vrijdag 24 juli 2015

Zottegem: lokale politie zoekt getuigen van dodelijk verkeersongeval


Op zaterdag 18 juli laatstleden vond er in Ten Ede te Zottegem een dodelijk verkeersongeval plaats.

Ter hoogte van huisnummer 66 kwamen daar zaterdagnamiddag omstreeks 17u00 een VW Touareg en een Alfa Romeo Mito frontaal met elkaar in aanrijding.

De politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem is op zoek naar getuigen van dit ongeval.

Personen die hierover inlichtingen kunnen verstrekken kunnen bellen naar het nummer van de lokale politie op 09 364 47 30.

donderdag 23 juli 2015

Automobilisten die een niet-beveiligd zebrapad naderen


Zowel de wegcode (artikels 17, 19 en 40) als ons gezond verstand zeggen ons dat wij, automobilisten, in veel situaties voorzichtig moeten zijn in aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers en dat wij hen nooit in gevaar mogen brengen. In het bijzonder, wanneer voetgangers de rijbaan oversteken op een niet beveiligd zebrapad, met andere woorden wanneer het verkeer er niet geregeld wordt door een bevoegde persoon of door verkeerslichten.

Automobilisten die een niet-beveiligd zebrapad naderen:
· Moeten vertragen en mogen het slechts met matige snelheid naderen.
· Moeten voorrang verlenen aan de voetgangers die er oversteken of op het punt staan om er over te steken.
· Mogen een bestuurder die stopt voor een zebrapad of die deze oversteekplaats nadert niet links inhalen.
· Mogen het niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat zij er waarschijnlijk zouden moeten op stoppen.
· Moeten dubbel voorzichtig zijn wanneer ze afdraaien en een straat inrijden met een oversteekplaats voor voetgangers, alsook op plaatsen waar veel voetgangers komen.

Bekijk ook het gedrag dat zowel door voetgangers als door automobilisten als meest hinderlijk wordt ervaren: “Wat verwijten voetgangers automobilisten en omgekeerd?”

Spelregels bij inbraakalarmen

Politiediensten moeten doelgericht kunnen reageren op elke noodoproep. Daarom is het gebruik van alarmsystemen tegen inbraak wettelijk geregeld. Zo wordt de politie niet bestookt met ‘loze alarmen’ en kan ze zich concentreren op echte noodgevallen waarbij personen of goederen bedreigd worden. Deze wettelijke maatregelen komen dus ook uw veiligheid ten goede en zorgen voor een betere dienstverlening!

In deze brochure worden de spelregels bij goederenalarmsystemen uitgelegd. Zowel aankoop, installatie, onderhoud, gebruik en verplichte registratie (1 juli 2010) van alarmsystemen zijn aan regels gebonden en worden in de brochure verder toegelicht.

De regelgeving geldt voor alarmsystemen die een (poging tot) inbraak signaleren en uitgerust zijn met een buitensirene, een buitenlicht of een meldsysteem.

woensdag 22 juli 2015

Stopzetting meldpunt eCops Federale Politie


Het meldpunt eCops is niet meer operationeel, het werd afgesloten op 17 juli 2015.

Voor informatie en (niet-politionele) meldingen over vermiste en seksueel uitgebuite kinderen kunt u terecht op de website van Childfocus. Meer bepaald hier. Indien u op internet op beelden van seksueel misbruik van kinderen bent gestoten, kunt u dit aan Child Focus melden. Meer bepaald hier.
Voor algemene politionele informatie en informatie in verband met andere misdrijven kunt u terecht op de site van de politie. Meer bepaald hier.

Indien u het slachtoffer werd van een misdrijf en klacht wenst neer te leggen, dan kunt u terecht bij de lokale politie in uw buurt of naar keuze. Een overzicht van de politiezones vindt u hier.

Voor informatie en meldingen over economische wetgevingen raden wij u aan de website van de FOD economie te consulteren. Meer bepaald hier.

maandag 20 juli 2015

Test jezelf: Ben jij een goede politie-inspecteur?

Denk je er aan om bij de politie te gaan? Lijkt het je wel wat om inspecteur te worden? Vanaf nu kan je je kennis en motivatie testen op de recruteringswebsite van de federale politie www.jobpol.be.

Op de website staan korte videoclips. De filmpjes tonen reële situaties waarmee je als inspecteur kan worden geconfronteerd. Aan de hand van een filmpje - bijvoorbeeld over een verkeersongeval - kan je kijken hoe jij zou reageren in die interventiesituatie.

De bedoeling is om aan potentiële kandidaten een objectief beeld te geven van politiewerk. Zo heeft hij/zij een idee van de dagelijkse taken van een politieman of -vrouw.

Proberen? Klik hier. Meer informatie omtrent een job bij de politie kan je terugvinden op www.jobpol.be . Je kan de recruteringsdienst ook volgen op Facebook en Twitter.

vrijdag 17 juli 2015

Veilig chatten voor kinderen

De kinderen en jongeren die nooit chatten met vriendjes of kennissen kan je intussen op één hand tellen. Zoals zovele internettoepassingen is chatten gemakkelijk en snel. Maar er liggen een aantal valkuilen voor wie de risico’s (nog) niet kan inschatten. Hier enkele tips om deze te vermijden. 

Chat : de goede reflexen ... 

• Blijf anoniem : geef geen adres, telefoonnummer of eigen foto mee...

• Respecteer de netetiquette : maak niemand belachelijk, kwets niemand door foto’s door te geven aan derden. Blijf beleefd, net zoals in de echte wereld.

• Wees voorzichtig met je contacten : wantrouw vrienden van vrienden, personen of avatars die je niet kent uit de reële wereld. Maak geen afspraakjes met onbekenden zonder dat je ouders hiervan weten. En als onbekenden je vragen je webcam aan te zetten, verbreek dan het contact.

• Betrek je ouders : als je twijfelt of als je je ongemakkelijk voelt bij bepaalde contacten, praat er dan over met je ouders. Maak geen afspraakjes, blind date of iets dergelijks zonder hun toestemming. 


Neem zeker ook eens een kijkje op clicksafe.be, een website van Child Focus waar veel praktische informatie te vinden is over veilig internetten, met aparte rubrieken voor kinderen, jongeren, ouders en professionelen.

donderdag 16 juli 2015

Sluiting wijkcommissariaten tijdens verlengd weekend
clocksOp maandag 20 juli en dinsdag 21 juli  zijn onze wijkcommissariaten in Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten.

Je kan gedurende deze dagen wel tussen 09.00 en 21.00 uur terecht in het Hoofdcommissariaat (Meengracht 1 Zottegem).
Voor dringende politiehulp kan je steeds terecht op het noodnummer 101.


woensdag 15 juli 2015

Slachtoffer van een misdrijf? Dien klacht in

Indien u slachtoffer of getuige bent van een misdrijf heeft u drie mogelijkheden.
Om te beginnen, kan u het oproepnummer 101 bellen of laten opbellen door een derde. Dit doet u wanneer u meent dat er politie nodig is ter plaatse voor dringende hulpverlening. Dit is het geval wanneer :
 • het gaat om een geweldsmisdrijf of een zeer ernstig ander misdrijf
 • het misdrijf gebeurd is en de politie nodig is voor het onmiddellijk verrichten van de nodige vaststellingen, die ertoe kunnen leiden de dader(s) in te rekenen of op te sporen
 • het misdrijf net gebeurd is en de politie nodig is om de nodige sporen op te nemen als bewijsmateriaal
 • er gevaar heerst en de politie nodig is voor het afbakenen van de plaats der feiten
In alle andere gevallen belt u het oproepnummer van of begeeft u zich naar een politiekantoor naar keuze voor het neerleggen van een klacht of het doen van een aangifte.

Resultaten verkeersacties

Resultaten algemene verkeersactie van dinsdagnamiddag 14 juli 2015
 • 5 OI gordel
 • 1 OI GSM
 • 2 OI parkeren mindervaliden kliniek
 • 1 PV ongeldig inschrijvingsbewijs + fiscaal PV

maandag 13 juli 2015

Let op zakkenrollers!

              
loop niet te koop-bannerDe koopjesperiode, de zomervakantie en de hittegolf maken ons kwetsbaar voor zakkenrollers en gauwdieven. Een diefstal is gemakkelijk gebeurd, maar ook gemakkelijk te voorkomen! De federale preventiecampagne 'Loop niet te koop met je waardevolle voorwerpen' geeft tips en nuttige informatie om je beter te beschermen wanneer je onderweg bent of je in een menigte bevindt.

Tips tegen zakkenrollers
 • Denk na over wat je meeneemt en hoe je het bij je draagt. Beperkt je hoeveelheid contant geld.
 • Vermijd om je waardevolle spulletjes te tonen of laat ze thuis als je ze niet echt nodig hebt.
 • Neem je voorzorgsmaatregelen met antidiefstalsoftware, kopies van belangrijke kaarten en schrijf serienummers op.
 • Hou zakken en bagage in het oog (zeker in kleedkamers en op terrasjes).
 • Wees waakzaam bij grote drukte, wanneer je afgeleid wordt of wanneer iemand 'per ongeluk' tegen je aanbotst.
loop niet te koop
 Ben je toch slachtoffer geworden?
Contacteer dan zo snel mogelijk de politie en doe aangifte van de diefstal. Vermijd dat de schade groter wordt: blokkeer belangrijke documenten en kaarten.
 • Bank- en / of kredietkaarten via Card Stop: 070 344 344
 • Identiteitskaart en reisdocumenten via Doc Stop: 00800 2123 2123
 • Simkaart via uw gsm-operator
t is gauw gebeurd web
Zie je iets verdacht? Bel dan zonder aarzelen het gratis noodnummer 101!
Meer informatie op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Waar kan u uw fiets laten registreren ?Zottegem :
Bij dienst openbare werken in de Trapstraat 43 na afspraak met Dirk D’Hondt (09 364 64 94)

Herzele 

Bij dienst openbare werken in de Mergellaan 77 na afspraak met Kristof Verthez (053 62 77 06 )

dinsdag 7 juli 2015

Resultaten verkeerscontroles


Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 06/07/2015


Herzele
Aantal controles: 54
Aantal overtredingen: 18


Sint-Lievens-Houtem
Aantal controles: 293
Aantal overtredingen: 14


Zottegem
Aantal controles: 262
Aantal overtredingen: 61

vrijdag 3 juli 2015

Diefstal op bouwwerven : hoe kunt u uw werf beschermen ?

Elke dag wordt er ergens in België een diefstal op een (bouw)werf gepleegd, gaande van klein gereedschap tot groot materiaal en zelfs bouwmaterialen. Men raamt de jaarlijkse verliezen ten gevolge van deze diefstallen op zo’n 50 miljoen euro (1). Om diefstallen op bouwplaatsen te voorkomen, worden op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken diverse preventietips aangereikt.

Preventieve maatregelen kunnen worden onderverdeeld in organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen en registratie, ook wel het OBER-principe genoemd. Dit letterwoord geeft ook meteen de volgorde van de te nemen maatregelen weer. U begint best met de organisatorische maatregelen, waarna de bouwkundige en elektronische maatregelen volgen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden van deze drie maatregelen.


Organisatorische maatregelen

• Stel een beveiligingsplan op, zodat de aangeduide verantwoordelijke de juiste maatregelen kan toepassen.

• Een goed sleutelbeheer is noodzakelijk, stel hier dus iemand voor verantwoordelijk. Deze persoon moet te allen tijde weten wie welke sleutel heeft.

• Ontmoedig diefstal door een defensieve inrichting van de bouwwerf:

- Beperk het aantal in- en uitgangen.
- Blokkeer de ingang met zwaar materiaal dat goed beveiligd is.
- Groepeer het materieel en leg het vast met kettingen.
- Schenk bijzondere aandacht aan laad- en losmachines. Deze kunnen worden gebruikt om andere goederen te ontvreemden.

• Zorg voor voldoende verlichting, daar waar veel sociale controle mogelijk is.

Vermijd waar mogelijk vroegtijdige leveringen, bij voorkeur is enkel het materiaal van die dag aanwezig.

• Maak op het einde van elke dag de inventaris van het gereedschap.

• Bewaar het diefstalgevoelige materieel en gereedschap ’s avonds op een veilige slotvaste plaats. Sluit gebouwen in aanbouw goed af om de verleiding tot diefstal te beperken.

Pas verschillende beveiligingstechnieken tegelijkertijd toe; door het verrassings- en vertragingseffect zullen veel daders de diefstal voortijdig opgeven.


Sensibiliseer uw personeel

Het is van groot belang dat het personeel zich bij de preventie betrokken voelt; zonder hun medewerking hebben deze preventieve maatregelen immers weinig effect. Occasionele controles door de ploegbaas zijn nodig om ervoor te zorgen dat het personeel de preventieve maatregelen systematisch toepast. Volgende tips zijn hierbij nuttig:

• Zorg ervoor dat uw medewerkers zich bewust worden van de mogelijke risico’s, door nadruk te leggen op de noodzaak van preventieve maatregelen. Gebruik stickers en affiches met een preventieboodschap om uzelf én uw personeel te helpen deze aandachtspunten niet uit het oog te verliezen.

• Maak uw personeel (mede)verantwoordelijk voor het beheer van de goederen en het afsluiten van de werf.

• Houd regelmatig een kort werkoverleg op de bouwplaats waarop één of meer van de vermelde preventietips worden uitgelegd en in herinnering gebracht.


Bouwkundige maatregelen

• Berg alles in een veilige afsluitbare plaats op, zoals in bouwcontainers met stevige sloten. Veranker kleine machines en zet sloten of wielklemmen op rollend materiaal.

Sluit alle compartimenten af, zowel de opbergplaatsen als de hele bouwwerf. Om de bouwwerf af te sluiten, kunt u gebruikmaken van bouwhekken.

Beveilig al uw voertuigen, bouwplaatsketen en machines. Houd rekening met de omgeving:

- In een dicht bewoonde buurt waar natuurlijke sociale controle uitgeoefend kan
worden, stelt u het materiaal best zoveel mogelijk zichtbaar op.
- In een afgelegen omgeving wordt het materiaal best op een plaats opgesteld die vanaf de openbare weg niet of minder goed zichtbaar is.


Elektronische maatregelen

Er staan verschillende technologieën ten dienste van preventie, zoals alarmsystemen en camerabewaking. Daarnaast bestaan er ook traceersystemen; deze zijn een uitstekend middel om diefstal te voorkomen (op voorwaarde uiteraard dat hun aanwezigheid duidelijk is bekendgemaakt) en laten bovendien toe het materiaal te volgen en te recupereren.

Achterlaten dieren

De grote vakantie is voor huisdieren niet altijd een fijne tijd. Vaak kunnen ze niet mee op reis. Ze kunnen wel bij familie of vrienden blijven en er zijn ook hotels voor dieren. Sommige baasjes kennen echter geen medelijden. Ze zetten hun hond, kat of ander huisdier gewoon ergens uit de auto en rijden dan weg.

Opgelet ! Het artikel 35°3 van de dierenwelzijnwet van 14 augustus 1986 verbiedt het achterlaten van dieren met de bedoeling zich ervan te ontdoen.

Begin enkel aan een huisdier als je er ook de volle verantwoordelijkheid wenst voor te dragen.

donderdag 2 juli 2015

Veilig op stap met een groep kinderen

veiligopwegOp stap met de jeugdbeweging, het speelplein of het jeugdhuis... Veilig in groep door het verkeer, hoe moet dat weer? Als begeleider neem je het voortouw, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Links of rechts? Even stoppen of doorgaan maar? De website Veilig op Stap helpt begeleiding van jeugdgroepen op de juiste weg.

Waarom deze website?

'Veilig op stap... in het jeugdwerk' werd in 2013 gelanceerd naar de Vlaamse jeugdraden en -diensten. Het project kreeg daarbij de steun van de Vlaamse Vereniging van Jeugdconsulenten (VVJ) en Karuur, de Vlaamse organisatie die jeugdraden ondersteunt.

'Veilig op stap... in het jeugdwerk' helpt leiders en leidsters op weg, met de fiets of te voet. De veiligheid van de groep is een grote bezorgdheid voor die geëngageerde jongeren. 'Veilig op stap... in het jeugdwerk' wil jeugdbegeleiders informeren over de wegcode en aanbevelingen doen om in groep veilig te stappen en te trappen. Het project wil bovendien sensibiliseren om ook in het jeugdwerk een voorbeeldrol in het verkeer op te nemen.

woensdag 1 juli 2015

Ozonpieken en hittegolf: WEES SOLIDAIR!

In geval van een hittegolf of ozonpiek, wees dan waakzaam voor de mensen in uw omgeving en vooral voor de meest kwetsbare personen zoals baby's, jonge kinderen, alleenstaande bejaarden, chronische zieken en mensen die in behandeling zijn of onder strikte medische controle staan.

Bij baby's en kleine kinderen dienen we ervoor te zorgen dat ze nooit alleen achtergelaten worden in een auto, dat ze meer drinken en dat we ze beschermen tegen de zon (hoedje, T-shirt, zonnecréme). Bejaarden kunnen best contact opnemen met hun huisarts, de thuisverpleging of de zorghulp om na te gaan welke voorzorgsmaatregelen ze dienen te nemen in geval van gebruik van medicatie.

Klachten bij grote hitte:

1. Hittekrampen: normale lichaamstemperatuur, spierkramp bij fysieke inspanningen.

2. Uitputting ten gevolge van hitte: lichaamstemperatuur is verhoogd (<40°C), zweten, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneiging, flauwte.

3. Hitteslag: het organisme is niet langer in staat om de lichaamstemperatuur te controleren (t°>40°C). De huid is droog. Het slachtoffer is verward. Zonder medische hulp  kan de toestand evolueren naar coma.

Klachten bij ozonpieken:

1. Ademnood, gaat over het algemeen gepaard met hart- en/of ademhalingsproblemen.

2. Oogirritatie.

3. Hoofdpijn.

4. Keelpijn.

Enkele nuttige tips bij hittegolf en ozonpiek:

1. Drink veel water met minerale zouten.

2. Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten.

3. Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht 's nachts wanneer de temperatuur gedaald is.

4. Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.

5. Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur 's morgens vroeg of bij voorkeur 's avonds na 20 uur.

6. Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.

7. Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen.

Wat te doen als men zich niet goed voelt:

1. Verwittig onmiddellijk de huisarts of de arts van wacht.

2. Indien het slachtoffer verward is en de lichaamstemperatuur abnormaal hoog is: bel onmiddellijk de 100 of 112.

Wat u zeker moet doen in afwachting van de arts:

1. Leg de persoon te rusten in een koele, schaduwrijke plaats.

2. Laat de persoon water drinken en bevochtig kledij.

3. Zorg voor aanvoer van frisse lucht.

Bij verhoogde temperaturen, volg dan regelmatig de informatie verspreid door de media. 

Onderweg naar mijn vakantiebestemming vergeet ik alles.....

Iedere jaar nemen talrijke Belgen hun wagen om op zomervakantie te gaan. Deze vakantie uittocht is zeker niet zonder gevaar. We formuleren een aantal praktische adviezen en
regels die van kracht zijn in het buitenland om de rit in de meest verkeersveilige omstandigheden te laten verlopen.

Voorbereiding van het voertuig:

Vijf vitale elementen
De beste remedie om onaangename verrassingen te vermijden, is een grondig onderhoud van het voertuig vóór je vertrek. Er zijn vijf elementen die specifiek aandacht verdienen: de lichten, de remmen, de schokdempers, de ruitenwissers en vooral, de banden. Op de Franse autosnelwegen is één dodelijk ongeval op vijf tijdens de maanden juli en augustus te wijten aan een kapotte band wegens een te lage bandenspanning. Het is aangewezen om de bandendruk lichtjes te verhogen bij de heen- en terugrit naar uw vakantiebestemming, aangezien uw wagen dan zwaarder beladen is.

Bagage
Het basisprincipe: je plaatst de zwaarste voorwerpen op het laagste niveau, bij voorkeur dus op de vloer van de kofferbak in plaats van op het dak. Indien je toch voorwerpen op het dak moet transporteren, is het noodzakelijk om de lading stevig vast te maken.
Het is aangewezen om geen losse voorwerpen in de wagen te laten rondslingeren: in geval van een botsing, transformeren ze zich tot extreem gevaarlijke projectielen. Een simpele thermos (2 kg) op de achterbank wordt - in geval van een botsing bij een snelheid van 80 km/u - een massa van bijna 60 kg die zich voortbeweegt met een snelheid van 25 km/u. Indien de thermos een passagier raakt, is zijn/haar overlevingskans miniem.

Voorbereiding van de bestuurder

Vermoeidheid
Dé vijand van een vakantieganger achter het stuur is vermoeidheid. Tijdens de maanden juli en augustus speelt vermoeidheid bij één op drie ongevallen op autosnelwegen een hoofdrol. Het is dus een noodzaak om uitgerust te vertrekken en om een pauze in te lassen iedere twee uur. Ook tijdens de laatste kilometers is zo'n pauze belangrijk, er spelen zich namelijk vier keer meer ongevallen af tijdens de laatste honderd kilometers van de rit.
De meest verraderlijke tijdspannes zijn 's middags tussen 14 en 16 uur en 's ochtends tussen 2 en 6 uur. Het risico om in te dommelen is drie keer hoger om 16 uur dan om 10 uur. Bij vermoeidheid is het aangewezen om een powernap (korte slaappauze) in te lassen van maximaal 15 à 20 minuten.

Naleving van de wegcode
Veel automobilisten verkeren al in een vakantiestemming vanaf het moment dat ze achter het stuur kruipen. Toch is het belangrijk om de basisregels in acht te nemen: de gordel vasthechten (ook de slapende passagiers), de snelheidslimieten naleven (een overschrijding ervan levert immers quasi geen tijdswinst op), de veiligheidsafstand bewaren, en uiteraard, niet rijden onder invloed van alcohol.

Respect
Wanneer je vastzit in de file, is een zenuwinzinking nergens voor nodig. De bestuurders rondom jou zitten in hetzelfde schuitje, dus beschouw hen niet als je concurrent. Een goede voorbereiding van de reisweg, ook al gebruik je een navigatiesysteem, is de manier om extra stress te vermijden. Voorzie ook ontspanningsmogelijkheden voor kinderen.

Enkele specifieke regels die van toepassing zijn in het buitenland


 • In landen zoals Spanje of Portugal, behoort een reservebril tot de verplichte uitrusting, indien u als bestuurder een bril draagt.
 • In Spanje moet u twee gevarendriehoeken in de wagen hebben. In geval van een panne, moet u er één plaatsen 50 meter voor en één 50 meter achter de wagen.
 • In Oostenrijk betekent een knipperend groen verkeerslicht dat het weldra rood zal worden. Het oranje licht in combinatie met het rode licht betekent dat het weldra groen zal worden.
 • In de Verenigde Staten mag je over het algemeen door het rode licht rijden om rechtsaf te slaan op een kruispunt. Het verkeersbord "no turn on red" moet aanwezig zijn indien deze maatregel niet wordt toegelaten.
 • In Frankrijk behoort een gehomologeerde alcoholtester tot de verplichte uitrusting.
 • In Roemenië is het verboden om met een vuile wagen te rijden omdat deze stof – en modderdeeltjes mogelijke beschadigingen kunnen verbergen.
 • In Noorwegen is het verboden om te roken achter het stuur.

Behoed uw kinderen voor een zonnesteek in de auto.

Een kind in de auto laten als het warm is en de zon op de wagen brandt, kan letterlijk moordend zijn. Het lijkt een evidentie, maar elk jaar weer worden er kinderen naar het ziekenhuis gebracht met een zonnesteek. In dit artikel geven we een aantal elementaire tips, vooral ter bescherming van de allerkleinsten.

Niet zozeer de zonnestralen zijn het probleem – het overgrote deel van de UV-stralen wordt immers door de ruiten tegengehouden – maar wel de warmte die deze stralen in de passagiersruimte veroorzaken. Ze veranderen die binnen enkele minuten in een ware bakoven. Dat is bijzonder gevaarlijk voor kleine kinderen tot twee jaar, bij wie de temperatuurregeling nog niet optimaal werkt. Hun lichaamstemperatuur stijgt dan al gauw tot 40°, met uitdroging tot gevolg. Bij kinderen die nog geen jaar oud zijn en die niet onmiddellijk uit deze benarde situatie worden bevrijd, kan die uitdroging leiden tot coma of zelfs tot de dood.

De oplossing ligt voor de hand: let zeker in de zomer bijzonder goed op en laat uw kinderen nooit alleen achter in de wagen. Een raampje opendraaien is niet voldoende. En uw wagen in de schaduw zetten, haalt niet ook veel uit, want na een tijdje staat hij waarschijnlijk toch weer in de zon. De zon (of liever: de aarde) staat immers nooit stil ...

De eerste symptomen van een zonnesteek

• Een rode en verhit aanvoelende huid.
• Koorts.
• Hoofdpijn.
• Als uw kind slaperig is of een vertraagde hartslag vertoont, mag u geen tijd meer verliezen!

Eerste hulp bij zonnesteek

• Als u denkt dat uw kind uitgedroogd is, geef het dan onmiddellijk te drinken en zorg voor afkoeling.
• Breng het onmiddellijk naar een dokter of naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in de buurt.

Enkele tips voor als u met de wagen op reis gaat
 • Vermijd met de wagen te reizen op de warmste ogenblikken van de dag, tussen 10.00 en 16.00 uur. Als u pauzeert, zet de wagen dan in de schaduw.
 • Zet uw kind(eren) een pet op en geef regelmatig iets te drinken, zeker tijdens lange trajecten.
 • Hang zonneschermen aan de ruiten. Let ook op metalen onderdelen in de wagen, zoals de clips van de veiligheidsgordels, die erg heet kunnen worden.
 • Houd de babystoel uit het directe zonlicht, dek hem eventueel af met een lichte doek. Tijdens de stops haalt u de stoel zelfs best uit de wagen en legt u hem in de schaduw.

Bel me niet meer !

De website www.belmenietmeer.be is online. Als je je telefoonnummer ingeeft, ontvang je geen ongewenste reclame meer via je telefoon. Gedaan met de vreselijke marketingtelefoontjes. 
De website moet hét centrale registratiepunt worden om het recht van de consument te respecteren en niet meer opgebeld te worden voor reclame als je dat niet wil.
Vanaf nu zijn telemarketeers verplicht om via de website te checken of iemand opgebeld wil worden of niet. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete tot 250.000 euro.