vrijdag 30 december 2016

Verkoop dienstvoertuig Ford Focus

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 1 dienstvoertuig.

Ford focus / bouwjaar 2002 / Diesel / km 90.663
Het voertuig is vanaf 05-01-2017 te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25).

Een bod uitbrengen kan via 2dehands.be

woensdag 28 december 2016

Nieuwe snelheidsbeperkingen voor Vlaanderen – 90 wordt 70

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe snelheidsbeperkingen voor Vlaanderen.
De snelheidsbeperking binnen bebouwde kommen (50 km/uur) wijzigt niet. De maximale snelheid op autosnelwegen en op wegen met minstens 2 x 2 rijstroken met een fysische scheiding van de rijrichtingen, blijft eveneens onveranderd.
Op de andere wegen wordt de maximale snelheid teruggebracht tot 70 km/uur, tenzij een verkeersbord C 43 een hogere snelheidsbeperking toelaat (tot maximaal 90 km/uur) of een lagere snelheidsbeperking oplegt.

Tekenwedstrijd politiezone Zottegem - Herzele -StLHoutem


Voor de 8ste maal organiseerde de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem een tekenwedstrijd voor de 3° leerjaren van de basisscholen in de politiezone (Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem) met als thema "de Politie en het verkeer".

Voor het klasje van de winnaar of winnares wordt door de politie een bezoek aan het commissariaat te Zottegem georganiseerd. Het klasje wordt dan aan de school met een aantal dienstvoertuigen afgehaald en dan begint een dag vol activiteiten in en rond het politiegebouw.

Dit jaar werden er 22 tekeningen ontvangen. U vindt alle tekeningen terug op facebook.

U kan uw stem op 1 van de tekeningen uitbrengen tot en met 27 januari 2017 door de tekening te liken.

dinsdag 27 december 2016

Wijkwerking Herzele - nieuwe teamchef


De Herzeelse wijkwerking krijgt een nieuwe teamchef. HINP Dany Baeyens neemt de taak van teamchef over van commissaris Peter Souffriau. 

Vanaf 02 januari zal Dany Baeyens deze functie uitoefenen, in combinatie met zijn taak bij de afdeling Verkeer. Zijn taak als teamchef omvat onder andere het aansturen en coachen van de wijkagenten.
Mooi resultaat alcoholcontrole Kerstdag !!!!

Op 25/12/2016 werden er 99 bestuurders onderworpen aan een ademtest.

98 bestuurders waren SAFE.  PROFICIAT !!!!

Slechts 1 bestuurder bevond zich in de alarmfase en diende zijn rijbewijs voor 3 uur in te leveren.

donderdag 22 december 2016

Nieuwe snelheidsnorm: 90 wordt 70 km/u

Afbeeldingsresultaat voor GEWESTWEG 90

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom van 90 km/u naar 70 km/u.

Uitzonderingen:
De hogere maximumsnelheid van 90 km/u kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing vlakbij de weg.De vier belanrijkste tips tegen woninginbraken

1. Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur

De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Hij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u tips over de te nemen maatregelen.
Waarom zou u een beroep moeten doen op een diefstalpreventieadviseur?
 • Gratis
 • Advies op maat
 • Neutraal en objectief advies
 • De aanbevelingen zijn niet verplicht 

2. Goede gewoonten

De voornaamste veiligheidsmaatregel is het aannemen van goede gewoonten. Deze zijn eenvoudig en kosten niets.
Bijvoorbeeld:
 1. Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers. Hou de facturen bij. Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto. Op die manier kan de politie uw goederen gemakkelijker aan u teruggeven wanneer ze teruggevonden worden.
 2. Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van iedereen rondslingeren.
 3. Zet de kartonnen verpakking van uw nieuwe toestellen niet voor de deur, anders zien inbrekers al snel wat ze bij u kunnen stelen.
 4. Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even afwezig bent. Laat uw ramen niet op kiepstand staan.
 5. Geef uw woning een bewoonde indruk wanneer u met vakantie vertrekt: vraag aan een buur of familielid om de brievenbus leeg te maken, het gras te maaien of de rolluiken op en af te laten.
Meld ieder verdacht element in uw straat of bij uw buren aan de politie.

3. Mechanisch beveiligingsmateriaal

U kan de ramen en deuren van uw woning verstevigen om het de inbreker zeer moeilijk te maken.
Bijvoorbeeld:
 • Versterk uw deuren met een veiligheidscilinder, een rozet, extra sloten, …
 • Plaats vergrendelbare raamkrukken op uw ramen,
 • Laat veiligheidsglas plaatsen (gelaagd glas)
 • Plaats rolluiken

4. Elektronische beveiligingssystemen

Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem is alleen interessant als de woning al correct beveiligd is. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan hem wel afschrikken. Doe een beroep op professionals om u te begeleiden.
Bekijk de geldende wetgeving.
Bijvoorbeeld:
 • Plaatsing van een alarmsysteem
 • Plaatsing van een videobewakingssysteem

dinsdag 20 december 2016

Extra toezicht tijdens eindejaarsperiode

Net als voorgaande jaren worden ook voor de komende eindejaarsperiode extra toezichtsploegen ingezet met als specifieke opdracht het uitvoeren van patrouilles gericht naar handelszaken in de politiezone. 

Ook de interventieploegen zullen bijzondere aandacht te hebben voor verdachte situaties in de omgeving van handelszaken. De handelaars worden gevraagd om elke verdachte handeling of persoon onmiddellijk te melden aan de 101.

donderdag 15 december 2016

Resultaten actie gsm/gordel/gehandicaptenkaart van 14/12/2016

Tijdens deze actie werden de volgende vaststellingen gedaan:

8 OI’s GSM

7 OI’s gordel

1 OI parkeren plaats mindervaliden

1 OI onleesbare nummerplaat
 
1waarschuwing
 
 

woensdag 14 december 2016

Resultaten snelheidscontroles van 13/12/2016


Gemeente
Uren van/tot
Bord
Passanten
Geflitsten
Hoogste snelheid
Herzele
09.55-10.45
C43-50
28
8
76
Zottegem
11.00-11.45
C43-70
303
3
85
Zottegem
12.15-13.00
F1
280
14
81
Herzele
13.15-14.00
F1
129
19
83

maandag 12 december 2016

Resultaten BOBactie van 09/12/2016

1. Halte:

    30 samplers: allen safe

    2 PVW 's inzake rijbewijs

2. Halte:

    17 samplers: 16 safe
                          1 alarm (onmiddellijke inning)

3. Halte:

    18 samplers: 15 safe
                          2 alarm (onmiddellijke inning)
                          1 positief (onmiddellijk intrekking rijbewijs)

4. Halte:

    20 samplers: 19 safe
                          1 positief
  
    1 PV gebruik drugs in het verkeer

    1 PV drugsbezit

5. Halte:

     1 sampler: positief
                      

donderdag 8 december 2016

Wanneer mag u de waarschuwingslichten gebruiken?

Met de waarschuwingslichten (gelijktijdig de vier richtingaanwijzers doen werken) kunt u de andere weggebruikers verwittigen van een mogelijk gevaar.

U mag echter de waarschuwingslichten alleen maar gebruiken voor het signaleren van:

• een voertuig voor schoolvervoer dat kinderen laat in- of uitstappen;

• een voertuig dat pech heeft of dat geïmmobiliseerd is na een ongeval;

• een gevaarlijke situatie zoals het plots vertragen van de voertuigen vóór u.

Besluit: het is niet door de waarschuwingslichten aan te zetten dat u zomaar ergens mag stoppen en zeker niet dat u in dubbele file mag parkeren ...

Daarnaast mag men echter, zoals de aanbeveling van de federale politie over “carjacking” vermeldt, de gevallen van “overmacht” niet uitsluiten. In het geval van verkeersagressie of poging tot voertuigdiefstal is het uiteraard belangrijk om de aanvaller met alle mogelijke middelen op de vlucht te jagen (geluidstoestel, alarm, waarschuwingslichten, ...).

En hoe zit het met het gebruik van de standlichten?

De standlichten zorgen ervoor dat u gezien wordt, niet dat u zelf beter kunt zien. De standlichten alleen volstaan dus helemaal niet wanneer u als automobilist ’s nachts of overdag bij slechte zichtbaarheid rijdt. Bekijk in dat verband de artikels over de dim- en grootlichten.


Het gebruik van de standlichten is daarentegen wel verplicht om een motorvoertuig (uitgezonderd een bromfiets) te signaleren:
• dat geïmmobiliseerd staat op de openbare weg (dus ook op de bermen);

• ’s nachts of overdag wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter;

• wanneer er geen openbare verlichting aanwezig is of wanneer deze niet werk

maandag 5 december 2016

Verloren gelopen hond - Amerikaans Stafford

Op 05/12/2016 werd in de Vestenstraat te Zottegem een hond (Amerikaanse stafford / jonge teef) aangetroffen.

De hond zal worden opgehaald door dierenasiel Lief en Leed (Victor Van Sandelaan 57 te 9230
Wetteren).


Resultaten verkeersveilige nacht van 02 december op 03 december 2016


Tijdens deze actie werden er 3 dispo 's opgesteld:
 
In totaal werden er 84 samplings alcohol afgenomen.

82 SAFE

1 ALARM

1 POSITIEF

Verder werden er 4 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken ingevolge overdreven snelheid.