maandag 29 februari 2016

Resultaten snelheidscontrole 28-02-2016

Stad/
gemeente
Aantal passanten
Geflitst
Hoogste
Snelheid
StLHoutem
206
80
81
Herzele
292
94
87
Zottegem
93
40
82Bijkomend werden de volgende vaststellingen verricht:

Een beginnend bestuurder zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Betrokkene reed er 87km/u,in de bebouwde kom.

Er werd een PV opgesteld inzake technische eisen (banden volledig kaal).

45 bestuurders legden een ademtest (sampling) af, waarvan 44 x SAFE.  1 bestuurster blies 0.23mg/lt, (OI van 170€ en inhouding rijbewijs gedurende 3 uren)maandag 22 februari 2016

Verkeer in woonerven en in de erven

mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten;

mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;

is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;

4° a) is het parkeren verboden, behalve :
·        op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
·        op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.


    b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

dinsdag 2 februari 2016

Infodag politiescholen

Op zaterdag 5 maart 2016 zal er in alle politiescholen een infodag doorgaan.

Let op, het betreft een info- en contactdag, GEEN opendeurdag.  

Geïnteresseerde kandidaten (en eventuele medebezoekers) moeten vooraf ingeschreven zijn.

Niet ingeschreven bezoekers worden niet toegelaten.  

INSCHRIJVEN  kan hier. 

Meer info is terug te vinden op www.jobpol.be.