woensdag 30 maart 2016

Uw bromfiets krijgt een nummerplaat !

Met ingang van 1 oktober 2015 zullen alle aan het verkeer deelnemende bromfietsen en lichte vierwielers voorzien worden van een nummerplaat. Deze regularisatie zal 1 jaar duren.
Bromfietsen en lichte vierwielers
Voor 1 oktober 2016 moet elke bromfiets en lichte vierwieler voorzien zijn van een kentekenplaat van de nummerreeks S-A (klasse A), S-B (klasse B) of S-U (lichte vierwieler).
Een uitzondering wordt gemaakt voor elektrische rolstoelen. Zij hebben geen nummerplaat nodig. Dat is evenmin het geval voor segways, elektrische autopeds, pocket bikes en elektrische fietsen, behalve als de motor zo sterk is dat ze kunnen rijden zonder dat er moet worden bijgetrapt.
De nummerplaat moet het voor de politiediensten makkelijker maken om te verbaliseren bij een verkeersovertreding. België was het laatste Europese land waar een nummerplaat nog niet voor alle bromfietsen verplicht was.
Gelijkvormigheidsattest
Om de inschrijving mogelijk te maken heeft de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) het gelijkvormigheidsattest nodig.  Indien de inschrijver dit niet meer in zijn bezit heeft, wordt hem gevraagd zich naar het politiekantoor te begeven om een ‘Attest onvrijwillige buitenbezitstelling van een gelijkvormigheidsattest/COC Bromfietsen en lichte vierwielers’ te vragen. 
Procedure
Ga met het gelijkvormigheidsattest naar een bpost kantoor (geen post punt!!!), waar de bediende de technische voertuiggegevens zal registreren.
U ontvangt een aanvraag tot inschrijving voor dit voertuig. U dient dit in te vullen en te ondertekenen, en vervolgens legt U dit voor aan uw verzekeraar. De voertuiggegevens worden elektronisch verzonden naar de DIV. De verzekeraar geeft U een afdruk van de regularisatietransactie, en houdt zelf het ondertekend formulier tot inschrijving bij volgens de geldende regels van WebDIV.
Kosten
De kosten van de regularisatieprocedure omvatten de gegevensregistratie door bpost en verzending van de kentekenplaat en het kentekenbewijs. In totaal bedraagt dit 42€,  te betalen aan de postbode.
U kunt met uw vragen terecht bij uw verzekeraar of uw lokaal politiekantoor.

woensdag 23 maart 2016

Periode van nationale rouw

De ministerraad heeft een periode van nationale rouw afgekondigd vanaf vandaag tot 24 maart inbegrepen en dit naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en als blijk van medeleven met de slachtoffers en hun naasten.

Persbericht aanslagen Brussel

Alle mensen die amateurbeelden hebben gemaakt waarop de verdachte(n) mogelijks te zien zijn en die het onderzoek mogelijks vooruit kunnen helpen, kunnen hun filmpje(s) toesturen naar het volgende emailadres:

Wij vragen uitdrukkelijk om dit mailadres niet over te belasten.

Alle mensen die denken de verdachte gezien te hebben, kunnen contact opnemen met de federale politie op het gekende nummer 0800/30.300."

Stille optocht Herzele

Stille optocht Herzele - woensdag 23 maart 2016 om 19u00 aan het gemeentehuis te Herzele
Deze Stille Optocht heeft uiteraard te maken met de aanslagen vandaag in Brussel. - woensdag 23 maart 2016 om 19u00 aan het gemeentehuis te Herzele

dinsdag 22 maart 2016

FLASH : Terreurdreiging

N.a.v. de aanslagen in Brussel wordt er ook in de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem verhoogd politietoezicht gehouden aan de scholen, stations en openbare wegen en plaatsen.
donderdag 17 maart 2016

Resultaten actie snelheid 16/03/2016
Stad/gemeente
Aantal passanten
Geflitst
Hoogste Snelheid
ZOTTEGEM
290
15
97
ZOTTEGEM
123
52
88
ZOTTEGEM
571
36
75

woensdag 16 maart 2016

Resultaten snelheidscontrole 15 maart 2016


Resultaten : 

Stad/gemeente
Aantal passanten
Geflitst
Hoogste snelheid
HERZELE
531
315
95
ZOTTEGEM
319
17
114

donderdag 10 maart 2016

Resultaten aktie dd 09/03/16

3 OI’s veiligheidsgordel
5 OI’s GSM
1 OI parkeren mindervaliden
1 OI reproduktie kentekenplaat
1 PV sturen onder invloed van verdovende middelen (cannabis + speed)
10 negatieve samplings

woensdag 9 maart 2016

Politieraad 17-03-2016

Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op donderdag 17 maart 2016 om 19.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.AGENDA

Openbare zitting

  1. Eedaflegging van 3 Inspecteurs van Politie
  2. Berekening van de stemmen van het politiecollege
  3. Begroting 2016
  4. Burgerlijke partijstelling  - Machtiging Politiecollege


Geheime zitting

  1. Benoeming van 1 inspecteur van Politie
  2. Aanwerving van 1 niveau D - Contractueel onbepaalde duur

vrijdag 4 maart 2016

Resultaten actie zwaar vervoer

In samenwerking met de douane Herzele, Vlabel en de sociale inspectie werd op 3 maart 2016 een actie zwaar vervoer georganiseerd.

In totaal werden 78 bestuurders onderworpen aan een sampling (allen negatief).

Er werd 1 OI (198 euro) rij- en rusttijden en 1 waarschuwing opgesteld.

Door Vlabel werden 652 voertuigen gescand met als resultaat de inning van 6 openstaande verkeerstaksen ten bedrage van 1045,45 euro.

Door de sociale inspectie werden 19 verklaringen geacteerd voor verder onderzoek.


Door de douane werden 7 openstaande penale boetes geïnd ten bedrage van 10496 euro + 1 getakeld voertuig.