vrijdag 22 december 2017

Openingsuren onthaaldiensten voor de komende feestdagen.

De feestdagen zijn in aantocht... Wij geven u graag de openingsuren van onze onthaaldiensten op deze dagen mee.

Op Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag (25 en 26 december 2017, 1 januari 2018) zijn de lokale onthaaldiensten van de wijkcommissariaten van Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten.

Op Kerstdag en Nieuwjaarsdag (25 december 2017 en 01 januari 2018) is het hoofdcommissariaat in Zottegem tevens gesloten.

Op Tweede Kerstdag kan U uiteraard terecht in het hoofdcommissariaat van Zottegem (Meengracht 1, 9620 Zottegem) van 09:00 uur tot 21:00 uur.

Op de andere dagen tijdens deze eindejaarsperiode gelden de gewone openingsuren.
 Voor dringende politietussenkomsten bel je 101. Onze interventieploegen staan 24/24 paraat!
Wij wensen iedereen alvast fijne en veilige feesten toe!

Wijziging mailadres !


 Vanaf heden kan u de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem bereiken op het mailadres PZ.Zottegem@police.belgium.eu.

De politiezone is niet meer bereikbaar via het oude mailadres politiezonezottegem@pz5429.be.
 

 
 


Agenda Politieraad 08-01-2018


Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op maandag 08 januari 2018 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.

AGENDA

Openbare zitting 
 • Berekening van de stemmen van het politiecollege
 • Begroting dienstjaar 2018
 • Delegatie van bevoegdheden inzake benoemingen van personeelsleden - Hernieuwing
 • Feedback inzake de genomen beslissingen van het politiecollege in uitvoering van de delegatie van bevoegdheden m.b.t. de aanwerving van personeel
 • Aanpassing van het Politiereglement


Geheime zitting 
 • Aktename van het vrijwillig ontslag van 1 lid van het basiskader
 • Aktename NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen) van 1 lid van het middenkader
 • Eindevaluatie mandaathouder - Gemotiveerd advies

maandag 4 december 2017

Actieweek inzake parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de Heer Jan Briers, de verkeersweek inzake parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Ook dit jaar neemt de Politiezone Zottegem – Herzele -Sint lievens Houtem actief deel aan die specifieke actieweek om kordaat op te treden tegenover dit asociaal parkeergedrag.

Het controleren van dergelijke specifieke parkeerplaatsen maakt deel uit van het handhavingsplan verkeer en gebeurt bijgevolg doorheen het hele jaar.

Deze week echter, van maandag 04 december 2017 tot en met vrijdag 08 december 2017, wordt een extra inspanning geleverd en zullen er dagelijks controles georganiseerd worden.

Er zal gecontroleerd worden of de parkeerkaart duidelijk zichtbaar aanwezig is maar bijkomend zal er extra aandacht geschonken worden aan de echtheid en de vervaldatum van die parkeerkaarten.

Het parkeren op een parkeerplaats voor personen met een handicap zonder de vereiste parkeerkaart is een verkeersovertreding van de tweede graad en kost de overtreder 116€.

maandag 27 november 2017

Alcoholcontrole

Op zaterdag 25 november 2017 tot zondag 26 november 2017 hield de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem tussen 19.00 en 03.00 uur een grootschalige alcoholcontrole. Dergelijke acties zijn in uitvoering van het zonaal veiligheidsplan voorzien in het verkeershandhavingsplan.

De politiezone werd tijdens de controle  bijgestaan door de politieschool PAULO, die in het kader van werkplekleren 4 aspirant-inspecteurs ter beschikking stelde.

Op 4 verschillende locaties werden controledispositieven opgesteld. In totaal werden 251 bestuurders gecontroleerd. Van 7 bestuurders werd het rijbewijs gedurende 3 uur ingehouden (resultaat ademanalyse: 0.22-0.35 mg/l UAL). Ze dienden eveneens onmiddellijk een boete van 179 € te betalen.  Vijf bestuurders legden een positieve ademtest af (resultaat ademanalyse: + 0.35 mg/l UAL), waarvan 2 onmiddellijk hun rijbewijs voor de duur van 15 dagen dienden in te leveren.

Verder werden processen-verbaal opgesteld inzake het rijden zonder geldige keuring, inbreuken op de technische eisen van motorvoertuigen en het bezit van cannabis.

De lokale politie zal tijdens BOB-campagne n.a.v. de eindejaarsfeesten nog extra acties organiseren.  

Actieplan fietsverlichting: einde preventieve fase fietsverlichting en start van de repressieve fase

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem voerde sinds begin oktober intensieve controles uit op het correct gebruik van de fietsverlichting. 

Diverse middelbaren scholen op het volledige grondgebied schreven in op de actie fietscontrole op school. In totaal werden er meer dan 300 fietsers gecontroleerd waarvan er slechts 10% niet in orde.
Er werd tevens nazicht gedaan aan de fietsstalplaatsen doorheen onze zone waarbij er op zoek werd gegaan naar achtergelaten fietsen. Alle gestalde fietsen werden voorzien van een infokaartje (rond het stuur) met kennisgeving van het actieplan. Een maand later werd opnieuw controle gedaan op dezelfde plaatsen om achtergelaten fietsen op te sporen (= onaangeroerde fietsen met het kaartje nog steeds aan het stuur). Na controle werd geen enkele fiets meer met een kaartje aangetroffen. 
Tijdens preventieve controles op de openbare weg, zowel ’s morgens als ’s avonds, werden niet minder dan 273 fietsers gecontroleerd. Bijna 95% van die gecontroleerde fietsers, was wettelijk in orde en dit is een heel mooi cijfer.

Op zondag 19 november liep de preventieve periode af. Van maandag 20 november tot en met vrijdag 22 december 2017 (begin van de kerstvakantie) loopt de repressieve fase fietsverlichting.
Overtreders zullen dan een Onmiddellijke inning 1ste graad = 58€ ontvangen.
 


 
 maandag 13 november 2017

Sluiting wijkcommissariaten

Op woensdag 15 november  zijn onze wijkcommissariaten in Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten.

Je kan gedurende die dag wel tussen 09.00 en 21.00 uur terecht in het Hoofdcommissariaat (Meengracht 1 Zottegem).
Voor dringende politiehulp kan je steeds terecht op het noodnummer 101.

vrijdag 27 oktober 2017

Verdachte mail ontvangen ?

Wanneer je twijfels hebt over de echtheid van een ontvangen bericht, dan kan je het – voor je het bericht zelf verwijdert - doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Dit is een e-mailadres van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

De informatie doorgestuurd naar dit e-mailadres zal geautomatiseerd gescand worden met geavanceerde anti-virustechnologie.


Meer informatie over het ‘hoe’ en ‘waarom’ kan je lezen via deze link.” 

dinsdag 24 oktober 2017

Politieraad 08-11-2017

   Politieraad 


08-11-2017
Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op woensdag 08 november 2017 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.
AGENDA


Openbare zitting

 1. Eedaflegging van 2 Inspecteurs van Politie
 2. Vaststelling voorlopige twaalfden
 3. Begrotingswijziging Nr. 1 (gewone dienst) en Nr. 2 (buitengewone dienst) over het dienstjaar 2017
 4. Vacantverklaring 1 niveau B / ICT-consulent
 5. Toelichting aankoopprocedures en controlemechanismen van de Politiezone
 6. Toelichting schaalvergroting

dinsdag 17 oktober 2017

Controle fietsverlichting

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zal, net als vorig jaar, intensieve controles uitvoeren op het correct gebruik van de fietsverlichting. De controles zullen voornamelijk ’s morgens en ’s avonds georiënteerd zijn naar de schoolomgevingen, stations Herzele en Zottegem, fuifzaal en publieke fietsenbergplaatsen.

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en ook in alle andere omstandigheden waarbij het zicht is beperkt tot een afstand van ongeveer 200 m moeten fietsers en bromfietsers zowel voor- als achterlicht laten branden. Dat geldt ook voor kinderfietsen, mountainbikes en racefietsen.

Vanaf midden oktober 2017 en dit gedurende de ganse maand wordt er preventief gecontroleerd. In een tweede fase, gedurende de maanden november en december, volgt een repressieve periode. Fietsers die na de preventieve periode NIET in orde zijn, zullen geverbaliseerd worden.

Dit actieplan is mede het gevolg van diverse meldingen van weggebruikers dewelke geconfronteerd werden met niet verlichte fietsers, bromfietsers, ….en dit als zeer verkeersonveilig ervaren.

dinsdag 3 oktober 2017

Verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont

Op maandag 2 oktober 2017 organiseerde Rotary Zottegem in samenwerking met het Stadsbestuur Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de Lokale Politie Zottegem (afdeling verkeer) de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont.

Deze verkeersveiligheidsactie werd reeds voor de negende maal georganiseerd. Ook dit jaar werd het wederom een succes. Liefst 8 scholen van het zesde jaar basisonderwijs uit het Zottegemse namen deel aan deze actie.

De jaarlijkse verkeersveiligheidsactie omtrent de dode hoekspiegel bij vrachtwagens bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte, gegeven door de politie-inspecteur, omvatte het bekijken van een video over de veiligheid rondom de vrachtwagen op de rijbaan met nadien het invullen van een vragenlijst.

Na het beëindigen van het theoretische gedeelte werd er een diploma, fluovestje en fluo-armband overhandigd, door de leden van de Rotary, aan de leerlingen.

De theoretische kennis werd in praktijk toegepast in en rond de vrachtwagen, die geparkeerd stond aan het Kasteel van Egmont te Zottegem. Dit gedeelte werd verzorgd door een medewerker van de dienst Transport en Logistiek Vlaanderen en enkele leden van Rotary Zottegem, waaronder het bekendste Rotary-lid Marijn De Valck.

Dergelijke initiatieven over verkeersveiligheid kunnen enkel en alleen maar worden toegejuicht door onze dienst. Onze dank hiervoor aan de initiatiefnemers en de diensten die hun medewerking hiervoor verleenden.

Omwille van het succes van dit evenement zal er op datum van 14 mei 2018 een bijkomende verkeersveilige dag, in het kader van de ‘dode hoek’, worden georganiseerd door de leden van de Rotary-club.

Ter info : in 2018 is het tienjarig (jubileum) bestaan van dit evenement !!!

vrijdag 29 september 2017

Resultaten Preventiecampagne fietsdiefstallen

Naar aanleiding van de Week van Mobiliteit werd er door de lokale politie Zottegem-Herzele-Sint Lievens Houtem in samenwerking met de stad Zottegem, de NMBS en het Fietspunt Zottegem van 18 t.e.m. 24 september een preventiecampagne rond fietsdiefstallen georganiseerd in en rond het station.

Verhoogde politiepatrouilles te voet in de fietsenstallingen van het station, met extra aandacht voor de potentiële fietsendief, het uitdelen van flyers met preventietips, het labelen van tientallen fietsen en de sociale controle met de slogan ‘Hey fietsendief, je bent gezien!’, zorgden ervoor dat er in onze politiezone binnen deze preventieweek geen enkele fietsdiefstal aan het station werd geregistreerd.

Laten we er samen voor zorgen dat fietsendieven in de zone Zottegem-Herzele-Sint Lievens Houtem geen kans meer krijgen om toe te slaan ! 

maandag 25 september 2017

Agenda politieraad 05-10-2017


Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op donderdag 05 oktober 2017 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.


AGENDA

Openbare zitting

 1. Eedaflegging van 2 nieuwe personeelsleden
 2. Aanpassing van het reglement van inwendige orde
 3. Aktename van de aanvraag van de mandaatverlenging van de korpschef
 4. Vacantverklaring van 1 plaats middenkader
 5. Vacantverklaring van 3 plaatsen basiskader
 6. Feedback inzake de genomen beslissingen van het politiecollege in uitvoering van de delegatie van bevoegdheden m.b.t. de aanwerving van personeel

Geheime zitting

 1. Toekenning van een rente - Arbeidsongeschiktheid
 2. Benoeming van 1 INP van Politie
 3. Vrijwillig ontslag van 1 lid van het basiskader

Drugscontrole in het station van Zottegem

Op maandag 25 september 2017 tussen 07.30 u en 08.30 u hield de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem in samenwerking met het Interventiekorps en de Dienst Hondensteun van de Federale Politie, en met de steun van Securail een gerichte drugscontrole in het station in Zottegem. De actie was vooral georiënteerd naar scholieren en hangjongeren, maar ook een aantal meerderjarige pendelaars dienden het controledispositief en de stille drugshond te passeren. In totaal werden een 600-tal personen gecontroleerd die aankwamen met treinen uit Geraardsbergen, Denderleeuw, Gent en Oudenaarde. De drugshond reageerde positief op 5 gecontroleerden, allen meerderjarig. Bij fouillering werd 1 van deze personen in bezit bevonden van een gebruikershoeveelheid cannabis. Allen werden in het politiebureel eveneens aan een urinetest onderworpen.

Ook in de toekomst worden nog soortgelijke acties ingepland. Hiermee wil de politie een duidelijk signaal geven dat drugs een belangrijk aandachtspunt blijft binnen de reguliere werking van het korps. Ook in drugspreventie i.s.m. de plaatselijke scholen en Pisad blijft de politiezone in de toekomst verder investeren.

Bemoedigend is alvast dat geen enkele minderjarige scholier en slechts 1 meerderjarige pendelaar betrapt werd op het gebruik of bezit van drugs!

 

dinsdag 19 september 2017

De ideale noodoefening: valse bommelding op ‘fuif’ stelt hulpdiensten op de proef

Een valse bommelding met als gevolg een evacuatie van de fuifzaal op de Bevegemse Vijvers was gisteren het concept van een grootscheepse noodoefening. Bedoeling was om brandweer, politie, ziekenhuis, Rode Kruis... te laten samenwerken.

Gisteren organiseerde de stad Zottegem samen met de lokale hulp- en veiligheidsdiensten en zes Zottegemse scholen een fuif voor de laatstejaarsscholieren. Daarbij werd een realistische noodsituatie in de fuifzaal van de Bevegemse Vijvers gesimuleerd. “Bedoeling was om de reactie van onze diensten te evalueren en bij te sturen waar nodig, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn als er zich ooit een echte ramp zou voordoen”, lichtte burgemeester Jenne De Potter (CD&V) op de persconferentie toe.

Cruciale oefening

Om de simulatie zo realistisch mogelijk te maken, werd een beroep gedaan op de laatstejaars en leerkrachten van de zes Zottegemse middelbare scholen. De stad organiseerde een namiddagfuif, die om 14 uur onderbroken werd. Ze kregen de mededeling dat de fuif voortijdig gestopt werd en dat ze zich naar de dichtstbijzijnde nooduitgang dienden te begeven.

“Zo’n noodoefening is echt cruciaal voor onze hulp- en logistieke diensten om hun kennis op het terrein uit te rollen en de noodzakelijke ondersteuning tijdens een ramp uit te testen”, ging De Potter door. “Ook de leerlingen konden er wat van opsteken, want die oefening maakte hen bewust hoe zij het best reageren tijdens noodsituaties en wat ze kunnen doen om die te voorkomen.”

Aan enkele leerlingen werd gevraagd om in een “gespeelde” paniek weg te lopen. Het was aan de hulpdiensten om de jongeren terug te vinden. Ook speelden enkele leerkrachten voor verontruste ouders. Zij konden naar een speciaal telefoonnummer bellen waar ze op de crisisdienst terechtkwamen. Het AZ Sint-Elisabeth ving jongeren op die zogezegd tijdens de evacuatie lichtgewond raakten. De lokale politie moest onder meer een perimeter instellen en die vrijhouden en de bom zoeken in de fuifzaal. Zelfs aan de regionale pers werd gedacht. Die werd gespeeld door studenten Maatschappelijke Veiligheid van hogeschool Vives.
Bron : Het Nieuwsblad

maandag 11 september 2017

Alcoholcontrole

In de nacht van zaterdag 09 september op zondag 10 september hield de lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een grootschalige alcoholcontrole. De politiezone  kon hierbij rekenen op de steun van de Oost-Vlaamse politieschool PAULO, die in het kader van werkplekleren 4 aspirant-inspecteurs ter beschikking stelde.

Op 3 verschillende locaties werden controledispositieven opgesteld. In totaal werden 139 bestuurders gecontroleerd. Van 2 bestuurders werd het rijbewijs gedurende 3 uur ingehouden (resultaat ademanalyse: 0.22-0.35 mg/l UAL). Tien bestuurders legden een positieve ademtest af (result. ademanalyse: + 0.35 mg/l UAL), waarvan 3 onmiddellijk hun rijbewijs voor de duur van 15 dagen dienden in te leveren.


Verder werden  processen-verbaal opgesteld  inzake het niet gebruik van het kinderstoeltje, niet verzekering en niet inschrijving. Acht bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing wegens inbreuken op de technische eisen.    

dinsdag 5 september 2017

Wijziging verkeerssituatie : werken Pastoriestraat

De werkfase aan het kruispunt Pastoriestraat met St-Andriessteenweg zal aanvangen vanaf volgende week woensdag 06/09/17. De werken duren onder normale omstandigheden 8 à 10 werkdagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wijziging vanaf 06/09/17 tot einde werkfase (22/09/17) :
 • Opheffen van het huidig ingevoerde éénrichtingsverkeer
 • Terug toelaten van verkeer in beide richtingen in Pastoriestraat (enkel mogelijk via Meileveld)
Na deze fase wordt het huidige éénrichtingsverkeer opnieuw van kracht tot het einde der werken op St-Andriessteenweg.

De bewoners van de ventweg kunnen via de St-Andriessteenweg hun woning bereiken en de bewoners van de Pastoriestraat via Meileveld. Doorgaand verkeer van Pastoriestraat naar ventweg zal niet mogelijk zijn.

De bestaande omleidingen blijven van kracht:

Omleiding voor het verkeer: Strijpenplein, Beugelstraat, Romeins Plein, Onze-Lieve-Heerstraat, Provinciebaan, Elenestraat, Désiré Van Den Bosschestraat, Graaf van Egmontstraat, Kasteelstraat, Molenkouter en omgekeerd.

Omleiding voor de fietser: Meileveld, Pastoriestraat en omgekeerd.

17-09-2017 : Dag van de veiligheidsdiensten te Herzele

Op 17-09-2017 gaat te Herzele de "Dag van de veiligheidsdiensten" door.

INFO

maandag 14 augustus 2017

Parkeerproblematiek Molenkouter : politie start sensibiliseringsperiode

Parkeerproblematiek Molenkouter : start sensibiliseringsperiode.

Vanaf begin september zal er repressief worden opgetreden !

Door onze diensten werd reeds vastgesteld dat te veel bewoners hun voertuigen parkeren (deels) buiten de afgebakende parkeervakken,  deels op de rijbaan en deels op de verhoogde inrichting ter hoogte van hun woning of zelfs volledig op het voetpad. 

Een eerste tussenkomst van onze diensten lokte bij heel wat bewoners wrevel op.  Maar in overleg met de bestuurlijke overheid kan gesteld worden dat de ontvangen opmerkingen gegrond zijn en de wegcode moet gerespecteerd worden.

Er zijn ook veel mensen die zich terecht ergeren aan het parkeren op het voetpad. Passeren met kinderwagen of in een rolstoel wordt daardoor extra bemoeilijkt en is dus onveilig.

Door correct te parkeren zal er ook een positieve impact zijn op de snelheid in de straat.  Politie en gemeentebestuur vragen de bewoners dan ook om reglementair te parkeren in de straat.

DUS : op een plaats waar parkeervakken zijn afgebakend moeten deze parkeervakken ook worden gerespecteerd.


 CORRECT GEPARKEERD


              
                            

                                                        FOUTIEF GEPARKEERD

woensdag 9 augustus 2017

Verkoop dienstvoertuigen

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 2 dienstvoertuigen : 


 • VW Transporter / bouwjaar 2012 / Diesel / km 257.240
 • MOTO Honda / bouwjaar 2005 / Benzine / km 61.440


De voertuigen zijn vanaf 22-08-2017 te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25).

Een bod uitbrengen kan via een  aangetekend schrijven tot 15/09/2017.  Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

Enkele geldige én tijdig ontvangen inschrijvingsformulieren worden in aanmerking genomen.
woensdag 19 juli 2017

Nationale Feestdag: Twijfel je nog of je naar het Politiedorp komt ?

De geïntegreerde politie is fier om je op vrijdag 21 juli op het Poelaertplein in Brussel te verwelkomen voor haar 16de editie van het Politiedorp. Ter ere van de nationale feestdag zullen vele diensten van zowel lokale als Federale Politie je ontvangen in een feestelijke en ontspannen sfeer.Afbeeldingsresultaat voor politiedorp 2017Afbeeldingsresultaat voor politiedorp 2017

Afbeeldingsresultaat voor politiedorp 2017Afbeeldingsresultaat voor politiedorp 2017


Link naar de website (rechtstreeks naar activiteiten politiedorp) : http://2107.be/we-verwachten-jou-op-het-politiedorp/?lang=nl
Link naar het routeplannetje : http://fedpol.files.emailing.belgium.be/files/a_fedpol/data/File/flowchart-NL.pdf