maandag 23 november 2015

Resultaten drugscontrole aan het station te Zottegem


Vandaag werd van 07.45 uur tot 08.30 uur aan het station van Zottegem een drugscontrole gehouden.

16 lokale politieambtenaren en 1 drugshond van de Federale politie controleerden er de schoolgaande jeugd.  In totaal werden ee 6-tal bussen (230 passagiers) gecontroleerd.

Resultaten : 
  • op zeven passagiers reageerde de stille drugshond positief (waarvan 5 minderjarigen),
  • een meerderjarige persoon had kleine hoeveelheid cannabis in het bezit
  • vijf personen legden een positieve urinetest af


25 november : Nationale Dag tegen Huishoudelijk Geweld


25 november is uitgeroepen door de VN als internationale dag tegen geweld op vrouwen.

Geweld is immers nog steeds één van de laatste taboes van onze samenleving. Wanneer er geweld wordt gepleegd in het gezin vinden alle partijen het zeer moeilijk dit ter sprake te brengen. In de meeste gevallen is het degene die mishandeld wordt die begint te praten, uit zichzelf of omdat er iemand goed doorvraagt (de buurvrouw, de leerkracht, de hulpverlener, …).

De stap naar de hulpverlening zet men pas wanneer het geweld reeds een hele tijd aan de gang is. Mensen hebben dan al pogingen ondernomen om aan hun omgeving (soms vage) signalen te zenden, in de hoop dat deze opgepikt worden.

Meer informatie m.b.t. deze problematiek vindt u op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen

zondag 22 november 2015

Wanneer mag u de waarschuwingslichten gebruiken?


Wanneer mag u de waarschuwingslichten gebruiken? Met de waarschuwingslichten (gelijktijdig de vier richtingaanwijzers doen werken) kunt u de andere weggebruikers verwittigen van een mogelijk gevaar.

U mag echter de waarschuwingslichten alleen maar gebruiken voor het signaleren van:

• een voertuig voor schoolvervoer dat kinderen laat in- of uitstappen;

• een voertuig dat pech heeft of dat geïmmobiliseerd is na een ongeval;

• een gevaarlijke situatie zoals het plots vertragen van de voertuigen vóór u.

Besluit: het is niet door de waarschuwingslichten aan te zetten dat u zomaar ergens mag stoppen en zeker niet dat u in dubbele file mag parkeren ...

Daarnaast mag men echter, zoals de aanbeveling van de federale politie over “carjacking” vermeldt, de gevallen van “overmacht” niet uitsluiten. In het geval van verkeersagressie of poging tot voertuigdiefstal is het uiteraard belangrijk om de aanvaller met alle mogelijke middelen op de vlucht te jagen (geluidstoestel, alarm, waarschuwingslichten, ...).

En hoe zit het met het gebruik van de standlichten?

De standlichten zorgen ervoor dat u gezien wordt, niet dat u zelf beter kunt zien. De standlichten alleen volstaan dus helemaal niet wanneer u als automobilist ’s nachts of overdag bij slechte zichtbaarheid rijdt. Bekijk in dat verband de artikels over de dim- en grootlichten.


Het gebruik van de standlichten is daarentegen wel verplicht om een motorvoertuig (uitgezonderd een bromfiets) te signaleren:
• dat geïmmobiliseerd staat op de openbare weg (dus ook op de bermen);

• ’s nachts of overdag wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter;

• wanneer er geen openbare verlichting aanwezig is of wanneer deze niet werk

vrijdag 20 november 2015

Fietsers : de juiste reacties bij hindernissen !

Fietspaden die niet berijdbaar zijn, tramsporen, een fout geparkeerd voertuig, een portier dat plots vóór u opengaat,... allemaal risico’s op een ongeval of een valpartij voor fietsers, die goede reflexen moeten hebben om niet alleen de hindernis maar ook de andere voertuigen in het verkeer te ontwijken...

Hoe als fietser een valpartij of een ongeval vermijden : 

• Let altijd goed op en kijk ver voor u uit zodat u niet verrast wordt door een hindernis of een incident.

• Als er zich een probleem voordoet, anticipeer en kies zo snel mogelijk uw traject.

• Moet u van uw initieel traject afwijken, kijk dan eerst achter u om er zeker van te zijn dat u zonder risico kunt uitwijken. Het komt erop aan om zover mogelijk van de rijbaan verwijderd te blijven. Wijk dus best uit naar de kant van de berm.

 • Wees bijzonder voorzichtig als het regent, als er tramsporen aanwezig zijn of als er een voertuig van grote afmetingen in de buurt is.

• Maak altijd aan de andere weggebruikers duidelijk dat u van richting wilt veranderen, volg als het kan een rechtlijnig traject, vermijd om te zigzaggen.
donderdag 19 november 2015

Wintermaanden breken aan: opgelet voor schouwbranden

Koolmonoxide en ventilatie

Bij koud weer doet iedereen er meestal van alles aan om er warmpjes bji te zitten. Soms met meer gevolgen dan het warmer worden in huis. Elk jaar weer levert het stoppen van kieren en gaten met oude kranten en handdoeken, in combinatie met slecht onderhouden gastoestellen dodelijke slachtoffers op. Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas of hout ontstaat koolmonoxide (co) een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. het co gas is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en voor je het weet ben je bewusteloos.Geiser

Een geiser moet het aardgas kunnen verbranden. Daar is zuurstof voor nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide.
Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn:
  • in de geiser zelf is de vlam oranje en hoger dan normaal
  • door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen
Het jaarlijks laten controleren van uw geiser door een erkend installateur is een goede preventie maatregel. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. Tegenwoordig zijn er ook zogenaamde gesloten geisers op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof zodat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming.Centrale verwarming

Voor de centrale verwarmingsketel of een gaskachel in uw huiskamer geldt het zelfde als voor de geiser. Vooral in nieuwbouwwoningen is door de goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig. Daarom mogen luchtaanvoer en afvoer nooit worden afgesloten. Ook niet bij een zeer koude winter! Let ook op de centrale afzuiging van de keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal.Schoorsteen

Vervuilingdoor nestmateriaal, specie, stenen of slecht kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen verstopt raakt. De verbrandgassen van een verstopte schoorsteen stromen rechtstreeks uw kamer in. Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt, moet minstens één keer per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd.Koolmonoxide melder

Bij diverse doe-het-zelf zaken zijn koolmonoxide melders verkrijgbaar. Bij een hoog percentage koolmonoxide laat de melder een luid alarmsignaal horen.Keuring gasinstallatie

U kunt bij uw energie bedrijf tegen vergoeding een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren. Voor alle gastoestellen geldt: jaarlijks onderhoud en controle door een erkend installateur is van groot belang.

woensdag 18 november 2015

Hoe gebruik je een parkeerschijf?

parkeerschijfOp vele plaatsen geldt de blauwezonereglementering.  Maar hoe gebruik je die blauwe schijf nu correct ?

Bij aankomst moet je de blauwe pijl van je geldige Europese parkeerschijf op het eerstvolgende volledige (half)uur zetten.

Als je bijvoorbeeld om 10.43 uur toekomt in een blauwe zone, moet je dus je schijf op 11.00 uur zetten waarna je, naargelang de toegelaten parkeertijd, maximaal twee of vier uur gratis kan parkeren.

De wegcode stelt duidelijk dat het voertuig de parkeerplaats ten laatste na de maximale parkeertijd moet verlaten. Met andere woorden, de wagen laten staan en de parkeerschijf gewoon wijzigen, mag niet.

Daarenboven is het wettelijk verboden om onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. Als je je schijf wijzigt zonder je wagen te verplaatsen, riskeer je een retributie.

Automobilisten en het gebruik van de dimlichten


De grootlichten en dimlichten, standlichten, mistlichten, waarschuwingslichten en sinds 6 februari 2011 de twee witte dagrijlichten, die verplicht zijn op nieuwe voertuigen ... Welke bestuurder durft te beweren dat hij precies het gebruik van elk van deze lichten kent? Laat ons de essentiële bepalingen van de wegcode nog eens bekijken, te beginnen met het gebruik van de dimlichten.


Dimlichten, soms ook kruislichten genoemd, verlichten de weg voor het voertuig zonder de andere weggebruikers te verblinden of te hinderen, wat wel het geval is bij grootlichten, zoals we later zullen zien. De reikwijdte van dimlichten bedraagt ongeveer 30 meter.

De rode achterlichten gaan gelijktijdig aan zodra de dimlichten worden ontstoken.

Wanneer de dimlichten aansteken?

’s Nachts, tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, zelfs wanneer de rijbaan voldoende verlicht is.

Uitleg: Bij een heldere hemel kunnen we twee sleutelmomenten van de dag waarnemen: het opgaan en het ondergaan van de zon, het is te zeggen de momenten waarop de zon aan de horizon verschijnt of verdwijnt. De dageraad gaat de zonsopgang vooraf en de schemering volgt op de zonsondergang. Bij gebrek aan nauwkeurigere definities, moeten we aannemen dat we de dimlichten moeten gebruiken van het ogenblik dat de zon ondergaat tot op het ogenblik dat de zon weer te voorschijn komt. Wanneer we door de wolken het ondergaan van de zon niet kunnen zien, steken we onze lichten aan zodra het, op het einde van de dag, minder helder wordt.

Overdag, wanneer het niet meer mogelijk is om duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter. Bijvoorbeeld in geval van een zeer bewolkte hemel, regen, mist, sneeuw of in tunnels.

Denk eraan dat het niet verboden is om ook overdag bij goed zicht de dimlichten te gebruiken. Aarzel niet om ze aan te steken, zeker als u weet dat auto’s “met lichten” veel beter worden opgemerkt dan auto’ s “zonder lichten”.

Verwar de dimlichten in geen geval met de standlichten waarvan de verlichting onvoldoende is om ’s nachts of bij slechte zichtbaarheid te kunnen rijden.

maandag 16 november 2015

Uw huisnummer kan uw leven redden !!!!!

Hulpdiensten zoals politie, brandweer en de Medische Urgentie Groep (MUG) verliezen soms onnodig kostbare tijd omdat ze het juiste huisnummer niet kunnen vinden. Wij doen daarom een oproep aan alle burgers om huisnummers op een zichtbare plaats te bevestigen.

Vaak zijn de huisnummers te klein zodat ze niet leesbaar zijn vanop de rijbaan. Het gebeurt ook dat het huisnummer achter een haag of takken verborgen is. Op sommige gebouwen is zelfs helemaal geen huisnummer aangebracht.

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om ervoor te zorgen dat uw huisnummer duidelijk leesbaar is voor hulpdiensten van op de openbare weg.

Het gemeentebestuur kent de huisnummers toe bij het afleveren van de bouwvergunning en het is de aanvrager of de bouwheer die het huisnummer aanbrengt.

Indien u geen of een verkeerd huisnummer heeft, kan u steeds terecht bij uw gemeentebestuur.

In het politiereglement van de gemeenten Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem staat : "iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.

Het gekende witte plaatje met daarop uw huisnummer kan je gratis afhalen in je gemeentehuis. Je bent echter niet verplicht deze nummerplaatjes te gebruiken. Siernummers zijn eveneens toegelaten voor zover ze duidelijk leesbaar zijn van op de openbare weg.

Duidelijke huisnummers verhogen dus uw veiligheid !

Resultaten actie verkeer 14-11-2015


4 OI’s gordel
2 OI’s negeren rood licht
1 OI mindervaliden
1 OI parkeren
1 OI foutieve reproduktie kentekenplaat
1 PV vervallen keuring – geen kentekenplaat bevestigd achteraan
1 PV onmiddellijke intrekking rijbewijs naar aanleiding van sturen onder invloed van alcohol

Controle fietsverlichting centrum Zottegem : 9 fietsers in orde – 1 fiester zonder licht (PVW)

maandag 9 november 2015

Meer dan 300.000 kinderen nemen deel aan Helm Op Fluo Top

Persbericht – 9 november 2015
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gaf vandaag samen met de leerlingen van gemeentelijke basisschool Blokbos in Lot het startschot van de actie Helm Op Fluo Top, die kinderen uit de kleuter- en lagere scholen op een leuke manier wil stimuleren om fluokledij en een fietshelm te dragen in het verkeer. In totaal 1.196 scholen zijn ingeschreven om aan de actie deel te nemen, samen goed voor meer dan 306.000 leerlingen. Helm Op Fluo Top is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Vlaamse overheid, ZOO Antwerpen, Planckendael, Serpentarium Blankenberge en WPG Uitgevers.
 
 
Helm Op Fluo Top ontstond enkele jaren geleden in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, waar de formule zowel bij de scholen als de leerlingen een groot succes bleek. De actie viel de afgelopen jaren verschillende keren in de prijzen omwille van de originele aanpak en de goede resultaten. Op vraag van de toenmalige partners besloot de VSV vorig jaar om de actie aan te bieden aan alle kleuter- en lagere scholen in de provincie Antwerpen alsook in Dendermonde. Met 337 deelnemende scholen, samen goed voor 90.980 leerlingen, bleek dat een schot in de roos. Daarom werd Helm Op Fluo Top vanaf dit schooljaar uitgebreid naar alle Vlaamse basisscholen, met opnieuw een fikse stijging van het aantal deelnemers tot gevolg.
 
Waarom Helm Op Fluo Top?
Recente cijfers geven aan dat gemiddeld één op drie (34,8%) kinderen tussen 3 en 11 jaar die in Vlaanderen het slachtoffer worden van een verkeersongeval, op weg zijn van of naar de school.1  Kinderen die te voet of per fiets naar school komen, zijn daarbij zeker in de donkere wintermaanden extra kwetsbaar. In het (schemer)duister bestaat immers het risico dat autobestuurders hen te laat opmerken. Helm Op Fluo Top wil deze kwetsbare groep aanzetten om een fluohesje en een fietshelm te dragen, en op die manier hun veiligheid in het verkeer vergroten.
 
Fluohesjes met reflecterende stroken zorgen er voor dat kinderen in het donker tot op 150 meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts tot 20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter. Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft 26 meter nodig om te stoppen en kan dus niet tijdig stilstaan als een kind in donkere kleren de weg oversteekt… Een fietshelm vermindert het risico op ernstige hoofdletsels bij een ongeval met meer dan 40%, en op hersenletsels met meer dan 50%. Zeker voor jonge fietsers is een fietshelm sterk aan te raden: Nederlands onderzoek toont aan dat hoofd- of hersenletsels bij fietsongevallen naar verhouding het vaakst voorkomen bij kinderen en jongeren, en dat dergelijke letsels meestal het gevolg zijn van ongevallen zonder botsing met een motorvoertuig.2
Veiligheid essentieel in woon-schoolverkeer
Helm Op Fluo Top maakt schoolkinderen dus vertrouwd met een paar essentiële veiligheidsprincipes, maar de veiligheid op weg van en naar de school hangt ook nog van andere factoren af: bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voetgangers- en fietsroutes die zoveel mogelijk gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer, snelheidsbeperkingen en aangepaste infrastructuur op plaatsen waar veel kinderen komen, en strikt toezicht op het naleven van de verkeersregels.
 
‘Verkeersveiligheid ligt me na aan het hart. Ik zet in op infrastructuur en een kordate handhaving, maar ook op sensibiliseringsacties want jong geleerd is oud gedaan’, zegt minister Weyts. ‘Wie opvalt in het verkeer, denkt aan de eigen veiligheid. Ik wil kinderen positief stimuleren om een fluo hesje en fietshelm te dragen en hen daarvoor belonen.’
 
Met Helm Op Fluo Top naar Planckendael of ZOO Antwerpen

Alle leerlingen die aan de actie deelnemen, krijgen een spaarkaart. Voor elke dag waarop ze met een fluohesje naar school komen, ontvangen ze een sticker om op de kaart te kleven. Wie daarbij ook nog eens een fietshelm draagt, krijgt een extra sticker. De actie loopt van de herfstvakantie tot het krokusverlof, de ‘donkere maanden’ waarin het extra belangrijk is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Na afloop krijgen de leerlingen een beloning volgens het aantal verzamelde stickers: 29 stickers geven recht op een toegang voor het Serpentarium in Blankenberge, een volle kaart (50 stickers) geeft recht op een toegang tot Planckendael of ZOO Antwerpen (onder begeleiding van een betalende volwassene).
 
Klassen die flink samen sparen, maken kans op een bezoek van de cast van Kattenoog. Die griezelserie met onder andere Ian Thomas en Kurt Rogiers is dit najaar te zien op kinderzender VTMKZOOM. Als de helft van de leerlingen in een klas minstens 15 stickers verzameld heeft, kan de klas deelnemen aan een online wedstrijd waarmee leuke klasprijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is een bezoek van  de Kattenoog-cast aan de school.
 

‘Opvallen in het verkeer en tijdens het fietsen een fietshelm dragen, kan voor de veiligheid van schoolgaande kinderen wel degelijk een verschil maken. Heel wat scholen werken al jaren rond die thema’s, maar ze hebben vaak niet het materiaal of de tijd om dat een hele winter vol te houden. Met Helm Op Fluo Top bieden we hen een eenvoudige en laagdrempelige manier om dat te kunnen doen, dankzij de steun van onze projectpartners’, besluit VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. 

dinsdag 3 november 2015

1 DAG NIET – 13 november 2015 - Één dag tegen woninginbraken

Op 13 november 2015 vindt de nationale actiedag ‘1 dag niet’ plaats waarmee we de strijd aanbinden tegen diefstallen in woningen.

De Politiezone Zottegem / Herzele / Sint-Lievens-Houtem werkt hieraan mee via diverse activiteiten in de week van 13 november 2015, zoals:

op maandag 9 november 2015 om 20u00 organiseert het Buurt Informatie Netwerk een infoavond in het raam van veiligheid in het algemeen en inbraakpreventie in het bijzonder;

extra politiecontroles en intensiever uitvoeren van afwezigheidstoezichten;

een infostand over veiligheid op Houtem jaarmarkt op 12 november 2015

de ‘stresstest’ waarbij de politie de woningen controleert op inbraakgevoeligheid

Een veilige woning is een woning zonder zwakke plekken. Elke schakel telt om definitief komaf te maken met een onveiligheidsgevoel. De politie zal zich in de plaats stellen van de inbreker en uw woning testen op de inbraakgevoeligheid. U krijgt na afloop een kort overzicht om uw huis inbraakveiliger te maken en zo elke inbreker te doen wanhopen.

Indien u wenst dat onze collega’s bij u langskomen, kan u zich hiervoor gratis inschrijven (naam,adres en GSMnr) bij de lokale politie Zottegem / Herzele / Sint-Lievens-Houtem door een e-mail te sturen naar politiezonezottegem@pz5429.be of te bellen naar 09/364 47 30 tijdens de openingsuren van het commissariaat te Zottegem.

Inschrijven kan tot en met 8 november 2015, wees er snel bij want het aantal woningen die kunnen worden onderworpen aan onze stresstest is beperkt!

Voor het uitvoeren van de stresstest zal de politie een afspraak maken. Deze test wordt dan uitgevoerd door de wijkinspecteur die in uniform een kort bezoek zal brengen.