dinsdag 27 september 2016

1 oktober 2016 = helm, rijbewijs en nummerplaat voor e-bikes

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.

Niet elke elektrische fiets is een fiets

Onze Wegcode brengt eindelijk duidelijkheid: een speed pedelec is geen fiets, maar een bromfiets. Al gaat het niet om een bromfiets van klasse B zoals initieel werd aangekondigd. Speed pedelecs vormen een aparte categorie binnen de bromfietsen, naast de klassen A en B. Formeel omschreven als ‘een tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45km per uur en met volgende kenmerken:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft’.

Bestuurders moeten dus de regels volgen die gelden voor bromfietsen. In tegenstelling dus tot wie rijdt met een elektrische fiets tot 25km/u. Hier zijn de regels voor fietsers van toepassing. Al introduceert de regering wel een belangrijke nieuwigheid: vanaf 1 oktober geldt voor iedere elektrische fiets een minimumleeftijd van 16 jaar.
Om verwarring te vermijden werden de regels voor speed pedelecs en andere elektrische fietsen duidelijk van elkaar gescheiden. Elektrische fietsen tot 25km/u vallen voortaan onder de categorie ‘gemotoriseerde rijwielen’.

Helmplicht
Bestuurders en passagiers van een speed pedelec moeten een helm dragen. Dat moet echter geen bromfietshelm zijn. Ze mogen ook kiezen voor een fietshelm, maar dan alleen een fietshelm die bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd.

Nummerplaat
Speed pedelecs moeten worden uitgerust met een nummerplaat die begint met de letter ‘P’. Ze zijn 100mm breed en 120 mm hoog. De boord is 5 mm breed. Opschrift varieert naargelang het type plaat. Een nummerplaat brengt ook de nodige verzekeringsplichten met zich mee.

Minister van Mobiliteit, François Bellot, zorgt voor de nodige aanpassingen in het
KB inschrijving voertuigen.


Plaats op de weg
Aangezien speed pedelecs worden beschouwd als bromfietsen, zijn hier dezelfde regels van toepassing. Dit betekent onder meer dat er op het fietspad wordt gereden op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50km/u of minder op voorwaarde dat de andere weggebruikers die zich op het fietspad bevinden niet in gevaar worden gebracht. Geldt een hogere snelheidsbeperking dan mogen bestuurders van speed pedelecs op het fietspad rijden wanneer het aanwezig en bruikbaar is.


Verkeersborden
De regering introduceert nieuwe verkeersborden om de plaats van speed pedelec-bestuurders op de weg aan te geven. Er zijn 10 nieuwe onderborden: M11 tot en met M20.
Borden M11 en M12 kunnen bijvoorbeeld worden aangebracht in combinatie met het verkeersbord C1 ‘Verboden richting voor iedere bestuurder’. Dit betekent dat het verbod niet geldt voor fietsers, noch bestuurders van speed pedelecs.
Wanneer onderbord M14 wordt gebruikt in combinatie met verkeersbord D7 ‘Verplicht fietspad’ betekent dit dan weer dat het fietspad verplicht moet worden gevolgd door bestuurders van speed pedelecs.
Wanneer verkeersbord E9a dat het parkeren regelt, wordt gebruikt in combinatie met onderbord M19 wil dit zeggen dat het parkeren is voorbehouden voor speed pedelecs.
Naast de nieuwe reeks onderborden, worden een aantal bestaande verkeersborden aangepast. Onder meer de verkeersborden F99a, F101a, F99c en F101c worden aangepast. F99a doelt nu op een weg of deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs. F101a geeft het einde van die weg of dat deel van de openbare weg aan. Ook op dit bord staat voortaan een afbeelding van een speed pedelec. Ook borden F99c en F101c werden op die manier aangepast en hebben voortaan betrekking op een weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.


Rijbewijs
Bestuurders van een speed pedelec moeten tot slot beschikken over een rijbewijs. De regering voegt speed pedelecs in het RijbewijsKB toe aan de categorie bromfiets.
Voor de definiëring verwijst het KB naar de Europese voertuigindeling van
Verordening 168/2013. Die verordening introduceert geharmoniseerde voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op twee-of driewielige voertuigen en vierwielers. Volgens de verordening behoren speed pedelecs tot categorie L1e-B ‘bromfiets op 2 wielen’, net als traditionele bromfietsen.

maandag 26 september 2016

Opgepast! Niet naleven van verkeersbord C21 wordt overtreding 3e graad


Vanaf 24 september 2016 vormt 'het niet in acht nemen van verkeersbord C21' - dat aangeeft dat de toegang tot de betrokken weg verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangegeven massa - een overtreding van derde graad. Overtreders riskeren daardoor een boete van 165 euro bij onmiddellijke inning, in plaats van vroeger 55 euro. Rechters kunnen tot 500 euro boete opleggen (maal 6 - opdeciemen) én een facultatief rijverbod.

vrijdag 23 september 2016

Resultaten snelheidscontroles van 23/09/2016


Gemeente
Uren van/tot
Bord
Passanten
Geflitsten
Hoogste snelheid
StLHoutem
07.25-08.30
C43
83
1
82
StLHoutem
08.40-09.45
F1
207
3
69
Herzele
10.00-11.00
C43-50
40
7
90
Herzele
11.05-12.15
C43-50
86
22
84
Zottegem
13.15-14.15
C43-50
71
6
72

donderdag 22 september 2016

Resultaten verkeersacties gordel/gsm/gehandicaptenkaart van 21/09/2016


 9 OI’s gordel

3  OI’s gsm

1 PV leeftijd (besturen bromfiets met passagier geen 18 jaar) + niet drager IK + niet drager geldig verzekeringsbewijs.

woensdag 21 september 2016

112-filmpje voor kids!

Stel dat er iets met jou gebeurt en je bent alleen thuis met je kind, weet jouw kind dan wat er hem of haar te doen staat?

112 SOS maakte een filmpje gebaseerd op het verhaal van een 6-jarige jongeman die zijn moeder redde door de hulpdiensten te verwittigen.
In het filmpje is te zien hoe de kinderen moeten handelen en welke informatie ze best meegeven aan de calltaker.
Bekijk het filmpje met je kind en zorg dat ook zij weten wat te doen in noodsituaties!
http://www.sos112.be/nl/kids

Resultaten actie snelheidscontroles van 20/09/2016


Gemeente
Uren van/tot
Bord
Passanten
Geflitsten
Hoogste snelheid
Zottegem
13.20-14.15
F1
152
10
70
Herzele
14.30-15.30
C43-50
127
17
80
Herzele
15.40-16.45
C43-70
192
20
111
Zottegem
17.45-18.35
C43-50
262
70
85
StLHoutem
18.50-19.45
F1
195
11
79

maandag 19 september 2016

Resultaten verkeersacties gordel/gsm/gehandicaptenkaart van 18/09/2016


-          7  OI’s gordel
-          1 OI parkeren mindervaliden
-          1 OI kinderzitje
-          1 OI plaats op de rijbaan
-          1 OI niet reglementaire reproductie van de kentekenplaat
-          1 OI alco 170 euro – ademanalyse 0.30 Mg/L
-          1 PV alco - ademanalyse 0.79 Mg/L – onmiddellijke intrekking rijbewijs
-          1 waarschuwing defect licht
-          14 negatieve samplings
-          1 negatieve speekseltest

Resultaten van de verkeersacties gordel/gsm/gehandicaptenkaart van 17/09/2016


PV gsm + verlopen keuring
8 OI gordel
2 OI gsm
1 OI beschermingskledij motorfiets
2 OI parkeren buitenlander – cash gecontroleerd
1 PVW verzekering 
1 PV drugs in verkeer – amfetamines – OIRB 15 dagen

Resultaten actie snelheidscontroles van 16/09/2016


Gemeente
Uren van/tot
Bord
Passanten
Geflitsten
Hoogste snelheid
Zottegem
10.30-11.15
C43-70
37
0
 
Zottegem
11.30-12.15
C43-90
386
38
134
Zottegem
12.30-13.00
C43-50
154
22
81
Herzele
14.00-15.00
F1
117
19
80
StLHoutem
15.25-16.15
C43-70
59
2
96

donderdag 15 september 2016

Resultaten actie zwaar vervoer van 14/09/2016


Controle alcohol: 
-          24 vrachtwagenbestuurders legden allemaal een NEGATIEVE sampling af 

Controle ladingzekering:
-          165 € voor de firma (verlader)
-          55€ voor de bestuurder wegens ontbrekende zekering 

Controle tachograaf: 
-          132 € (rij- en rusttijden)
-          198 € (rij- en rusttijden)
-          55 € (schakelorganen)
-          2640 € à FRAUDE!!  

Rijbewijs: 
-          Verstreken medische schifting à PV à EINDE RIT

-          4 x ontbrekende code 95 (= vakbekwaamheid) à 4 x PV en 4 x EINDE RIT

Resultaten Zomerbob

De zomer-BOB-campagne liep dit jaar van 3 juni tot en met 29 augustus.

Tijdens die periode werden in onze zone Zottegem – Herzele – Sint-Lievens-Houtem, bij verschillende controleposten over het grondgebied, 469 bestuurders gecontroleerd op de aanwezigheid van alcohol en werden ze aan een ademtest onderworpen.

Van de 469 gecontroleerden bleek 4,05 % positief te hebben geblazen en o% ervan zat in de alarmfase. Dit is een daling t.a.v. de zomberbob van 2015, waar 7,8% positief blies.

Tijdens de controle werd ook gebruik gemaakt van de zogenaamde “sampler”. Dit toestel geeft
meteen aan of er een alcohollucht in de auto hangt en zorgt er zo voor dat de controles veel vlotter
verlopen.
Zo moet niet iedereen die tijdens de controles wordt tegengehouden een ademtest afleggen. Deze test vervangt de ademtest evenwel niet. Als er alcohol gedetecteerd wordt, dient de chauffeur nog steeds onderworpen te worden aan een ademtest.

woensdag 14 september 2016

Resultaten actie snelheidscontroles met onderschepping van 13/09/2016


Stad/
gemeente
Uren
Van/tot
Bord
Aantal passan-ten
Geflitst
Hoog-ste
Snel-heid
STLHOUT
13.30-14.15
F1
162
22
78
HERZELE
14.30-15.30
F1
680
35
80
ZOTTEGEM
15.45-16.45
50
406
62
81
ZOTTEGEM
17.40-19.40
F1
520
98
84
STLHOUT
18.50-19.45
70
253
10
103

 
In totaal 24 samplings, 1 niet verzekerde bromfiets + sturen spijts verval + drugs in het verkeer (amfetamines), 1 PVW technische eisen.