dinsdag 31 maart 2015

NIEUW vanaf 10-04-2015 : De huisartsenwachtpost !!

Vanaf 10 april 2015 is de huiswachtartsenpost voor de inwoners van Brakel, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Aaigem en Burst gevestigd in de Leeuwerikstraat 14 A te 9620 Zottegem.

Waar dient de huisartsenwachtpost voor?

De huisartsenwachtpost is er om u te helpen bij dringende medische problemen tijdens het weekend en op feestdagen. In de wachtpost zijn steeds meerdere huisartsen aanwezig.

U heeft er alle belang bij om zelf naar de wachtpost te komen. Daar kan men u niet alleen snel helpen, maar ook in betere omstandigheden onderzoeken.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen en een ruime wachttijd is mogelijk.

Wanneer is de huisartsenwachtpost open?

Weekends: doorlopend open van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur.

Feestdagen: van 19.00 uur de avond vóór de feestdag tot 08.00 uur de ochtend na de feestdag.

Op weekdagen is de wachtpost gesloten en wordt er van 19.00 uur tot 08.00 uur doorverbonden met de huisarts van wacht voor uw gemeente.

Oproepnummer : 09 360 35 00

maandag 30 maart 2015

Afwezigheidstoezicht paasvakantie

paaskuikenGlipt u er tijdens de paasvakantie even tussenuit? Vraag afwezigheidstoezicht aan bij de politie. De politie komt dan regelmatig uw woning controleren en dit op wisselende tijdstippen. Dit toezicht is uiteraard gratis.

U kan het online aanvragen via onze website

Denk bij je vakantievoorbereidingen ook aan maatregelen om je woning veilig achter te laten. De gelegenheid maakt de dief, ook als het gaat om woninginbraken. Met volgende tips kan je het risico op een inbraak aanzienlijk beperken:


 • Alle ramen en deuren afgesloten? Ook lichtkoepels, dakvensters en keldergaten niet vergeten? Controleer eveneens de toegangen van de bijgebouwen zoals garage, tuinhuis, ...
 • Hoe zit het met sleutelbeheer? Laat nooit sleutels op het slot steken en bewaar ze buiten het zicht.
 • (Tuin)gereedschap veilig binnenshuis opgeborgen?
 • Geen waardevolle goederen meer in huis aanwezig of worden ze veilig in een verankerde kluis bewaard?
 • Ben je discreet over je afwezigheid? Geen bericht op buitendeur, antwoordapparaat, sociale media of automatisch antwoord via e-mail achtergelaten? Staat de telefoon doorgeschakeld naar de GSM?
 • Is een vertrouwenspersoon ingeschakeld voor het leegmaken van de brievenbus, regelmatig op en neer laten van de rolluiken, tuinonderhoud,...
 • Maakt u gebruik van tijdschakelaars voor binnenverlichting?
 • Weet u wat u bezit? Zo niet, merk en/of fotografeer uw waardevolle goederen en noteer de serienummers (registratiekaart);
 • Als laatste stap: is uw alarmsysteem geactiveerd? Kent uw vertrouwenspersoon de procedure bij alarmmelding en is de alarmcentrale verwittigd over uw vertrek?

zaterdag 28 maart 2015

Pistolen en karabijnen op luchtdruk


De Wapenwet van 8 juni 2006 beschouwt de wapens op luchtdruk als “niet-vuurwapens”. Een niet-vuurwapen is een wapen dat projectielen kan schieten op een andere wijze dan door de ontbranding van kruit of een detonator.

Beperkingen voor wapens op luchtdruk


De pistolen en karabijnen op luchtdruk behoren hetzij tot de categorie van vrij verkrijgbare wapens, hetzij tot deze van vergunningsplichtige wapens, volgens de kracht van hun projectiel. Het bezit van vrij verkrijgbare wapens is toegelaten en het vervoeren ervan is niet bij wet geregeld. Voor de dracht in het openbaar van een luchtdrukpistool of -karabijn is echter wel een wettige reden vereist.

De wetgever heeft ook voorwaarden opgelegd voor “korte” wapens op luchtdruk. Volgens de Belgische wetgeving is een wapen “kort” wanneer de looplengte maximaal 30 cm of minder bedraagt en de totale lengte van het wapen maximaal 60 cm of minder is.

De "korte" wapens op luchtdruk, waarvan de kinetische energie van het projectiel hoger is dan 7,5 joule, gemeten op 2,5 m van de loopmond, zijn vergunningsplichtig. Het betreft hier een Europese norm met betrekking tot het penetratievermogen van het projectiel en bijgevolg het risico op ernstige verwondingen. Luchtdrukkarabijnen, die niet aan de definitie van "korte wapen" voldoen, behoren steeds tot de categorie vrij verkrijgbaar, ongeacht de kracht van hun projectiel.

Artikel 19 van de Wapenwet bepaalt dat “niet-vuurwapens” niet mogen worden verkocht, te koop aangeboden of afgestaan op openbare markten en andere plaatsen zonder permanente vestiging, met uitzondering van een officiële openbare verkoop, na advies van de directeur van de Proefbank voor vuurwapens te Luik.

De verkoop, het voor handen hebben of het weggeven ervan aan jongeren onder 18 jaar zijn verboden.

Indien u een "kort wapen" op luchtdruk bezit, is het dus belangrijk dat u zich informeert over de kracht ervan, uitgedrukt in joule.

Voorzorgsmaatregelen

Om ongevallen met wapens te voorkomen, moet u de volgende principes steeds voor ogen houden:

• Behandel elk wapen altijd alsof het geladen is, ook al bent u ervan overtuigd dat het niet zo is.
• Houd de loop steeds in een ongevaarlijke richting tijdens het manipuleren.
• Plaats nooit een vinger op de trekker bij het vastnemen van een wapen. Hou de vingers buiten de trekkerbeugel om een ongewenste actie op de trekker te vermijden.
• Wilt u een wapen manipuleren of aan het onderhoud beginnen, controleer dan steeds eerst of er zich ergens nog patronen in het wapen bevinden.

vrijdag 27 maart 2015

Veiligheid voorop in de koers!


                   
België en de koers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor wielerminnend België zijn de Vlaamse en Waalse klassiekers de hoogdagen van het voorjaar, maar tot in de herfst worden er overal in het land wielerwedstrijden georganiseerd. Dat alles speelt zich af op de openbare weg. Gelukkig zorgen politie en signaalgevers voor de veiligheid van renners, begeleiders en publiek.


Wat doen als u een wielerwedstrijd tegenkomt?

- De auto met de rode vlag rijdt voldoende ver voor de koers en kondigt aan dat er wielrenners naderen. Elke bestuurder moet dan onmiddellijk uitwijken en stoppen. Probeer een parking op te rijden, tenminste als dat mogelijk is. Blijf in ieder geval rustig wachten op een veilige plek, erger u niet, maar geniet van de koers.
- Het is elke weggebruiker (voetganger of bestuurder) verboden om te breken door een groep wielrenners. Blijf ook als toeschouwer naast de weg op uw plaats, steek de straat niet meer over en geef renners en begeleiders voldoende ruimte.
- Pas als de wagen met de groene vlag voorbij is, zijn ook alle renners voorbij en is de weg weer vrij voor het normale verkeer. Blijf ook nu nog voorzichtig, want er ontstaat dan meestal een ware heksenketel.

En wat met signaalgevers?

- Signaalgevers staan tijdens de doortocht van de renners, dus tussen de rode en de groene vlag, in voor de veiligheid op één specifieke plaats langs het parcours van een wielerwedstrijd.
- Zij dragen om hun linkerarm een band met horizontaal de nationale driekleur en in zwarte letters op de gele strook het woord “Signaalgever”. Zij moeten minstens 18 jaar oud en gemachtigd zijn door de burgemeester.
- Zij mogen aanwijzingen geven, die elke weggebruiker moet opvolgen.
- Zij mogen het verkeer stilleggen. Hiervoor moeten ze een schijf gebruiken waarop het verbodsbord C3 staat afgebeeld (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder).

donderdag 26 maart 2015

Iets verdacht gezien ?

Inbreker2

Veiligheid is een zaak van iedereen. Niet enkel politie en andere hulpdiensten vervullen hierin een belangrijke rol, ook als burger heeft u een zeer belangrijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen criminaliteit.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is het onmiddellijk signaleren van verdachte handelingen, personen of toestanden bij de politie. Dit laat ons toe kort op de bal te spelen en na te gaan wat er concreet aan de hand is. Soms levert dit een heterdaadsituatie op, soms interessante informatie, soms uiteraard ook niets. Ook al blijkt uw telefoontje achteraf toch loos alarm, geen probleem, niemand die u daarvoor een steen zal werpen.

Wat zijn verdachte toestanden? 

Het kan gaan om voertuigen, al dan niet met vreemde nummerplaat, die doelloos rondjes draaien in de wijk. Mogelijk verkennen ze de buurt om later hun slag te kunnen slaan. Ook onbekenden die opvallend veel aandacht hebben voor de huizen in uw straat of er foto's van nemen, moeten een alarmbelletje doen rinkelen. Hetzelfde met vreemden die u ziet rondhangen in de achtertuin van de buren (als die met vakantie zijn). Ook allerlei geluiden kunnen verdacht zijn, zeker wanneer het gaat om brekend glas. Voor zelfstandigen kan het dan weer gaan om een poging tot wisseltruck, personen die lang in de winkel rondhangen zonder iets te kopen, observatie vanuit een voertuig.

Al deze zaken kan u 24 uur op 24 melden bij de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem op 09 364 47 30 of op het noodnummer 101.

Eén goede raad: kom nooit zelf tussenbeide!

woensdag 25 maart 2015

Voordracht: opvoeden zonder straffen en belonen

Voordracht: opvoeden zonder straffen en belonen

Woensdag 1 april I 20 tot 22 uur I 't Kerksken, Rot 8 I gratis

Het Lokaal Overleg Kinderopvang organiseert deze voordracht. Spreker is Jürgen Peeters, onderwijzer en psychotherapeut.

Straffen en belonen blijken in sommige situaties een handige manier om het 'gewenste' gedrag te krijgen bij kinderen. In veel gevallen zijn er echter alternatieven. Hoe kunnen we de interne motivatie van het kind benutten als motor van zijn of haar ontwikkeling? Hoe kunnen we kinderen disciplineren op een manier die tegelijk de band met het kind positief versterkt?

Ter gelegenheid van de voordracht is iedereen welkom om de lokalen van Stekelbees te bezoeken.

Inschrijven via info@sint-lievens-houtem.be of tel. 053 60 72 35.

maandag 23 maart 2015

Resultaten BOB acties van afgelopen weekend


In totaal werden er 34 bestuurders onderworpen aan een ademtest:


  • 1 POS à 0.42mg/UAL (PV + 6u rijverbod)
  • 1 ALARM à 0.22mg/UAL (OI 170€ betaalterminal + 3u rijverbod)
  • 1 ALARM
  • 31 x SAFE


 Andere resultaten:

 • 1 PV verlopen keuring + bijhorend PVW
 • 2 PVW wegens inbreuken op de verkeerswetgeving
 • 1 negatieve speekseltest

Verkoop van 3 dienstvoertuigen

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 3 dienstvoertuigen

Alfa Romeo - bouwjaar 2002  - Diesel - 149.289 km
Ford Focus - bouwjaar 2001 - Diesel - 138.385 km
Ford Focus - bouwjaar 2002 - Diesel - 121.765 km


De voertuigen zijn te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan door het inschrijvingsformulier over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier kan u HIER downloaden.

Uiterste datum inschrijvingen : 30-04-2015

BIN-bericht : verdachte handelingen

Op donderdag 19/03/2015 werd omstreeks 20.21 uur een BIN bericht verspreid voor verdachte handelingen te Zottegem. Dit bevatte foutieve informatie, namelijk het feit dat één van de verdachten een Syrië strijder zou zijn. Omstreeks 20u37 werd ter rechtzetting een tweede BIN bericht verspreid met de melding dat deze informatie volledig foutief was.

De verdachte handelingen betroffen:

Twee personen van vreemde origine, waarvan één in een rolstoel zat, die zich ‘s avonds aan een woning aanboden met de melding dat de bewoner een airco had besteld.

De bewoner ging daar niet op in. Wanneer beide personen de plaats verlieten stapte de rolstoelgebruiker uit de rolstoel en nam hij plaats achter het stuur van een licht grijze wagen waarna ze wegreden.

De bewoner had argwaan en vond dit verdacht.

De politie vraagt om waakzaam te zijn en om bij verdachte handelingen dadelijk contact op te nemen met de dienst 101.’

vrijdag 20 maart 2015

SMS voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperkingAls je doof of slechthorend bent of een spraakgebrek hebt, maakt dat het moeilijker zo niet onmogelijk om zelf de nooddiensten te contacteren via een gewone spraakoproep. Daarom hebben de federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken en de geïntegreerde politie ervoor gezorgd dat de noodcentrales eveneens bereikbaar zijn via SMS. Deze dienst is gratis en gereserveerd voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. Het is niet mogelijk om te SMS'en naar de traditionele noodnummers 112, 100 en 101, maar wel naar specifieke nummers die kunnen opgevraagd worden via email of SMS.

Meer info op www.112.be/nl/sms 

woensdag 18 maart 2015

Beslissingen van de politieraad (zitting 05-03-2015)

Het Politiecollege brengt, in toepassing van Artikel 85 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter kennis dat de lijst met de besluiten gestemd door de Politieraad in vergadering van 05-03-2015 ter inzage ligt van het publiek. 

De lijst met de besluiten en de begroting over het dienstjaar 2015 kunnen geraadpleegd worden op het Secretariaat van de Politiezone, Meengracht 1 te 9620 Zottegem, vanaf heden tot 15-04-2015 en dit na afspraak met de heer Jürgen Geldhof, politiesecretaris.OPENBARE ZITTING
 1. Ontslagname van 2 politieraadsleden
 2. Eedaflegging van 2 politieraadsleden
 3. Aktename van de berekening van de stemmen van het politiecollege
 4. Begroting Politiezone - Dienstjaar 2015
 5. Pensioendossier politie : stelsel van eindeloopbaanregime en een  eventuele bezoldigde afwezigheid in non activiteit
 6. Technische tolerantiegrens voor snelheidsovertredingen
 7. Dreigingsniveau drie en kerntaken politie

GEHEIME ZITTING

 1. Ontslag van 2 personeelsleden CALog (Contractueel - Niveau D - Arbeider)
 2. Aktename van de definitieve pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid van 1 Hoofdinspecteur van Politie
 3. Aktename van het ontslag van ambtswege van 1 Inspecteur van Politie
 4. Tuchtprocedure - Toelichting door de hr. Tom De Sutter (raadsman politiezone)

Een brandblusser in huis


Wanneer er brand ontstaat in uw huis, moet u zo snel mogelijk reageren om te vermijden dat het vuur zich verder verspreidt en (nog meer) schade veroorzaakt. Met een brandblusser kunt kleine brandjes onder controle houden. U moet wel weten welk type brandblusser u het beste kiest, waar u deze best plaatst en hoe u het apparaat moet gebruiken. Deze aspecten worden dan ook besproken in dit en een volgend artikel.


Welk model is geschikt?

Het te gebruiken model hangt af van de brandklasse. De klasse wordt met een pictogram aangegeven op het brandblusapparaat.

Klasse A: vaste en meestal organische materialen die verkolen (hout, papier, textiel, karton).

Klasse B: vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar kunnen worden (alcohol, olie, vetten, verf).

Klasse C: gassen (stadsgas, methaan, butaan, propaan).

Klasse D: metalen (aluminium, natrium, kalium, fosfor, magnesium).

Klasse E: kookproducten (olie, frituurvet ...).

Wanneer u de klasse van het risico op brand heeft kunnen bepalen in functie van de beoogde plaats (bv. keuken of garage), moet u het type blusapparaat nog kiezen:


- Een brandblusser met water (met additieven) wordt gebruikt voor klasse A en B. Voor Klasse B mag u enkel zo’n brandblusser gebruiken als die werkt met waterschuim is of als u ermee kan spuiten.
- Een brandblusser met poeder wordt gebruikt voor klasse A, B en C. Dit type is geschikt voor een woning; als u gas in huis heeft, kiest u het best voor klasse C.
- Een brandblusser met koolstofdioxide (CO2) wordt gebruikt voor klasse B of voor brand in de buurt van elektriciteit. Koolstofdioxide is namelijk een betere isolator voor elektriciteit dan lucht. Hoewel CO2 geen sporen achterlaat (de zogenaamde koolzuursneeuw verdampt heel snel door de omgevingstemperatuur), kan deze heel koud zijn en schade toebrengen aan heel warme circuits. U moet heel voorzichtig zijn wanneer u deze brandblusser gebruikt. Het koude gas dat eruit komt (-70 °C), kan namelijk oppervlakkige brandwonden veroorzaken op de huid door snelle uitdroging!

Controleer het label en het gewicht!

Wanneer uw brandblusser voorzien is van het label “BENOR”, kan u zeker zijn dat u over een kwalitatief hoogstaand product beschikt. BENOR is hét Belgische keurmerk bij uitstek. De lijst van gecertificeerde brandblussers van BENOR kan u vinden op http://www.apragaz.com (de organisatie voor certificatie). U kan ook BENOR ANPI raadplegen op http://www.anpi.be.

Hoe zwaarder het apparaat, hoe groter het vuur dat u ermee zal kunnen blussen. Maar als leek moet u de brandblusser natuurlijk ook nog gemakkelijk kunnen hanteren. Wij adviseren u daarom een brandblusser van rond de 6 kg aan te schaffen. Voor professionals op dit gebied raden we de zwaardere toestellen (van 9 of 12 kg) aan.

dinsdag 17 maart 2015

Nieuwe wegeniswerken vanaf 19 maart 2015 in Zottegem

Naar aanleiding van nieuwe (dringende) wegeniswerken in de Laurens De Metsstraat die aanvangen op donderdag 19/03/15 en eindigen op zaterdag 21/03/15 worden de volgende omleidingen voorzien.

Voor het zware vervoer is de volgende omleiding voorzien:

Arthur Gevaertlaan - Bijlokestraat - Gentse Steenweg - Buke - Bruggenhoek - Désiré Van Den Bosschestraat -  Heldenlaan

Voor het andere verkeer is de volgende omleiding voorzien:

Arthur Gevaertlaan - Buke - Bruggenhoek - Désiré Van Den Bosschestraat -  Heldenlaan

Nieuwe vorm van internetoplichting

Sommige mensen ontvingen recent een mail (zie voorbeeld hierna) met de vraag om een openstaande vordering te betalen.

Ga hier niet op in en betaal dus zeker niets! Indien u hier toch bent op ingegaan en nadeel heeft geleden, kan u aangifte doen bij de lokale politie.Voorbeeld : 

Onderwerp: Openstaande vordering

Behandeld door   : KPN Telecom B.V.
Direct tel. nr.      : 088 - 852 71 31

Openstaande betaling,
belangrijke mededeling !

Geachte mevrouw/heer,

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij  de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van
86,50 met rente binnen 14 dagen te voldoen op ons IBAN:rekeningnummer NL50ABNA0656745874 t.n.v. St. Derdengeleden Justitia Intrum Nederland B.V.  onder vermelding van het referentienummer.

Blijft de betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt om over te gaan tot het opstarten van een
gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer informatie over deze vordering gaat u naar onze website. U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld.

Hoogachtend,
Justitia Intrum

De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968Intrum Justitia Nederland BV    Handelend onder de naam Justitia Intrum Postbus 85096 2509 AB Den Haag    H.R. Den Haag 54734582 BTW nr. NL008488666B01    Lid van NVImaandag 16 maart 2015

Deel de 112-infographic

Operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales 112 en 101 nemen samen jaarlijks meer dan 6 miljoen oproepen aan. Ze staan altijd klaar om je te helpen als je in nood bent. Ze stellen je gerust, vertellen je wat je moet doen en ze verwittigen de nodige hulpdiensten. Toch zijn er nog te veel mensen die naar de noodcentrales bellen voor onbenulligheden. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep. Deze nodeloze oproepen gaan van vragen om contactgegevens tot ‘grapjes', maar onze operatoren moeten ook soms scheldtirades ondergaan.

Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten.


woensdag 11 maart 2015

Fietsers in groep: wat zijn de regels?


Mogen twee fietsers naast elkaar rijden? Wat als het om fietsers in groep gaat? Moeten zij op het fietspad rijden of mogen zij de rijbaan gebruiken? Hieronder vindt u een korte herhaling van de te volgen regels wanneer u per twee of in groep met de fiets op pad gaat.

Per twee of in kleine groepen (minder dan 15 fietsers) rijden

Net als een individuele fietser moet u het fietspad gebruiken voor zover dat berijdbaar is. Op het fietspad mag u met z’n tweeën naast elkaar rijden. Maar u moet natuurlijk weer achter elkaar gaan rijden om andere fietsers of bromfietsers de gelegenheid te geven om u in te halen of om het voor andere tweewielers mogelijk te maken om u op een tweerichtingsfietspad te kruisen.

Als u op de rijbaan rijdt, laat de wegcode toe dat u met z’n tweeën naast elkaar rijdt, behalve wanneer het kruisen met een tegenligger daardoor niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moet u terug achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert.


In een groep van minstens 15 fietsers rijdenVanaf minstens 15 deelnemers zijn fietsers niet verplicht om de fietspaden te gebruiken. Zij mogen steeds met z’n tweeën naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven.

De groepen fietsers die met z’n tweeën naast elkaar rijden, mogen alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen zij niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan.

De omkadering van een groep fietsers (vanaf 15 deelnemers) door wegkapiteins en begeleidende auto’s wordt uitgelegd in een tweede news vermeld in referte.

Raadpleeg voor meer informatie de website van het BIVV en meer bepaald de folders en brochures: Veilig op stap, te voet of per fiets, alleen of in groep; Meester op de fiets!

dinsdag 10 maart 2015

Nieuwe politieraadsleden

De politieraad heeft in zitting van 05 maart 2015 akte genomen van het ontslag van Bernard Van Pamel (Sint-Lievens-Houtem) en Stefaan Lauwaert (Herzele) als politieraadslid.

Patricia Van Ruyskensvelde (Herzele) en Tom De Meyer (Sint-Lievens-Houtem) legden als opvolgers de grondwettelijke eed af als titelvoerend lid van de politieraad.

Zeppe & Zikki Verkeersonderzoek

Vorig najaar lanceerde VTMKZOOM ‘Het Megagrote Zeppe & Zikki Verkeersonderzoek’ in samenwerking met KBC. En met succes: maar liefst 23.500 kinderen én ouders vulden de enquête in. Naar aanleiding van het onderzoek brachten Zeppe & Zikki samen met Jacques Vermeire de song ‘Hougabouga’ uit. Ook die viel duidelijk in de smaak: de bijhorende videoclip werd ondertussen meer dan 210.000 keer bekeken.
Uit ‘Het Megagrote Zeppe & Zikki Verkeersonderzoek’ blijkt dat 80% van de kinderen het verkeer gevaarlijk vindt. Bekijk hier de reportage. Daarnaast geeft maar liefst de helft van de kinderen (46%) aan dat ze bang tot heel bang zijn om gewond te geraken in het verkeer. Kinderen zien vooral problemen in de drukte (77%) en snelheid van het verkeer (82%), terwijl twee op de drie ouders bang zijn dat hun kinderen de gevaren in het verkeer niet goed kunnen inschatten. De resultaten tonen daarnaast aan dat het vooral de moeder (39%) en de leerkracht op school (41%) zijn die verkeersopvoeding geven, in tegenstelling tot de vader (17%).
Positief is dat de overgrote meerderheid van de kinderen altijd de veiligheidsgordel in de auto draagt (91%), het zebrapad gebruikt om over te steken (94%) en hun fietslicht aanzet wanneer het donker wordt (97%). Minder goed nieuws is dat 1 op 3 kinderen geen fietshelm draagt. Bekijk hier het verslag van VTM Nieuws. Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, roepen spoedartsen expliciet op om de fietshelm te dragen. Wie dit niet doet, loopt een veel groter risico om een ernstig hoofdletsel op te lopen bij een ongeval. Ook het dragen van een fluovestje is minder populair (70%). Beide zaken hangen echter in belangrijke mate samen met het belang dat ouders hieraan hechten en met groepsdruk.
Kinderen vinden doorgaans dat hun ouders het goede voorbeeld geven door zelf de gordel te dragen en zich aan de verkeersregels te houden. Toch toont het onderzoek twee duidelijke uitzonderingen. Zo is er het gebruik van de gsm in de auto: 50% van de kinderen beweert dat hun ouders af en toe bellen in de auto. Slechts 38% van de ouders geeft effectief toe af en toe te bellen of sms’en in de auto. Daarnaast vindt 16% van de kinderen dat hun ouders regelmatig te snel rijden.
Bekijk alle resultaten op deze website.
Ondertussen reageerde Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts ook al op de resultaten van ons onderzoek. Bekijk hier zijn reactie

maandag 9 maart 2015

Resultaten verkeerscontroles


Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 06 maart 2015

Zottegem

Aantal controles: 356
Aantal overtredingen: 84

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 415
Aantal overtredingen: 50

Herzele

Aantal controles: 135
Aantal overtredingen: 55

vrijdag 6 maart 2015

Resultaten actie zwaar vervoer

Op donderdag 05 maart 2015 voerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een actie zwaar vervoer uit in samenwerking met de douane en de RvA. In totaal werden er  21 vrachtwagens en lichte vrachtauto’s aan een controle onderworpen.


Resultaten controle:


Resultaten Politie: 

- 21 ademtesten = SAFE

- 1 OI niet respecteren van rij- en rusttijden (330 euro) 

- 1 PVW bestuurder kon geen identiteitskaart en rijbewijs voorleggen

Resultaten RVA:            

- 27 administratieve verklaringen

Resultaten douane: 

- 5 kleine stalen mazout genomen 

- 1 groot staal mazout genomen 

- 4 penale boetes voor een totaal van 4021.85 euro
- 1 takeling voertuig omdat bestuurder de penale boete niet kon betalen.

donderdag 5 maart 2015

Verloren hond - Rijkestraat 60 te Zottegem

Op 05/03/2015 werd in de Rijksestraat 60 te Zottegem een hond aangetroffen.

De hond zal worden opgehaald door dierenasiel Lief en Leed (Victor Van Sandelaan 57 te 9230 Wetteren).


woensdag 4 maart 2015

Hoe reageren bij aquaplanning?

Wanneer uw wagen begint te drijven?
Wanneer u met uw wagen in de regen of door plassen rijdt, zullen de inkepingen van de autobanden het water helpen afvoeren zodat uw voertuig zich een weg kan banen door het water en contact kan houden met het wegdek. Maar soms kunnen die inkepingen de hoeveelheid water niet aan waardoor er een laagje water blijft bestaan onder de wielen. De banden draaien dan op een wateroppervlakte die de wegvastheid van de wagen in gevaar kan brengen. Men spreekt dan van aquaplaning of watergladheid: de oorzaak van heel wat verkeersongevallen of van controleverlies over het stuur.
Preventie
De autobanden: men kan het niet genoeg herhalen, de staat van uw banden staat garant voor uw veiligheid op de weg.
 • Zorg ervoor dat de autobanden voldoende opgepomt zijn en over een profiel beschikken van minimum 3 mm (4 mm voor de winterbanden).
 • Winterbanden zorgen voor een betere afvoer van het water en zijn wegvaster dan zomerbanden. De remafstand zal dus ook korter zijn.
De remmen:
 • Rem geleidelijk aan af bij het naderen van een plas, en dit nog vóór dat uw banden in contact komen met het water. Zorg er dus voor dat uw remmen in goede staat zijn. Verlies niet uit het oog dat de remafstand op een nat wegdek met twee of met drie wordt vermenigvuldigd in vergelijking met normale wegomstandigheden. Hou dus voldoende afstand en matig uw snelheid.
Het rijgedrag:
 • Probeer op een nat of besneeuwd wegdek niet bruusk te remmen of snel op te trekken. Zo zal u minder gemakkelijk slippen.
 • Matig uw snelheid. In vele landen is de maximum toegelaten snelheid op de autosnelwegen bij regenweer lager dan de toegelaten snelheid bij droog weer.
 • Hou een veiligheidsafstand. Zoals hierboven aangegeven zal u bij regenweer, sneeuwval of ijzel 2 à 3 maal meer afstand nodig hebben om uw wagen tot stilstand te brengen.
 • Begint het plots te regenen na een droge periode? Let dan goed op tijdens het eerste half uur. Gedurende die periode zal het regenwater zich mengen met resten olie of aarde/modder, waardoor het wegdek gevaarlijk glad kan zijn.
 • De cruise control blijkt niet uw beste bondgenoot te zijn bij regenweer. Indien uw wagen omwille van watergladheid begint te slippen, zal de snelheidsregulator uw wielen op de ingestelde snelheid doen draaien, terwijl het op dat moment meestal beter is om de snelheid te minderen. Volgens specialisten zou de reactiesnelheid om te remmen tijdens een aquaplaning ook trager zijn wanneer de cruise control is ingeschakeld. Vele autoconstructeurs raden het gebruik van de cruise control bij regenweer dan ook af.
Hoe reageert men op aquaplaning ?
 • Blijf vooral kalm: ga niet op uw rem staan en draai uw stuur niet snel om om zo snel mogelijk uit te wijken, want u zou de controle over uw voertuig kunnen verliezen.
 • Laat uw gaspedaal traag los en tracht op de motor te remmen totdat de wielen opnieuw contact hebben met de grond.
 • Behoud uw koers en kijk voor u. Het is bewezen dat een bestuurder bij het slippen de reflex heeft om te kijken naar de mogelijke obstakels (en er dus op afstevent) in plaats van zich te focussen op het traject dat hij moet volgen.  

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 02 maart 2015

Herzele

Aantal controles: 95
Aantal overtredingen: 27

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 527
Aantal overtredingen: 87

Zottegem

Aantal controles: 212
Aantal overtredingen: 82