woensdag 25 februari 2015

Politieraad 05-03-2015

De volgende politeraad zal doorgaan op donderdag 05-03-2015 om 19.30 uur in het hoofdcommissariaat te Zottegem (Meengracht 1).

Agenda Politieraad

dinsdag 24 februari 2015

Hoe helpt u iemand in shock na een ongeval?


Stel: u bent getuige van een verkeersongeval, een brand of een gewelddadige overval ... of u komt als eerste ter plaatse. De hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd en één of meerdere slachtoffers zijn in shock of zelfs bewusteloos. Hoe kunt u dan het beste reageren? Hoe weet u wanneer iemand in shock is? Wat moet u doen als een slachtoffer niet meer reageert?

In dit artikel kunnen we slechts gedeeltelijk antwoorden op deze vragen. Via de linken in onderstaande tekst vindt u belangrijke aanvullende informatie hieromtrent.

Het slachtoffer is in shock
Beschrijving
Een stoornis in de bloedsomloop veroorzaakt hart- en ademhalingsproblemen: een onregelmatige hartslag, een veel te lage bloeddruk, een snelle polsslag en ademhaling. Shock is een ernstige fysiologische toestand die bij het slachtoffer vooral te herkennen is aan een erg bleke gelaatskleur, een snelle en onregelmatige ademhaling, blauwe en koude lippen, handen en voeten en abnormaal gedrag (suf, onrustig of verward).

Mogelijke oorzaken
Shock kan worden veroorzaakt door verwondingen zoals een bloeding, ernstige brandwonden of een schedelletsel. Door kou, emoties en pijn zal de toestand nog verergeren.

Wat u kunt doen?
Als het slachtoffer kan worden verplaatst, zorg er dan voor dat hij of zij rustig kan liggen. Leg het slachtoffer met de benen iets omhoog, behalve als hij of zij een long- of hartaandoening heeft, of gewond is aan het onderlichaam. Bescherm het slachtoffer tegen de kou, maak strak zittende kleding los en stel hem of haar gerust.

Het slachtoffer is bewusteloos


Aan de hand van de volgende reacties kunt u de bewustzijnstoestand van het slachtoffer nagaan:

• het slachtoffer heeft de ogen open en beantwoordt uw vragen, hij of zij is bij bewustzijn;
• het slachtoffer lijkt bewusteloos, maar reageert toch als u iets zegt;
• het slachtoffer reageert enkel op pijnlijke prikkels;
• het slachtoffer reageert op geen enkele prikkel, hij of zij is bewusteloos.

Mogelijke oorzaken
De hevige schok van een ongeval “schudt” de hersenen door elkaar en kan zelfs een schedelbreuk veroorzaken. Dergelijke letsels verstoren de normale werking van de hersenen en kunnen het bewustzijn beïnvloeden, zeker als de zuurstoftoevoer naar de hersenen is verstoord.

Wat u kunt doen?
• Probeer het slachtoffer bij bewustzijn te brengen door er tegen te spreken en zachtjes aan de schouders te schudden. Wanneer het slachtoffer wakker wordt, stel hem of haar dan gerust en blijf contact maken.
• Maak de luchtwegen van het slachtoffer vrij door bijvoorbeeld een strak zittende kraag los te maken.
• Ga na welke verwondingen het slachtoffer heeft zodat u de hulpdiensten bij hun aankomst direct kunt informeren.
• Bescherm het slachtoffer tegen de kou of de hitte.
• Controleer regelmatig de belangrijkste lichaamsfuncties: bewustzijn en ademhaling. De controle van de bloeddruk is werk voor specialisten en laat u dus over aan de hulpdiensten. Als het slachtoffer niet meer ademt, pas dan een hart-long-reanimatie toe terwijl het slachtoffer op een harde ondergrond ligt.
• Als het absoluut noodzakelijk is om het slachtoffer te verplaatsen, leg het dan in de stabiele zijligging. Als het slachtoffer op de rug ligt, is de kans op verstikking groot doordat de tong dan de luchtwegen kan afsluiten, of er braaksel in de luchtpijp terecht kan komen.
Let op: als het slachtoffer een zwangere vrouw is, moet zij altijd op haar linkerzij worden gelegd om te voorkomen dat de foetus haar onderste holle ader samendrukt, met problemen van de bloedsomloop tot gevolg.

maandag 9 februari 2015

Bijzondere modus operandi: VERDACHTE TELEFONISCHE OPROEP


Een dame kreeg een telefoontje van een persoon die een enquête zou houden in naam van de FOD Binnenlandse Zaken rond de beveiliging van woningen.
De verdachte wou zo vlug mogelijk de woning bezoeken om die enquête te kunnen afnemen.

De FOD Binnenlandse Zaken dringt aan op het feit dat er momenteel geen enkele enquête van dit type loopt en dat men dus geen gevolg moet geven aan een dergelijke aanvraag.

Als er contact met u werd opgenomen voor een dergelijke verdachte enquête, raden wij u aan uw politiezone of uw gemandateerde politieagent te informeren.  


Op de website besafe.be vindt u tips om diefstal met list te vermijden:  https://www.besafe.be/tips/diefstal-met-list

vrijdag 6 februari 2015

Waar kan u uw fiets laten registreren ?

Waar kan u uw fiets laten registreren ?

Zottegem :

Bij dienst openbare werken in de Trapstraat 43 na afspraak met Dirk D’Hondt (09 364 64 94)

Herzele 

Bij dienst openbare werken in de Mergellaan 77 na afspraak met Kristof Verthez (053 62 77 06 )

maandag 2 februari 2015

Nieuwe jachtbesluiten in Vlaanderen
De jachtwetgeving in Vlaanderen werd onlangs grondig gewijzigd. Deze materie betreft zowel de jagers, als diegenen die met het toezien op de naleving van deze wetgeving. Zonder in detail van die zeer specifieke reglementering te willen treden, belichten we de vier nieuwe uitvoeringsbesluiten.


De nieuwe uitvoeringsbesluiten

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse regering de nieuwe uitvoeringsbesluiten goed. Deze werden van kracht op 1 juli 2014. Het jachtdecreet en de geldende bepalingen in de jachtwet bleven behouden, maar de zeventien uitvoeringsbesluiten bij het Vlaamse jachtdecreet werden vervangen door vier nieuwe uitvoeringsbesluiten, namelijk:

1. Het Jachtopeningsbesluit dat de openingstijden voor de gewone en de bijzondere jacht bepaalt. Dit is reeds van toepassing sinds juli 2013.
2. Het Jachtvoorwaardenbesluit met betrekking tot de voorwaarden voor het uitoefenen van de jacht.
3. Het Jachtadministratiebesluit dat de administratieve verplichtingen bij het uitoefenen van de jacht voorschrijft.
4. Het Soortenschadebesluit dat de vergoeding door de overheid regelt, van schade veroorzaakt door beschermde diersoorten en jachtwild.

Wat veranderde er?

Het zou ons te ver leiden om hier alle wijzigingen te hernemen. Daarom vindt u een verwijzing in de referentie onderaan dit artikel. Noteren we toch enkele belangrijke punten:

• De nieuwe wet brengt meer duidelijkheid over het gebruik van dode of kunstmatige lokdieren, kastvallen, lokfluitjes en zo meer.
• Voortaan moet elke jager een faunabeheerplan indienen om op zijn jachtterrein op gelijk welk soort jachtwild te mogen jagen.
• Bij uitbreiding van het jachtrevier, of overlapping, zal een schriftelijke jachtpachtovereenkomst aan de arrondissementscommissaris moeten worden voorgelegd.
• De jacht op de patrijs wordt aan strengere voorwaarden onderworpen en zal onder meer enkel nog in erkende wildbeheereenheden mogen gebeuren.
• De problematiek met de everzwijnen wordt een prioriteit. Voortaan worden, naast de reeds toegelaten jachtmiddelen en -technieken, ook het gebruik van honden voor de grofwildjacht en het aankorrelen mogelijk. Geweren met kunstmatige lichtbron of uitrusting om het dier te belichten, mogen bij de bijzondere jacht en bestrijding worden gebruikt.
• Jagers mogen niet meer op verwilderde katten schieten. De kat kan met een kast- of kooival worden gevangen. Blijkt het na controle om een verwilderde kat te gaan, dan moet het dier naar het asiel worden gebracht.