woensdag 28 juni 2017

Ecovignet, extra bril, fluohesjes: hier moet je op letten op reis naar het zuiden


Frankrijk verplicht vanaf 1 juli het ecovignet Crit'Air voor iedereen die in bepaalde steden met de auto wil rondrijden. Het is een nieuwe verplichting erbij in het al lange lijstje van vignetten, stickers en andere benodigdheden die verplicht zijn in de verschillende landen van de Europese Unie. Trek je deze zomer naar het zuiden, dan neem je best dit lijstje er even bij.

Frankrijk
Ecovignet: verplicht in bepaalde steden als Parijs, Lyon of Grenoble. Vanaf september komen daar ook andere steden zoals Rijsel, Straatsburg, Bordeaux en Montpellier bij. Je moet het vignet online bestellen, het is niet ter plaatse te koop. Met het ecovignet wil Frankrijk vervuilende auto's zoveel mogelijk uit de steden weren. Crit'Air bestaat in zes kleuren: van groen, voor de propere elektrische wagens, tot grijs, voor auto's van voor 2000.

Péage: Frankrijk is het land van de péages, de tol op de autosnelwegen. Die is verplicht op alle grote snelwegen en moet je betalen bij de toegangspoorten bij het verlaten van de snelweg. De prijs die je betaalt is afhankelijk van het type voertuig en de route die je neemt. Vanuit Luxemburg door Frankrijk richting Spanje rijden kost je via Lyon bijvoorbeeld meer dan 70 euro met een gewone auto. De meeste toeristen betalen de tol cash of met de bankkaart, maar via de Liber-t-badge die je op voorhand kan aankopen krijg je alle facturen thuisgestuurd en rij je sneller door de tolpoorten.
Verplicht mee te nemen:
• In de auto is in Frankrijk een fluovestje, een verbanddoos en een gevarendriehoek verplicht. Ook een alcoholtester is in principe verplicht, maar afwezigheid ervan wordt niet meer beboet.

• Extra opletten voor: Let op wanneer je je kinderen in Frankrijk laat fietsen: kinderen jonger dan 12 jaar moeten sinds maart altijd een helm dragen, ook als ze niet zelf de fiets besturen. Een overtreding kost je 135 euro.

• Sinds 2015 mag je in Frankrijk niet meer roken in de auto als daar ook kinderen jonger dan 12 jaar bij zijn.

• Frankrijk verbiedt in principe alle radarverklikkers en flitspaalinformatie, behalve informatie over 'risicozones'. Zelfs de informatie in je gps of op je smartphone over bijvoorbeeld vaste flitslocaties is in principe verboden.

• Een groot verschil met ons land is tot slot nog dat je in Frankrijk ook geen gebruik mag maken van oortjes of een hoofdtelefoon om te bellen achter het stuur.

Spanje
Tolwegen: ook in Spanje wordt tol geheven op de meeste snelwegen (zeker op de snelwegen richting de Spaanse costa's aan de Middellandse Zee), net zoals in Frankrijk. Betalen kan cash, met de bankkaart of via een badge, Via T. Meer info vind je hier.

Milieuzones: een aantal Spaanse steden zoals Madrid hebben een milieuzone, waar binnenrijden alleen toegelaten is voor vergunninghouders.

Verplicht mee te nemen: rij je naar Spanje, weet dan dat een reservewiel of een reparatiekit verplicht is, net als een fluovestje en een gevarendriehoek. Alleen bestuurders van auto's met een Spaanse nummerplaat zelf moeten ook een tweede gevarendriehoek bijhebben.

Extra opletten voor:
• Brildragers, opgelet: het is in Spanje verplicht om ook een reservebril bij te hebben als je autorijdt.

• Een fietshelm is voor kinderen van 16 jaar of jonger altijd verplicht en voor iedereen verplicht buiten de bebouwde kom, net als reflecterende kledij bij slecht weer of in het donker. Toch blijven de fietshelmregels in Spanje ietwat flou: de helm is bijvoorbeeld niet verplicht bij extreme warmte of als je bergop fietst... Bovendien wordt er in de praktijk niet altijd evenveel gecontroleerd.

• Ook in Spanje is handenvrij bellen met oortjes verboden, ook op de fiets.
Zwitserland

Tolwegen: wie door Zwitserland wil rijden of het land als bestemming heeft, ontkomt niet aan het tolvignet. Dat is geldig voor het lopende kalenderjaar, de maand december ervoor en de maand januari na het jaar inbegrepen. Het vignet kan je kopen aan de grens of in de tankstations in de buurlanden en kost je 40 Zwitserse frank (ongeveer 37  euro). Maar je kan het vignet ook online kopen, bijvoorbeeld bij VAB. Opgelet: voor een aanhangwagen moet je een extra vignet kopen!

Naast het algemene wegenvignet moet je ook betalen voor sommige tunnels, zoals de Sint-Bernardtunnel.

Verplicht mee te nemen: ook in Zwitserland zijn een gevarendriehoek en een reservebril verplicht.
Extra opletten voor:
• Nader je in Zwitserland - en trouwens ook in Duitsland en Oostenrijk - een file, weet dan dat je verplicht bent een zogenaamde 'Rettungsgasse' te vormen: een vrije doorgang voor de hulpdiensten. Bestuurders op de linkerrijstrook moeten daarvoor al op voorhand uitwijken naar links, bestuurders op de midden- of rechterrijstrook naar rechts.

• Zwitserland verbiedt in principe alle radarverklikkers en flitspaalinformatie. Zelfs de informatie in je gps of op je smartphone over bijvoorbeeld vaste flitslocaties is in principe verboden.

Italië
Tolwegen: bijna alle Italiaanse autosnelwegen zijn tolwegen, waarvoor je cash of met je bankkaart kan betalen bij de tolpoortjes. Met de VIA-kaart kan je via een soort pre-paidsysteem sneller door de tolpoorten rijden.

Milieuzones: in een aantal (historische) stadscentra is de toegang voor niet-bewoners op bepaalde momenten verboden. De regels zijn complex, sommige steden werken bijvoorbeeld ook met een vignet waardoor toegang op sommige momenten wel kan.

Verplicht mee te nemen: in Italië is net zoals bij ons een fluovestje en een gevarendriehoek verplicht.

Extra opletten voor:
• In Italië mag je wel handsfree bellen met een headset één enkel oortje. Beide oortjes gebruiken is verboden.

• Roken is verboden in een auto waar ook kinderen inzitten.

Duitsland
Milieuzone: Duitsland is wellicht het bekendste land waar er milieuzones gelden in de steden. De centra van de grote steden zijn enkel beschikbaar mits je een milieusticker of 'Umweltplakette' hebt. Er zijn groene en gele stickers, de auto's met een rode sticker zijn nergens meer toegelaten. De stickers kun je ook in België kopen, bijvoorbeeld bij VAB.

Tolwegen zijn er nog niet in Duitsland, al bestaan er wel plannen voor. Vrachtwagens betalen wel al de 'Maut'.

Verplicht mee te nemen: in Duitsland is een verbanddoos, een gevarendriehoek en een fluovestje verplicht.

Extra opletten voor:
• Ook in Duitsland is net zoals in Zwitserland en Oostenrijk een 'Rettungsgasse' verplicht bij een file.

• Duitsland verbiedt in principe alle radarverklikkers en flitspaalinformatie. Zelfs de informatie in je gps of op je smartphone over bijvoorbeeld vaste flitslocaties is in principe verboden.

• Wanneer er geen maximumsnelheid staat aangegeven op de autosnelweg, mag je er in principe sneller rijden dan de aanbevolen maximumsnelheid van 130 km/u. Maar let op: bij een ongeval kan een hogere snelheid zware gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.

vrijdag 23 juni 2017

Verbod gebruik drinkwater - Politiebesluit van de gouverneur

Politiebesluit

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,

Overwegende dat de thans aanhoudende droogte tot gevolg kan hebben dat er zich moeilijkheden
voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven;

dat zich derhalve preventief tijdelijke maatregelen opdringen, onder meer door onnodig verbruik van
drinkwater tegen te gaan;

Gelet op art.128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door
de wet van 5 juni 1934, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen vast te stellen.

BESLUIT:

Artikel 1. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken
voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader
van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen
waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het
bevoorraden van fonteinen;

voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader
van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,
het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien
dagen en met een geldboete van € L tot € 25 of met één van de straffen alleen.

Artikel 3 Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en wordt
onmiddellijk van kracht.

Gent, 21 juni 2Ol7

De gouverneur.

Jan Briers

woensdag 21 juni 2017

Hoe omgaan met de warmte als er reeds gezondheidsproblemen zijn

Als je aan een chronische ziekte lijdt, ben je op erg warme dagen gevoeliger voor gezondheidsproblemen. De warmte ontregelt je lichaam. Vaak kan je zelf al goed inschatten wat je lichaam aankan. Maar wees extra voorzichtig op warme dagen. Zeker wanneer je medicatie neemt, want je lichaam kan dan anders reageren. Bovendien kunnen warmte en direct zonlicht invloed hebben op de werking van geneesmiddelen. Ook de concentratie van medicijnen in je bloed kan veranderen omdat je meer water drinkt. En dat kan leiden tot een te hoge dosering of een ongewenste wisselwerking wanneer je meerdere medicamenten gebruikt.
 • Ga op voorhand langs bij je arts of apotheker en vraag of je je medicatie gewoon mag doornemen en op dezelfde manier mag bewaren op erg warme dagen. Vraag ook op welke symptomen je extra moet letten. 
 • Lees het bewaaradvies op de bijsluiter. Bevat die geen bewaaradvies? Bewaar de medicatie dan op een koele, droge plek. 
 • Als je inkopen doet, ga dan langs de apotheek net voor je naar huis gaat. Laat je medicijnen niet in een warme auto liggen. Of gebruik een koeltas om je medicijnen te transporteren.
 • Laat voor je zorgen. Stel een lijst op van mensen met wie je contact kan opnemen op erg warme dagen. Zorg dat je vrienden, buren of familieleden eens extra bij je langskomen of je bellen op extreem warme dagen. 
 • Schrijf je in bij buur-voor-buur-initiatieven in je gemeente en vraag of ze iemand kunnen langssturen op erg warme dagen.
 • Blijf binnen, zeker op dagen met hoge ozonconcentraties.

dinsdag 20 juni 2017

Ouderen zijn een erg kwetsbare groep op extreem warme dagen

Ze voelen minder snel dat ze dorst hebben en kleden zich vaak te warm. Zorg je voor een oudere? Laat dan de behandelende huisarts regelmatig langskomen voor een controle. Roep onmiddellijk hulp in wanneer een oudere zich niet goed voelt. De gezondheidstoestand kan namelijk snel verslechteren.
 • Ga op warme dagen extra langs of bel regelmatig. Neem wat groenten en fruit mee zodat de oudere lichte maaltijden kan eten. 
 • Stel een lijst op met contactpersonen bij problemen. Denk aan de buren, de familieleden, de huisarts, de verpleging, ... Informeer eens bij de gemeente naar buur-voor-buur-initiatieven waar jij je als vrijwilliger kan opgeven of een oudere kan inschrijven. Bezorg hun een sleutel indien nodig.
 • Zorg dat iemand anders langsgaat als je zelf niet kan.
 • Noteer alle belangrijke informatie over de oudere en leg die op een duidelijk zichtbare plaats (of geef ze aan een persoon die beschikbaar is). Zo ben je voorbereid wanneer de oudere dringend opgenomen moet worden.
 • Zorg voor een telefoon.
 • Laat de oudere voldoende en regelmatig drinken, ook als hij geen dorst heeft. Doe dat ook enkele dagen voor de warme dagen. Zo bouwt hij een vochtreserve op.
 • Bied keuzemogelijkheden en variatie aan zoals koffie, thee en suikerhoudende dranken. Daarmee zet je aan tot drinken. Hou rekening met adviezen voor een gezonde voeding en laat water primeren. 
 • Zorg voor kleding die aan de temperatuur aangepast is. Koop eventueel nieuwe kleding aan.
 • Zorg voor een frisse slaapkamer en luchtig beddengoed. Ververs regelmatig de kussensloop en lakens.
 • Zorg voor verfrissing zoals een waterspuit, een koele doek, een douche, een voetbad, …
 • Hou de algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid, bloeddruk, …) goed in het oog. Die kan bij oudere mensen zeer snel evolueren. Herken de alarmsignalen! 
 • Hou de woning koel. Veel ouderen blijven de hele dag binnen.
 • Kan de woning niet genoeg gekoeld worden? Breng de oudere dan naar een koelere plaats zoals de bibliotheek, het dienstencentra of het park.

maandag 19 juni 2017

Enkele tips bij dit warme weer


1. Drink veel water met minerale zouten.

2. Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten.

3. Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht 's nachts wanneer de temperatuur gedaald is.

4. Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.

5. Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur 's morgens vroeg of bij voorkeur 's avonds na 20 uur.

6. Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.

7. Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen.

Wat te doen als men zich niet goed voelt:

1. Verwittig onmiddellijk de huisarts of de arts van wacht.

2. Indien het slachtoffer verward is en de lichaamstemperatuur abnormaal hoog is: bel onmiddellijk de 100 of 112.

Wat u zeker moet doen in afwachting van de arts:

1. Leg de persoon te rusten in een koele, schaduwrijke plaats.

2. Laat de persoon water drinken en bevochtig kledij.

3. Zorg voor aanvoer van frisse lucht.

Bij verhoogde temperaturen, volg dan regelmatig de informatie verspreid door de media. 

Warm en zonnig weer ? Neem je voorzorgen !

DRINK MEER DAN GEWOONLIJK:  

drink bij voorkeur mineraal water
-         vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker
-         help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken!

BLIJF BINNENin de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht.

Zoek de KOELTE op en koel je lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad …).

RUST VOLDOENDE en beperk lichamelijke inspanningen.

BESCHERM JE TEGEN DE ZON met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje.

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET KINDERENZij zijn gevoeliger voor hitte omdat ze hun lichaamswarmte nog niet zo goed kunnen regelen.

Meer tips ?Ingebruikname nieuwe politiemotoren

Tijdens de politieraad van maandag 12 juni 2017 overhandigde burgemeester Jenne De Potter officieel de sleutels van 2 nieuwe politiemotoren aan HINP Peter De Campenaere en INP Lieven De Wandel, dit in het bijzijn van korpschef Jan De Sutter; commissaris Gerry Verlinden en een aantal leden van de politieraad.


Deze motoren zullen voor verscheidene taken ingezet worden zoals bijstand bij de actie flitsen met onderschepping, begeleiding grote wielerwedstrijden op het ganse grondgebied, het uitvoeren van controles op het gebruik van de veiligheidsgordel en gsm achter het stuur, ...

vrijdag 9 juni 2017

Bezoek aan de politie - Winnaar tekenwedstrijdHet 3de leerjaar in de GBS De Kersentuin te Herzele heeft in 2016 de tekenwedstrijd gewonnen die door de politiezone Herzele/Zottegem/St-Lievens-Houtem werd uitgeschreven.

De winnar, Lander De Vulder, en zijn klasgenootjes kregen als beloning een bezoek aan de politiepost van Herzele én het hoofdcommissariaat van Zottegem.

Het bezoek vond plaats op dinsdag 30 mei 2017.  Om 08.45 hr kwamen de leerlingen, begeleid door hun juffen en de directrice, aan bij de politiepost te Herzele. 


Daarna bracht de bus de leerlingen naar het hoofdcommissariaat van Zottegem. Daar luisterden ze aandachtig naar een uiteenzetting over de uitrusting van de politiemannen en konden ze ondertussen genieten van koffiekoeken met choco en/of fruitsap.

Na een demonstratie met politiepaarden, een bezoek aan de brandweer en een rondleiding door het commissariaat volgde nog een behendigheidspiste en een demonstratie met de politiehonden.

Na de middagpauze met pizza was het tijd om afscheid te nemen en keerden de leerlingen van  De Kersentuin tevreden terug naar Herzele.

dinsdag 6 juni 2017

Agenda politieraad

Het Politiecollege van de Politiezone Zottegem / Herzele / StLHoutem brengt ter kennis dat de vergadering van de Politieraad zal doorgaan op maandag 12 juni 2016 om 20.00 uur in het Politiehuis, Meengracht 1 te Zottegem.


AGENDA

Openbare zitting

 1. Aktename van de ontslagname (op aanvraag) van 1 politieraadslid
 2. Aanstelling en eedaflegging van 2 nieuwe politieraadsleden
 3. Eedaflegging van 2 nieuwe personeelsleden
 4. Aktename van het proces-verbaal van de verificatie van de kas (Q4  2016)
 5. Begrotingsrekening en jaarrekening over het dienstjaar 2016
 6. Buitendienststelling en verkoop van 4 dienstvoertuigen
 7. Aankoop van 4 dienstvoertuigen
 8. Aankoop virtualisatie van de ISLP-servers
 9. Vaststellen van de procedure en de gunningsvoorwaarden voor het leveren van benzine en diesel voor de dienstjaren 2018 - 2019 – 2020
 10. Feedback inzake de genomen beslissingen van het politiecollege in uitvoering van de delegatie van bevoegdheden m.b.t. de aanwerving van personeel
 11. Aktename van de aanvraag van de mandaatverlenging van de korpschef

Geheime zitting


 1. Pensionering wegens medische redenen van 1 lid van het middenkader