overschrijvingsformulier. Mensen die ook zo'n valse e-mail krijgen, worden opgeroepen om het bericht zo snel mogelijk uit hun inbox te verwijderen en de verzender te blokkeren.

   

     

maandag 10 november 2014

Als mist het zicht beperkt...

mistIn deze periode van het jaar worden we vaak met ochtendnevel en mist geconfronteerd. Hoe reageer je best als bestuurder als er mist opduikt...

Zodra je mist opmerkt

 • Pas onmiddellijk je rijstijl aan: vertraag geleidelijk en wees zeer oplettend. Je kan maar beter voorzichtig zijn, want een dun flardje nevel kan al vlug in dikke mist overgaan
 • Pas bij dunne mist op voor een vochtig wegdek.
 • Als het zicht beperkt is tot minder dan 100 meter, steek dan je dimlichten en voor- en achtermistlichten aan.
 • Vergroot automatisch de afstand tot het voertuig voor je. Als het zicht beperkt is, verliest een automobilist zijn gewone oriëntatiepunten in het verkeer en overschat hij onbewust de veiligheidsafstanden. Bovendien zal hij, om niet uit koers te geraken, de achterlichten van zijn voorligger willen volgen en zo gaat hij ongemerkt dichterbij rijden. De auto voor hem zal op zijn beurt versnellen uit vrees om langs achter te worden aangereden. In plaats van te vertragen, gaat het verkeer dus versnellen.
 • Blijf op de rechterrijstrook, vermijd om van rijstrook te veranderen en voertuigen in te halen.

Bij zeer dikke mist

 • Pas je snelheid aan je gezichtsveld aan. Rijd niet sneller dan 50 km/u als het zicht beperkt is tot slechts 50 meter.
 • Gebruik bij zeer dichte mist je grootlichten niet, zij creëren vóór je een 'witte muur'.
 • Laat je leiden door de rechterrand van de rijbaan en niet door de strepen in het midden van de rijbaan.
 • Als de mist te dicht is en je niet meer in alle veiligheid kan rijden, verlaat dan de rijbaan en zoek een parkeerplaats. Parkeer je voertuig op een veilige plek en zet je vier richtingaanwijzers op. Stop nooit op de rijbaan, anders riskeer je een kettingbotsing te veroorzaken.
Bron: secunews.be

vrijdag 7 november 2014

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten actie gordel-gsm-gehandicaptenkaart van 07 november 2014:


6 OI’s gordel
1 OI gsm
3 OI’s inzake parkeren op gehandicaptenplaats

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 08 november 2014:

Zottegem
Aantal controles: 516
Aantal overtredingen: 168

Herzele
Aantal controles: 368
Aantal overtredingen: 85

dinsdag 4 november 2014

Agenda van de Politieraad van 06-11-2014

De volgende zitting van de Politieraad van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem zal doorgaan op donderdag 06 november 2014 om 19.30 uur in het commissariaat te Zottegem, Meengracht 1.

De agenda van de zitting vindt u hier.

Hoger ongevalsrisico voor voetgangers door winteruur

altVolgens cijfers van het BIVV stijgt het aantal zware ongevallen met voetgangers tijdens de avondspits met maar liefst 110% in de maanden oktober en november. Oorzaak van deze stijging is het winteruur. Door het winteruur worden de weggebruikers van de ene dag op de andere volledig in het donker ondergedompeld. Voorzichtigheid is dus geboden, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 
           

Opgepast in het donker

Naar jaarlijkse gewoonte schakelen we in het laatste weekend van oktober over op het winteruur. In termen van verkeersveiligheid betekent dit de start van een risicovolle periode, zeker voor voetgangers. Het aantal zware ongevallen tijdens de avondspits stijgt met 110% tussen de maanden oktober en november en met 140% tussen oktober en december. Ook de ernst van de ongevallen waarbij een voetganger betrokken is, stijgt na de uurverandering: +180%.
In de meeste gevallen gaat het om ongevallen met een voetganger en een wagen aan kruispunten. Daarvan zijn er, in verhouding, veel meer na de uurverandering. Het feit dat de avondspits dan in het donker verloopt, vergt een aanpassing van hoe we ons als voetganger en automobilist in het verkeer gedragen. En net dat gedrag passen we niet altijd aan!Tips voor de voetgangers
 • Wees goed zichtbaar! Een reflecterende armband, een jas of schoenen met fijne reflecterende stroken zijn eenvoudige middelen om toch op te vallen in het verkeer. Voetgangers zijn zo beter van ver zichtbaar waardoor bestuurders nog voldoende afstand hebben om te kunnen stoppen. Op een droog wegdek heeft een auto aan 50 km/uur 26 meter nodig om te kunnen stoppen (33 meter op een nat wegdek). In ieder geval zal de bestuurder niet tijdig kunnen stoppen als een kind met donkere kledij plots tevoorschijn komt.
 • Gebruik de oversteekplaats. Hoewel daar ook soms ongevallen gebeuren, blijft het zebrapad voor voetgangers de veiligste plaats om over te steken. Als er zich op minder dan 30 meter een oversteekplaats bevindt, ben je verplicht om die te gebruiken.
 • Steek niet blindelings over. Voorrang betekent natuurlijk niet dat je blindelings mag oversteken. Wees altijd voorzichtig als je wil oversteken en hou rekening met aankomende wagens. Blijf bij het oversteken naar links EN naar rechts kijken. Het is immers mogelijk dat de voertuigen die vanuit de ene richting komen wel stoppen, maar dat de voertuigen uit de andere richting gewoon doorrijden.
Tips voor de automobilisten
 • Voorrang aan de voetgangers. Als je een oversteekplaats nadert zonder verkeerslichten of een agent, beeld je dan in dat er voor de zebralijnen haaientanden staan. Geef voorrang aan de voetganger die aan het oversteken is of aanstalten maakt om over te steken.
 • Een zebrapad? Vertraag! De wegcode stelt dat je je snelheid moet matigen als je een oversteekplaats nadert. Het beste is dus erg voorziend te zijn door te anticiperen en te vertragen, zeker als het begint te schemeren. Je moet kunnen stoppen vóór de oversteekplaats. Het kan altijd zijn dat er voetgangers onverwacht oversteken, zonder te kijken.
 • Inhalen als je een oversteekplaats nadert, is verboden! Het is verboden om een bestuurder die een niet beschermde oversteekplaats nadert of ervoor stopt, links in te halen.
Bron: www.bivv.be

maandag 3 november 2014

BIVV onderzocht dodelijke ongevallen

Zeven procent van de letselongevallen gebeurt op de autosnelweg, maar we tellen er wel 16% van de verkeersdoden, hetzij bijna 1 verkeersdode op 6. De ernstgraad van deze ongevallen heeft het BIVV aangezet tot een diepgaand onderzoek van alle dodelijke ongevallen op de Belgische wegen tussen 2009 en 2013. Het BIVV deed deze studie in samenwerking met de federale wegpolitie.
 
Lees het volledige persbericht HIER.
 

zaterdag 1 november 2014

Veiligheid in de auto: hoe vervoert u uw kind correct?

De veiligheidsgordel vastklikken of een kinderbeveiligingssysteem gebruiken is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook levensnoodzakelijk. Hou steeds voor ogen dat de impact bij een botsing met een snelheid van 50 km/u overeenkomt met 35 maal het gewicht van de persoon in kwestie. Kinderen die niet veel wegen, zijn bovendien nog veel kwetsbaarder. Het is dus belangrijk dat zij vervoerd worden in een kinderbeveiligingssysteem, aangepast aan hun grootte en gewicht. Maar wat betekent dat nu precies?

Vanaf de geboorte tot het kind 13 kilo weegt

Binnen deze leeftijdscategorie moet het kind worden vervoerd in een aangepast autozitje tegen de rijrichting in, dus in de tegenovergestelde richting als die van de bestuurder. De reden is eenvoudig: in tegenstelling tot volwassenen is het hoofd van een baby verhoudingsgewijs veel zwaarder ten opzichte van de rest van zijn lichaam. De nekspieren zijn nog te weinig ontwikkeld om bij een frontale botsing te verhinderen dat het hoofd naar voren schokt. Door tegen de rijrichting in mee te rijden, zal de impact van de schok verdeeld worden over de hele rug.

Het is uitermate belangrijk om vooraf de frontale airbag van de zetel waarop het beveiligings-systeem wordt geplaatst, uit te schakelen!

De riempjes van het zitje moeten goed aansluiten rond de baby. Er mag ten hoogste één centimeter speling zijn, anders neemt het gevaar voor verwondingen toe. Controleer dit voor elke rit en pas de riempjes aan volgens de dikte van de kleding. De riempjes van het zitje mogen niet gedraaid zijn en bij het vastmaken van de sluiting moet men een klik horen.

Het is aangeraden om kleine kinderen zo lang mogelijk in een autozitje tegen de rijrichting in te vervoeren. Zolang het zitje aangepast is aan de grootte en het gewicht van uw kind, biedt het een optimale beveiliging.

Van 13 tot 18 kilo


Wanneer uw kind het maximumgewicht van het zitje bereikt heeft, of wanneer zijn hoofd over de rand van het zitje komt, schakelt u over naar een zitje in de rijrichting.

Goede kinderzitjes in de rijrichting hebben vijf riempjes, die goed moeten worden aangespannen (maximaal één centimeter speling). Het riempje tussen de benen zorgt ervoor dat de heupriempjes netjes op hun plaats blijven zitten en niet omhoog over de buik schuiven. Dit riempje tussen de beentjes moet dus zo kort mogelijk zijn. De schouderriempjes kunnen op verschillende hoogten worden ingesteld. Om doeltreffend te zijn, moeten ze vertrekken op schouderhoogte of iets lager om de beweging van het hoofd te beperken. De riempjes van het zitje mogen niet gedraaid zijn en bij het vastmaken van de sluiting moet men een klik horen.

Het kinderzitje biedt een betere veiligheid. Het is dus aangeraden om uw kind zo lang mogelijk te laten meereizen in zijn zitje: d.w.z. tot het 18 kg weegt of totdat het zitje duidelijk niet meer geschikt is voor zijn grootte (zijn hoofd komt over de rand van het zitje).

Van 18 tot 36 kilo - vanaf 1,10 m


Tot de leeftijd van ongeveer tien jaar is het bekken van een kind nog te broos om weerstand te bieden aan de heupriem van de veiligheidsgordel. Bij een botsing kan deze heupriem naar boven schuiven en tegen de buik van het kind drukken, waardoor het gewond kan raken. Vandaar het belang om een verhogingskussen te gebruiken. Een verhogingskussen zorgt ervoor dat de heupriem plat en laag over de heupen ligt. De riem mag immers niet naar boven schuiven tot op de buik van het kind.

Vanaf 1,35 m laat de wetgeving kinderen toe om alleen de veiligheidsgordel te dragen. Het is nochtans aangeraden om het verhogingskussen te blijven gebruiken tot het kind 1,50 m groot is of 36 kilo weegt.

Groter dan 1,35 m


Zodra het kind 1,35 m groot is, mag het alleen de veiligheidsgordel gebruiken. Let op: de driepuntsgordel moet op de stevige delen van het lichaam rusten. De diagonale riem moet van de schouder over de borst tot aan het bekken lopen. De heupriem moet op het bekken steunen.

De diagonale riem mag niet achter de rug of onder de arm worden geschoven. Indien het aantal inzittenden van het voertuig het toelaat, gebruikt u best de plaatsen die voorzien zijn van een driepuntsgordel in plaats van deze die alleen maar met een heupgordel zijn uitgerust (plaats in het midden achterin).

Ten slotte vestigen we er nog even de aandacht op dat in de meeste auto’s de gordels in de hoogte versteld kunnen worden.