maandag 31 augustus 2015

Veilig terug naar school: Ik ben voor! Jij toch ook?

veilignaarschoolMorgen gaan de schoolpoorten weer open. Na een lange vakantieperiode, gaat de 'familiale' ochtendspits weer van start. Hoe geraken onze kinderen veilig op school en wij tijdig op het werk?

Deze tips helpen je al een heel eind op weg:

Tips voor jongeren

 • Geef zelf het goede voorbeeld en hou je aan de verkeersregels. 
 • Zorg ervoor dat je fiets of bromfiets in goede staat is, zo vermijd je gevaarlijke situaties. 
 • Ga je als zachte weggebruiker op pad? Draag beschermende en reflecterende uitrusting, zo word je gezien en minimaliseer je de gevolgen bij een ongeval. 
 • Word je met de auto naar school gebracht, zorg er dan voor dat iedereen altijd de autogordel draagt. 
 • Wees hoffelijk en heb aandacht voor andere weggebruikers. Je zal merken dat het verkeer er zo een stuk vlotter en aangenamer op wordt.

Tips voor ouders

Als je je kind naar school brengt met de wagen 
 • Laat je kind aan de kant van de school op het trottoir in- of uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat je kind over het trottoir aan dezelfde kant verder stappen. 
 • Ga niet in een dubbele rij parkeren of stilstaan. 
 • Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. Zorg ervoor dat vastklikken een gewoonte wordt, zodat je er ook op kan rekenen dat je kind zich spontaan vastmaakt als het met anderen meerijdt.  Is jouw kind goed vastgeklikt ? Check het hier.
 • Doe zelf altijd je gordel om : het is moeilijk je kind te verplichten zich vast te klikken als je dit zelf niet doet. Wist je dat een botsing met een snelheid van 50 km/u overeen stemt met een val van 10 meter hoog, tenminste als je je niet vastklikte! 
 • Gebruik het kinderslot. 
 • Bus, tram, trein en metro: probeer ze eens uit met de kinderen. Het openbaar vervoer is een veilige vervoerswijze en voor kinderen vaak een aantrekkelijk avontuur.
Als je kind te voet of met de fiets naar school gaat
 • Leer je kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden. Het is niet omdat je kind zelf een auto ziet, dat de bestuurder je kind ook gezien heeft. 
 • Kies kleurrijke kledij (rood, oranje, geel) zodat je kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal. 
 • Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkings. Bestuurders die achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet. 
 • Gaat jouw kind met de fiets, zorg dan dat deze tiptop in orde is. Vooral in de winter is het cruciaal dat je als fietser goed ziet én goed gezien wordt. 
 • Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Is het vaardig genoeg om de schoolweg veilig af te leggen? Uit studies blijkt dat kinderen van minder dan 8 à 9 jaar niet in staat zijn om efficiënt op alle verkeerssituaties te reageren.
 • Oefen de route die het kind alleen zal volgen. De kortste route is niet altijd de veiligste! 
 • Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of het nog steeds goed gaat.
 • Geef zelf altijd het goede voorbeeld!

Tips voor bestuurders

 • De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar: wees extra voorzichtig en matig je snelheid in de buurt van een school of een plaats waar veel kinderen komen. Wist je trouwens dat het risico op een dodelijke aanrijding van een voetganger met een snelheid van 30 km/u zeer laag is (tussen 1 en 3 %), terwijl het risico bij 50 km/u veel hoger is (10 %). 
 • Vertraag onmiddellijk wanneer je een kind langs de weg opmerkt. Enkele tellen later kan het kind zich immers op jouw traject bevinden. 
 • Sla je af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken. 
 • Vermijd een bus of tram aan een halte voorbij te rijden. Kinderen (en volwassenen) kunnen immers net voor de bus of tram de straat oversteken en plots voor je auto opduiken. 
 • Hou bij het voorbijrijden van fietsers minstens één meter afstand. Vooral wanneer het om kinderen gaat, neem je echter best wat meer afstand, want zij durven nogal eens onverwachts uitwijken. 
 • Maak nooit rechtsomkeer of voer nooit andere complexe manoeuvres uit nabij een school of een plaats waar veel kinderen komen.

Veiligheid aan de schoolpoort

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zal ook dit schooljaar extra aandacht besteden aan een veilige en aangename schoolomgeving.

Daarom zal er terug politietoezicht zijn en wordt er gestreefd om alle schoolpoorten in de politiezone aan bod te laten komen.

Ook de weggebruikers die zich in de omgeving ervan ophouden hebben hun verantwoordelijkheid. Daarmee worden niet enkel de leerlingen maar ook zij die hen begeleiden bedoeld.

Tijdens het in- en uitstappen uit de auto merken we al te vaak op dat dit gebeurt langs de straatzijde in plaats van de trottoirzijde. Welke gevaren dit inhoudt voor u, uw kind en andere weggebruikers is duidelijk.

Verder vragen we dat de bestuurders aandacht hebben voor de oversteekplaatsen, het correct parkeren en het halt houden. 

Stop niet alleen voor uw kind, maar voor alle kinderen !!!

Verkeersveiligheid van schoolkinderen. Kent u de SMS-nieuwsbrief al ?

Neen, géén ‘Short Message Service’ via gsm!

SMS staat in dit geval voor Slimme Mobiele Scholen. Met deze digitale nieuwsbrief wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) leerkrachten en andere geïnteresseerden op de hoogte brengen van de laatste verkeerseducatieve nieuwtjes en materialen:  nieuwe projecten en initiatieven rond verkeersveiligheid voor schoolkinderen, interessante theatervoorstellingen over verkeer, goeie lestips, noem maar op!

De nieuwsbrief zal vijf keer per jaar in je mailbox terechtkomen: september, november, januari, maart, en juni. Wil je dit niet, dan kun je je zonder probleem en eenmalig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

Aan de nieuwsbrief is ook een website gekoppeld: sms-nieuws.be. Hier vind je het nieuws nog net iets heter van de naald, kun je reageren op artikels, deelnemen aan polls of verkeersquizjes en ook zelf interessante lestips meegeven. Hier kan iedereen zich ook inschrijven op de SMS-nieuwsbrief. 

SMS-nieuws is er voor iedereen die werk wilt maken van de verkeersveiligheid van schoolkinderen. 

13-09-2015 : Dag van de veiligheidsdiensten te Herzeledonderdag 27 augustus 2015

Alleen naar school: vanaf welke leeftijd is dat veilig?


Kinderen zijn de meest kwetsbare weggebruikers. De redenen zijn genoegzaam gekend: ze zijn soms verstrooid, reageren vaak impulsief en onvoorspelbaar voor automobilisten en door hun kleine gestalte worden ze niet altijd op tijd opgemerkt. Voor u uw kind alleen op de openbare weg laat gaan, zijn er bovendien nog andere risicofactoren waarmee u rekening moet houden.

Kinderen onder de 8 jaar kunnen zich niet in alle veiligheid alleen verplaatsen

Deskundigen zijn van mening dat kinderen jonger dan 8 jaar niet in staat zijn om alle risico’s van het verkeer te begrijpen en juist in te schatten.

• Kinderen van deze leeftijd besteden slechts aandacht aan één ding tegelijk. Ze zullen bijvoorbeeld impulsief de straat oversteken om een bal terug te gaan halen, zonder rekening te houden met aankomende voertuigen.
• Als jonge kinderen een auto zien afkomen, dan denken ze dat bestuurder van die auto hen ook gezien heeft.
• Zij zijn niet in staat om snel de afstand tot en en de bewegingen van voertuigen juist in te schatten.
• Wat zich voor hen afspeelt krijgt alle aandacht, maar wat er daarnaast gebeurt krijgt zien ze niet.
• Ze kunnen moeilijker dan een volwassene geluiden identificeren en lokaliseren.

Stapsgewijs leren

Volgens het Zwitsers bureau ter voorkoming van ongevallen worden kinderen zich pas vanaf 8 jaar bewust van de gevaren rondom hen en zijn ze pas vanaf ongeveer 11 jaar in staat om de gevaren in het verkeer juist in te schatten.
Ouders maken hun kind dan ook best zo snel mogelijk – vanaf de leeftijd van 3 jaar – bewust van de gevaren in het verkeer. Dit leerproces moet stapsgewijs verlopen: iedere keer als zij met hun kind op straat komen, kunnen ze er aandacht aan besteden. Natuurlijk moeten ze er ook voor zorgen steeds zelf het goede voorbeeld te geven. Zo kunnen ouders nagaan in hoeverre hun kind de risico’s waarneemt en er juist op reageert.

Enkele algemene aanbevelingen voor de ouders

• Leg in simpele bewoordingen elke situatie uit en vraag vervolgens aan uw kind om te herhalen wat u gezegd hebt.
• Respecteer de volgorde: tonen – samen doen – waarnemen - alleen laten doen.
• Herhaal regelmatig de oefeningen in een vertrouwde omgeving.
• Doe nooit oefeningen op gevaarlijke plekken (bv. in een bocht).
• Feliciteer uw kind wanneer het zich correct gedraagt.
• Houd tijdens de oefeningen rekening met het gezichtsveld van uw kind: hurk neer zodat u op gelijke ooghoogte met uw kind komt en ziet wat het kan zien.

woensdag 26 augustus 2015

Controle op de toegang tot scholen en andere openbare gebouwen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen ongewenste personen binnenkomen in een gebouw? Dit is een wezenlijke vraag voor diegene die verantwoordelijk is voor de beveiliging van een school, waar dagelijks honderden leerlingen, leveranciers enz. komen en gaan. In school- en buitenschoolse gebouwen (bv. sporthallen...) zijn er immers vaak heel veel lokalen, soms zelfs verdeeld over verschillende gebouwen. Het is dus heel moeilijk om te controleren wie er allemaal binnenkomt. In dit artikel bekijken we hoe de beveiliging van zulke gebouwen kan worden verbeterd, namelijk door middel van een efficiënte controle aan de ingangen.

Toegang tot het gebouw kanaliseren

Het komt erop aan ervoor te zorgen dat ongewenste personen moeilijk of geen toegang kunnen krijgen tot het gebouw. Concreet:

Beperk het aantal ingangen van buitenaf. Zo kan u beter en gemakkelijker controleren wie er het gebouw binnenkomt.

Indien het gebouw op vaste uren wordt gebruikt (zoals een school), houd dan de deuren tijdens deze uren gesloten en open ze enkel aan het begin en op het einde van de (les)activiteiten.

Sociale controle versterken
Door een minimale controle aan de ingang en een onthaal voor bezoekers, wordt de sociale controle versterkt en beperkt u het risico dat er ongewenste personen binnenkomen.

Het is daarom belangrijk dat er een medewerker van de instelling aan de (hoofd)ingang staat wanneer deze open is, om zo de bezoeker te verplichten zich aan te melden. U kan een dergelijke controle ook inbouwen door de lokalen vlakbij de ingang goed te benutten. Een lokaal met zicht op de ingang waar veel personeel komt (secretariaat, lerarenkamer...), kan zo als directe visuele controleruimte dienen.

Het personeel moet ook absoluut gesensibiliseerd worden. Aan de hand van enkele vragen (Kan ik u helpen? Zoekt u iets?...), helpt een medewerker niet alleen de oprechte bezoekers verder, maar schrikt hij tegelijk ongewenste personen af die anoniem willen blijven en ongemerkt het gebouw binnen willen gaan.

Het is ook belangrijk om contact te houden met de omgeving. De buren van het gebouw kunnen zorgen voor een passieve, maar heel nuttige controle buiten de openingsuren. U kan hen dan de gegevens bezorgen van de persoon die ze kunnen contacteren wanneer ze iets vreemds opmerken.

De inbrekers afschrikken tijdens de sluitingsuren

Het gebouw is uiteraard het meest kwetsbaar tijdens de sluitingsuren. Daarom is een hek, liefst van 2,5 m hoog, rond het hele gebouw een goede oplossing: dat maakt het inbrekers immers veel moeilijker om zwaar of groot materiaal te stelen. Er moet ook een overklimbeveiliging op het hek zitten en het hek zelf is bij voorkeur doorzichtig, zodat sociale controle vanaf de straat mogelijk blijft.

Verder is een goed alarmsysteem een uitstekende manier om eventuele inbrekers af te schrikken. De sensoren of camera’s van het alarmsysteem moeten op strategische punten worden geplaatst. Dit systeem moet uiteraard geprogrammeerd worden om in werking treden na de openingsuren, en op permanente basis tijdens lange vakantieperiodes, feestdagen, weekends...

Tot slot wijzen we op het belang van een beveiliging op buitendeuren en op de ramen van het gelijkvloers en van de verdiepingen die gemakkelijk te bereiken zijn (bijvoorbeeld vlakbij een nooduitgang of naast een regenpijp).

maandag 24 augustus 2015

Resultaten BOB acties van afgelopen weekend
In totaal werden er 30 bestuurders onderworpen aan een ademtest.


  • 4 POS
  • 1 Alarm
  • 25 x SAFE

 Andere resultaten:

 • 4 pvw's wegens inbreuken op de verkeerswetgeving
 • 1 PV drugs in het verkeer
 •  3 OI 's gordeldracht
 • 1 pv niet naleving voorwaarden voorwaardelijke hechtenis In panne op een gewone weg, wat doen?Als uw wagen in panne valt wanneer u op een gewone weg rijdt, dus buiten de autosnelwegen en de autowegen, moet u in de eerste plaats aan de veiligheid denken en mag u het verkeer niet belemmeren.

Wat moet u doen als het onmogelijk is om uw voertuig op een plek te zetten waar het parkeren toegelaten is?
Geïmmobiliseerd voertuig op een plek waar het parkeren niet toegelaten is...
 • Uw voertuig opstellen zodanig dat de veiligheid en de vlotheid van het verkeer verzekerd zijn.
 • Plaats uw gevarendriehoek op minstens 30 meter voor het voertuig. Hij moet voor de naderende bestuurders duidelijk zichtbaar zijn van op een afstand van ongeveer 50 meter.
 • Alhoewel het niet verplicht is op gewone wegen, is het toch veiliger als u het fluo hesje aantrekt.
 • ’s Nachts of bij beperkte zichtbaarheid mag u gelijktijdig alle richtingsaanwijzers van uw voertuig doen functioneren en als er bovendien geen openbare verlichting is, zet dan de standlichten op.
 • Als uw wagen zich op een plek bevindt waar het parkeren verboden is, houd er dan rekening mee dat u uw voertuig zo snel mogelijk moet (laten) verplaatsen.

vrijdag 21 augustus 2015

Wat is eco-driving?


 • Schakel tijdig naar een hogere versnelling. Schakel bij een toerental dat bij voorkeur lager is dan 2500 toeren bij benzinemotoren en 2000 toeren bij dieselmotoren. Met een nieuwe wagen hoef je niet meer tot hoge toerentallen te gaan om vlot te kunnen versnellen.
 • Rijd zo veel mogelijk met een constante snelheid.
 • Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat voor je gebeurt. Hou voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Zo vermijd je dat je sterk moet remmen wanneer je voorganger remt.
 • Laat tijdig gas los, wanneer je een kruispunt, verkeerslicht, etc. nadert.
 • Rem op de motor: Laat hierbij de motor zo lang mogelijk in dezelfde versnelling zonder koppeling in te drukken. Moderne motoren sluiten automatisch de brandstoftoevoer af zodra je de gaspedaal loslaat.
 • Rijd niet te snel! Bij snelheden boven 100 km/u is de snelheid de bepalende factor voor het brandstofverbruik.
 • Houd de bandenspanning op peil.
 • Maak verstandig gebruik van boordapparatuur. Schakel de airco alleen aan als het behoorlijk warm wordt in de auto, of wanneer je ramen beslaan. Een open raam bij een hoge snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik, airco zelfs 10% meer.
 • Vermijd overbodig gewicht. Plaats fietsen bij voorkeur op een rek achteraan het voertuig en verwijder bagagerekken en skiboxen als je ze niet gebruikt. Een fietsdrager op het dak verbruikt 20 tot 30% meer brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik, vooral bij hogere snelheden.

woensdag 19 augustus 2015

Een kruispunt met verkeerslichten oversteken

Bij het naderen van verkeerslichten die op groen staan, hebben we vaak de neiging om te versnellen... Dat is nochtans geen goed idee. We lopen het risico om het kruispunt tegen te hoge snelheid op te rijden en om het oranje vast verkeerslicht voorbij te rijden. En dat is niet alleen een overtreding maar vooral erg gevaarlijk.
We herhalen even hoe we een kruispunt met verkeerslichten moeten oversteken

Bij het naderen van een verkeerslicht

· Als u op een honderdtal meter van het kruispunt komt, anticipeer dan door lichtjes te vertragen en er u op voorbereiden dat u moet remmen. Versnel niet als het verkeerslicht op groen staat, wel integendeel: het kan ieder ogenblik overgaan naar oranje en vervolgens op rood springen.

· Als het licht overgaat naar oranje, stop dan!
U mag een vast oranje licht slechts voorbijrijden als u niet meer op voldoende veilige wijze kunt stoppen en op voorwaarde dat u de andere weggebruikers die zich op het kruispunt bevinden niet in gevaar brengt.

· Zelfs bij groen licht mag u het kruispunt niet oprijden indien het verkeer er zodanig belemmerd is dat u op uw beurt waarschijnlijk op dat kruispunt zult moeten stoppen.

· Geef, vooraleer te vertrekken, de andere bestuurders de kans om het kruispunt vrij te maken en laat de voetgangers in alle veiligheid het oversteken beëindigen.

maandag 17 augustus 2015

Mag ik een ademtest weigeren?

Je hebt het recht om 15 minuten te wachten voor de eerste keer dat je blaast. De politie is niet verplicht om de bestuurder vooraf in kennis te stellen van dit recht.  


In sommige gevallen kan het nuttig zijn om van dat recht gebruik te maken als je kort voor de test nog alcohol gedronken hebt. Je mag de test echter niet weigeren; doe je dat toch, dan word je automatisch als 'positief' beschouwd.

S (safe) : het alcoholgehalte is kleiner dan het wettelijk toegelaten maximum. (< 0,22 mg/liter)


A (alarm) : het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter. Je rijbewijs wordt voor 3 uur ingehouden door de politie en er wordt een onmiddellijke inning ten bedrage van 170 euro voorgesteld. Bestuurders die minder dan twee jaar houder zijn van hun rijbewijs komen niet in aanmerking voor die onmiddellijke inning maar er zal een Proces-Verbaal opgesteld worden ter attentie van de Politierechtbank.A1 (alarm) : het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,09 mg/liter maar lager dan 0,22 mg/liter. Je krijgt een rijverbod gedurende 2 uur en er wordt een onmiddellijke inning ten bedrage van 100 euro voorgesteld. Die specifieke alarmfase geldt enkel voor professionele bestuurders (= rijbewijs categorie C en D, rijbewijs categorie B MET MEDISCHE SCHIFTING). 


P (positief) : het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,35 mg/liter.
 • tussen 0,35 mg/liter en 0,65 mg/liter: je rijbewijs wordt voor 6 uur ingehouden door de politie en er wordt een Proces-Verbaal opgesteld.
 • hoger dan 0,65 mg/liter: de Officier van Gerechtelijke Politie of de Parketmagistraat wordt verwittigd. Deze kan beslissen om je rijbewijs onmiddellijk in te trekken (meestal voor de duur van 15 dagen). Er wordt steeds een Proces-Verbaal opgesteld. 
Bovenstaande voorwaarden gelden enkel bij een routinecontrole. Alcoholintoxicatie in combinatie met verkeersonveilig gedrag, in combinatie met verkeersongevallen, enz… kan aanleiding geven tot een zwaardere bestraffing/gevolg.
zondag 16 augustus 2015

Kent u het chatkanaal van Child Focus ?

Uit onderzoek en ook uit de dagelijkse praktijk van andere hulporganisaties blijkt dat jongeren met vragen over delicate of intieme onderwerpen makkelijker contact leggen met hulpverleners via online communicatiemiddelen zoals chat.

Child Focus beschikt over een communicatiekanaal “op maat” van jongeren: een one-to-one chat (instant messaging-applicatie) die de naam ‘Nu praat ik erover’ kreeg.

Via dit kanaal kunnen deze jongeren in contact komen met gespecialiseerde medewerkers van Child Focus die hen zullen beluisteren, informeren, ondersteunen, en indien gewenst doorverwijzen.

De consulenten gaan met de jongeren in dialoog gaan om samen te bekijken waar en hoe het slachtoffer in zijn of haar omgeving voor gespecialiseerde bijstand terecht kan, of op welke manier hij of zij via gerechtelijke weg opvolging kan zoeken. Dit gebeurt in alle vertrouwelijkheid en desgewenst kan de jongere anoniem blijven. Daarbij zal de consulent hem of haar tegelijkertijd aanmoedigen en ondersteunen om de nodige stappen te zetten om herhaling van het misbruik te voorkomen en om te gaan met de gevolgen ervan.

Het communicatiekanaal is een onderdeel van childfocus.be en rechtstreeks bereikbaar op nupraatikerover.be.

Daarnaast kan je ook nog steeds terecht op het gratis telefoonnummer 116 000.

maandag 10 augustus 2015

Opsporing van psychologisch geweld en hulp aan het slachtoffer

Vernedering, beledigingen, controle van vrienden via Facebook, het verplichten van bepaalde kledij, isolement... psychologisch geweld kan zich op heel wat manieren uiten. Deze vorm van geestelijke agressie manifesteert zich niet alleen als minachting, intimidatie, pesterijen, bedreigingen of manipulatie van iemands kinderen, maar ook als provocatie, streng toezicht, vrijheidsbeperking, chantage, overdreven regels en verboden...

Een escalatie van psychologische druk

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelt vast dat bij partnergeweld een of andere vorm van psychologische druk het meest voorkomt: verbaal geweld staat bovenaan de lijst (41%), gevolgd door intimidatie (22%) en slagen (15%). Deze escalatie wordt in de literatuur als volgt omschreven: van psychologisch geweld gaat men over naar verbaal geweld, vervolgens richt men de agressie op voorwerpen om te eindigen bij fysiek of seksueel geweld en zelfs doodslag.

Psychologisch geweld moet gezien worden als een cyclus: een vicieuze cirkel van opeenvolgende fases. Eerst en vooral creëert de agressor een klimaat van spanning. Dan volgt een crisis of gaat de agressor over tot daden. Vervolgens maakt de agressie plaats voor rechtvaardiging van het agressieve gedrag: de dader “kon er niets aan doen” en “bedoelde het niet zo”... wat erg verwarrend is voor het slachtoffer. Er volgt een periode van spijt en mooie beloftes waardoor het lijkt dat alles voortaan weer beter zal gaan – om uiteindelijk opnieuw te vervallen in een klimaat vol spanningen. En de cirkel is rond.

Hulpverleners : aandacht voor bepaalde signalen

De slachtoffers hebben het doorgaans heel moeilijk om hulp te zoeken omdat de angst hen verlamt. Ze zijn met name bang voor represailles. Maar er zijn nog andere aspecten die hen tegenhouden om hulp te zoeken: schuldgevoelens, het oordeel van anderen, de stille hoop dat het wel zal stoppen, onwetendheid over hun rechten... Daarom is het aan de hulpverlener om de signalen van huiselijk geweld te identificeren, zoals verwondingen, pijn of fysieke trauma’s die niet stroken met de verklaring over de oorzaak ervan.

Ook herhaaldelijke consultaties bij verschillende hulpverleners, angst en depressie, het zich terugtrekken, uitbarstingen, slaapproblemen, verminderde eetlust, verminderde concentratie, alcohol- en drugsmisbruik kunnen wijzen op huiselijk geweld. Daarnaast kunnen veroordelende of vernederende opmerkingen en een te aanwezige partner die in de plaats van zijn/haar vrouw/man antwoordt, een belletje doen rinkelen. Hoewel deze signalen niet noodzakelijk wijzen op huiselijk geweld, vereisen ze zeker nader onderzoek.

De beste manier om problemen te detecteren, is vragen te stellen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan! De hulpverlener kan immers gehinderd worden door verschillende obstakels, bijvoorbeeld de identificatie met een van de betrokken personen, het onvermogen om de tekenen van geweld te herkennen door een gebrek aan vorming op dat vlak, de gêne om zich te bemoeien met andermans privéleven of een mindere luisterbereidheid door de enorme werkdruk. En misschien zijn er andere prioriteiten. De omstandigheden zijn dus niet altijd ideaal om een dergelijke vorm van geweld te identificeren.

Mogelijke oplossingen

Er is hieromtrent heel wat nuttige informatie op internet te vinden. Enkele suggesties: de websites van de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn en Horen, zien en praten. De Beweging tegen Geweld ontwikkelt in Vlaanderen en Brussel initiatieven die zich richten tot een breed publiek, o.a. via sensibilisering, acties en campagnes, netwerkvorming en educatie. Horen, zien en praten is een jaarlijkse preventiecampagne die uitgaat van de vrouwenorganisaties zij-kant en VIVA-SVV. Hiermee willen ze mensen bewustmaken van het thema, het taboe doorbreken en het probleem bespreekbaar maken, mensen informeren en waar nodig doorverwijzen naar slachtoffer- en daderhulp.

Slachtoffers kunnen ook terecht bij Tele-Onthaal op het telefoonnummer 106 en via chat. Tot slot vermelden we ook de slachtofferbejegening bij de lokale politie. Gespecialiseerd personeel biedt een luisterend oor aan de betrokkene, zelfs als er geen klacht werd ingediend. Met psychologische bijstand, praktisch advies en nuttige inlichtingen helpt deze dienst de slachtoffers bij hun zoektocht in de wereld van politie en justitie, van de schadeafwikkeling en de voorziene procedures in het kader van de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden.

Partnergeweld is een delict waar bij wet straffen op staan. Het is strafbaar krachtens het strafrecht, ook als de partners niet gehuwd zijn. Er is bovendien een nieuwe wet goedgekeurd die – in geval van huiselijk geweld – de agressor verplicht zijn woning gedurende tien dagen te verlaten.

Mogen we alles zeggen op internet?


Een uitspraak doen op internet is eigenlijk net hetzelfde als iets zeggen in het openbaar. Internet is dus geen plaats waar we zomaar alles kunnen zeggen of schrijven. De vrijheid van meningsuiting heeft zo haar beperkingen: laster en eerroof zijn strafbaar. Je mag niemand pesten, je mag geen foto’s van personen verspreiden zonder hun toestemming en je mag zeker geen racistische of xenofobe uitspraken doen. De wet is hierover heel duidelijk.
Laster en eerroof

Het is verboden om:
- iemand te beschuldigen van iets zonder hiervoor een bewijs te hebben; men kan dan aangeklaagd worden voor laster;
- iemand van iets te beschuldigen wanneer het bewijs niet meer geldig is, bijvoorbeeld door verjaring; men kan dan aangeklaagd worden voor eerroof;
- een gerucht te verspreiden en zo de eer van een persoon aan te tasten (belediging);
- feiten bekend te maken bij een grote groep mensen, enkel en alleen om iemand schade toe te brengen; men kan dan aangeklaagd worden voor kwaadwillige ruchtbaarmaking.

Strafbare vormen van cyberpesten

Cyberpesten, dat meestal voortkomt uit “gewoon” pesten, is ook strafbaar. Enkele strafbare vormen zijn: flaming, non-verbaal cyberpesten, outing, masquerade en pesten met als enige bedoeling schade toe te brengen aan de reputatie van het slachtoffer.

- Masquerade: hierbij doet de pester zich voor als het slachtoffer en stuurt dan obscene of kwetsende berichten naar zijn of haar vrienden of familieleden. Dit kan beschouwd worden als “valsheid in geschrifte”.

- Flaming: hieronder verstaan we het versturen van agressieve en minachtende berichten via e-mail of forums en beledigende sms’jes.

- Outing: het gaat hier om het bekendmaken van persoonlijke informatie (van gevoelige, vertrouwelijke of gênante aard) over het slachtoffer om hem of haar diep te kwetsen en te vernederen.

Bescherming van het beeldrecht

Het beeldrecht houdt in dat mensen die te zien zijn op foto’s en in video’s, altijd hun toestemming moeten geven voor publicatie. Als iemand erin toestemt gefotografeerd of gefilmd te worden, wil dit nog niet zeggen dat hij of zij ook de toestemming geeft om de beelden te publiceren of te verspreiden. Deze twee soorten toestemming moeten dus duidelijk van elkaar worden onderscheiden en moeten dan ook apart verkregen worden. Als de beelden bovendien van pornografische aard zijn of als er minderjarigen op voorkomen, zal de straf nog zwaarder zijn (artikel 383bis, §1 van het Strafwetboek).

Aanzetten tot haat en discriminatie

De inhoud van de verstuurde en geposte berichten is ook van belang. De verzender(s) en de ontvanger(s) moeten niet alleen hun toestemming geven om de beelden te verspreiden, de inhoud mag ook niet racistisch, xenofoob of discriminerend enz. zijn. Zo is het volgens de antiracisme- en antidiscriminatiewetten verboden om:

- aan te zetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens personen of groepen,

- op basis van nationaliteit, ras, nationale of etnische oorsprong, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuiging, leeftijd, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale achtergrond, taal, enz.

zondag 9 augustus 2015

Waarom preventieacties over rijden onder invloed ?

Het is absoluut verantwoord en noodzakelijk om mensen via preventieve acties zoals de Bob-campagne te sensibiliseren over de risico’s van alcohol achter het stuur, want rijden onder invloed van alcohol speelt een doorslaggevende rol in ongeveer een op de vier dodelijke verkeersongevallen ... Maar er zijn niet alleen de ongevalsstatistieken, ook de negatieve effecten van alcohol op de rijcapaciteiten worden nog al te vaak onderschat.

De invloed van alcohol op ons rijgedrag

We worden minder oplettend en daardoor merken we een voetganger die oversteekt of een voertuig dat uit een zijstraat komt, later of helemaal niet op.

Ons gezichtsveld vermindert: we zien alleen wat er recht voor ons (tunnelvisie) en op korte afstand gebeurt, en we kunnen afstanden niet meer juist inschatten.

Onze reflexen verminderen en we reageren trager.

• We worden euforisch, we overschatten onze capaciteiten en nemen daardoor meer risico’s.

We wijken sneller van ons rijvak af en worden vlugger slaperig.

Ook al voelen we ons niet dronken, al vanaf een alcoholgehalte van 0,5 promille treden deze negatieve effecten op. En in dit specifieke geval denken veel chauffeurs – ten onrechte – dat ze nog perfect in staat zijn om achter het stuur te gaan zitten. Ze voelen zich immers niet dronken ...

donderdag 6 augustus 2015

Waar mogen motorfietsen parkeren?De Raad van State heeft in een arrest van 14 juni 2012 het artikel 4 van het koninklijk besluit betreffende de veiligheid van de motorrijders vernietigd.  
Door deze vernietiging wordt het parkeerbeleid voor de motorfiets weer aangepast. Artikel 4 liet immers toe dat motorfietsen op het voetpad geparkeerd worden indien ze 1,50 meter vrijlieten. Het K.B. werd echter aangevochten door het Brusselse gewest wegens gebrek aan overleg over de maatregel. De Raad van State heeft de redenering van het Brusselse gewest gevolgd en artikel 4 van het K.B. van 11 juni vernietigd. De vernietiging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juli 2012.
Als gevolg van deze vernietiging mogen motorfietsen buiten de rijbaan en parkeerzones opgesteld worden ZONDER de andere weggebruikers te hinderen of onveilig maken. Het uitdrukkelijke verbod uit artikel 24 waardoor men niet op trottoirs of (binnen de bebouwde kom) op de verhoogde berm mag parkeren is niet van toepassing op de motorfietsen. Enkel de vereiste van het vrijlaten van een begaanbare strook van 1,5 meter is vervallen door de vernietiging van het aangepaste artikel 23.4.


 

woensdag 5 augustus 2015

Wie de gordel niet draagt ....

 

gordelElke dag vallen 20 doden of zwaargewonden in het Belgische verkeer. Twee op drie verkeersdoden op de snelweg droegen geen gordel. De gordel vermindert het risico op overlijden of letsels met 50%. Veel bestuurders en passagiers springen nonchalant om met de gordel, met excuses als “Ik hoef maar een korte afstand te rijden,” of “Ik rij niet snel”. Nochtans riskeer je al zware letsels vanaf 20 km/u. En ook al rijd je maar korte afstanden, een ongeval is snel gebeurd!

Let er ook op kinderen altijd vast te klikken. Voor kinderen kleiner dan 1m35 heb je nog zitverhogers of kinderzitjes nodig.
In uitzonderlijke gevallen heb je recht op een vrijstelling van het dragen van de gordel op grond van medische redenen. Indien je onoverkomelijke hinder ondervindt van de gordel, kan je hierover praten met je arts.

Wie de gordel niet draagt, riskeert een boete van € 110 (€ 165 voor kinderen jonger dan 12 jaar).
Ook onze politiezone controleert op regelmatige tijdstippen de bestuurders en inzittenden van de voertuigen op het correct dragen van de gordel.

maandag 3 augustus 2015

Meldpunt e-cops niet langer operationeel

           

cybercrimeE-cops, het Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik, is niet langer operationeel – het werd op 17 juli 2015 afgesloten.


Ben je effectief het slachtoffer van internetcriminaliteit, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie.


Neem daarbij alle nuttige gegevens en informatie (zoals mails, telefoonnummers, namen, websiteadressen) mee.


Indien je geen schade hebt geleden, maar je wil de poging tot internetcriminaliteit toch melden, dan kan dat bij de politie van je woonplaats.


Internetbeelden van kinderen kan je bij Child Focus melden via www.stopchildporno.be.

Hoe voorkom je sac-jacking ?

Sac-jacking is eigenlijk een diefstal met geweld waarbij de daders een handtas of andere waardevolle spullen grijpen nadat ze de zijruit van een auto hebben ingeslagen of de deur hebben opengetrokken terwijl de bestuurder vertraagt of helemaal gestopt is. Soms proberen de daders hun slachtoffers te misleiden maar even goed liggen ze aan stoplichten op de loer.

Hoe voorkom je sac-jacking ?

 • Laat niets van waarde zichtbaar in de wagen liggen.
 • Houd tijdens het rijden de vensters gesloten en de deuren op slot. 
 • Als men je aanspreekt, blijf dan zitten, doe de ruit enkel op een kier open en houd de gordel aan.
 • Als het verkeer vertraagt of stopt, kijk dan rond of je iets verdachts ziet.
 • Laat altijd wat afstand tussen jezelf en je voorligger, dan kan je, indien nodig, gemakkelijker wegrijden.
 • Als je een kruispunt met lichten nadert kan je beter op tijd vertragen om zo kort mogelijk stil te staan. Zo verklein je de kans voor eventuele daders om hun slag te slaan.
 • In geval van diefstal, neem onmiddellijk contact op met de politie die uw inlichtingen zal doorgeven aan de patrouilles op het terrein.