donderdag 30 juni 2016

Naar het buitenland met de wagen? Check de verkeersregels!

Wist je dat het in Spanje niet verboden is om in je auto te slapen als je correct geparkeerd staat? En dat je in Hongarije helemaal geen alcohol mag drinken als je nog moet rijden? Vertrek je met de wagen op reis, dan is het handig dat je er eerst de lokale wegcode op naslaat. De website van de Europese Commissie lijst netjes alle verkeersreglementeringen op in Europa: snelheid, gordel, alcohol,...

Nog makkelijker: download op diezelfde webpagina hun app Going Abroad. Deze verkeersveiligheidsapp van de EU bevat alle belangrijke verkeersregels, en een paar leuke spelletjes voor onderweg. Download de app voor je vertrekt, zo vermijd je roamingkosten.

Bron: europa.eu

woensdag 29 juni 2016

Ben ik verplicht om het antwoordformulier bij mijn proces-verbaal of onmiddellijke inning in te vullen?

Indien je een proces-verbaal ontvangt, ben je steeds verplicht het antwoordformulier in te vullen. Men moet immers weten wie het voertuig bestuurde of parkeerde op het moment van de overtreding.

Indien je een onmiddellijke inning ontvangt, ben je uitsluitend verplicht het antwoordformulier in te vullen als je als overtreder niet akkoord gaat met de vaststellingen van de politie. Je moet het antwoordformulier dan binnen de vijf dagen terugbezorgen aan de politiezone waarin je de overtreding hebt begaan.

Resultaten actie snelheidscontrole van 28/06/2016


Gemeente
Uren van/tot
Bord
Passanten
Geflitsten
Hoogste snelheid
Herzele
13.05-14.20
F1
121
9
75
Zottegem
14.25-15.25
C43-50
97
8
75
Zottegem
15.35-16.30
F1
375
4
79

Nieuwe coördinator regio Herzele - Sint-Lievens-Houtem

Op 01-07-2016 maakt commissaris van Politie Eric Vandeputte mobiliteit naar de PZ Schelde en Rode. De korpsleiding en het personeel van de politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem wenst hem te bedanken voor de goede samenwerking en wenst hem alle succes toe in zijn verdere carrière.

Op dezelfde dag wordt Hoofdinspecteur van Politie Peter Souffriau aangesteld in het hogere ambt en zal hij Eric Vandeputte  in de functie van coördinator regio Herzele & Sint-Lievens-Houtem voorlopig vervangen.


zaterdag 25 juni 2016

Achterlaten dieren

De grote vakantie is voor huisdieren niet altijd een fijne tijd. Vaak kunnen ze niet mee op reis. Ze kunnen wel bij familie of vrienden blijven en er zijn ook hotels voor dieren. Sommige baasjes kennen echter geen medelijden. Ze zetten hun hond, kat of ander huisdier gewoon ergens uit de auto en rijden dan weg.

Opgelet ! Het artikel 35°3 van de dierenwelzijnwet van 14 augustus 1986 verbiedt het achterlaten van dieren met de bedoeling zich ervan te ontdoen.

Begin enkel aan een huisdier als je er ook de volle verantwoordelijkheid wenst voor te dragen.

vrijdag 24 juni 2016

Nieuwe openingsuren commisariaat Herzele en Sint-Lievens-Houtem

  
Vanaf 18/07/2016 zullen de wijkposten Herzele en Sint-Lievens-Houtem andere openingsuren krijgen
.
De openingsuren werden aangepast met het oog op een efficiëntere dienstverlening.

Naast een vrij onthaal, waar men steeds terecht kan, wordt ook een onthaal op afspraak mogelijk gemaakt, waardoor de wachttijden kunnen worden beperkt.
 
Voorlopig zullen de afspraken telefonisch kunnen vastgelegd worden via de hoofpost Zottegem (09/364.47.30), dit tijdens de werkdagen (van maandag tot vrijdag, niet op zon- en feestdagen) tussen 09 u en 17 u.
 
Bij de onthaaldiensten kan u terecht om klacht in te dienen, meldingen te doen of informatie  te vragen en gevonden of verloren voorwerpen af te geven.

Wij registreren deze in ons informaticasysteem en doen al het mogelijke om deze terug te bezorgen aan de eigenaar.
 
Ook kan deze dienst u de nodige attesten bezorgen in geval van verlies of vernietiging van officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs.
 
Via de website Police-On-Web kan je online aangifte doen van bepaalde misdrijven zoals (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, graffiti of andere beschadigingen.

Om online aangifte te doen, moet je je identificeren via je elektronische identiteitskaart (eID),  je burgertoken in combinatie met gebruikersnaam en paswoord of je gebruikersnaam en paswoord op het Federale Portaal.
 
 
HERZELE
 
Het onthaal zal effectief en bemand open zijn op donderdag tussen 17u en 21u, gelijklopend met de gemeente diensten en op woensdag  tussen 10u en 12 u (tijdens de markt)
 
 
 
MAANDAG
AM
 
PM
DINSDAG
AM
 
PM
Afspraak (13-17)
WOENSDAG
AM
OPEN 10-12
 
PM
DONDERDAG
AM
 
PM
OPEN 17-21
VRIJDAG
AM
Afspraak (09-12)
 
PM
 
 
 
 
 
SINT-LIEVENS-HOUTEM
 
Het onthaal zal effectief en bemand open zijn op donderdag tussen 17u en 21u, gelijklopend met de gemeente diensten.
 
 
MAANDAG
AM
 
PM
DINSDAG
AM
Afspraak (09-12)
 
PM
WOENSDAG
AM
 
PM
Afspraak (13-17)
DONDERDAG
AM
 
PM
OPEN 17-21
VRIJDAG
AM
Afspraak (09-12)
 
PM
 

  

donderdag 23 juni 2016

Geen 'grote problemen' in de stationsomgeving van Zottegem

De stationsomgeving in Zottegem is een van de locaties op het grondgebied van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem waaraan bijzondere aandacht wordt besteed omwille van de verhoogde kans op overlast. Hoofdinspecteur Pascal Hubeau is voor de stationsomgeving aangeduid als interne en externe contactpersoon. Hij ziet er ook op toe dat het dagelijkse 'stationstoezicht' georganiseerd en correct uitgevoerd wordt.

Recentelijk werd ook een eerste themavergadering rondom de veiligheid en leefbaarheid in de stationsomgeving  van Zottegem georganiseerd. Naast burgemeester de Potter namen ook vertegenwoordigers van de lokale politie, de NMBS, het scholenoverleg ZOHEOO en een paar bewoners uit de stationsomgeving aan die vergadering deel. 

Allen kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk geen grote overlastproblemen zijn in de stationsomgeving van Zottegem; wel dient er blijvende aandacht en toezicht te zijn en alle partners engageren zich hiertoe. Verder werd afgesproken dat naast de dagelijkse opvolging, jaarlijks een breed overleg zal worden georganiseerd!

dinsdag 21 juni 2016

Interzonale samenwerking PZ Zottegem - Herzele - StHoutem en PZ Erpe-Mere / Lede

De AMOK-oefening van mei-juni stond opnieuw in het teken van de interzonale samenwerking met de PZ Erpe-Mere/Lede.

In tegenstelling tot verleden jaar, waar de samenwerking beperkt bleef tot de Specialisten Geweldsbeheersing van beide korpsen, hebben dit jaar ook alle personeelsleden, in gemengde sessies, deelgenomen.

Behoudens de kwaliteit van de oefening, werd niet in het minst de onderlinge ondersteuning en bijstand als een sterk punt ervaren.

Toezicht in het Egmontpark

Het Egmontpark  is een van de locaties op het grondgebied van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem waaraan bijzondere aandacht wordt besteed omwille van de verhoogde kans op overlast.

Hoofdinspecteur Lieven PLACKE is voor  het Egmontpark aangeduid als interne en externe contactpersoon.

Hij ziet er ook op toe dat het toezicht in en rond het park georganiseerd en correct uitgevoerd wordt, zowel overdag als tijdens de nacht.

donderdag 16 juni 2016

Resultaten verkeesactie 15-06-2016

  • 4 OI’s gordel
  • 1 PV gordel 
  • 1 PV sturen onder invloed van verdovende middelen (cannabis) – onmiddellijke intrekking rijbewijs
  • 1 PV gsm 
  • 1 PV sturen onder invloed van verdovende middelen (cannabis) – onmiddellijke intrekking rijbewijs

maandag 13 juni 2016

Resultaten zomerbob

De politiezone nam afgelopen weekend deel aan het ‘weekend zonder alcohol’ en voerde meerdere controles uit, zowel tijdens de dag als ’s nachts. 

Bestuurders die zaterdagnacht tijdens een snelheidscontrole werden geflitst, dienden eveneens een alcoholtest af te leggen.


In totaal werden 59 bestuurders aan een ademtest onderworpen, waarvan 56 S(afe), 1 A(larm) en 2 P(ositief) bliezen. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.      

donderdag 9 juni 2016

Nieuw "GAS-reglement" voor Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem

Op de politieraad van 02-06-2016 werd het nieuwe "GAS-reglement" - dat van toepassing is op het grondgebied van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem - unaniem positief geadviseerd.  Het is het resultaat van een samenwerking tussen de Lokale Politie en de respectievelijke bestuurlijke overheden.   Het reglement dient nu nog goedgekeurd te worden door de afzonderlijke gemeenteraden.

woensdag 8 juni 2016

Resultaten actie snelheid 07-06-2016


Stad/
gemeente
Uren
Van/tot
Bord
Aantal passanten
Geflitst
Hoogste
Snelheid
HERZELE
13.10-14.15
F1
115
18
71
HERZELE
14.30-15.30
70
151
24
104
HERZELE
15.50-16.45
50
178
72
99
ZOTTEGEM
17.20-18.00
50
206
47
91
ZOTTEGEM
18.15-18.50
F1
275
46
80


Lokale Integrale VeiligheidsCel van de politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem

Op woensdag 25 mei had op het commissariaat te Zottegem de installatievergadering plaats van de Lokale Integrale VeiligheidsCel of de zogenaamde LIVC.

De minister van binnenlandse zaken vraagt aan elke burgemeester om in het raam van de informatie-uitwisseling omtrent terrorisme en radicalisering een dergelijk LIVC op te richten.

Binnen onze politiezone is er voor geopteerd om een gezamenlijk overleg voor de drie gemeenten van de politiezone op te richten. Naast de burgemeesters, de lokale politie, de referentiemagistraat terrorisme van het parket oost-Vlaanderen maken ook de OCMW voorzitters deel uit van dit overlegorgaan.

Op dit ogenblik zijn binnen onze provincie nog maar een handvol van dergelijke overlegorganen operationeel.

Zomerbob - Weekend zonder alcohol

Op 03 juni 2016 is de BOB- zomercampagne van start gegaan. Naar aanleiding van deze campagne wordt een ‘weekend zonder alcohol’ georganiseerd van 10/06 (18u) tot en met 13/06 (06u). De verkeersdienst en de interventieploegen van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zullen gedurende dat weekend meerdere alcoholcontroles houden.

Nieuwe Hoofdinspecteur voor het team verkeer

Inspecteur van Politie Dany Baeyens werd door de politieraad benoemd tot Hoofdinspecteur van Politie en zal in dienst treden op 01-07-2016.

dinsdag 7 juni 2016

Internationale uitwisseling voertuiggegevens

Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.

maandag 6 juni 2016

Verkeersactie 'zwaar vervoer' in samenwerking met douane Herzele

Op 2 juni werd een verkeersactie "zwaar vervoer" georganiseerd.

27 bestuurders werden een ademtest opgelegd, allen SAFE
1 bestuurder legde een negatieve speekseltest af
1 bestuurder legde een positieve speekseltest af (Cannabis) - rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen
4 overtredingen inzake rij-en rusttijden tacho
2 PV's verkeersinbreuken technische eisen / tuning


De douane stelde twee PV's op inzake verlopen technische keuring en inde +/- 300€ aan penale boetes. 

donderdag 2 juni 2016

Lokale politie geeft toelichting bij de criminaliteitscijfers 2015: we mogen op onze twee oren slapen!

Tijdens de gemeenteraad van april te Zottegem en vervolgens ook op de gemeenteraden van mei te Herzele en te Sint-Lievens-Houtem heeft korpschef Jan De Sutter een toelichting gegeven over de werking van het korps en de criminaliteitscijfers van 2015.

Omdat in deze context vooral tendensen belangrijk zijn, werd een overzicht gegeven van de cijfers van 2012 tot en met de cijfers van 2015. Uit deze cijfers blijkt een gestage daling voor de Politiezone van het aantal geweldsplegingen in de publieke ruimte, van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en van het vandalisme. Wat betreft het aantal inbraken/diefstallen wordt een stagnatie vastgesteld, behoudens voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem waar er een stijgende tendens is vastgesteld.

Omdat het (on)veiligheidsgevoel minstens, zo niet belangrijker is dan het aantal gepleegde feiten, heeft de lokale politie een recent enquête gehouden onder de bewoners van de Politiezone. Hieruit blijkt dat de goede cijfers van vorige bevragingen in 2008 en 2011 worden bevestigd: U voelt zich veilig in uw buurt!
Dit initiatief, dat door de gemeenteraadsleden ten zeerste werd geapprecieerd, past in een streven naar een grotere transparantie over de werking van de lokale politie. De afspraak is gemaakt om van deze toelichting een jaarlijkse traditie te maken.

Resultaten actie snelheidscontrole 31 mei 2016
Gemeente
Uren van/tot
Bord
Passanten
Geflitsten
Hoogste snelheid
Herzele
13.15-14.00
C43-50
105
45
87
Herzele
14.10-15.15
C43-50
981
283
98
Herzele
15.45-16.30
F1
255
23
84
Zottegem
16.55-17.45
C43-50
379
120
86
Zottegem
18.30-19.30
C43-70
711
25
97
Zottegem
19.40-20.30
C43-50
110
39
100